Příkaz GRANT

Přidělí existujícímu uživateli nebo skupině definovaná oprávnění.

Syntaxe

GRANT {oprávnění[, oprávnění, …]} ON
{TABLE tabulka |
OBJECT objekt|

CONTAINER kontejner } TO {název_oprávnění[, název_oprávnění, …]}

Příkaz GRANT má následující části:

Část

Popis

oprávnění

Oprávnění, které má být přidáno. Oprávnění jsou určena pomocí následujících klíčových slov:

SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE, DROP, SELECTSECURITY, UPDATESECURITY, DBPASSWORD, UPDATEIDENTITY, CREATE, SELECTSCHEMA, SCHEMA a UPDATEOWNER.

název_tabulky

Libovolný platný název tabulky.

objekt

Může se jednat o libovolný objekt, který není tabulkou. Příkladem je uložený dotaz (Zobrazení (objekt) nebo Procedura).

kontejner

Název platného kontejneru.

název_oprávnění

Uživatelské jméno nebo název skupiny.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×