Příkaz DROP

Odstraní existující tabulku, proceduru nebo zobrazení z databáze nebo odstraní existující index z tabulky.

Poznámka : Databázový stroj Microsoft Access nepodporuje použití příkazu DROP ani příkazů DDL (Data Definition Language) v databázích, které nejsou založeny na databázovém stroji Microsoft Access. V tomto případě použijte metodu Delete objektu DAO (Data Access Objects).

Syntaxe

DROP {TABLE tabulka | INDEX index ON tabulka | PROCEDURE procedura | VIEW zobrazení}

Příkaz DROP má následující části:

Část

Popis

tabulka

Název tabulky, která má být odstraněna, nebo ze které má být odstraněn index.

procedura

Název procedury, která má být odstraněna.

zobrazení

Název zobrazení, které má být odstraněno.

index

Název indexu, který má být odstraněn z tabulky.


Poznámky

Předtím, než je možné tabulku odstranit nebo z ní odstranit index, je třeba tabulku zavřít.

K odstranění indexu z tabulky lze také použít příkaz ALTER TABLE.

Vytvořit tabulku je možné pomocí příkazu CREATE TABLE, vytvořit index lze pomocí příkazu CREATE INDEX nebo ALTER TABLE. Chcete-li tabulku změnit, použijte příkaz ALTER TABLE.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×