Příkaz DELETE

Vytvoří Odstraňovací dotaz, který provádí odstranění záznamů z jedné nebo více tabulek uvedených v klauzuli FROM a vyhovujících klauzuli WHERE.

Syntaxe

DELETE [tabulka.*]
FROM tabulka
WHERE kritéria

Příkaz DELETE má následující části:

Část

Popis

tabulka

Nepovinný název tabulky, ze které jsou záznamy odstraněny.

tabulka

Název tabulky, ze které jsou záznamy odstraněny.

kritéria

Výraz určující záznamy, které mají být odstraněny.


Poznámky

Příkaz DELETE je užitečný zejména v případech, kdy je třeba odstranit velký počet záznamů.

Chcete-li z databáze odstranit celou tabulku, můžete použít metodu Execute s příkazem DROP. Pokud však tabulku odstraníte, bude ztracena její struktura. Jestliže naopak použijete příkaz DELETE, budou odstraněna pouze data. Struktura tabulky a všechny její vlastnosti, například atributy polí a indexy, zůstanou zachovány.

Příkaz DELETE lze použít k odstranění záznamů z tabulek, které jsou v relaci Relace 1:N s ostatními tabulkami. Při operacích Kaskádové odstranění budou při odstranění souvisejících záznamů na straně 1 relace pomocí dotazu odstraněny také odpovídající záznamy v tabulkách, které jsou v relaci na straně N. Například v relaci mezi tabulkami Zákazníci a Objednávky je tabulka Zákazníci na straně 1 a tabulka Objednávky na straně N relace. Pokud je použita možnost odstraňování v kaskádě, budou při odstranění záznamu z tabulky Zákazníci odstraněny také související záznamy z tabulky Objednávky.

Odstraňovacím dotazem jsou odstraněny celé záznamy, nikoli pouze data v určených polích. Chcete-li odstranit hodnoty určitého pole, vytvořte Aktualizační dotaz, který změní hodnoty na hodnotu Null.

Důležité : 

  • Operaci odstranění záznamů pomocí odstraňovacího dotazu nelze vrátit zpět. Chcete-li zjistit, které záznamy budou odstraněny, zkontrolujte nejprve výsledky Výběrový dotaz se stejnými kritérii a pak spusťte odstraňovací dotaz.

  • Pořizujte vždy záložní kopie dat. Odstraníte-li nesprávné záznamy, můžete je znovu načíst ze záložních kopií.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×