Příkaz CREATE VIEW

Vytvoří nové Zobrazení (objekt).

Poznámka :  Databázový stroj Microsoft Access nepodporuje použití příkazu CREATE VIEW ani příkazů DDL (Data Definition Language) v databázích, které nejsou založeny na databázovém stroji Microsoft Access.

Syntaxe

CREATE VIEW zobrazení [(pole1[, pole2[, ...]])] AS příkaz_SELECT

Příkaz CREATE VIEW má následující části:

Část

Popis

zobrazení

Název zobrazení, které má být vytvořeno.

pole1, pole2

Název pole nebo polí pro odpovídající pole určená v části příkaz_SELECT.

příkaz_SELECT

Příkaz SELECT jazyka SQL.


Poznámky

Příkazem SELECT, který definuje zobrazení, nemůže být příkaz SELECT...INTO.

Příkaz SELECT, který definuje zobrazení, nemůže obsahovat žádné parametry.

Název Zobrazení (objekt) nemůže být stejný jako název existující tabulky.

Pokud lze dotaz definovaný příkazem SELECT aktualizovat, lze aktualizovat také zobrazení. V opačném případě je zobrazení určeno jen pro čtení.

Pokud mají některá dvě pole v dotazu definovaném příkazem SELECT stejný název, musí definice zobrazení obsahovat seznam polí, ve kterém jsou určeny jedinečné názvy všech polí v dotazu.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×