Příkaz CREATE USER nebo GROUP

Vytvoří jednoho nebo několik nových uživatelů či skupin.

Syntaxe

Vytvoření uživatele:

CREATE USER uživatelheslo osobní_id [, uživatelheslo osobní_id, …]

Vytvoření skupiny:

CREATE GROUP skupinaosobní_id[, skupinaosobní_id, …]

Příkaz CREATE USER nebo GROUP má následující části:

Část

Popis

uživatel

Jméno uživatele, který má být přidán do informačního souboru pracovní skupiny.

skupina

Název skupiny, která má být přidána do informačního souboru pracovní skupiny.

heslo

Heslo přiřazené určenému jménu uživatele.

osobní_id

Osobní identifikační číslo.


Poznámky

Jméno uživatele a název skupiny nemohou být stejné.

Zadání hesla je vyžadováno pro každého vytvářeného uživatele nebo skupinu.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×