Příkaz CREATE TABLE

Vytvoří novou tabulku.

Poznámka : Databázový stroj Microsoft Access nepodporuje použití příkazu CREATE TABLE ani příkazů DDL (Data Definition Language) v databázích, které nejsou založeny na databázovém stroji Microsoft Access. Namísto toho použijte metodu Create objektu DAO.

Syntaxe

CREATE [TEMPORARY] TABLE tabulka (pole1 typ [(velikost)] [NOT NULL] [WITH COMPRESSION | WITH COMP] [index1] [, pole2typ [(velikost)] [NOT NULL] [index2] [, ...]] [, CONSTRAINT index_založený_na_více_polích [, ...]])

Příkaz CREATE TABLE má následující části:

Část

Popis

tabulka

Název tabulky, která má být vytvořena.

pole1, pole2

Název pole nebo polí, která mají být vytvořena v nové tabulce. Vytvořeno musí být alespoň jedno pole.

typ

Datový typ pole v nové tabulce.

velikost

Velikost pole ve znacích (pouze textová a binární pole).

index1, index2

Klauzule CONSTRAINT, která definuje index založený na jednom poli.

index_založený_na_více_polích

Klauzule CONSTRAINT, která definuje index založený na více polích.


Poznámky

Pomocí příkazu CREATE TABLE lze definovat novou tabulku a obsažená pole spolu s podmínkami, kterým musí tato pole vyhovovat. Pokud pro pole použijete syntaxi NOT NULL, bude vyžadováno, aby nové záznamy v daném poli obsahovaly platnou hodnotu.

Pomocí klauzule CONSTRAINT lze pro pole určit různá omezení a lze ji použít k vytvoření Primární klíč. Případně je možné primární klíč nebo další indexy existujících tabulek vytvořit pomocí příkazu CREATE INDEX.

Syntaxi NOT NULL lze použít pro jedno pole nebo v rámci pojmenované klauzule CONSTRAINT použité buď pro jedno pole, nebo pro pojmenovanou podmínku CONSTRAINT založenou na více polích. Omezení NOT NULL však lze pro jedno pole použít pouze jednou. Při pokusu o opakované použití této podmínky dojde k chybě při běhu.

Je-li vytvořena tabulka TEMPORARY, je viditelná pouze v rámci relace, ve které byla vytvořena. Při ukončení relace je tato tabulka automaticky odstraněna. K dočasným tabulkám může přistupovat více uživatelů.

Atribut WITH COMPRESSION je možné použít pouze pro typy dat CHARACTER a MEMO (známý také jako TEXT) a jejich synonyma.

Atribut WITH COMPRESSION byl pro sloupce typu CHARACTER přidán z důvodu změny formátu reprezentace znaků sady Unicode. Znaky sady Unicode vyžadují dva bajty pro každý znak. V případě existujících databází Microsoft Access obsahujících převážně data typu CHARACTER by to při převedení na formát Microsoft Access znamenalo téměř zdvojnásobení velikosti souboru databáze. Reprezentaci kódem Unicode většiny znakových sad, dříve označovaných jako jednobajtové znakové sady (SBCS), lze nicméně snadno komprimovat do jednoho bajtu. Pokud sloupec typu CHARACTER definujete s tímto atributem, budou data při ukládání automaticky komprimována a při načítání ze sloupce dekomprimována.

Sloupce typu MEMO je také možné definovat tak, aby v nich byla data ukládána v komprimovaném formátu. Existuje ovšem omezení. Komprimovány budou pouze instance sloupců typu MEMO, které budou po kompresi menší než 4 096 bajtů. Ostatní instance sloupců typu MEMO budou ponechány nezkomprimované. To znamená, že v rámci dané tabulky mohou být v konkrétním sloupci typu MEMO některá data komprimovaná a některá nekomprimovaná.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×