Příkaz CREATE PROCEDURE

Vytvoření uložené Procedura.

Poznámka : Databázový stroj Microsoft Access nepodporuje použití příkazu CREATE PROCEDURE ani příkazů DDL (Data Definition Language) v databázích, které nejsou založeny na databázovém stroji Microsoft Access.

Syntaxe

CREATE PROCEDURE procedura (parametr1 typ_dat[, parametr2 typ_dat][, ...]) AS příkaz_sql

Příkaz CREATE PROCEDURE má následující části:

Část

Popis

procedura

Název procedury.

parametr1, parametr2

Jeden až 255 názvů polí nebo Parametr.

typ dat

Jeden z primárních typů dat SQL stroje Microsoft Access nebo příslušné synonymum.

příkaz_sql

Příkaz SQL, například SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, CREATE TABLE, DROP TABLE atd.


Příklad

CREATE PROCEDURE Sales_By_CountryRegion ([Beginning Date] DateTime, [Ending Date] DateTime) AS SELECT Customer, [Ship Address] WHERE [Shipped Date] Between [Beginning Date] And [Ending Date]

Poznámky

Procedura SQL sestává z klauzule PROCEDURE, která určuje název procedury, nepovinného seznamu definic parametrů a jednoho Příkaz nebo řetězec SQL.

Název procedury se nemůže shodovat s názvem existující tabulky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×