Příkaz CREATE INDEX

Vytvoření nového indexu v existující tabulce.

Poznámka : V databázích, které nejsou založeny na databázovém stroji Microsoft Access, nepodporuje databázový stroj Microsoft Access použití příkazu CREATE INDEX (s výjimkou vytvoření Pseudoindex v Propojená tabulkaZdroj dat ODBC) ani příkazů DDL (Data Definition Language). V tomto případě použijte metodu Create objektu DAO (Data Access Objects). Další informace naleznete v části Poznámky.

Syntaxe

CREATE [ UNIQUE ] INDEX index
ON tabulka (pole [ASC|DESC][, pole [ASC|DESC], ...])
[WITH { PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL }]

Příkaz CREATE INDEX má následující části:

Část

Popis

index

Název indexu, který má být vytvořen.

tabulka

Název existující tabulky, která bude index obsahovat.

pole

Název pole nebo polí, která mají být indexována. Chcete-li vytvořit index založený na jednom poli, uveďte název pole v kulatých závorkách za názvem tabulky. Chcete-li vytvořit index založený na více polích, uveďte názvy všech polí, která mají být zahrnuta do indexu. Chcete-li vytvořit sestupné indexy, použijte Rezervované slovo DESC. V opačném případě jsou indexy pokládány za vzestupné.


Poznámky

Chcete-li zakázat výskyt duplicitních hodnot v indexovaném poli nebo polích v různých záznamech, použijte vyhrazené slovo UNIQUE.

V nepovinné klauzuli WITH můžete zadat pravidla pro ověření dat. Lze provádět následující operace:

  • zakázat položky obsahující hodnotu Null v indexovaném poli nebo polích nových záznamů pomocí možnosti DISALLOW NULL;

  • zabránit zahrnutí záznamů obsahujících hodnotu Null v indexovaném poli nebo polích do indexu pomocí možnosti IGNORE NULL;

  • určit indexovaná pole jako Primární klíč pomocí vyhrazeného slova PRIMARY; tím je automaticky určeno, že klíč je jedinečný, a lze tedy vynechat vyhrazené slovo UNIQUE.

Pomocí příkazu CREATE INDEX lze vytvořit pseudoindex v Propojená tabulka ve Zdroj dat ODBC, jako je například aplikace Microsoft® SQL Server™, který dosud nemá index. K vytvoření pseudoindexu nejsou třeba oprávnění nebo přístup na vzdálený server, vzdálená databáze není pseudoindexem nijak ovlivněna a jeho vytvoření se v ní žádným způsobem neprojeví. Pro připojené a nativní tabulky je použita stejná syntaxe. Obzvláště užitečné může být vytvoření pseudoindexu pro tabulku, která by jinak byla určena jen pro čtení.

Pomocí příkazu ALTER TABLE lze také do tabulky přidat index založený na jednom nebo několika polích, pomocí příkazu ALTER TABLE nebo DROP lze odstranit index vytvořený příkazem ALTER TABLE nebo CREATE INDEX.

Poznámka : Vyhrazené slovo PRIMARY nepoužívejte při vytváření nového indexu v tabulce, ve které je již primární klíč definován. Pokud tak učiníte, dojde k chybě.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×