Písmo použité v textu není připraveno pro web

Text v této publikaci používá písmo, které není optimalizováno pro web. Pokud není tento stav opraven a publikace je odeslána jako e-mailová zpráva, bude text exportován jako obrázek. Kvalita obrázku bude nízká a obrázek rovněž zvětší velikost souboru s e-mailovou zprávou.

Chcete-li najít a vybrat položku, klikněte na chybovou zprávu v podokně úloh Kontrola návrhu, klikněte na šipku a pak klikněte na příkaz Přejít na tuto položku.

Ruční oprava

Pokud chcete tento problém odstranit ručně, změňte písmo textu na písmo připravené pro web.

 1. Vyberte text, jehož písmo chcete změnit.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Písmo.

 3. V části Obecné klepněte na šipku a vyberte ze seznamu typů písma písmo připravené pro web.

Poznámka : Jestliže chcete v publikaci rychle použít písmo připravené pro web, klepněte na šipku vedle možnosti Kontrola návrhu, klepněte na položku Formátovat publikaci, klepněte na možnost Schémata písem a vyberte schéma, které používá písmo připravené pro web. Pokud klepnete na určité schéma, je toto schéma použito v celé publikaci.

Typy písma připravené pro web

 • Arial,

 • Arial Black,

 • Comic Sans MS,

 • Courier New,

 • Impact,

 • Georgia,

 • Times New Roman,

 • Trebuchet MS,

 • Verdana,

 • Symbol,

 • Wingdings,

 • Webdings.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×