Přizpůsobení rozložení stránky publikování

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Rozložení stránek publikování lze v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 zcela přizpůsobit. Tento článek obsahuje informace o rychlém otevření rozložení stránky v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 a o přidání vlastního obsahu. Tento článek rovněž obsahuje informace o vložení polí stránky a polí obsahu, pomocí kterých mohou autoři obsahu přispívat svým obsahem prostřednictvím webového prohlížeče.

Důležité : Chcete-li vytvořit rozložení stránky publikování, je třeba pracovat na webu umístěném na serveru služby Microsoft Office SharePoint Server 2007 a rovněž je třeba mít zapnuté publikování ve webu nejvyšší úrovně kolekce webů. Kromě toho, chcete-li vytvářet typy obsahu (typy obsahu umožňují definování obsahu, který bude přenesen do stránky publikování), je třeba mít oprávnění k vytváření obsahu pro web nejvyšší úrovně. Jestliže zjistíte, že nejste schopni vytvořit rozložení stránky, kontaktujte správce serveru.

V tomto článku

Co je rozložení stránky?

Otevření rozložení stránky pro úpravy

Přidání vlastního obsahu do rozložení stránky

Vložení pole page

Vložení pole obsahu

Co je rozložení stránky?

Po zapnutí publikování a vytvoření rozložení stránek mohou autoři obsahu použít rozložení k vytvoření webových stránek pro web služby Office SharePoint Server 2007 pouze pomocí prohlížeče. Rozložení stránek jsou šablony stránek definující vzhled stránky, dostupná pole stránky a pole obsahu a přesně které prvky se ve stránce zobrazí (například seznamy nebo knihovny). Příklad: Lze vytvořit jedno rozložení stránky pro cestovní zprávy, jiné pro články zpravodaje a třetí pro aktualizace plánu. Uživatelé s dostatečnou úrovní oprávnění mohou vytvářet nové stránky publikování založené na těchto rozloženích stránky. Tyto nově vytvořené stránky každého ze tří uvedených typů obsahu budou mít jednotný formát.

Publikování v aplikaci Office SharePoint Server 2007 automatizuje proces pracovních postupů a usnadňuje vytváření nových stránek založených na stránce publikování v prohlížeči. Po vytvoření a úpravě stránky odešle vlastník obsahu stránku k revizi. Jakmile osoba provádějící revizi článek schválí a publikuje, zobrazí se stránka ostatním uživatelům webu.

Po vytvoření lze rozložení stránky pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 plně přizpůsobit.

Další informace o publikování stránek a typy obsahu naleznete v článku Vytvoření rozložení stránky publikování.

Začátek stránky

Otevření rozložení stránky pro úpravy

Během revize stránky publikování vytvořené z rozložení stránky je možné, že si uživatel přeje některý prvek rozložení stránky změnit. Veškeré stránky publikování webu jsou uloženy v knihovně dokumentů Stránky na úrovni webu, kde lze dohledat, které rozložení stránky bylo pro vytvoření dané stránky použito.

 1. V prohlížeči přejděte na web a v nabídce Akce webu klepněte na položku Zobrazit veškerý obsah webu a poté vyberte knihovnu dokumentů Stránky.

  Nebo můžete přejít přímo na http://your_site/pages/forms/allitems.aspx, kde název_webu je adresa URL pro váš web, třeba fabrikamweb/finance pro podřízený web http://fabrikamweb/finance.

  Knihovna dokumentů Stránky se vytvoří automaticky pomocí funkce publikování. Obsahuje všechny stránky webu vytvořené z rozložení stránek. Ve sloupci Rozložení stránky lze zjistit, které rozložení stránky bylo při vytváření dané stránky použito, a klepnutím na odkaz lze danou stránku zobrazit v okně prohlížeče.

 2. Chcete-li otevřít rozložení stránky za účelem úpravy v aplikaci Office SharePoint Designer 2007, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte na stránku v knihovně dokumentů Stránky a poté vyberte příkaz Upravit v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer. Až budete požádáni, vyberte možnost Upravit rozložení stránky.

  • Přejděte do Galerie stránek předlohy obsahující všechna rozložení stránek dostupných v kolekci webů ve webu nejvyšší úrovně kolekce webů. V nabídce Akce webu přejděte na položku Nastavení webu a klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu. V oddílu Galerie klepněte na položku Stránky předlohy a rozložení stránek. Vyberte požadované rozložení stránky a klepněte na možnost Upravit v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer.

   Nebo můžete přejít přímo na http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/page_layout_file_name, kde web_nejvyšší_úrovně je adresa URL pro váš web, třeba fabrikam http://fabrikam lokality web nejvyšší úrovně. Tato adresa URL poznáte, že rozložení stránky se nachází ve složce masterpage, která se nachází ve složce _catalogs webu nejvyšší úrovně. Tato adresa URL také označuje, že musíte mít oprávnění můžete otevírat a upravovat web na nejvyšší úrovni Chcete-li upravit rozložení stránky.

Začátek stránky

Přidání vlastního obsahu do rozložení stránky

Poté co v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete rozložení stránky pro úpravy, lze jej upravovat jako kteroukoli jinou stránku připojenou ke stránce předlohy. Po přidání vlastního obsahu do rozložení stránky se přidaný obsah zobrazí na všech stránkách publikování vytvořených z tohoto rozložení stránky.

 1. Máte-li rozložení stránky otevřené v aplikaci SharePoint Designer, klepněte na zástupný symbol, do kterého chcete přidat obsah, klepněte na zobrazenou šipku a klepnutím na příkaz Vytvořit vlastní obsah odemkněte zástupný symbol pro úpravy.

  Zástupný obsah s aktivovanou místní nabídkou

 2. Nyní lze upravit tento oddíl stránky pomocí obvyklých funkcí úpravy stránky. Lze například použít cokoli z následujících prvků:

  • Tabulky.     Klepněte na možnost Vložit tabulku v nabídce Tabulka a vytvořte tabulky pro lepší zarovnání obsahu.

  • Grafika.     Do oddílu ve stránce přetáhněte obrázky ze složky Obrázky.

  • Text.     Klepněte na požadované místo a zadejte text, který se zde má zobrazit.

  • Zóna webových částí.     Zónu webových částí vložte do stránky, chcete-li uživatelům poskytnout možnost přidávat nebo odebírat webové části, například zobrazení knihoven dokumentů nebo seznamů.

  • Webová část.     Pomocí tohoto prvku můžete do stránky vložit zobrazení knihoven dokumentů, seznamů a jiných prvků.

 3. Hotovou stránku uložte klepnutím na příkaz Uložit v nabídce Soubor. Lze rovněž stisknout kombinaci kláves CTRL+S.

Začátek stránky

Vložení pole stránky

Publikování v aplikaci Office SharePoint Server 2007 je systém přesouvání obsahu webu ze stádia návrhu přes schválení a pak do stádia publikace. Jste-li zodpovědní za vytváření obsahu webu, je vhodné zobrazit informace o webové stránce ve webové stránce samotné. Příklad: Jste-li zodpovědní za web zpráv, je vhodné ve stránce s články nezobrazovat pouze obsah článků, ale i kontaktní jméno, název souboru nebo datum, kdy má být článek vydán nebo stažen z webu. Toho lze dosáhnout vložením polí stránky do rozložení stránky.

Pole stránky lze rovněž použít k umožnění zadávání informací přispěvateli obsahu do stránky pomocí prohlížeče. Příklad: Pomocí publikování lze nastavit datum zahájení plánování, tedy předpokládané datum publikování dané stránky. Rovněž lze nastavit datum dokončení plánování, po kterém již stránka nebude na webu zobrazena. Vzhledem k tomu, že obě tato pole jsou pole stránky, které lze do stránky vložit, může vlastník obsahu obsah těchto polí měnit pomocí prohlížeče a aktualizovat tak stav plánování v systému publikování. Přidáním požadovaných polí do typu obsahu přiřazeného k rozložení stránky a jejich vložení do rozložení stránky lze rychle vytvořit způsob přispívání vlastníků obsahu dodávajících jedinečný obsah do každé stránky publikování.

Následující ukázka zobrazuje sloupce typu obsahu rozložení stránky v okně prohlížeče. Sloupce v tomto typu obsahu se v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 zobrazují jako Souprava nástrojů.

Vztah mezi typem informací rozložení stránky a zobrazenými poli

Chcete-li vložit pole stránky do upravitelných oblastí v rozložení stránky, proveďte tyto kroky:

 1. Máte-li rozložení stránky otevřené v aplikaci SharePoint Designer, klepněte na zástupný symbol, do kterého chcete přidat obsah, klepněte na zobrazenou šipku a klepnutím na příkaz Vytvořit vlastní obsah odemkněte zástupný symbol pro úpravy.

  Poznámka : Při vytváření tabulky, kterou chcete přidat do stávající stránky, je mnohdy jednodušší vytvořit danou tabulku v prázdné stránce. Lze tak přesně nastavit formátování a strukturu informací přesně podle uživatelských požadavků. Poté stačí tabulku zkopírovat a vložit do zástupného symbolu ve stránce publikování. Poté lze provést zbytek uvedených kroků a vložit pole stránky do určených umístění v dané tabulce.

 2. Jestliže podokno úloh Souprava nástrojů není zobrazeno, klepněte v nabídce Podokna úloh na položku Sada nástrojů.

 3. Z oddílu Pole stránky přetáhněte požadované pole stránky, které chcete umístit do upravitelné oblasti.

  Do stránky bude vložen ovládací prvek.

  Poznámka : Jestliže položky v oddílu Pole stránky v podokně úloh Souprava nástrojů nejsou zobrazeny, nejspíš neupravujete rozložení stránky. Pole stránky a pole obsahu jsou dostupné pouze pro rozložení stránky.

Začátek stránky

Vložení pole obsahu

Informace o obsahu (metadatech), který jste vložili do rozložení stránky lze rovněž zobrazit pomocí polí obsahu. Příklad: Máme zpravodajský web. Jestliže rozložení stránky obsahuje pole pro text článku, lze společně s tímto polem vložit pole, které bude obsahovat datum a čas poslední úpravy tohoto textu. To lze provést přidáním pole obsahu do rozložení stránky. Chcete-li do rozložení stránky přidat pole obsahu, proveďte následující kroky:

 1. Máte-li rozložení stránky otevřené v aplikaci SharePoint Designer, klepněte na zástupný symbol, do kterého chcete přidat obsah, klepněte na zobrazenou šipku a klepnutím na příkaz Vytvořit vlastní obsah odemkněte zástupný symbol pro úpravy.

  Poznámka : Při vytváření tabulky, kterou chcete přidat do stávající stránky, je mnohdy jednodušší vytvořit danou tabulku v prázdné stránce. Lze tak přesně nastavit formátování a strukturu informací přesně podle uživatelských požadavků. Poté stačí tabulku zkopírovat a vložit do zástupného symbolu ve stránce publikování. Poté lze provést zbytek uvedených kroků a vložit pole stránky do určených umístění v dané tabulce.

 2. Jestliže podokno úloh Souprava nástrojů není zobrazeno, klepněte v nabídce Podokna úloh na položku Sada nástrojů.

 3. Z oddílu Pole obsahu přetáhněte požadované pole obsahu, které chcete umístit do upravitelné oblasti.

  Do obsahu stránky bude vložen požadovaný ovládací prvek.

  Poznámka : Jestliže položky v oddílu Pole stránky v podokně úloh Souprava nástrojů nejsou zobrazeny, nejspíš neupravujete rozložení stránky. Pole stránky a pole obsahu jsou dostupné pouze pro rozložení stránky.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×