Přizpůsobení panelů nástrojů a nabídek:

Udělejte některou z těchto věcí:

Zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů

 • V nabídce View (Zobrazení) přejděte na Toolbars (Panely nástrojů) a klikněte na panel nástrojů, který chcete zobrazit nebo skrýt.

  Poznámky : 

  • Aktuálně viditelné panely nástrojů mají vedle názvu značku zaškrtnutí.

  • Když otevřete některou aplikaci Office, zobrazí se stejné panely nástrojů, jaké byly viditelné při posledním použití aplikace.

  • Pokud se tlačítka na panelu nástrojů Standardní nezobrazují, klikněte na tlačítko Tlačítko Zobrazit nebo skrýt panel nástrojů Standardní umístěné na pravé straně hlavního panelu nástrojů. Pokud používáte Office v systému Mac OS X 10.7 (Lion), toto tlačítko se na panelu nástrojů Standardní nezobrazuje.

Ukotvení nebo uvolnění panelu nástrojů

Některé panely nástrojů můžete ukotvit přímo pod panel nástrojů Standardní. Pokud je panel nástrojů „plovoucí“ (není ukotvený), můžete ho na obrazovce umístit, kam chcete.

 1. V nabídce View (Zobrazení) přejděte na Toolbars (Panely nástrojů) a potom klikněte na Customize Toolbars and Menus (Vlastní nastavení panelů nástrojů a nabídek).

 2. Klikněte na kartu Toolbars and Menus (Panely nástrojů a nabídky).

  Sloupec Show (Zobrazit) ukazuje, které panely nástrojů jsou momentálně viditelné.

 3. V části Dock (Ukotvit) zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutá políčka u požadovaného panelu nástrojů.

  Poznámky : 

  • Pokud se u panelu nástrojů zaškrtávací políčko Dock (Ukotvit) nenachází, není možné ho ukotvit pod panel nástrojů Standardní. Plovoucí panel nástrojů ale můžete ručně přetáhnout do řádku nabídek a ukotvit ho tam.

  • Pokud se zobrazuje panel nástrojů Standardní, musí být ukotvený.

Přidání nebo odebrání tlačítek a příkazů z panelu nástrojů nebo řádku nabídek

 1. V nabídce View (Zobrazení) přejděte na Toolbars (Panely nástrojů) a potom klikněte na Customize Toolbars and Menus (Vlastní nastavení panelů nástrojů a nabídek).

 2. Klikněte na kartu Toolbars and Menus (Panely nástrojů a nabídky).

 3. U panelu nástrojů, který chcete změnit, zaškrtněte políčko Show (Zobrazit).

 4. Klikněte na kartu Commands (Příkazy).

 5. V části Categories (Kategorie) klikněte na kategorii.

 6. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Přidání příkazu na panel nástrojů nebo na řádek nabídek

V části Commands (Příkazy) přetáhněte příkaz ze seznamu příkazů na požadované místo na panelu nástrojů nebo na řádek nabídek.

Odebrání příkazu z panelu nástrojů nebo řádku nabídek

Na panelu nástrojů nebo na řádku nabídek přetáhněte příkaz z panelu nástrojů.

Úprava názvu nebo vzhledu příkazu nabídky nebo tlačítka na panelu nástrojů

 1. V nabídce View (Zobrazení) přejděte na Toolbars (Panely nástrojů) a potom klikněte na Customize Toolbars and Menus (Vlastní nastavení panelů nástrojů a nabídek).

 2. Klikněte na kartu Toolbars and Menus (Panely nástrojů a nabídky).

 3. V části View (Zobrazit) zaškrtněte políčko u panelu nástrojů obsahujícího tlačítko nebo příkaz nabídky, který chcete změnit.

 4. V části Dock (Ukotvit) zrušte zaškrtnutí políčka u panelu nástrojů obsahujícího tlačítko nebo příkaz nabídky, který chcete změnit.

  Důležité : Vlastnosti tlačítka na panelu nástrojů nebo příkazů nabídky můžete změnit jenom v případě, že panel nástrojů není ukotvený. Vlastnosti tlačítek a příkazů nabídek na panelu nástrojů Standardní měnit nejde.

 5. Na panelu nástrojů nebo na řádku nabídek dvakrát klikněte na tlačítko nebo příkaz, který chcete změnit.

 6. Proveďte požadované změny.

Viz taky

Použití referenčních nástrojů

Zapnutí možností přístupnosti

Přizpůsobení pásu karet

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×