Přizpůsobení přístupu uživatelů ke složkám, položkám seznamů a souborům knihoven na stránce SharePointu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Složku v seznamu nebo knihovně, položku seznamu a soubor knihovny lze přizpůsobit, a rozšířit tak (nebo zúžit) okruh uživatelů, kteří mají ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny přístup, a nastavit, co s nimi mohou dělat. Tento článek uvádí podrobné kroky nejběžnějšího postupu přizpůsobení přístupu uživatelů ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny a další postupy umožňující ještě přesnější přizpůsobení.

Důležité informace: Toto téma je určené pro SharePoint 2007. Novějších verzích SharePoint v tématu Úprava oprávnění pro seznam nebo knihovnu.

V tomto článku

Přehled

Typický postup přizpůsobení přístupu ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny

Další možnosti přizpůsobení přístupu uživatelů ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny

Vyzkoušejte si to online s Test Drivem

Přehled

Složka, položka seznamu a soubor knihovny ve výchozím nastavení dědí oprávnění od seznamu, knihovny či složky, ve které se nachází. Web, seznam, knihovna nebo složka, ve které se obsah webu nachází, se označuje jako nadřazená položka. Změny oprávnění k nadřazené položce se použijí u veškerého obsahu, který dědí oprávnění od nadřazené položky.

Obsah webu, někdy označovaný také jako zabezpečitelné objekty, zahrnuje weby, stránky, seznamy, knihovny, složky, položky seznamů a soubory knihoven.

V Microsoft Office SharePoint Serveru 2007 můžete přestat odvozovat oprávnění od nadřazené položky a vytvořit pro zabezpečitelný objekt jedinečná oprávnění. Můžete například použít jedinečná oprávnění pro složku, která obsahuje záznamy zaměstnanců, nebo prodejní smlouvu, která ještě není dokončená.

Ve výchozím nastavení může vlastník webu spravovat oprávnění k webu i k veškerému obsahu webu, který dědí oprávnění od webu. Každý uživatel s úrovní oprávnění Úplné řízení nebo Spravovat oprávnění u konkrétního zabezpečitelného objektu, například dokumentu, může spravovat oprávnění daného zabezpečitelného objektu.

Začátek stránky

Typický postup přizpůsobení přístupu ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny

Složka, položka seznamu a soubor knihovny ve výchozím nastavení dědí oprávnění od seznamu, knihovny či složky, ve které se nachází. V této části najdete popis obvyklých kroků potřebných k vytvoření jedinečných oprávnění ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny, který je nakonfigurován na dědění oprávnění. Další informace o přizpůsobení přístupu uživatelů ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny, najdete níže v části Další možnosti přizpůsobení přístupu uživatelů ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny.

Krok 1: Vytvoření skupiny

Krok 2: Přidání uživatelů do skupiny

Krok 3: Přidání skupin ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny

Krok 4: Odebrání uživatelů od složky, položky seznamu nebo souboru knihovny

Začátek stránky

Krok 1: Vytvoření skupiny

Prvním krokem při přizpůsobování přístupu uživatelů ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny je vytvoření skupin služby SharePoint, které se budou používat k přidělení jedinečných oprávnění ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny uživatelům.

K poskytování přístupu k zabezpečitelným objektům, jako jsou dokumenty knihoven, uživatelům doporučujeme používat skupiny služby SharePoint. Je jednodušší spravovat několik skupin služby SharePoint, které obsahují mnoho uživatelských účtů, než přidávat a spravovat oprávnění mnoha jednotlivých uživatelských účtů.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, položku seznamu nebo soubor knihovny, pro které chcete vytvořit jedinečná oprávnění.

 2. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení knihovny dokumentů nebo Nastavení seznamu.

 3. Ve sloupci Oprávnění a správa klepněte na možnost Oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů nebo Oprávnění pro tento seznam.

 4. V nabídce Akce klikněte na Spravovat oprávnění nadřazeného objektu.

  Poznámky: 

  • Tím přejdete ze seznamu nebo knihovny v hierarchii výše na první web, který má jedinečná oprávnění. Knihovna Smlouvy například může být nakonfigurovaná tak, aby dědila oprávnění z nadřazeného webu Prodej. Web Prodej je nakonfigurovaný tak, aby dědil oprávnění z nadřazeného webu nejvyšší úrovně Adventure Works. V tomto příkladu se kliknutím na Spravovat oprávnění z nadřazeného objektu v knihovně Smlouvy dostanete na web nejvyšší úrovně Adventure Works.

  • Bez ohledu na počáteční bod se všechny skupiny služby SharePoint vytvářejí na úrovni kolekce webů. To znamená, že všechny skupiny služby SharePoint jsou k dispozici pro všechny weby v rámci kolekce webů.

 5. V nabídce Nový klikněte na Nová skupina.

 6. Na stránce Nová skupina zadejte nastavení nové skupiny služby SharePoint, ale nevybírejte pro skupinu úrovně oprávnění, a klikněte na Vytvořit.

  Cílem je vytvoření skupiny, která má oprávnění ke konkrétní složce, položce seznamu nebo souboru knihovny. Pokud byste vybrali oprávnění v tomto kroku, skupině by byla udělena oprávnění k webu a všem objektům, které od něj oprávnění dědí.

V předchozím příkladu webu Adventure Works byste vytvořili skupinu Prodejní smlouvy Contoso.

Po kliknutí na Vytvořit se zobrazí stránka Osoby a skupiny pro novou skupinu. Nyní můžete do skupiny začít přidávat uživatele.

Začátek oddílu

Krok 2: Přidání uživatelů do skupiny

Po vytvoření skupiny služby SharePoint je potřeba do skupiny přidat uživatele. Doporučujeme, abyste do skupin služby SharePoint přidali skupiny zabezpečení systému Windows, a poskytli uživatelům přístup k zabezpečitelným objektům, například položce seznamu kalendáře nebo dokumentu skupiny, tímto způsobem. Je jednodušší spravovat několik skupin zabezpečení systému Windows pro několik skupin služby SharePoint, než přidávat a spravovat oprávnění mnoha jednotlivých uživatelských účtů.

 1. Na stránce Uživatelé a skupiny vaší skupiny v nabídce Nový klikněte na Přidat uživatele a potom zadejte nebo vyhledejte skupiny zabezpečení systému Windows a uživatelské účty, které chcete přidat.

  Poznámka: Pokud chcete přidat všechny uživatelské účty domény, klikněte na Přidat všechny ověřené uživatele. Můžete to udělat například u skupiny, která má k některému dokumentu úroveň oprávnění Číst, a poskytnout tak všem uživatelským účtům domény možnost dokument číst, ale ne možnost provádět v něm změny.

 2. Ověřte, zda je vybraná možnost Přidat uživatele ke skupině služby SharePoint a zda je zobrazená správná skupina.

  Pokud je to možné, doporučujeme k poskytování přístupu k webu a jeho obsahu uživatelům používat skupiny služby SharePoint. Ve výjimečných případech může být potřeba kliknutím na Udělit uživatelům oprávnění přímo udělit oprávnění přímo jednotlivým uživatelům. Přiřazování oprávnění velkému počtu uživatelů se však rychle může stát velmi obtížným a časově náročným.

 3. Volitelně můžete vybrat možnost Odeslat uvítací e-mail všem novým uživatelům, aby se skupinám a uživatelům při přidání do skupiny služby SharePoint odeslalo e-mailové upozornění.

  Poznámka: Aby se e-maily odesílaly, u kolekce webů musí být správcem serveru nebo Centrální správou povoleno odesílání e-mailů. Pokud je vybraná možnost Odeslat uvítací e-mail všem novým uživatelům a odesílání e-mailů není povoleno, uživatelé a skupiny se přidají do skupiny služby SharePoint a zobrazí se chybová zpráva, že e-mailovou zprávu nelze odeslat.

 4. Klikněte na OK.

  Poznámka: Pokud se zobrazí výzva Vyberte požadovaná oprávnění., vyberte Udělit uživatelům oprávnění přímo, znovu vyberte Přidat uživatele do skupiny služby SharePoint a potom klikněte na OK.

V předchozím příkladu webu Adventure Works by se do skupiny Prodejní smlouvy Contoso přidaly odpovídající skupiny zabezpečení systému Windows.

Začátek oddílu

Krok 3: Přidání skupin ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny

Dalším krokem při přizpůsobování přístupu uživatelů ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny je přidání skupin služby SharePoint nebo uživatelů ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, položku seznamu nebo soubor knihovny, pro které chcete vytvořit jedinečná oprávnění.

 2. Najeďte ukazatelem myši na složku, položku seznamu, nebo soubor knihovny, ke kterým chcete přidat uživatele nebo skupiny služby SharePoint, klikněte na šipku, která se zobrazí, a poté klikněte na Spravovat oprávnění.

 3. V nabídce Akce klikněte na Upravit oprávnění a poté kliknutím na OK potvrďte, že chcete vytvořit jedinečná oprávnění.

 4. V nabídce Nový klikněte na možnost Přidat uživatele.

 5. V části Přidat uživatele zadejte nebo vyhledejte skupinu služby SharePoint, kterou chcete přidat k této složce, položce seznamu nebo souboru knihovny.

 6. V části Udělit oprávnění vyberte Udělit uživatelům oprávnění přímo a potom vyberte oprávnění, která chcete skupině ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny udělit. Informace o úrovních oprávnění najdete v článku Správa úrovní oprávnění.

 7. Klikněte na OK.

  V předchozím příkladu webu Adventure Works by skupině Prodejní smlouvy Contoso bylo uděleno oprávnění Přispívání k dokumentu Prodejní smlouvy Contoso.docx.

Začátek oddílu

Krok 4: Odebrání uživatelů od složky, položky seznamu nebo souboru knihovny

Když jste se v předchozím kroku rozhodli vytvořit jedinečná oprávnění pro tuto složku, položku seznamu nebo soubor knihovny, pro tento zabezpečitelný objekt se vytvořila kopie všech skupin služby SharePoint a uživatelů z nadřazené položky. Někdy ale nebudete chtít, aby byly všechny tyto skupiny s asociovanými úrovněmi oprávnění zachovány. Proto může být nutné některé skupiny služby SharePoint a uživatele od složky, položky seznamu nebo souboru knihovny odebrat, aby k nim měli přístup pouze požadovaní uživatelé.

Poznámka: Doporučujeme, abyste ke správě zabezpečitelných objektů, jako jsou například dokumenty knihoven, vždy používali skupinu služby SharePoint nebo uživatele s úrovní oprávnění Úplné řízení.

Pokud jste právě dokončili krok 3, nacházíte se na stránce Oprávnění, která zobrazuje skupiny služby SharePoint a uživatele pro vaši složku, položku seznamu nebo soubor knihovny. Pomocí následujících kroků odstraníte nechtěné skupiny služby SharePoint a uživatele.

 1. Na stránce Oprávnění složky, položky seznamu nebo souboru knihovny zaškrtněte políčka uživatelů a skupin služby SharePoint, které chcete od této složky, položky seznamu nebo souboru knihovny odebrat.

 2. V nabídce Akce klikněte na Odebrat uživatelská oprávnění a potvrďte akci kliknutím na OK.

V předchozím příkladu webu Adventure Works byste mohli od složky Prodejní smlouvy Contoso odebrat výchozí skupiny členů webu Adventure Works, aby již nadále k dokumentu neměli oprávnění Přispívání.

Začátek oddílu

Začátek stránky

Další možnosti přizpůsobení přístupu uživatelů ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny

Pokud jste vy nebo jiný uživatel ve vaší organizaci dříve nastavili ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny jedinečná oprávnění nebo pokud si nejste jistí aktuální situací, nemusí výše uvedený postup přizpůsobení přístupu uživatelů odpovídat vašim potřebám. Tato část popisuje další možnosti přizpůsobení přístupu uživatelů ke složkám, položkám seznamů a souborům knihoven.

Zobrazení uživatelů a skupin asociovaných se složkou, položkou seznamu nebo souborem knihovny

Přidání uživatelů a skupin služby SharePoint ke složkám, položkám seznamů a souborům knihoven

Změna oprávnění ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny

Změna konfigurace složky, položky seznamu nebo souboru knihovny na dědění oprávnění

Odebrání oprávnění uživatele od složky, položky seznamu nebo souboru knihovny

Začátek stránky

Zobrazení uživatelů a skupin asociovaných se složkou, položkou seznamu nebo souborem knihovny

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, položku seznamu nebo soubor knihovny, pro které chcete zobrazit uživatele a skupiny služby SharePoint.

 2. Najeďte ukazatelem myši na složku, položku seznamu, nebo soubor knihovny, u kterých chcete zobrazit oprávnění, klikněte na šipku, která se zobrazí, a poté klikněte na Spravovat oprávnění.

  Oprávnění: V názvu stránky zabezpečitelného objektu se zobrazují všichni uživatelé a všechny skupiny služby SharePoint (a jejich přiřazené úrovně oprávnění), které tento zabezpečitelný objekt používá. Tato stránka také uvádí, zda seznam či knihovna oprávnění dědí, nebo má jedinečná oprávnění.

Začátek oddílu

Přidání uživatelů a skupin služby SharePoint ke složkám, položkám seznamů a souborům knihoven

Pokud chcete do skupiny služby SharePoint asociované se složkou, položkou seznamu nebo souborem knihovny přidat skupiny zabezpečení systému Windows a uživatelské účty, postupujte následujícím způsobem. Pokud složka, položka seznamu nebo soubor knihovny, které konfigurujete, používají jedinečná oprávnění, můžete přidat uživatele nebo skupiny služby SharePoint s požadovanými oprávněními přímo ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny.

Poznámka: Doporučujeme, abyste do skupin služby SharePoint přidali skupiny zabezpečení systému Windows, a poskytli uživatelům přístup k zabezpečitelným objektům, například k dokumentům, tímto způsobem. Je jednodušší spravovat několik skupin zabezpečení systému Windows pro několik skupin služby SharePoint, než přidávat a spravovat oprávnění mnoha jednotlivých uživatelských účtů.

Pokud tato složka, položka seznamu nebo soubor knihovny oprávnění dědí, nemůžete skupiny služby SharePoint ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny přidat přímo. V takové případě můžete pouze přidat uživatele do existující skupiny služby SharePoint u nadřazené položky, pokud k tomu máte na nadřazeném webu potřebná oprávnění. Pokud však dědičnost zakážete a vytvoříte ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny jedinečná oprávnění, budete poté moci přidávat uživatele nebo skupiny služby SharePoint přímo ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, dokument nebo položku seznamu, ke kterým chcete přidat uživatele nebo skupiny služby SharePoint.

 2. Najeďte ukazatelem myši na složku, položku seznamu, nebo soubor knihovny, ke kterým chcete přidat uživatele nebo skupiny služby SharePoint, klikněte na šipku, která se zobrazí, a poté klikněte na Spravovat oprávnění.

  Oprávnění: V názvu stránky zabezpečitelného objektu se zobrazují všichni uživatelé a všechny skupiny služby SharePoint (a jejich přiřazené úrovně oprávnění), které tento zabezpečitelný objekt používá. Tato stránka také uvádí, zda seznam či knihovna oprávnění dědí, nebo má jedinečná oprávnění.

 3. Pokud vaše složka, položka seznamu nebo soubor knihovny dědí oprávnění, je nutné nejprve dědění oprávnění ukončit. V nabídce Akce klikněte na Upravit oprávnění a potom kliknutím na OK potvrďte, že chcete vytvořit jedinečná oprávnění.

 4. V nabídce Nový klikněte na Přidat uživatele.

 5. V části Přidat uživatele vyberte uživatele a skupiny služby SharePoint, které chcete přidat k této složce, položce seznamu nebo souboru knihovny.

 6. V části Udělit oprávnění přidejte uživatele do existující skupiny služby SharePoint nebo jim přímo udělte oprávnění ke složce, položce seznamu či souboru knihovny a poté zaškrtnutím jednoho nebo více políček udělte uživatelům požadované typy oprávnění. Informace o úrovních oprávnění najdete v článku Správa úrovní oprávnění.

  Poznámka: Skupinu služby SharePoint nelze přidat do jiné skupiny služby SharePoint. Pokud jste v kroku 4 přidali skupinu služby SharePoint, je nutné vybrat možnost Udělit uživatelům oprávnění přímo.

 7. Klikněte na OK.

Začátek oddílu

Změna oprávnění ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny

Pomocí následujících kroků můžete změnit úrovně oprávnění vybraných uživatelů a skupin služby SharePoint ke složkám, položkám seznamů a souborům knihoven. Pokud složka, položka seznamu nebo soubor knihovny oprávnění dědí, provedením následujících kroků dědičnost ukončíte a vytvoříte jedinečná oprávnění ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, položku seznamu nebo soubor knihovny, u kterých chcete upravit úrovně oprávnění.

 2. Najeďte ukazatelem myši na složku, položku seznamu, nebo soubor knihovny, ke kterým chcete přidat uživatele nebo skupiny služby SharePoint, klikněte na šipku, která se zobrazí, a poté klikněte na Spravovat oprávnění.

  Oprávnění: V názvu stránky zabezpečitelného objektu se zobrazují všichni uživatelé a všechny skupiny služby SharePoint (a jejich přiřazené úrovně oprávnění), které tento zabezpečitelný objekt používá. Tato stránka také uvádí, zda seznam či knihovna oprávnění dědí, nebo má jedinečná oprávnění.

 3. Pokud vaše složka, položka seznamu nebo soubor knihovny dědí oprávnění, je nutné nejprve dědění oprávnění ukončit. V nabídce Akce klikněte na Upravit oprávnění a poté kliknutím na OK potvrďte, že chcete vytvořit jedinečná oprávnění.

 4. Zaškrtněte políčka uživatelů a skupin služby SharePoint, jejichž úrovně oprávnění k tomuto zabezpečitelnému objektu chcete upravit.

 5. V nabídce Akce klikněte na Upravit uživatelská oprávnění.

 6. V části Zvolit oprávnění vyberte požadované úrovně oprávnění, zrušte úrovně oprávnění, které nechcete, a potom klikněte na OK. Informace o úrovních oprávnění najdete v článku Správa úrovní oprávnění.

Začátek oddílu

Změna konfigurace složky, položky seznamu nebo souboru knihovny k dědění oprávnění

Složka, položka seznamu a soubor knihovny ve výchozím nastavení dědí oprávnění od své nadřazené položky. Tuto dědičnost však lze zakázat a vytvořit pro složku, položku seznamu nebo soubor knihovny jedinečná oprávnění.

Pokud chcete složku, položku seznamu nebo soubor knihovny používající jedinečná oprávnění konfigurovat tak, aby opět dědily oprávnění od nadřazené položky, postupujte následujícím způsobem.

Při opětovném nastavení dědění oprávnění jsou zahozena jedinečná oprávnění vytvořená pro složku, položku seznamu nebo soubor knihovny, například skupiny služby SharePoint nebo přiřazení úrovní oprávnění, která byla vytvořena pro složku, položku seznamu nebo soubor knihovny, když byly konfigurovány na používání jedinečných oprávnění.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, položku seznamu nebo soubor knihovny, u kterých chcete nakonfigurovat dědění oprávnění.

 2. Najeďte ukazatelem myši na složku, položku seznamu, nebo soubor knihovny, klikněte na šipku, která se zobrazí, a poté klikněte na Spravovat oprávnění.

  Oprávnění: V názvu stránky zabezpečitelného objektu se zobrazují všichni uživatelé a všechny skupiny služby SharePoint (a jejich přiřazené úrovně oprávnění), které tento zabezpečitelný objekt používá. Tato stránka také uvádí, zda seznam či knihovna oprávnění dědí, nebo má jedinečná oprávnění.

 3. V nabídce Akce klikněte na Dědit oprávnění a potvrďte akci kliknutím na tlačítko OK.

  Poznámka: Pokud již složka, položka seznamu nebo soubor knihovny svá oprávnění dědí, možnost Dědit oprávnění v nabídce Akce není dostupná

Začátek oddílu

Odebrání oprávnění uživatele od složky, položky seznamu nebo souboru knihovny

Pokud uživatel nemá ke složce, položce seznamu nebo souboru knihovny žádná oprávnění, na webu je nevidí. Pokud například uživatel nemá oprávnění ke konkrétnímu dokumentu v knihovně, dokument se uživateli v seznamu dokumentů dané knihovny nezobrazí. Pro uživatele bude vše vypadat tak, jako kdyby dokument neexistoval.

Pokud chcete od složky, položky seznamu nebo souboru knihovny odebrat uživatele nebo skupiny služby SharePoint, postupujte následujícím způsobem.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, položku seznamu nebo soubor knihovny, u kterých chcete odebrat oprávnění uživatelů.

 2. Najeďte ukazatelem myši na složku, položku seznamu, nebo soubor knihovny, u kterých chcete odebrat oprávnění uživatelů, klikněte na šipku, která se zobrazí, a poté klikněte na Spravovat oprávnění.

  Oprávnění: V názvu stránky zabezpečitelného objektu se zobrazují všichni uživatelé a všechny skupiny služby SharePoint (a jejich přiřazené úrovně oprávnění), které tento zabezpečitelný objekt používá. Tato stránka také uvádí, zda seznam či knihovna oprávnění dědí, nebo má jedinečná oprávnění.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přejděte ke správě oprávnění nadřazeného objektu klepnutím na příkaz Spravovat oprávnění nadřazeného objektu v nabídce Akce.

  • Pokud aktuální objekt v současné době dědí oprávnění od nadřazeného objektu a vy chcete tento vztah dědičnosti přerušit a vytvořit pro aktuální zabezpečený objekt jedinečná oprávnění, klepněte v nabídce Akce na příkaz Upravit oprávnění a poté tuto akci potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

  • Pokud již aktuální zabezpečený objekt používá jedinečná oprávnění, která nedědí od nadřazeného objektu, přejděte k dalšímu kroku.

 4. Zaškrtněte políčka u uživatelů a skupin SharePoint, které chcete odebrat od tohoto zabezpečitelného objektu.

 5. V nabídce Akce klikněte na Odebrat uživatelská oprávnění a potvrďte akci kliknutím na OK.

Začátek oddílu

Začátek stránky

Vyzkoušejte si to online s Test Drivem

Test Drive poskytuje bezplatné online testovací prostředí programů Microsoft Office, jako je například SharePoint Server 2007.

Testování produktů a technologií SharePoint jednotka

Důležité informace: Na webu Test Drive klikněte na Enterprise Content Management with Office SharePoint Server (Správa podnikového obsahu pomocí Office SharePoint Serveru).

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×