Přizpůsobení pásu karet

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Udělejte některou z těchto věcí:

Změna uspořádání karet

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Přetáhněte kartu na požadované místo.

  Poznámka : Kartu Home (Domů) přesunout nemůžete.

 3. Klikněte na Hotovo.

Skrytí karet

Následující postup skryje karty do té doby, dokud je znovu nezobrazíte. Karta zůstane skrytá, i když aplikaci zavřete a znovu otevřete.

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Na kartě klikněte na Hide tabs in ribbon .

 3. Klikněte na Hotovo.

Zobrazení skrytých karet

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Ribbon Preferences (Předvolby pásu karet).

 2. V části Customize (Přizpůsobit) zaškrtněte políčko karty, kterou chcete zobrazit.

Zobrazení nebo skrytí skupin na kartě

Příkazy jsou uspořádány do logických skupin, které jsou soustředěny na jednotlivých kartách. Některé skupiny jsou ve výchozím nastavení skryté, ale toto nastavení můžete změnit a skupiny zobrazit.

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Ribbon Preferences (Předvolby pásu karet).

 2. V části Customize (Přizpůsobit) proveďte jednu z následujících akcí:

Co chcete udělat

Akce

Zobrazit skupiny

Zaškrtněte políčko skupiny, které je odsazené pod kartou.

Skrýt skupiny

Zrušte zaškrtnutí políčka skupiny, které je odsazené pod kartou.

Obnovení pořadí karet na pásu karet do výchozího nastavení

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Klikněte na Resetovat.

Zobrazení nebo skrytí názvů skupin na pásu karet

Skrytím názvů skupin získáte větší pracovní prostor.

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Ribbon Preferences (Předvolby pásu karet).

 2. V části General (Obecné) udělejte jednu z těchto věcí:

Co chcete udělat

Akce

Skrýt názvy skupin

Zaškrtněte políčko Hide group titles (Skrýt názvy skupin).

Zobrazit názvy skupin

Zrušte zaškrtnutí políčka Hide group titles (Skrýt názvy skupin).

Viz taky

Minimalizace nebo rozbalení pásu karet

Vypnutí nebo zapnutí pásu karet

Seznámení s pásem karet

PowerPoint

Udělejte některou z těchto věcí:

Změna uspořádání karet

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Přetáhněte kartu na požadované místo.

  Poznámka : Kartu Home (Domů) přesunout nemůžete.

 3. Klikněte na Hotovo.

Skrytí karet

Následující postup skryje karty do té doby, dokud je znovu nezobrazíte. Karta zůstane skrytá, i když aplikaci zavřete a znovu otevřete.

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Na kartě klikněte na Hide tabs in ribbon .

 3. Klikněte na Hotovo.

Zobrazení skrytých karet

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Ribbon Preferences (Předvolby pásu karet).

 2. V části Customize (Přizpůsobit) zaškrtněte políčko karty, kterou chcete zobrazit.

Obnovení pořadí karet na pásu karet do výchozího nastavení

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Klikněte na Resetovat.

Zobrazení nebo skrytí názvů skupin na pásu karet

Skrytím názvů skupin získáte větší pracovní prostor.

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Ribbon Preferences (Předvolby pásu karet).

 2. V části General (Obecné) udělejte jednu z těchto věcí:

Co chcete udělat

Akce

Skrýt názvy skupin

Zaškrtněte políčko Hide group titles (Skrýt názvy skupin).

Zobrazit názvy skupin

Zrušte zaškrtnutí políčka Hide group titles (Skrýt názvy skupin).

Viz taky

Minimalizace nebo rozbalení pásu karet

Vypnutí nebo zapnutí pásu karet

Seznámení s pásem karet

Excel

Udělejte některou z těchto věcí:

Změna uspořádání karet

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Přetáhněte kartu na požadované místo.

  Poznámka : Kartu Home (Domů) přesunout nemůžete.

 3. Klikněte na Hotovo.

Skrytí karet

Následující postup skryje karty do té doby, dokud je znovu nezobrazíte. Karta zůstane skrytá, i když aplikaci zavřete a znovu otevřete.

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Na kartě klikněte na Hide tabs in ribbon .

 3. Klikněte na Hotovo.

Zobrazení skrytých karet

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Ribbon Preferences (Předvolby pásu karet).

 2. V části Customize (Přizpůsobit) zaškrtněte políčko karty, kterou chcete zobrazit.

Obnovení pořadí karet na pásu karet do výchozího nastavení

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Customize Ribbon Tab Order (Přizpůsobit pořadí karet na pásu karet).

 2. Klikněte na Resetovat.

Zobrazení nebo skrytí názvů skupin na pásu karet

Skrytím názvů skupin získáte větší pracovní prostor.

 1. Na pravé straně pásu karet klikněte na Action pop-up menu a potom klikněte na Ribbon Preferences (Předvolby pásu karet).

 2. V části General (Obecné) udělejte jednu z těchto věcí:

Co chcete udělat

Akce

Skrýt názvy skupin

Zaškrtněte políčko Hide group titles (Skrýt názvy skupin).

Zobrazit názvy skupin

Zrušte zaškrtnutí políčka Hide group titles (Skrýt názvy skupin).

Viz taky

Minimalizace nebo rozbalení pásu karet

Vypnutí nebo zapnutí pásu karet

Seznámení s pásem karet

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×