Přizpůsobení pásu karet

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí přizpůsobení si můžete pás karet nastavit tak, aby vám vyhovoval. Můžete si například vytvořit vlastní karty a skupiny obsahující často používané příkazy.

Důležité : Přizpůsobení pásu karet je specifické pro aplikaci systému Microsoft Office, ve které v daném okamžiku pracujete. Přizpůsobení pásu karet neplatí pro všechny aplikace systému Office.

Je možné přejmenovat a změnit pořadí výchozích karet a skupin, které jsou integrovanou součástí systému Office 2010. Nelze ale přejmenovat výchozí příkazy, změnit ikony přiřazené k těmto výchozím příkazům ani změnit pořadí těchto příkazů. Výchozí příkazy se zobrazují šedě.

Chcete-li přidat příkazy do skupiny, je třeba přidat vlastní skupinu na výchozí kartu nebo na novou vlastní kartu. Abyste mohli vlastní kartu nebo skupinu snadno identifikovat a odlišit ji od výchozích karet a skupin, mají vlastní karty a skupiny v seznamu Přizpůsobit pás karet za svým názvem uveden text (Vlastní), ale na pásu karet se slovo (Vlastní) nezobrazuje.

Příkazy přidané do nové skupiny na výchozí kartě

1. výchozí karty a skupiny, který obsahuje příkazy, které nelze změnit

2. vlastní skupiny na výchozí kartě, která má nové příkazy přidané. Tyto nové příkazy můžete změnit.

Chcete-li začít s přizpůsobováním pásu karet, podívejte se na následující kroky.

Co chcete udělat?

Přehrát si videa, která ukazují, jak lze pás karet přizpůsobit

Přechod do okna Přizpůsobit pás karet

Práce s kartami

Přidání vlastní karty

Přejmenování výchozí nebo vlastní karty

Skrytí výchozí nebo vlastní karty

Změna pořadí výchozích nebo vlastních karet

Odebrání vlastní karty

Práce se skupinami

Přidání vlastní skupiny na kartu

Přejmenování výchozí nebo vlastní skupiny

Změna pořadí výchozích nebo vlastních skupin

Odebrání výchozí nebo vlastní skupiny

Nahrazení výchozí skupiny vlastní skupinou

Práce s příkazy

Přidání příkazů do vlastní skupiny

Odebrání příkazu z vlastní skupiny

Přejmenování příkazu, který jste přidali do vlastní skupiny

Změna pořadí příkazů ve vlastních skupinách

Obnovení pásu karet

Obnovení pásu karet do výchozího nastavení

Obnovení pouze vybrané karty

Export přizpůsobeného pásu karet

Importovat přizpůsobený pás karet

Přehrávání videí, která ukazují, jak lze pás karet přizpůsobit

Podívejte se na série videí, která ukazuje, jak přizpůsobit pás karet na Video: přizpůsobení pásu karet.

Začátek stránky

Přechod do okna Přizpůsobit pás karet

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Možnosti.

 3. Klikněte na položku Přizpůsobit pás karet.

Do okna Přizpůsobit pás karet můžete přejít také tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na libovolnou kartu na pásu karet a pak kliknete na příkaz Přizpůsobit pás karet.

Začátek stránky

Práce s kartami

Přidání vlastní karty

Když kliknete na tlačítko Nová karta, přidáte vlastní kartu a vlastní skupinu. Příkazy můžete přidávat pouze do vlastních skupin.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte pod seznamem Přizpůsobit pás karet na tlačítko Nová karta.

Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 1. Chcete-li zobrazit a uložit vlastní nastavení, klikněte na tlačítko OK.

Pokud chcete do vlastní skupiny přidat příkazy, projděte si informace v části Přidání příkazů do vlastní skupiny.

Začátek stránky

Přejmenování výchozí nebo vlastní karty

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na kartu, kterou chcete přejmenovat.

Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 1. Klikněte na tlačítko Přejmenovat a zadejte nový název.

 2. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Skrytí výchozí nebo vlastní karty

Je možné skrýt vlastní i výchozí karty, odebrat lze ale pouze vlastní karty.

V seznamu Přizpůsobit pás karet mají vlastní karty a skupiny za názvem uveden text (Vlastní), slovo (Vlastní) se ale na pásu karet nezobrazuje.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet zrušte v seznamu Přizpůsobit pás karet zaškrtnutí políčka u výchozí nebo vlastní karty, kterou chcete skrýt.

  Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Chcete-li zobrazit a uložit vlastní nastavení, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna pořadí výchozích nebo vlastních karet

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na kartu, kterou chcete přesunout.

  Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikejte na šipku Nahoru nebo Dolů, dokud nedosáhnete požadovaného pořadí.

 3. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odebrání vlastní karty

Je možné skrýt vlastní i výchozí karty, odebrat lze ale pouze vlastní karty.

V seznamu Přizpůsobit pás karet mají vlastní karty a skupiny za názvem uveden text (Vlastní), slovo (Vlastní) se ale na pásu karet nezobrazuje.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na kartu, kterou chcete odebrat.

  Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na tlačítko Odebrat.

 3. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Práce se skupinami

Přidání vlastní skupiny na kartu

Vlastní skupinu lze přidat na vlastní kartu nebo na výchozí kartu.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na kartu, do které chcete skupinu přidat.

  Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na tlačítko Nová skupina.

 3. Chcete-li přejmenovat skupinu Nová skupina (Vlastní), klikněte na skupinu pravým tlačítkem, klikněte na příkaz Přejmenovat a zadejte nový název.

  Můžete také přidat ikony představující vlastní skupinu kliknutím na vlastní skupinu a klikněte na Přejmenovat. Další informace o ikonu k čemu slouží najdete v tématu Proč se mi zobrazují zelené koule na pásu karet?.

 4. Chcete-li skrýt popisky příkazů přidaných do této vlastní skupiny, klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu a poté klikněte na příkaz Skrýt popisky příkazů.

  Chcete-li zobrazit popisky příkazů ve vlastní skupině poté, co byly skryty, klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu a poté klikněte na příkaz Skrýt popisky příkazů.

 5. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Pokud chcete do vlastní skupiny přidat příkazy, projděte si informace v části Přidání příkazů do vlastní skupiny.

Začátek stránky

Přejmenování výchozí nebo vlastní skupiny

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na kartu nebo skupinu, kterou chcete přejmenovat.

  Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na tlačítko Přejmenovat a zadejte nový název.

  Při přejmenovávání vlastní skupiny můžete také kliknout na ikonu představující tuto skupinu při změně velikosti pásu karet.

 3. Chcete-li zobrazit a uložit vlastní nastavení, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna pořadí výchozích nebo vlastních skupin

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na skupinu, kterou chcete přesunout.

  Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikejte na šipku Nahoru nebo Dolů, dokud nedosáhnete požadovaného pořadí.

 3. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odebrání výchozí nebo vlastní skupiny

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na skupinu, kterou chcete odebrat.

  Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na tlačítko Odebrat.

 3. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nahrazení výchozí skupiny vlastní skupinou

Z výchozí skupiny, která je integrovanou součástí systému Microsoft Office, nelze odebírat příkazy. Můžete ale výchozí skupinu nahradit vlastní skupinou, která obsahuje pouze požadované příkazy.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na výchozí kartu, do které chcete přidat vlastní skupinu.

  Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na tlačítko Nová skupina.

 3. Klikněte na novou skupinu pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Přejmenovat.

 4. Zadejte název nové skupiny a vyberte ikonu, která bude tuto skupinu představovat při změně velikosti pásu karet.

 5. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na položku Hlavní karty.

 6. Klikněte na symbol plus (+) vedle výchozí karty obsahující skupinu, kterou chcete přizpůsobit.

 7. Klikněte na symbol plus (+) vedle výchozí skupiny, kterou chcete přizpůsobit.

 8. Klikněte na příkaz, který chcete přidat do vlastní skupiny, a pak klikněte na tlačítko Přidat.

Poznámka :  Nemusíte přidávat všechny příkazy. Stačí přidat pouze požadované příkazy.

 1. Klikněte na výchozí skupinu pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Odebrat.

Výchozí skupinu můžete získat zpět obnovením pásu karet. Pokud však budete chtít znovu použít přizpůsobení pásu karet, měli byste je nejdříve vyexportovat.

Začátek stránky

Práce s příkazy

Příkazy lze přidávat pouze do vlastní skupiny, která je na vlastní nebo výchozí kartě. Do výchozí skupiny nelze přidat příkazy. Přejmenovat lze pouze příkazy přidané do vlastních skupin. Postup, jak aktualizovat výchozí skupinu, najdete v části Nahrazení výchozí skupiny vlastní skupinou.

Přidání příkazů do vlastní skupiny

Poznámka : V seznamu Přizpůsobit pás karet mají vlastní karty a skupiny za názvem uveden text (Vlastní), slovo (Vlastní) se ale na pásu karet nezobrazuje.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na vlastní skupinu, do které chcete přidat příkaz.

  Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na seznam, který chcete přidat, třeba Oblíbené příkazy nebo Všechny příkazy.

  Seznam Zvolit příkazy z

 3. Klikněte na příkaz ve zvoleném seznamu.

 4. Klikněte na tlačítko Přidat.

 5. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Můžete taky přejmenování příkazu a přidání ikony představující příkazu kliknutím na příkaz a klikněte na Přejmenovat. Další informace o ikonu k čemu slouží najdete v tématu Proč se mi zobrazují zelené koule na pásu karet?.

Začátek stránky

Odebrání příkazu z vlastní skupiny

Příkazy lze odebrat pouze z vlastní skupiny.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na příkaz, který chcete odebrat.

  Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na tlačítko Odebrat.

 3. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přejmenování příkazu, který jste přidali do vlastní skupiny

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na příkaz, který chcete přejmenovat.

  Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na tlačítko Přejmenovat a zadejte nový název.

  Při přejmenovávání příkazu přidaného do vlastní skupiny můžete také kliknout na ikonu představující tento příkaz.

 3. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna pořadí příkazů ve vlastních skupinách

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na příkaz, který chcete přesunout.

  Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikejte na šipku Nahoru nebo Dolů, dokud nedosáhnete požadovaného pořadí.

 3. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Obnovení pásu karet

Všechny karty na pásu karet nebo také jen vybrané karty je možné obnovit do původního stavu. Pokud obnovíte všechny karty na pásu karet, dojde také k obnovení panelu nástrojů Rychlý přístup, na kterém se pak budou zobrazovat pouze výchozí příkazy.

Obnovení pásu karet do výchozího nastavení

Důležité : Když kliknete na příkaz Obnovit veškeré vlastní nastavení, dojde k obnovení pásu karet i panelu nástrojů Rychlý přístup do výchozího nastavení.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte na tlačítko Obnovit.

  Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na příkaz Obnovit veškeré vlastní nastavení.

Začátek stránky

Obnovení pouze vybrané karty

Do příslušného výchozího nastavení lze obnovit pouze výchozí karty.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet vyberte výchozí kartu, kterou chcete obnovit do výchozího nastavení.

  Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na tlačítko Obnovit a pak klikněte na příkaz Obnovit pouze vybranou kartu na pásu karet.

Začátek stránky

Export přizpůsobeného pásu karet

Vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup lze exportovat do souboru, který lze importovat a použít v jiném počítači nebo jej může použít další spolupracovník.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte na tlačítko Import nebo export.

  Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na příkaz Exportovat veškeré vlastní nastavení.

Začátek stránky

Import přizpůsobeného pásu karet

Soubory s vlastními nastaveními je možné importovat, a nahradit tak aktuální rozložení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Pomocí importu vlastního nastavení lze zajistit stejný vzhled aplikací systému Microsoft Office pro všechny spolupracovníky nebo mezi různými počítači.

Důležité : Když importujete soubor vlastního nastavení pásu karet, ztratíte veškeré předchozí vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Jestliže předpokládáte, že se možná budete chtít vrátit k aktuálnímu vlastnímu nastavení, je vhodné toto nastavení dříve, než importujete jakékoli nové vlastní nastavení, vyexportovat.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte na tlačítko Import nebo export.

  Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na příkaz Importovat soubor vlastního nastavení.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×