Přizpůsobení navigace na webu služby SharePoint

Přizpůsobení navigace na webu služby SharePoint

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud jste vlastník webu nebo máte oprávnění pro úpravy na webu SharePoint, můžete přizpůsobit navigaci na webu. Můžete přidat, odstranit nebo upravit odkazy v levé nabídce na týmovém webu (označovaná taky jako v nabídce Snadné spuštění) nebo horním na webu komunikace dát uživatelům rychlý přístup na weby a stránky.

Poznámky: 

 • Pokud váš web přizpůsobený vlastníkem, nemusí být k dispozici levé části nabídky nebo začátek.

 • V SharePoint Online můžete přizpůsobit pouze v levé nabídce na týmovém webu v současné době nejste klasický režim.

Vyberte si verzi SharePoint pod pokyny k přizpůsobení navigace na webu SharePoint.

Poznámka: V organizacích, které se účastní programu pro nové verze, se některé funkce zavádějí postupně. To znamená, že se funkce zatím nemusí zobrazovat nebo nemusí odpovídat popisu v článcích nápovědy.

 1. Klikněte na Upravit v dolní části v levé nabídce.

  SharePoint levé navigační

  Poznámka: Pokud se nezobrazuje, Upravit, nemáte oprávnění k přizpůsobení navigace webu. Musíte mít alespoň oprávnění Spravovat seznamy. Požádejte vlastníka webu buď získat oprávnění proveďte požadované změny nebo změny za vás.

 2. Najeďte myší na místo v nabídce, kam chcete přidat odkaz a klikněte na + a potom na šipku dolů.

  Přidání odkazu na levém navigačním SharePoint týmového webu

 3. V dialogovém okně Přidat odkaz vyberte jednu z následujících možností odkaz:

  • Adresa URL pro přidání odkazu na všech položkách, interní a externí vaší společnosti. Zadejte adresu a zobrazované jméno pro na odkaz.

   Přidání adresy URL odkazu na levém navigačním panelu na Sharepointovém týmovém webu

  • Konverzace – umožňuje přidat odkaz na konverzace skupiny Office 365 přidružený k týmovému webu. Zadejte zobrazované jméno pro na odkaz. Adresa se automaticky přidá a nelze upravovat.

  • Kalendář přidání odkazu do kalendáře skupiny Office 365 přidružený k týmovému webu. Zadejte zobrazované jméno pro na odkaz. Adresa se automaticky přidá a nelze upravovat.

  • Poznámkového bloku přidat odkaz na Poznámkový blok OneNote přidružený k týmovému webu. Zadejte zobrazované jméno pro na odkaz. Adresa se automaticky přidá a nelze upravovat.

  • Plánovač přidat odkaz na instanci Microsoft Planner přidružený k týmovému webu. Zadejte zobrazované jméno pro na odkaz. Adresa se automaticky přidá a nelze upravovat.

  Potom klikněte na OK.

 4. Můžete také přidat stránku do nabídky ze seznamu stránky webu. V levé nabídce vyberte stránky, vyberte stránku, kterou chcete přidat, a klikněte na tlačítko ... buď vedle stránky v seznamu nebo v horním navigačním panelu a potom klikněte na Přidat do navigace.

  Přidání odkazu do levé části nabídky

 5. Po dokončení úprav navigace, klikněte na Uložit nebo zahození změn, klikněte na Storno.

Poznámka: Naposledy otevřené položky jsou automaticky zpracovány službou SharePoint. Odkazy nelze přidat do nabídky poslední.

 1. Klikněte na Upravit napravo od nabídky nejvyšší.

  SharePoint hlavní nabídka

  Poznámka: Pokud se nezobrazuje, Upravit, nemáte oprávnění k přizpůsobení navigace webu. Musíte mít alespoň oprávnění Spravovat seznamy. Požádejte vlastníka webu buď získat oprávnění proveďte požadované změny nebo změny za vás.

 2. Najeďte myší na místo v nabídce, kam chcete přidat odkaz a klikněte na + a potom na šipku dolů.

  Začátek nabídka Úpravy služby SharePoint

 3. V dialogovém okně Přidat odkaz do pole adresa zadejte adresu URL pro odkaz, který chcete přidat.

  Pokud chcete přidat odkaz na stránku v levé nabídce, postupujte takto:

  1. Přejděte na stránku, kterou chcete přidat odkaz.

  2. Zkopírujte adresu URL z panelu Adresa.

  3. Vložte adresu URL do pole adresa

 4. Do pole Zobrazovaný název zadejte požadovaný text odkazu. Toto je text, který se zobrazí v nabídce.

  Potom klikněte na OK.

 5. Po dokončení úprav navigace, klikněte na Uložit nebo zahození změn, klikněte na Storno.

 1. Klikněte na Upravit v dolní části v levé nabídce na týmovém webu nebo napravo od nabídky nejvyšší na webu komunikace.

  Poznámka: Pokud se nezobrazuje, Upravit, nemáte oprávnění k přizpůsobení navigace webu. Musíte mít alespoň oprávnění Spravovat seznamy. Požádejte vlastníka webu buď získat oprávnění proveďte požadované změny nebo změny za vás.

 2. Vedle odkazu, který chcete upravit klikněte na tlačítko ....

 3. Klikněte na Upravit.

  Úprava odkazu v levé nabídce

 4. Po dokončení úprav na odkaz, klikněte na OK.

 5. Po dokončení úprav navigace, klikněte na Uložit nebo zahození změn, klikněte na Storno.

 1. Klikněte na Upravit v dolní části v levé nabídce na týmovém webu nebo napravo od nabídky nejvyšší na webu komunikace.

  Poznámka: Pokud se nezobrazuje, Upravit, nemáte oprávnění k přizpůsobení navigace webu. Musíte mít alespoň oprávnění Spravovat seznamy. Požádejte vlastníka webu buď získat oprávnění proveďte požadované změny nebo změny za vás.

 2. Vedle odkazu, který chcete přesunout klikněte na tlačítko ....

 3. Klikněte na Přesunout nebo Přesunout dolů.

  Přesunutí odkazu nahoru nebo dolů v levé nabídce

 4. Opakujte tento postup, dokud nebude na odkaz v požadovaném místě.

 5. Po dokončení úprav navigace, klikněte na Uložit nebo zahození změn, klikněte na Storno.

Tím vytvoříte odsazené odkaz pod jiný odkaz. Přidat jenom jednu úroveň sub odkazů v levé nabídce nebo nabídky nejvyšší. V horním nabídku jako je třeba na webu komunikace, vytvoří se jednoúrovňový rozevírací nabídky.

Levé nabídce

Ilustrace propojení sub

Začátek nabídky

Přidání navigační položky jako sublinks pro rozevírací seznam Oblast hledání
 1. Klikněte na Upravit v dolní části v levé nabídce na týmovém webu nebo napravo od nabídky nejvyšší na webu komunikace.

  Poznámka: Pokud se nezobrazuje, Upravit, nemáte oprávnění k přizpůsobení navigace webu. Musíte mít alespoň oprávnění Spravovat seznamy. Požádejte vlastníka webu buď získat oprávnění proveďte požadované změny nebo změny za vás.

 2. Vedle odkazu, který chcete naformátovat jako sub odkaz klikněte na tlačítko ....

 3. Klikněte na odkaz sub.

  Vytvoření odkazu sub odkaz v levé nabídce

 4. Po dokončení úprav navigace, klikněte na Uložit nebo zahození změn, klikněte na Storno.

Odsazený odkaz přesunuty z pod jiný odkaz.

 1. Klikněte na Upravit v dolní části v levé nabídce na týmovém webu nebo napravo od nabídky nejvyšší na webu komunikace.

  Poznámka: Pokud se nezobrazuje, Upravit, nemáte oprávnění k přizpůsobení navigace webu. Musíte mít alespoň oprávnění Spravovat seznamy. Požádejte vlastníka webu buď získat oprávnění proveďte požadované změny nebo změny za vás.

 2. Vedle sub odkazu, který chcete převést na primární odkaz klikněte na tlačítko ....

 3. Klikněte na odkaz sub zvýšit úroveň.

  Zvýšení úrovně sub odkaz na primární propojení

 4. Po dokončení úprav navigace, klikněte na Uložit nebo zahození změn, klikněte na Storno.

Některé odkazy, například odpadkového koše jsou propojení systému a nelze odstranit.

 1. Klikněte na Upravit v dolní části v levé nabídce na týmovém webu nebo napravo od nabídky nejvyšší na webu komunikace.

  Poznámka: Pokud se nezobrazuje, Upravit, nemáte oprávnění k přizpůsobení navigace webu. Musíte mít alespoň oprávnění Spravovat seznamy. Požádejte vlastníka webu buď získat oprávnění proveďte požadované změny nebo změny za vás.

 2. Vedle odkazu, který chcete odebrat klikněte na tři tečky (...).

 3. Klikněte na tlačítko Odebrat.

  Poznámka: V současné době nejde odebrat odkaz odpadkový koš.

  Odebrání odkazu z v levé nabídce

 4. Po dokončení úprav navigace, klikněte na Uložit nebo zahození změn, klikněte na Storno.

Pokud máte oprávnění správce nebo vlastník, můžete vypnout v levé nabídce týmového webu.

 1. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Nastavení webu.

  Pokud používáte webu skupiny připojení Office 365, pravděpodobně v levé nabídce klikněte na Obsah webu a pak klikněte na Nastavení webu v nabídce horní doprava.

 2. V části Vzhled a chování na stránce Nastavení webu klikněte na Prvky navigace.

  Prvky navigace v nabídce Nastavení webu
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit panel Snadné spuštění nastavení a potom klikněte na OK.

  Zrušte zaškrtnutí políčka nabídce Snadné spuštění

Pokud povolíte funkci publikování na webu klasické SharePoint prostředí v levé nabídce zobrazí odkazy na moderní prostředí seznamů nebo knihoven Pokud jste jste přidali na váš web klasické prostředí kromě zobrazení položek z úložiště termínů. Další informace najdete v tématu Povolení spravovaných navigaci pro web ve službě SharePoint a Povolení funkcí publikování.

Úprava odkazů v SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2013

Na začátku úpravy odkazů na vašem webu klikněte na jednu z možností Upravit odkazy na stránce.

Upravit odkazy

Změna odkazů horním panelu odkazů: Klikněte na Upravit odkazy v horní (viz "1").

Změnit odkazy na panelu Snadné spuštění: Klikněte na Upravit odkazy na straně (viz "2").

Poznámka: Pokud nevidíte Upravit odkazy, nemáte oprávnění k přizpůsobení navigace webu. Musíte mít alespoň oprávnění Spravovat seznamy. Požádejte vlastníka webu buď získat oprávnění proveďte požadované změny nebo změny za vás.

 1. Přejděte na stránku obsah webu: klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na obsah webu.

 2. Na panelu Snadné spuštění nebo na horním panelu odkazů (podle toho, kam chcete odkaz přidat) klikněte na UPRAVIT ODKAZY.

 3. Klikněte na aplikaci, kterou chcete přidat a přetáhněte ho na požadované místo na panelu Snadné spuštění nebo horní panel odkazů.

  Přetažení aplikace do navigace

 4. Klikněte na Uložit.

  Uložte změny panelu Snadné spuštění

Pokud chcete přidat odkaz na jiný web, zadejte adresu URL.

 1. Na panelu Snadné spuštění nebo na horním panelu odkazů (podle toho, kam chcete odkaz přidat) klikněte na UPRAVIT ODKAZY.

 2. Klikněte na + odkaz.

 3. Zadejte zobrazované jméno na odkaz a cílové umístění, jak zajistit, že zahrnout http://.

 4. Kliknutím na OK přidejte nový odkaz na panel Snadné spuštění nebo na horní panel odkazů.

 5. Klikněte na Uložit.

  Uložte změny panelu Snadné spuštění

Poznámka: Nemůžete přejmenovat nebo odstranit odpadkový koš.

 1. Na panelu Snadné spuštění nebo na horním panelu odkazů (podle toho, kde chcete odkaz upravit) klikněte na UPRAVIT ODKAZY.

 2. Přejmenovat: Klikněte přímo na odkaz, který chcete přejmenovat a začněte psát nový název. Klikněte mimo název a potom klikněte na Uložit.

 3. Odebrat: Klikněte na X vedle odkazu, odeberte ho z navigačním panelu a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Uložte změny panelu Snadné spuštění

Přejmenování odkazu nemá vliv stránky adresu nebo adresu URL, na kterou odkazuje.

 1. Na panelu Snadné spuštění nebo na horním panelu odkazů (podle toho, kde se přesouvaný odkaz nachází) klikněte na UPRAVIT ODKAZY.

 2. Vyberte odkaz, který chcete přesunout a přetáhněte ho na nové místo v části navigační oblasti.

  Odsazení nebo vytvoření odkazu sub, přetáhněte na odkaz v části a mírně napravo od odkaz, který se má jako začátek odkaz.

 3. Opakujte tento postup u všech odkazů, které chcete přesunout.

 4. Až budete hotovi, klikněte na Uložit.

  Uložte změny panelu Snadné spuštění

Poznámka: Položky z poslední můžete přetáhnout na hlavní panel Snadné spuštění. Ale se nedají přetahovat položky do poslední.

Pro weby v kolekci webů, kde jsou povolené funkce publikování máte další možnosti navigace můžete vybírat, včetně zobrazení podřízených webů a zobrazení stejný navigační jako navigaci na webu na webu nadřazené (nazývané také dědičných navigace nadřazené). Pokud nevidíte tyto možnosti, obraťte se na správce webu.

 1. Na webu, ve které chcete změnit nastavení navigace klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte na Vzhled a chování a potom klikněte na Panelu Snadné spuštění nebo horní tlačítka.

 3. Zvolte možnosti na panelu Snadné spuštění nebo odkaz horní například pokud chcete zobrazit podřízené weby nebo zobrazit stejné navigační jako u nadřazeného webu (zdědit nadřazené navigace).

Odkazy, které se zobrazí na levé straně webu se označují jako Snadné spuštění odkazy. Ve výchozím nastavení panelu Snadné spuštění obsahuje odkazy na naposledy otevřené položky stejně jako důležité položky, jako jsou seznamy a knihovny. Odkazy v horní panel odkazů horníobvykle zobrazit podřízené weby v rámci vašeho webu.

Panel Snadné spuštění

Když vytvoříte nový seznam nebo knihovnu, nový odkaz se bude automaticky zobrazovat v části nejnovější na Panelu Snadné spuštění. Pouze pět nejnovější odkazy se zobrazí v části poslední.


Odkaz Nejnovější na panelu Snadné spuštění zobrazující nedávno vytvořené stránky, seznamy a knihovny

Poznámka: Když vytvoříte novou stránku, nezobrazí se automaticky na panelu Snadné spuštění. Budete muset vytvořit odkaz na stránku a přidejte své uživatelské jméno.

Horní panel odkazů

Můžete taky přizpůsobení navigačních odkazů na panelu nahoře odkazů webu změnit velikost písmen, přeuspořádat jejich pořadí nebo přidat odkazy na podřízené weby, které uživatelé nejčastěji navštěvují.

Horní navigace na webu

Související odkazy

Chcete-li přidat odkazy stránku spíše než na levé straně nabídky nebo nabídky nejvyšší, najdete v článku Přidání odkazu na stránku.

Pokud chcete vytvořit nové stránky, které můžete propojit, najdete v článku Přidání stránky na web.

Změna barvy pozadí a vzhled webu popsaná v tématu Změna vzhledu webu služby SharePoint.

Pokud chcete změnit název, popis, logo nebo jiná nastavení webu, najdete v článku Správa nastavení pro Sharepointový týmový web.

Vytvoření webu na SharePoint Online, najdete v tématu Vytvoření týmového webu na Sharepointu Online nebo vytvoření komunikace webu na Sharepointu Online.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×