Přizpůsobení navigace na týmovém webu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Přizpůsobení navigace na týmovém webu tak, že přidáváním, odebíráním nebo úpravou odkazy. Přizpůsobení navigace, klikněte na Upravit odkazy Tlačítko Upravit odkazy .

Upravit odkazy

1. klikněte na Upravit odkazy přizpůsobíte horní panel odkazů.

2. klikněte na Upravit odkazy přizpůsobíte navigaci na panelu Snadné spuštění.

Poznámka :  Pokud možnost Upravit odkazy nevidíte, nejspíš nemáte oprávnění k přizpůsobení navigace. Abyste mohli přizpůsobit navigaci, musíte být vlastníkem webu nebo mít oprávnění k jeho přizpůsobení.

Pomocí různých rozložení webu, o kterých se dozvíte dál v tomto článku, můžete upravovat taky umístění navigace.

Tip : Pokud máte malou firmu s pár zaměstnanci, je jedním z nejlepších způsobů, jak nastavit sdílení souborů a online spolupráci, společné použití služby OneDrive pro firmy a týmového webu Office 365. Přečtěte si článek Přizpůsobení týmového webu Office 365 pro ukládání a sdílení souborů a naučte se přizpůsobit navigaci na týmovém webu, abyste společně se členy svého týmu mohli rychle přecházet mezi týmovým webem a složkami aplikace OneDrive pro firmy.

Navigační odkazy jsou obsahem, který říká, jaké informace se dají na webu najít. Když jsou navigační odkazy na každé stránce správně, zjednodušují procházení webu, zjišťování informací i návrat na dřív zobrazené stránky. Při vytváření webu zajistěte, aby byla navigace pro návštěvníky přehledná a jednoduchá.

Odkazy zobrazené nalevo nebo v horní části webu se obvykle označují jako navigační panel webu. Když vytvoříte nový seznam nebo knihovnu, zobrazí se nový odkaz automaticky na panelu Snadné spuštění v části Nejnovější. V části Nejnovější se zobrazí jenom pět nejnovějších odkazů.


Odkaz Nejnovější na panelu Snadné spuštění zobrazující nedávno vytvořené stránky, seznamy a knihovny

Tyto odkazy můžete přejmenovat a přeuspořádat, přidat nové odkazy, doplnit pododkazy atd. Můžete taky vytvářet odkazy směřující na jiné weby.

Poznámka :  Když vytvoříte novou stránku, nezobrazí se automaticky na panelu Snadné spuštění. Odkaz na tuto stránku musíte vytvořit ručně.

U navigačních odkazů v horním panelu odkazů můžete taky změnit velikost písmen, přeuspořádat jejich pořadí nebo k nim přidat odkazy na podřízené weby, které uživatelé nejčastěji navštěvují.

Horní navigace na webu

Nový odkaz na navigační panel můžete přidat přetažením aplikace ze stránky Obsah webu přímo na panel Snadné spuštění nebo horní panel odkazů nebo tak, že kliknete na odkaz a zadáte adresu URL.

Nejsnadnější způsob přidání odkazu je přetažení aplikace ze stránky Obsah webu na panel Snadné spuštění nebo na horní panel odkazů.

 1. Přejděte na stránku obsah webu: klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na obsah webu.

 2. Klikněte na Upravit odkazy Tlačítko Upravit odkazy na panelu Snadné spuštění nebo horní panel odkazů, podle toho, kam chcete přidat odkaz.

  Poznámka : Weby můžou být upravené a nemusí možnost UPRAVIT ODKAZY na panelu Snadné spuštění nebo na horním panelu odkazů obsahovat. Pokud možnost UPRAVIT ODKAZY nevidíte, obraťte se na správce.

 3. Klikněte na aplikaci, kterou chcete přidat, a přetáhněte ji na požadované místo na panelu Snadné spuštění nebo na horním panelu odkazů.
  Přetažení aplikace do navigace
  (Obnovením stránky (F5) animaci znovu zobrazíte.)

 4. Klikněte na Uložit.

Pokud chcete přidat odkaz na jiný web, můžete ho pořád přidat tak, že zadáte jeho adresu URL ručně.

 1. Klikněte na Upravit odkazy Tlačítko Upravit odkazy na panelu Snadné spuštění nebo horní panel odkazů v závislosti na místo, kam chcete přidat odkaz.

 2. Klikněte na + odkaz.

 3. Zadejte zobrazovaný název pro odkaz a jeho cílové umístění. Nezapomeňte, že adresa musí začínat na http://.

 4. Kliknutím na OK přidejte nový odkaz na panel Snadné spuštění nebo na horní panel odkazů.

 5. Klikněte na Uložit.

Přejmenování odkazu nemá žádný vliv na stránku, na kterou odkazuje.

 1. Klikněte na Upravit odkazy Tlačítko Upravit odkazy na panelu Snadné spuštění nebo horní panel odkazů, podle toho, ve které chcete upravit odkaz.

 2. Klikněte přímo na odkaz, který chcete přejmenovat, a začněte psát nový název.

 3. Klikněte mimo název a potom klikněte na Uložit.

Pořadí navigačních odkazů můžete změnit jejich přetažením na nové místo.

 1. Klikněte na Upravit odkazy Tlačítko Upravit odkazy na panelu Snadné spuštění nebo horní panel odkazů v závislosti na umístění odkazu, který chcete přesunout.

 2. Vyberte odkaz, který chcete přesunout, a přetáhněte ho na nové místo v oblasti navigace.

 3. Opakujte tento postup u všech odkazů, které chcete přesunout.

 4. Až budete hotovi, klikněte na Uložit.

Každý odkaz samozřejmě můžete z panelu Snadné spuštění nebo horního panelu odkazů odebrat, což se hodí ve chvílích, kdy sice stránku chcete na webu nechat, ale zároveň ji nechcete mít na panelu Snadné spuštění nebo na horním panelu odkazů. Při odebrání odkazu na stránku se odebere jenom tento odkaz, samotná stránka se neodstraní.

 1. Klikněte na Upravit odkazy Tlačítko Upravit odkazy na panelu Snadné spuštění nebo horní panel odkazů v závislosti na umístění odkazu, který chcete odebrat.

 2. Klikněte na X vedle odkazu, který chcete z navigačního panelu odebrat.

 3. Klikněte na Uložit.

Umístění navigační oblasti změníte výběrem jiného rozložení webu. Rozložení webu je součástí návrhu webu a určuje, jestli bude panel Snadné spuštění nebo horní panel odkazů v horní nebo levé části každé stránky.

 1. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na změnit vzhled.

 2. Na stránce Změna vzhledu vyberte Aktuální návrh (to je ten, který právě používáte).

 3. V oblasti Rozložení webu vyberte rozložení, které umístí navigaci buď do horní, nebo do levé části stránky, jak je vidět v oblasti náhledu.

  Poznámka : Existují dvě rozložení webu pro každý vzhled, Seattle a Oslo. Když vyberete vzhled stránky, zobrazí se možnost Rozložení webu vlevo při prohlížení nové stránky. Výběrem rozložení webu Oslo se navigace Snadné spuštění přesune do horní části webu a odebere se horní panel odkazů. Oba ovládací prvky navigace můžete obnovit tak, že rozložení webu vrátíte zpátky na Seattle.

 4. V části Písma a Barvy změňte styl písma a barvu pro novou stránku.

 5. Pokud chcete toto rozložení použít, klikněte na Vyzkoušet a na další stránce zvolte Ano, uchovat. Pokud se chcete vrátit k dalším volbám, klikněte na Začít znovu.

Přejdete na váš web, kde už je použité nové rozložení. Další informace o této funkci najdete v tématu Přizpůsobení týmového webu.

Pokud vám předchozí možnosti nestačí a chcete v navigaci na webu a podřízených webech vyzkoušet pokročilé funkce řazení, seskupování nebo dědičnosti, přejděte na nastavení Vzhled a chování v nastavení webu. Musíte být na správné úrovni webu, aby se možnosti navigace zobrazily.

Poznámka :  Tato další nastavení navigace jsou dostupná jenom pokud jsou u kolekce webů povolené funkce publikování.

 1. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 a potom klikněte na Nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klikněte na Vzhled a chování.

 3. Vyberte možnosti zobrazení podřízených webů nebo zobrazení navigace nadřazeného webu, například Snadné spuštění nebo Horní panel odkazů. Možná bude potřeba trochu experimentovat, než budete s výsledkem úplně spokojení.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×