Přizpůsobení navigačního podokna v aplikaci Outlook 2010 a 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Outlook 2010 navigačního podokna

Navigační podokno se zobrazí na levé straně okna Outlook ve všech zobrazeních ve výchozím nastavení a můžete přepínat mezi různými oblastmi Outlooku, jako je Pošta, Kalendář, Kontakty, úkoly a poznámky.

Outlook 2010 a 2007 navigačního podokna můžete být po změně velikosti, minimalizované nebo skryté. Obsah zobrazený v navigačním podokně se liší Zobrazení, kterou právě pracujete, například zobrazení pošta nebo kalendář.

Poznámka : Tyto pokyny jsou určené pro aplikaci Outlook 2010 a 2007 pouze. Chcete-li změnit navigačním panelu v Outlooku 2016 a 2013, najdete v článku Změna položek zobrazených na navigačním panelu.

Změna velikosti navigačního podokna v aplikaci Outlook 2010

 • Přejděte na pravý okraj Navigačního podokna a jakmile se ukazatel myši změní na oboustrannou šipku Obrázek svislé oboustranné šipky , přetáhněte okraj doleva nebo doprava.

Změna písma navigačního podokna v aplikaci Outlook 2010

V jakémkoli zobrazení v Outlook můžete změnit písmo a velikost textu v navigačním podokně.

 1. Na kartě zobrazení ve skupině rozložení na možnost Navigační podokno, klikněte na tlačítko Možnosti a potom klikněte na písmo.

 2. Vyberte v polích se seznamem Písmo, Řez písma a Velikost požadované nastavení.

 3. Opakovaným kliknutím na tlačítko OK zavřete otevřená dialogová okna.

Změna tlačítek v aplikaci Outlook 2010

V dolní části navigačního podokna můžete změnit počet a pořadí velkých navigačních tlačítek.

Chcete-li změnit pořadí tlačítek, postupujte takto:

 1. Ve spodní části Navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Ikona tlačítka Konfigurace tlačítek a potom klikněte na Možnosti navigačního podokna.

 2. V seznamu Zobrazit tlačítka v tomto pořadí klikněte na tlačítko, jehož pořadí chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.

Poznámka : Chcete-li obnovit výchozí uspořádání tlačítek, klepněte na tlačítko Obnovit.

Chcete-li změnit počet tlačítek, postupujte takto:

 • Ve spodní části Navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Ikona tlačítka Konfigurace tlačítek a potom klikněte na Zobrazit další tlačítka nebo Zobrazit méně tlačítek.

Chcete-li přidat nebo odebrat tlačítka, postupujte takto:

 • Ve spodní části Navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Ikona tlačítka Konfigurace tlačítek , klikněte na Přidat nebo odebrat tlačítka a klikněte na tlačítko, které chcete.

  Poznámky : 

  • Pokud chcete rychle zobrazit více nebo méně tlačítek nebo složek, přejděte na vodorovný rozdělovač mezi složkami a tlačítek a přetáhněte pruh nahoru nebo dolů, když se ukazatel myši změní oboustrannou šipku Obousměrná šipka . Vodorovný rozdělovač přetáhnete do dolní části navigačního podokna, všechna velká tlačítka stanou malá tlačítka a zobrazují se jako jeden řádek ikony ve spodní části navigačního podokna.

  • Chcete-li maximalizovat prostor podokna složek, přetáhněte vodorovný dělicí panel do spodní části navigačního podokna a potom k přepínání podoken složek používejte malá tlačítka.

  • Chcete-li zobrazit všechny složky a nikoli pouze poštovní složky, změňte tlačítko Seznam složek na velké tlačítko a potom ho přesuňte nad tlačítko Pošta, nebo odeberte tlačítko Pošta z navigačního podokna.

Minimalizace navigačního podokna v aplikaci Outlook 2010

Pracovní prostor v okně Outlook zvyšují pomocí minimalizovaného navigačního podokna. Minimalizované navigační podokno sbalí do svislou čáru tlačítek, která stále poskytuje přístup k nejpoužívanějších složek a zobrazení.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt minimalizované navigační podokno, postupujte následujícím způsobem:

 • V horním rohu Navigačního podokna nebo záhlaví minimalizovaného Navigačního podokna na tlačítko Minimalizovat v navigačním podokně minimize the to-do bar button nebo rozbalení navigačního podokna expand the to-do bar button .

Složky zobrazíte z minimalizovaného navigačního podokna kliknutím na tlačítko Složky.

Poznámka : Po rozbalení minimalizovaného navigačního podokna v navigačním podokně je obnovíte stejnou šířku jako dříve. Pokud ukončíte Outlook minimalizovaném navigačním podokně, zobrazí se minimalizované po restartování Outlook.

Použití zobrazení Seznam složek v navigačním podokně v aplikaci Outlook 2010

V tomto zobrazení jsou všechny složky, včetně složek Doručená pošta, zobrazovat v navigačním podokně při změně na jiné zobrazení, například kalendář nebo kontakty. Klikněte na Seznam složek Obrázek tlačítka v dolní části navigačního podokna.

Pokud kliknete na některé z tlačítek v navigačním podokně, jako například Pošta, Kalendář nebo Kontakty, v navigačním podokně dojde ke změně zpátky do podokna v režimu zobrazení.

Chcete-li ponechat Seznam složek jako hlavní zobrazení, nepoužívejte k přechodu na jiná zobrazení tlačítka v dolní části podokna. Klikněte na příslušnou složku, ikonu nebo název v samotném Seznamu složek.

Pokud používáte zobrazení Seznam složek, když ukončíte Outlook, otevře se po opětovném spuštění Outlook seznamu složek.

Úprava seznamu Oblíbené položky v aplikaci Outlook 2010

Seznam Oblíbené položky představuje praktický způsob zobrazení nejčastěji používaných složek v horní části navigačního podokna. Složky, které v něm mají být zahrnuty, volí uživatel.

Tip : V minimalizovaném navigačním podokně složky uvedené v seznamu Oblíbené položky se zobrazí jako svisle uspořádaných tlačítek, je zpřístupňují tam i. Svisle uspořádaných tlačítek, které se zobrazí, závisí na mezera ve svislém směru k dispozici v okně Outlook a uspořádání složek v seznamu Oblíbené položky.

Zapnutí nebo vypnutí podokna Oblíbené položky nemá vliv na složky v seznamu. Pokud seznam Oblíbené položky obsahuje při vypnutí této funkce nějaké složky, bude je obsahovat i po opětovném zapnutí.

 • Na kartě Zobrazení ve skupině Rozložení klikněte na tlačítko Navigační podokno a poté klikněte na příkaz Oblíbené položky.

  Zaškrtnutí označuje, zda je seznam Oblíbené položky zapnutý.

 • Chcete-li do seznamu Oblíbené položky přidat složku, přetáhněte ji. Složka a její obsah přesunuty nejsou, ale v seznamu Oblíbené položky je vytvořen zástupce.

 • Chcete-li ze seznamu Oblíbené položky složku odebrat, klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete odebrat, a klikněte na příkaz Odebrat z oblíbených položek.

  Poznámky : 

  • Složky je nutné ze seznamu Oblíbené položky odebírat jednotlivě.

  • Odebráním složek ze seznamu Oblíbené položky nejsou složky ani jejich obsah odebrán ze seznamu Poštovní složky.

 • Aby byl minimalizován Oblíbené položky, klikněte na Ikona Rozbaleno vedle záhlaví Oblíbené položky.

 • Rozbalení oddílu Oblíbené položky, klikněte na Ikona sbaleného seznamu vedle záhlaví Oblíbené položky.

Změnit uspořádání složek v navigačním podokně v aplikaci Outlook 2010

Hromadné podsložky, které vytvoříte zobrazeny v abecedním pořadí v rámci každé ze složek v navigačním podokně. Uspořádání složky nelze změnit ručně.

Výchozí složky se zobrazí na konci seznamu složek včetně Koncepty, Odeslaná pošta, Odstraněná pošta, Historie konverzací, Formulářů aplikace InfoPath, Složku Nevyžádaná pošta, Pošta k odeslání, Informačních kanálů RSS a Hledání složky. U těchto složek nemůžete přejmenovat ani měnit uspořádání.

Jako alternativu můžete do ní přidat často používané složky v seznamu Oblíbené položky v horní části navigačního podokna. Složky v této části můžete uspořádat v libovolném pořadí.

Jiné řešení je přejmenovat složky. Zadání čísla nebo speciální znaky, například podtržítka (_) nebo vykřičník (!) slouží k přesunutí do složky před složky, které začínají znaky A až Z. Přejmenování složky, klikněte na složku a potom na kartě složky ve skupině Akce klikněte na Přejmenovat složku.

Poznámka : Nemůžete změnit velikost písma, barvy nebo typ v navigačním podokně. Zapnout funkci Lupa Windows je možnost, která zvětšuje velikost písma na obrazovce počítače. Další informace najdete v tématu Zobrazení položek na obrazovce pomocí lupy.

Přidání nebo odebrání tlačítek v navigačním podokně v aplikaci Outlook 2007

 • Ve spodní části Navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Obrázek tlačítka , klikněte na Přidat nebo odebrat tlačítka a klikněte na tlačítko, které chcete.

Poznámka : Z navigačního podokna můžete odebrat všechna tlačítka a přetažením vodorovného dělicího panelu do dolní části navigačního podokna maximalizovat velikost podokna složek, nelze však odebrat řádek malých tlačítek v dolní části.

Změna velikosti navigačního podokna v aplikaci Outlook 2007

 • Přejděte na pravý okraj Navigačního podokna a jakmile se ukazatel myši změní na oboustrannou šipku Obrázek svislé oboustranné šipky , přetáhněte okraj doleva nebo doprava.

Změna pořadí zobrazování tlačítka v aplikaci Outlook 2007

 1. Ve spodní části Navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti navigačního podokna.

 2. Chcete-li změnit uspořádání tlačítek, klepněte v seznamu Zobrazit tlačítka v tomto pořadí na tlačítko, které chcete změnit, a potom klepněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.

Poznámka : Chcete-li obnovit výchozí uspořádání tlačítek, klepněte na tlačítko Obnovit.

Změnit počet zobrazených velkých a malých tlačítek v navigačním podokně v aplikaci Outlook 2007

 • Ve spodní části Navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Obrázek tlačítka a potom klikněte na Zobrazit další tlačítka nebo Zobrazit méně tlačítek.

Poznámka : 

 • Pokud chcete rychle zobrazit další tlačítek nebo složek, přejděte na vodorovný rozdělovač mezi složkami a tlačítek a přetáhněte pruh nahoru nebo dolů, když se ukazatel myši změní oboustrannou šipku Obousměrná šipka . Vodorovný rozdělovač přetáhnete do dolní části navigačního podokna, všechna velká tlačítka budou převedeny na malá tlačítka a zobrazují se jako jeden řádek ikony ve spodní části navigačního podokna.

 • Chcete-li maximalizovat prostor podokna složek, přetáhněte vodorovný dělicí panel do spodní části navigačního podokna a potom k přepínání podoken složek používejte malá tlačítka.

 • Chcete-li zobrazit všechny složky a nikoli pouze poštovní složky, změňte tlačítko Seznam složek na velké tlačítko a potom ho přesuňte nad tlačítko Pošta, nebo odeberte tlačítko Pošta z navigačního podokna.

Skrytí nebo zobrazení minimalizovaného navigačního podokna v aplikaci Outlook 2007

V okně Outlook pomocí minimalizovaného navigačního podokna můžete ušetřit místo. Toto podokno je verze navigačního podokna, které sbalí do svislou čáru tlačítek, která stále poskytuje přístup k nejpoužívanějších složek a zobrazení. Pohodlný existuje několik způsobů, jak skrýt nebo zobrazit minimalizovaného navigačního podokna.

Tip : Pokud jsou v podokně Oblíbené složky umístěny nějaké složky, přejdete k nim v případě použití minimalizovaného navigačního podokna pomocí jediného klepnutí. Počet složek zobrazujících se jako tlačítka v minimalizovaném navigačním podokně závisí na volném prostoru ve svislém směru, které je k dispozici pro navigační podokno. Tlačítka složek se zobrazí shora dolů v pořadí, v jakém jsou uspořádány složky v podokně Oblíbené složky.

 • V pravém horním rohu Navigačního podokna nebo záhlaví minimalizovaného Navigačního podokna klikněte na šipku Obrázek tlačítka .

Chcete-li zobrazit složky v navigačním podokně z minimalizovaného navigačního podokna, klepněte na tlačítko Navigační podokno.

Poznámka : Po rozbalení minimalizovaného navigačního podokna do navigačního podokna v navigačním podokně je obnovíte stejnou šířku jako dříve. Pokud ukončíte Outlook s navigačním podoknem sbalené v minimalizovaném navigačním podokně, zobrazí se tak po restartování Outlook.

Přidání nebo odebrání tlačítka zobrazení v minimalizovaném navigačním podokně v aplikaci Outlook 2007

Tlačítka zobrazení, která se zobrazují v minimalizovaném navigačním podokně, jako například Pošta, Kalendář a Kontakty, jsou stejná tlačítka zobrazení, která se zobrazují v úplném zobrazení navigačního podokna.

Obrázek tlačítka
Velké tlačítko zobrazení se zobrazí jako malé tlačítko zobrazení v minimalizovaném navigačním podokně.
Tlačítko Pošta v navigačním podokně

Poznámka : Tlačítka zobrazení se liší od svislých tlačítek složek v seznamu Oblíbené složky, která se zobrazí taky v minimalizovaném navigačním podokně. Tlačítka složek jsou určena množství mezera ve svislém směru, která je dostupná v okně Outlook a pořadí, ve kterém složky zobrazí v seznamu Oblíbené složky. Tato tlačítka je možné odebrat tím, že odeberete složky z části Oblíbené složky.

 • V dolní části minimalizovaného navigačního podokna klikněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Obrázek tlačítka , klikněte na Přidat nebo odebrat tlačítka a klikněte na tlačítko, které chcete.

Zobrazení nebo skrytí seznamu složek v Outlooku 2007

Chcete-li podokno Pošta zobrazit jednodušším způsobem, použijte zobrazení Seznam složek.

 • V dolní části v Navigačním podokně klikněte na Seznam složek Obrázek tlačítka .

 • V dolní části v Navigačním podokně klikněte na tlačítko Pošta Obrázek tlačítka nebo Pošta Tlačítko Pošta v navigačním podokně .

Použití zobrazení Seznam složek v navigačním podokně v aplikaci Outlook 2007

V tomto zobrazení jsou všechny složky, včetně složek Doručená pošta, zobrazovat v navigačním podokně při změně na jiné zobrazení, například kalendář nebo kontakty. Stačí kliknout na Seznam složek Obrázek tlačítka v dolní části navigačního podokna. Přejdete zpět na zobrazení podokna Pošta, klikněte na tlačítko Pošta Obrázek tlačítka nebo Pošta Tlačítko Pošta v navigačním podokně v dolní části Navigačního podokna.

Pokud přepněte do zobrazení Seznam složek a pak ukončete Outlook, uvidíte seznam složek po opětovném spuštění Outlook.

Důležité : Pokud chcete mít jako hlavní zobrazení Seznam složek v navigačním podokně při práci, ne pomocí tlačítek v dolní části podokna přechod na další zobrazení. Ponechání zobrazení Seznam složek a pohyb v Outlook, klepněte na příslušné složky, ikonu nebo název v seznamu složek samotném.

Pokud kliknete na tlačítko Kalendář, zobrazení kalendáře se zobrazí v okně hlavní Outlook, ale navigačního podokna dojde ke změně zpátky do podokna v režimu zobrazení. To obnovíte v navigačním podokně zobrazíte mezi různými zobrazeními v podokně.

Odstranění nebo minimalizace podokna Oblíbené složky v aplikaci Outlook 2007

Podokno Oblíbené složky představuje praktický způsob zobrazení nejčastěji používaných složek v horní části navigačního podokna. Obsah podokna Oblíbené složky určíte zvolením požadovaných složek. Pokud podokno Oblíbené složky používat nechcete nebo pokud potřebujete vytvořit více prostoru v hlavním navigačním podokně, postupujte jedním z následujících způsobů.

 • Zmenšete velikost seznamu Oblíbené složky odebráním jednotlivých složek ze seznamu.

 • Minimalizujte podokno Oblíbené složky pod záhlaví.

 • Vypněte podokno Oblíbené složky.

Tip : V minimalizovaném navigačním podokně složky v seznamu Oblíbené složky zobrazují jako svisle uspořádaných tlačítek, je zpřístupňují tam stejně. Svisle uspořádaných tlačítek zobrazí, závisí na mezera ve svislém směru k dispozici v okně Outlook a uspořádání složek v seznamu Oblíbené složky.

Ze seznamu Oblíbené složky můžete odebrat libovolnou nebo všechny složky. Zkrátíte tak délku seznamu a zmenšíte velikost podokna.

 1. V podokně Oblíbené složky klepněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete odebrat, a pak v místní nabídce klepněte na příkaz Odebrat z Oblíbené složky.

 2. Opakujte krok 1 u všech složek, které chcete odebrat.

 • Složky podokna Oblíbené složky je nutné odebírat jednotlivě.

 • Odebráním z podokna Oblíbené složky neodeberete složky ze seznamu Všechny položky pošty.

 • V Seznamu Oblíbené složky záhlaví klikněte na šipku Obrázek tlačítka .

  Podokno Oblíbené složky lze pomocí šipek otevírat a zavírat.

  Rozbalení podokna, klikněte na šipku Obrázek tlačítka znovu.

Podokno Oblíbené složky je možné podle potřeby minimalizovat nebo rozbalit, aby byly složky k dispozici, jestliže s nimi potřebujete pracovat, jinak mohou zůstat sbalené.

Zapnutí nebo vypnutí podokna Oblíbené složky neovlivní složky v seznamu. Pokud seznam Oblíbené složky obsahuje při vypnutí nějaké složky, bude je obsahovat i po opětovném zapnutí.

 • V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Navigační podokno a klepnutím na položku Oblíbené složky zrušte její zaškrtnutí.

  Jestliže na položku Oblíbené složky klepnete znovu, bude tato funkce opět zapnuta.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×