Připojení poznámek k listu pomocí komentářů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí komentářů lze k listu přidat poznámky. Díky komentářům s doplňujícím kontextem k datům na listu můžete učinit list srozumitelnějším. Komentář můžete například použít jako poznámku s informacemi o datech určité buňky, nebo můžete přidat komentář k nadpisu sloupce s vysvětlením, jaká data má uživatel zadat.

Příklad komentáře v listu Když k buňce připojený komentář, zobrazí se v dolním rohu buňky červený indikátor. Když umístíte ukazatel myši na buňku, zobrazí se komentář.

Po přidání komentářů lze upravovat a měnit formát textu v komentářích, přesunovat komentáře nebo měnit jejich velikost, kopírovat je, zobrazovat nebo skrývat, nebo řídit, jak budou komentáře a jejich indikátory zobrazeny. Pokud komentáře nadále nepotřebujete, můžete je odstranit.

Co chcete udělat?

Přidání komentáře

Úprava komentáře

Formátovat komentář

Přesunutí nebo změna velikosti komentáře

Kopírování komentářů do jiných buněk

Zobrazení nebo skrytí komentářů a jejich indikátorů

Změna výchozího názvu, který se zobrazuje v nových komentářích

Přehled všech komentářů v sešitu

Odstranění komentáře

Přidání komentáře

 1. Vyberte buňku, ke které chcete přidat komentář.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Komentář na tlačítko Nový komentář.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves SHIFT + F2.

  Vytvoří se nový komentář a ukazatel se na něj přesune. V rohu buňky se zobrazí indikátor.

  Ve výchozím nastavení je komentář označen názvem. Chcete-li použít jiný název, můžete vybrat název v komentáři a zadat nový název. Nebo můžete název odstranit stisknutím klávesy DELETE.

  Chcete-li změnit výchozí název používaný k označení komentářů, naleznete v části změnit výchozí název, který se zobrazuje v nových komentáříchdále v tomto článku.

 3. Zadejte text komentáře do pole komentáře.

 4. Klepněte mimo pole komentáře.

  Pole komentáře zmizí, ale indikátor komentáře zůstane zobrazený. Chcete-li ponechat komentář viditelný, postupujte následovně:

  1. Vyberte buňku.

  2. Ve skupině Komentáře na kartě Revize klepněte na tlačítko Zobrazit/skrýt komentář.

   Můžete také klepnout pravým tlačítkem na buňku obsahující komentář a klepnout na možnost Zobrazit/skrýt komentář.

   Poznámky : 

   • Ve výchozím nastavení používá text v komentářích písmo Tahoma velikost písma 8. Nemůžete změnit výchozí písmo, který se používá, ale můžete změnit formát textu komentáře na každý z komentářů pravým tlačítkem myši na vybrané komentář a potom klikněte na Formát komentáře. Další informace naleznete v části Formát komentáře, dál v tomto článku.

   • Když řadíte data v listu, komentáře seřazenými společně s daty. Však v kontingenčních tabulkách, komentáře Nepřesouvat s buňkou při změně rozložení sestavy.

Začátek stránky

Úprava komentáře

 1. Vyberte buňku s komentářem, který chcete upravit.

 2. Na kartě Revize ve skupině Komentář klepněte na položku Upravit komentář.

  pás karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves SHIFT + F2.

  Poznámka : Jestliže vybraná buňka nemá komentář, příkaz Upravit komentář není ve skupině Komentáře dostupný. Místo něj je dostupný příkaz Nový komentář.

 3. Poklepejte na text v komentáři a potom v textovém poli upravte text komentáře.

Začátek stránky

Formátování komentáře

Ve výchozím nastavení používá text v komentářích písmo Tahoma velikost písma 8. Nemůžete změnit výchozí písmo, který se používá, ale můžete změnit formát textu komentáře na každý z komentářů. Můžete taky změnit tvar komentáře; můžete třeba elipsa popisek místo obdélníkový komentáře. Další informace najdete v tématu Změna tvaru komentáředál v tomto článku.

Formátování textu komentáře

 1. Klepněte na buňku obsahující komentář, který chcete formátovat.

 2. Na kartě Revize ve skupině Komentář klepněte na položku Upravit komentář.

  pás karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves SHIFT + F2.

  Poznámka : Pokud vybraná buňka nemá komentář, není příkaz Upravit komentář ve skupině Komentáře k dispozici. Místo něj je k dispozici příkaz Nový komentář.

 3. Vyberte text komentáře, jehož formát chcete změnit a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte pravým tlačítkem na výběr, klepněte na položku Formát komentáře a potom v dialogovém okně Formát komentáře vyberte požadované možnosti formátování.

  • Klepněte na požadované možnosti formátování na kartě Domů ve skupině Písmo.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

   Poznámka : Pro text komentáře nejsou ve skupině Písmo k dispozici možnosti Barva výplně a Barva písma. Chcete-li změnit barvu textu, klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný text komentáře a poté klepněte na příkaz Formát komentáře.

Změna tvaru komentáře

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. Klepněte na kategorii Vlastní nastavení.

 3. V poli Zvolit příkazy z klepněte na položku Všechny příkazy.

 4. V seznamu zvolte možnost Upravit tvar, klepněte na tlačítko Přidat a potom klepněte na tlačítko OK.

Tlačítko Upravit tvar se přidá do panelu nástrojů Rychlý přístup.

Panel nástrojů pro rychlý přístup

 1. V listu vyberte buňku, která obsahuje komentář, pro který chcete tvar změnit.

 2. Pokud chcete zobrazit komentář na listu, na kartě Revize klepněte ve skupině Komentář na položku Zobrazit/skrýt komentář.

pás karet aplikace Excel

 1. Klepněte na okraj komentáře.

 2. Na panelu Rychlý přístup klepněte na položku Upravit tvar a potom klepněte na položku Změnit tvar.

 3. Klepněte na tvar, který chcete použít.

Začátek stránky

Přesun nebo změna velikosti komentáře

 1. Klepněte pravým tlačítkem na buňku s komentářem, který chcete změnit a potom klepněte na položku Zobrazit/skrýt komentář.

 2. Úchyty pro změnu velikosti, klikněte na ohraničení pole komentáře. Ujistěte se, že ukazatel není v komentáři.

  Komentář v listu s úchyty pro změnu velikosti

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li komentář přesunout, přetáhněte okraj komentáře, nebo stiskněte kurzorovou klávesu.

  • Chcete-li změnit velikost komentáře, přetáhněte úchyty po stranách a v rozích pole komentáře.

Začátek stránky

Kopírování komentářů do jiných buněk

 1. Klepněte na buňku nebo buňky obsahující komentář, který chcete zkopírovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Vyberte levou horní buňku Oblast pro vložení.

 4. Na kartě Domů ve skupině Schránka klikněte na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka a potom klikněte na Vložit jinak.

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + ALT + V.

 5. V dialogovém okně Vložit jinak klepněte v části Vložit na položku Komentář a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. Chcete-li zrušit pohyblivé ohraničení, klepněte na jinou buňku nebo stiskněte klávesu ESC.

  Poznámka : Po klepnutí na tlačítko OK nestiskněte klávesu ENTER. Pokud byste tak učinili, obsah buňky by se zkopíroval do oblasti vložení spolu s komentářem.

Zkopírované komentáře nahradí všechny existující komentáře v Cílová oblast.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí komentářů a jejich indikátorů

Ve výchozím nastavení aplikace Excel zobrazuje indikátor pouze tehdy, pokud buňka obsahuje komentář. Změnou výchozího nastavení však můžete řídit, jak jsou komentáře a indikátory v buňkách zobrazovány. Komentáře také můžete zobrazit nebo skrýt na listu.

Textové pole komentáře a indikátor komentáře ve tvaru trojúhelníku červené barvy

Obrázek tlačítka Indikátor

Obrázek tlačítka Komentář

Změna výchozího nastavení zobrazení pro komentáře

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. V kategorii Upřesnit proveďte v části Zobrazení jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li skrýt komentáře a indikátory v celém sešitu, klepněte v části Zobrazit u buněk s komentáři na možnost Žádné komentáře ani indikátory.

  • Chcete-li zobrazit indikátory a zobrazit komentáře pouze po přesunu ukazatele nad jejich buňky, klepněte v části Zobrazit u buněk s komentáři na možnost Pouze indikátory; komentáře při přechodu.

  • Chcete-li zobrazit komentáře a indikátory vždy, klepněte v části Zobrazit u buněk s komentáři na možnost Komentáře a indikátory.

Zobrazení nebo skrytí komentářů na listu

 1. Klepněte na buňku nebo buňky obsahující indikátor komentáře.

 2. Klepněte na tlačítko Zobrazit/skrýt komentář ve skupině Komentář na kartě Revize.

  pás karet aplikace Excel

  Můžete také klepnout pravým tlačítkem na buňku obsahující komentář a potom klepnout na příkaz Zobrazit/skrýt komentář.

Zobrazení nebo skrytí všech komentářů na listu

 • Na kartě Revize klepněte ve skupině Komentář na položku Zobrazit všechny komentáře.

  pás karet aplikace Excel

  Dalším klepnutím na položku Zobrazit všechny komentáře skryjete všechny komentáře na listu.

Začátek stránky

Změna výchozího názvu zobrazovaného v nových komentářích

Aplikace Excel označuje všechny nové komentáře názvem, který zadáte v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel. Tento název můžete podle potřeby měnit.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. V kategorii Oblíbené zadejte v části Osobní nastavení této kopie sady Microsoft Office název do pole Uživatelské jméno.

  Pokud je textové pole Uživatelské jméno v okamžiku přidání komentáře prázdné, aplikace Excel automaticky nastaví hodnotu pole Uživatelské jméno na vaše uživatelské jméno a použije toto jméno jako popisek.

Přestože nelze potlačit popisky komentářů, můžete je z komentářů odstranit.

Začátek stránky

Přehled všech komentářů v sešitu

 1. Klepněte v sešitu na první buňku obsahující komentář, který chcete zrevidovat.

 2. Chcete-li zobrazit jednotlivé komentáře na kartě Revize ve skupině komentáře klikněte na Další Obrázek tlačítka nebo předchozí Obrázek tlačítka k zobrazení komentářů v posloupnosti nebo změnit pořadí.

  pás karet aplikace Excel

Začátek stránky

Odstranění komentáře

 1. Klepněte na buňku obsahující komentář, který chcete odstranit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Na kartě Revize klepněte ve skupině Komentář na položku Odstranit.

  • Klepnutím na tlačítko Zobrazit či skrýt komentář ve skupině Komentář na kartě Revize zobrazte komentář, poklepejte na textové pole komentáře a stiskněte klávesu DELETE.

   pás karet aplikace Excel

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×