Připojení k databázi PostgreSQL

Před připojením k databázi PostgreSQL potřebujete mít na počítači zprostředkovatele Npgsql - .Net Data Provider for Postgresql 2.0.12. Pokud si chcete tohoto zprostředkovatele ve verzi 2.0.12 nainstalovat, přejděte na http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=282716. Ovladač se musí z hlediska svojí „bitovosti“ shodovat s instalací doplňku Microsoft Power Query pro Excel (32, nebo 64 bitů).

Připojení k databázi PostgreSQL

Poznámka :  Před připojením k databázi PostgreSQL je třeba nainstalovat zprostředkovatele PostgreSQL .Net Data Provider. Postup instalace zprostředkovatele PostgreSQL .Net Data Provider najdete v části Instalace zprostředkovatele PostgreSQL .Net Data Provider.

 1. Na kartě POWER QUERY pásu karet klikněte na Z databáze > Z databáze PostgreSQL.

 2. V dialogu Databáze PostgreSQL zadejte do pole Název serveru databázový server PostgreSQL, ke kterému se chcete připojit.

 3. Pokud chcete data importovat pomocí nativního databázového dotazu, zadejte tento dotaz do pole Příkaz jazyka SQL. Další informace najdete v tématu Import dat z databáze pomocí nativního databázového dotazu.

 4. Klikněte na OK.

 5. Pokud server PostgreSQL vyžaduje přihlašovací údaje uživatele pro databázi:

  1. V dialogu Přístup k databázi zadejte svoje uživatelské jméno a heslo.

  2. Klikněte na  Uložit.

Začátek stránky

Instalace zprostředkovatele PostgreSQL .Net Data Provider

 1. Stáhněte si a rozbalte balíček „NPQSql 2.0.12 driver for MS.Net 2.0“.

 2. Pomocí GACUtil.exe přidejte Npgsql.dll a Mono.Security.dll do globální mezipaměti.

Syntaxe

"{GACUtil Path}\GACUtil" /i "{Provider DLL Path}\Npgsql.dll""{GACUtil Path}\GACUtil" /i "{Provider DLL Path}\Mono.Security.dll"

Kde
cesta ke GACUtil

 • U x86

  • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\bin\

 • U x64

  • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Bin\x64

Cesta k DLL zprostředkovatele

 • Cesta k Npgsql.dll a Mono.Security.dll

 • Přidejte novou položku do souboru machine.config:

  1. Přejděte na C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG (nebo C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG, pokud používáte 64bitovou verzi).

  2. Otevřete soubor machine.config s oprávněními správce.

  3. Vyhledejte uzel s názvem DbProviderFactories.

  4. Přidejte novou položku:

   <add description=".Net Framework Data Provider for Postgresql Server" type="Npgsql.NpgsqlFactory, Npgsql, Version=2.0.12.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=5d8b90d52f46fda7" name="Npgsql Data Provider" invariant="Npgsql" support="FF"/>
 • Uložte soubor machine.config.

Začátek stránky

Příbuzná témata

Import dat z externích zdrojů

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×