Připojení externích dat k sešitu

Připojení externích dat k sešitu

Stává se, že data, se kterými chcete pracovat, nemáte v excelovém sešitu, ale třeba v databázi, XML souboru, na webu, v textovém souboru nebo na jiném místě. Jistě byste uvítali, kdybyste mohli s těmito daty pracovat přímo ve svém sešitu a nemuseli je znovu a znovu importovat, abyste je měli stále aktuální. Pokud k těmto datům vytvoříte ze svého sešitu trvalé připojení, budete mít jistotu, že budete vždycky pracovat s nejaktuálnějšími daty.

Důležité : Je možné, že připojení k externím datům jsou na vašem počítači zakázaná. Abyste se mohli k datům při otevření sešitu připojit, musíte datová připojení povolit pomocí panelu Centrum zabezpečení nebo musíte sešit uložit do důvěryhodného umístění.

Ve skupině Načíst externí data na kartě Data můžete vytvořit připojení k různým zdrojům dat:

Skupina Načíst externí data na kartě Data

Z Accessu

Připojte accessovou databázi k sešitu, abyste v něm mohli pracovat s jejími tabulkami a dotazy.

Z webu

Vytvořte si připojení k webové stránce, abyste mohli v sešitu pracovat s daty z jejích tabulek.

 1. Na kartě Data klikněte na Z webu.

 2. Do pole Adresa zadejte webovou adresu webu, k jehož datům se chcete připojit.

 3. Tento indikátor šipky Indikátor tabulky webové stránky označuje přítomnost dat, která můžete importovat.

 4. Klikněte na indikátor šipky, klikněte na tlačítko Importovat a potom klikněte na OK.

Webová připojení, která vytvoříte, se pojmenují jako Připojení, Připojení1 atd. Doporučujeme připojení přejmenovat, aby jejich název vystihoval jejich účel. Můžete to udělat takto:

 1. Na kartě Data klikněte na Připojení.

 2. Vyberte připojení, které chcete přejmenovat, a klikněte na Vlastnosti.

 3. Do pole Název připojení zadejte požadovaný název a klikněte na OK.

Z textu

Vytvořte si připojení k textovému souboru, abyste vždycky mohli pracovat s nejnovějšími daty. Průvodce importem textu zajistí, aby se všechna data dostala do správných sloupců.

 1. Na kartě Data klikněte na Z textu.

 2. Najděte textový soubor a klikněte na Otevřít.

 3. Postupujte podle kroků v Průvodci importem textu a klikněte na Dokončit.

Z jiných zdrojů

Jiné zdroje dat, ke kterým se můžete připojit:

Z SQL Serveru

Připojte k sešitu databázi SQL Serveru, abyste do Excelu mohli importovat data jako tabulku, sestavu kontingenční tabulky nebo kontingenční graf.

Ze služby Analysis Services

Vytvořte si připojení k datové krychli služby Analysis Services SQL Serveru, abyste do Excelu mohli importovat data jako tabulku, sestavu kontingenční tabulky nebo kontingenční graf.

 1. Na kartě Data klikněte na Z jiných zdrojů > Ze služby Analysis Services.

Načíst externí data – Z jiných zdrojů

 1. V Průvodci datovým připojením zadejte název serveru a přihlašovací informace.

 2. Vyberte databázi, se kterou chcete pracovat, a pak vyberte datovou krychli, perspektivu nebo tabulku.

 3. Klikněte na Dokončit a pak vyberte, kam chcete data importovat.

Z Microsoft Azure Marketplace

Připojení kanálu DataMarket Microsoft Azure k sešitu

Z datového kanálu OData

Vytvořte si připojení k datovému kanálu OData (Open Data Protocol), abyste do Excelu mohli importovat data jako tabulku, sestavu kontingenční tabulky nebo kontingenční graf.

 1. Na kartě Data klikněte na Z jiných zdrojů > Z datového kanálu OData.

 2. Zadejte odkaz nebo soubor obsahující požadovaný datový kanál a přihlašovací údaje vyžadované tímto kanálem.

 3. Podle pokynů v průvodci celý postup dokončete.

Z importu dat XML

 1. Na kartě Data klikněte na Z jiných zdrojů > Z importu dat XML.

 2. Najděte XML soubor a klikněte na Otevřít.

Pokud XML soubor neodkazuje na schéma, Excel vám nabídne možnost schéma vytvořit.

 1. Klikněte na OK.

 2. Vyberte místo, kam chcete data importovat.

Z Průvodce datovým připojením

Průvodce datovým připojením nabízí další zdroje dat, ke kterým se můžete připojit:

Na kartě Data klikněte na Načíst externí data > Z jiných zdrojů > Z Průvodce datovým připojením.

 • Pokud vyberete Název zdroje dat ODBC, můžete se podle pokynů v průvodci připojit k souboru dBASE, jinému excelovému sešitu, accessové databázi nebo ukázkové databázi Visia. Další informace najdete v článku Připojení dat z jiného sešitu k vašemu sešitu.

 • Pokud vyberete Microsoft Data Access – OLE DB Provider for Oracle, můžete se připojit k databázovému serveru Oracle. Zadejte název serveru a přihlašovací údaje pro přihlášení k databázi. Další informace najdete v článku Připojení dat OLE DB k sešitu.

 • Pokud vyberete Upřesnit jiný, můžete se připojit k jiným typům zprostředkovatelů OLE DB, jako je třeba Microsoft Jet, databázový stroj Office 12.0 Access, služba Analysis Services, indexovací služby, ovladače ODBC a další. Zadejte vlastnosti připojení, například název serveru nebo zdroj dat, a požadované přihlašovací údaje.

Z Microsoft Query

Pomocí Průvodce dotazem můžete vytvořit dotazy, abyste se mohli připojit ke zdrojům dat, třeba k tabulkám a dotazům v databázových souborech, excelových souborech a ukázkových databázích Visia. Vyberte zdroj dat a postupujte podle kroků v průvodci.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×