Připojení dat z jiného sešitu k vašemu sešitu

Připojení dat z jiného sešitu k vašemu sešitu

V jiném excelovém sešitu můžou být třeba data, která chcete použít nebo analyzovat, ale nejste vlastníkem daného sešitu nebo nechcete riskovat jeho změnu. Pomocí Průvodce datovým připojením můžete vytvořit dynamické propojení mezi externím a vaším sešitem. Průvodce datovým připojením můžete spustit z karty Data.

Důležité : Je možné, že připojení k externím datům jsou na vašem počítači zakázaná. Aby se data při otevření sešitu připojila, musíte povolit datová připojení pomocí panelu Centrum zabezpečení nebo musíte sešit uložit do důvěryhodného umístění.

Krok 1: Vytvoření připojení k sešitu a jeho listům

Všimněte si, že v dialogovém okně Vybrat tabulku v kroku 5, se listy označují jako tabulky.

 1. Na kartě Data klikněte na Připojení.

Připojení

 1. V dialogovém okněPřipojení sešitu klikněte na Přidat.

 2. V dolní části dialogového okna Existující připojení klikněte na Vyhledat další.

 3. Najděte požadovaný sešit a klikněte na Otevřít.

 4. V dialogovém okně Vybrat tabulku vyberte tabulku (list) a klikněte na OK.

Poznámka :  Můžete pokaždé přidat jenom jednu tabulku.

 1. Každá tabulka, kterou přidáte, se pojmenuje podle názvu sešitu. Můžete ji přejmenovat a dát jí nějaký výstižnější název.

  1. Vyberte tabulku a klikněte na Vlastnosti.

  2. V poli Název připojení změňte název.

  3. Klikněte na OK.

 2. Pokud chcete přidat další tabulky, opakujte kroky 2 až 5 a tabulky podle potřeby přejmenujte.

 3. Klikněte na Zavřít.

Krok 2: Přidání tabulek do listu

 1. Klikněte na Existující připojení, vyberte tabulku a klikněte na Otevřít.

 2. Zobrazí se dialogové okno Importovat data, ve kterém vyberete, kam se mají data v sešitu umístit a jestli se mají zobrazit jako tabulka, sestava kontingenční tabulky nebo kontingenční graf.

 3. Případně můžete přidat data do datového modelu, abyste mohli svoje data zkombinovat s jinými tabulkami nebo s daty z jiných zdrojů, vytvořit relace mezi tabulkami a měli i další možnosti, které by nebyly dostupné, kdybyste pracovali jenom se základní sestavou kontingenční tabulky.

Udržování dat v sešitu v aktuálním stavu

Teď, když jste připojení k externímu sešitu, budete chtít, aby se jeho nejnovější data zobrazila ve vašem sešitu. Nejnovější data načtete tak, že přejdete na Data > Aktualizovat vše. Další informace o aktualizaci najdete v článku o aktualizaci datového připojení k jinému sešitu.

Připojení k jiným zdrojům dat

Potřebujete se připojit k jiným zdrojům dat, třeba k OLE DB, datovým kanálům Microsoft Azure Marketplace, Accessu, jinému excelovému sešitu, textovému souboru nebo k některému z mnoha dalších zdrojů dat? Další informace najdete v následujících článcích.

Připojení dat OLE DB k sešitu

Připojení databáze SQL Serveru k sešitu

Připojení kanálu DataMarket Microsoft Azure k sešitu

Připojení accessové databáze k sešitu

Připojení externích dat k sešitu

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×