Připojení dat OLE DB k sešitu

Připojení dat OLE DB k sešitu

Databáze jsou skvělé pro ukládání informací, může se ale stát, že jejich data budete potřebovat použít nebo analyzovat v Excelu. Některé databáze nebo jiné zdroje dat vyžadují připojení OLE DB, aby se Excel mohl dostat k požadovaným datům. Toto připojení můžete vytvořit pomocí Průvodce datovým připojením, který se dá spustit z karty Data.

Důležité : Je možné, že připojení k externím datům jsou na vašem počítači zakázaná. Aby se data při otevření sešitu připojila, musíte povolit datová připojení pomocí panelu Centrum zabezpečení nebo musíte sešit uložit do důvěryhodného umístění.

  1. Na kartě Data klikněte ve skupině Načíst externí data na Z jiných zdrojů.

Skupina Načíst externí data na kartě Data

  1. Klikněte na Z Průvodce datovým připojením.

  2. V průvodci vyberte Upřesnit jiný a klikněte na Další.

  3. Vyberte typ zprostředkovatele OLE DB, ke kterému se chcete připojit, a klikněte na Další.

  4. Podle pokynů ve zbývající části průvodce vyberte tabulky a dotazy a podle potřeby zadejte názvy serverů, uživatelská jména, hesla a další informace.

  5. Klikněte na Dokončit nebo na Další (pokud chcete změnit podrobnosti o připojení).

  6. Zobrazí se dialogové okno Importovat data, ve kterém vyberete, kam se mají data v sešitu umístit a jestli se mají zobrazit jako tabulka, sestava kontingenční tabulky nebo kontingenční graf.

  7. Klikněte na Vlastnosti a upřesněte vlastnosti připojení, například nastavení OLAP nebo možnosti pro aktualizaci připojených dat.

  8. Případně můžete přidat data do datového modelu, abyste mohli svoje data zkombinovat s jinými tabulkami nebo s daty z jiných zdrojů, vytvořit relace mezi tabulkami a měli i další možnosti, které by nebyly dostupné, kdybyste pracovali jenom se základní sestavou kontingenční tabulky.

  9. Postup dokončete kliknutím na OK.

Udržování dat v sešitu v aktuálním stavu

Teď, když jste připojení k datům OLE DB, budete chtít mít v sešitu vždycky aktuální data. Nejnovější data načtete tak, že přejdete na Data > Aktualizovat vše. Další informace o aktualizaci najdete v článku Aktualizace datového připojení OLE DB.

Připojení k jiným zdrojům dat

Potřebujete se připojit k jiným zdrojům dat, třeba k SQL Serveru, k Microsoft Azure (cloud), Accessu, jinému excelovému sešitu, textovému souboru nebo k některému z mnoha dalších zdrojů dat? Další informace najdete v následujících článcích.

Připojení databáze SQL Serveru k sešitu

Připojení kanálu DataMarket Microsoft Azure k sešitu

Připojení accessové databáze k sešitu

Připojení dat z jiného sešitu k vašemu sešitu

Připojení externích dat k sešitu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×