Přihlášení k aplikaci Communicator

Toto téma popisuje, jak se lze automaticky přihlásit k aplikaci Office Communicator 2007 R2, jak lze změnit přihlašovací účet a co dělat v případě, že se přihlásit nelze.

Co chcete provést?

Spuštění aplikace Office Communicator 2007 R2 a přihlášení

Změna přihlašovacího účtu

Řešení problémů s přihlášením

Spuštění aplikace Office Communicator 2007 R2 a přihlášení

Aplikaci Communicator 2007 R2 obvykle nakonfiguruje správce systému. Může se však stát, že správce nenakonfiguruje automatické spuštění aplikace Communicator 2007 R2 po přihlášení do systému Windows. V tomto tématu je proto uveden postup spuštění aplikace.

Automatické spuštění aplikace Communicator po přihlášení do systému Windows

 1. Na ploše systému Windows klikněte na tlačítko Start, přejděte na možnost Všechny programy a potom klikněte na možnost Microsoft Office Communicator 2007 R2.

 2. V okně aplikace Office Communicator zkontrolujte, zda je zadáno správné uživatelské jméno, zadejte heslo a potom klikněte na tlačítko Přihlásit.

 3. V záhlaví aplikace Office Communicator klikněte na tlačítko Nabídka.

 4. V nabídce Nástroje klikněte na možnost Možnosti a zaškrtněte políčko Automaticky spustit aplikaci Communicator při přihlášení do systému Windows (pokud ještě není zaškrtnuté).

Začátek stránky

Změna přihlašovacího účtu

 1. Chcete-li změnit přihlašovací účet, v záhlaví aplikace Office Communicator klikněte na tlačítko Nabídka, přejděte na možnost Připojit a potom klikněte na možnost Změnit přihlašovací adresu.

 2. V dialogovém okně Možnosti v části Účet zadejte do pole Přihlašovací adresa nový účet a poté klikněte na tlačítko OK.

 3. V okně Office Communicator zadejte uživatelské jméno a heslo pro daný účet a potom klikněte na tlačítko Přihlásit se.

Začátek stránky

Řešení problémů s přihlášením

Správce systému aplikaci Communicator 2007 R2 obvykle konfiguruje při instalaci. Může se však stát, že se nebudete moci přihlásit. Pokud se při pokusu o přihlášení zobrazí chybová zpráva, předtím, než se obrátíte na správce systému, vyzkoušejte následující kroky pro řešení problémů:

 • Zkontrolujte svou přihlašovací adresu, uživatelské jméno a heslo.

 • Zkontrolujte případná upřesňující nastavení účtu.

 • Zjistěte informace o nastavení konfigurace a poskytněte je správci nebo oddělení technické podpory.

 • Vyhledejte podrobné informace o chybě v protokolu událostí systému Windows a poskytněte je správci nebo oddělení technické podpory.

Postup ověření informací o účtu

 1. V záhlaví hlavního okna aplikace Office Communicator klikněte na tlačítko Nabídka, přejděte na nabídku Nástroje a potom klikněte na možnost Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti na kartě Osobní v části Účet zkontrolujte, zda jsou v poli Přihlašovací adresa uvedeny správné informace.

 3. Potřebujete-li aplikaci Communicator nakonfigurovat ručně, klikněte na tlačítko Upřesnit. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Ruční konfigurace a zda jsou v polích Název nebo adresa IP interního serveru, Název nebo adresa IP externího serveru a Připojit pomocí zadány správné hodnoty. Potom klikněte na tlačítko OK.

 4. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Možnosti.

 5. V hlavním okně aplikace Office Communicator znovu zadejte své uživatelské jméno a heslo a kliknutím na tlačítko Přihlásit se se znovu pokuste o připojení.

Pokud se stále nemůžete přihlásit, více informací o konfiguraci a chybách, ke kterým dochází, můžete zjistit (vy nebo správce) pomocí prohlížeče informací o konfiguraci a možnostech protokolování aplikace Communicator.

Postup zobrazení informací o konfiguraci

V prohlížeči informací o konfiguraci se zobrazují informace o konfiguraci klienta Communicator 2007 R2. Tyto informace můžete vy nebo správce použít při řešení problémů.

Postup zobrazení informací o konfiguraci

 1. V hlavním panelu stiskněte klávesu CTRL a klikněte na ikonu aplikace Communicator 2007 R2.

 2. Klikněte na možnost Informace o konfiguraci.

 3. Kliknutím na tlačítko Kopírovat zkopírujte informace a poté je vložte do dokumentu nebo e-mailové zprávy.

Možnosti protokolování

Poznámka : Aby bylo možné povolit protokolování v systému Windows Vista, musí být uživatel členem skupiny Performance Log Users. Další informace získáte v části „Přidání do skupiny Performance Log Users“ v Průvodci nasazením produktu Microsoft Office Communicator 2007 R2 nebo od správce systému.

Aplikace Office Communicator nabízí následující možnosti protokolování, které vám mohou pomoci vyřešit problémy s přihlašováním v aplikaci Communicator.

 • Zapnout protokolování v aplikaci Communicator     Povolením této možnosti můžete vytvořit soubor protokolu s názvem Communicator-uccapi-0.uccapilog, který bude obsahovat informace o komunikaci aplikace Office Communicator 2007 R2 se serverem Office Communications Server 2007 R2. Soubor Communicator-uccapi-0.uccapilog se vytváří v systému Windows ve složce <profil uživatele>\Tracing.

 • Zapnout protokolování událostí systému Windows pro aplikaci Communicator     Pokud je povolena tato možnost, aplikace Communicator zapisuje do protokolu událostí systému Windows následující typy chyb s podrobnými informacemi pro řešení problémů:

  • chyby, které uživateli znemožňují přihlášení k serveru (např. chyby názvu domény nebo hostitele nebo neplatný certifikát),

  • diagnostické zprávy vytvořené serverem, například selhání kontroly verze, problémy s přihlašovacími údaji nebo chyby generované jako reakce na zprávu SIP INVITE od klienta.

  • V počítači lze vytvářet také soubory protokolování událostí systému Windows (ETL), a to ve složce <jméno_uživatele>/Tracing. Tyto soubory pomáhají správcům a technikům podpory společnosti Microsoft při řešení případných problémů. Více informací získáte od zástupce podpory společnosti Microsoft.

Postup zapnutí protokolování

 1. V záhlaví aplikace Office Communicator klikněte na tlačítko Nabídka, přejděte na možnost Nástroje a klikněte na možnost Možnosti.

 2. Klikněte na kartu Obecné a v části Protokolování vyberte možnosti protokolování, které chcete povolit.

Postup vyhledání souboru protokolu aplikace Communicator

 • V Průzkumníku Windows přejděte do složky <profil uživatele>\Tracing. Pokud jste povolili možnost Zapnout protokolování v aplikaci Communicator, naleznete v této složce soubor Communicator-uccapi-0.uccapilog. Pokud jste již přihlášeni, bude soubor protokolu vytvořen až po odhlášení a opětovném přihlášení.

Postup zobrazení prohlížeče událostí systému Windows

 1. Klikněte na tlačítko Start, na možnost Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz eventvwr a klikněte na tlačítko OK.

 2. V okně Prohlížeč událostí v levém podokně Strom konzoly proveďte některou z následujících akcí:

  • V systému Windows XP klikněte na možnost Aplikace.

  • V systému Windows Vista dvakrát klikněte na možnost Protokoly systému Windows a pak klikněte na možnost Aplikace.

 3. Dvakrát klikněte na poslední chybu aplikace Communicator v seznamu. Zobrazí se podrobné údaje o této chybě.

 4. Kliknutím na možnost Kopírovat v dialogovém okně Vlastnosti události zkopírujte text chyby do schránky.

 5. Vložte informace o chybě do textového souboru nebo e-mailové zprávy a kontaktujte správce systému nebo oddělení technické podpory.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×