Přihlášení do aplikace Communicator

Toto téma popisuje, jak se lze automaticky přihlásit do aplikace Communicator 2007, jak lze změnit přihlašovací účet a co dělat v případě, že se přihlásit nelze.

Co chcete provést?

Spuštění aplikace Communicator a přihlášení

Změna přihlašovacího účtu

Řešení potíží s přihlášením

Spuštění aplikace Communicator a přihlášení

Aplikaci Communicator 2007 obvykle konfiguruje správce systému. Může se však stát, že tato konfigurace neobsahuje automatické spuštění aplikace Communicator 2007 po přihlášení do systému Windows. Tato možnost je proto popsána níže.

Automatické spuštění aplikace Communicator po přihlášení do systému Windows

 1. Klepněte na tlačítko Start na ploše systému Windows, přejděte na příkaz Všechny programy a pak klepněte na příkaz Microsoft Office Communicator 2007.

 2. V okně aplikace Office Communicator zkontrolujte, zda je zadáno správné uživatelské jméno, zadejte heslo a potom klepněte na tlačítko Přihlásit.

 3. Klepněte na tlačítko Nabídka v záhlaví aplikace Office Communicator.

 4. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a zaškrtněte políčko Automaticky spustit aplikaci Communicator při přihlášení do systému Windows (pokud ještě není zaškrtnuté).

Začátek stránky

Změna přihlašovacího účtu

 1. Chcete-li změnit přihlašovací účet, je třeba se z aplikace Communicator 2007 nejprve odhlásit. Klepněte na tlačítko Nabídka v záhlaví aplikace Office Communicator, přejděte na příkaz Připojit a poté klepněte na příkaz Odhlásit se.

 2. Klepněte na tlačítko Nabídka v záhlaví aplikace Office Communicator, přejděte na nabídku Připojit a pak klepněte na příkaz Změnit přihlašovací adresu.

 3. V dialogovém okně Možnosti zadejte nový účet do pole Přihlašovací adresa v části Účet a poté klepněte na tlačítko OK.

 4. V okně Office Communicator zadejte uživatelské jméno a heslo pro daný účet a pak klepněte na tlačítko Přihlásit se.

Začátek stránky

Řešení potíží s přihlášením

Správce systému obvykle aplikaci Communicator 2007 konfiguruje při instalaci. Může se však stát, že se nebudete moci přihlásit. Pokud se při pokusu o přihlášení zobrazí chybová zpráva, můžete, dříve než se obrátíte na správce systému, vyzkoušet následující kroky pro řešení potíží:

 • Zkontrolujte svoji přihlašovací adresu, uživatelské jméno a heslo.

 • Zkontrolujte případná upřesňující nastavení účtu.

 • Vyhledejte podrobné informace o chybě v protokolu událostí systému Windows a potom tyto informace sdělte svému správci nebo oddělení technické podpory.

Ověření informací o účtu

 1. V záhlaví hlavního okna aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Nabídka, přejděte na nabídku Nástroje a potom vyberte příkaz Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti na kartě Osobní v části Účet zkontrolujte, zda jsou v poli Přihlašovací adresa správné informace.

 3. Potřebujete-li aplikaci Communicator nakonfigurovat ručně, klepněte na tlačítko Upřesnit. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Ruční konfigurace a zda jsou v polích Název nebo adresa IP interního serveru, Název externího serveru nebo adresa IP a Připojit pomocí zadány správné hodnoty. Poté klepněte na tlačítko OK.

 4. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Možnosti.

 5. V hlavním okně aplikace Office Communicator zadejte znovu své uživatelské jméno a heslo a pak se znovu pokuste o připojení klepnutím na tlačítko Přihlásit se.

Pokud se stále nemůžete přihlásit, můžete zjistit další informace o této chybě pomocí možností protokolování aplikace Communicator.

Možnosti protokolování

Poznámka: Chcete-li povolit protokolování, musíte být členy místní skupiny Performance Log Users. Další informace naleznete v kapitole To join the Performance Log Users group příručky Microsoft Office Communicator 2007 Deployment Guide nebo vám je poskytne správce systému.

Aplikace Office Communicator poskytuje následující možnosti protokolování, které vám mohou pomoci vyřešit potíže s přihlášením v aplikaci Communicator.

 • Zapnout protokolování v aplikaci Communicator.     Povolením této možnosti můžete vytvořit soubor protokolu s názvem communicator-uccp-log.uccplog, který obsahuje informace o komunikaci aplikace Office Communicator 2007 se serverem Office Communications Server 2007. Soubor communicator-uccp-log.uccplog je vytvořen ve složce Windows <profil uživatele>\Tracing.

 • Zapnout protokolování událostí systému Windows pro aplikaci Communicator.     Pokud je povolena tato možnost, zapíše aplikace Communicator do protokolu událostí systému Windows následující typy chyb spolu s podrobnými informacemi pro řešení potíží:

  • Chyby, které uživateli znemožňují přihlásit se k serveru (např. chyby názvu domény nebo hostitele nebo neplatný certifikát).

  • Diagnostické zprávy vrácené serverem, jako jsou selhání kontroly verze, problémy s přihlašovacími pověřeními nebo chyby generované v reakci na zprávu SIP INVITE od klienta.

  • Soubory protokolu trasování událostí (ETL) systému Windows, které mohou být generovány také v tomto počítači ve složce <uživatelské jméno>/Tracing, umožňují správcům a technikům podpory společnosti Microsoft řešit problémy. Další informace vám poskytne zástupce podpory společnosti Microsoft.

Zapnutí protokolování

 1. V záhlaví okna aplikace Communicator klepněte na tlačítko Nabídka, přejděte na nabídku Nástroje a pak vyberte příkaz Možnosti.

 2. Klepněte na kartu Obecné a v části Možnosti vyberte možnosti protokolování, které chcete povolit.

Vyhledání souboru protokolu aplikace Communicator

 • V programu Průzkumník Windows přejděte do složky <profil uživatele>\Tracing. Pokud jste povolili možnost Zapnout protokolování v aplikaci Communicator, naleznete v této složce soubor communicator-uccp-log.uccplog. Pokud jste již přihlášeni, bude soubor protokolu vytvořen až po odhlášení a opětovném přihlášení.

Zobrazení prohlížeče událostí systému Windows

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz eventvwr a pak klepněte na tlačítko OK.

 2. V okně Prohlížeč událostí proveďte v levém podokně Strom konzoly některou z následujících akcí:

  • V systému Windows XP klepněte na položku Aplikace.

  • V systému Windows Vista poklepejte na položku Protokoly systému Windows a pak klepněte na položku Aplikace.

 3. Poklepejte na poslední chybu aplikace Communicator v seznamu. Zobrazí se podrobné údaje o této chybě.

 4. Zkopírujte text chyby do schránky klepnutím na tlačítko Kopírovat v dialogovém okně Vlastnosti události.

 5. Vložte informace o chybě do textového souboru nebo e-mailové zprávy a kontaktujte správce systému nebo oddělení technické podpory.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×