Přidávání obsahu na weby zasíláním e-mailů

Důležité : Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Na web služby Windows SharePoint Services 3.0 můžete přidat obsah – například e-mailové diskuse, dokumenty, obrázky či položky kalendáře – zasláním e-mailu s požadovaným obsahem na adresu webu. Pokud jsou seznamy nebo knihovny nastaveny pro příjem e-mailů, může být tento způsob práce pohodlnější.

V tomto článku

Přehled

Které seznamy a knihovny mohou přijímat e-maily?

Další informace o nastavení e-mailů u seznamu nebo knihovny

Odeslání e-mailu do seznamu nebo knihovny

Přehled

Předpokládejme, že chcete členům svého týmu zaslat dokument a přidat jej do týmové knihovny dokumentů. Místo toho, abyste odeslali e-mail a poté přešli do prostředí služby Windows SharePoint Services 3.0 a přidali dokument na web, můžete obě tyto operace provést najednou.

Přidávání obsahu na weby zasíláním e-mailů

1. Dokumenty, diskuze a další obsah je zaslán e-mailem.

2. Obsah je přidán do seznamů a knihoven.

Přidávání položek na web služby Windows SharePoint Services 3.0 probíhá podobně jako odesílání standardní e-mailové zprávy kolegovi nebo skupině. Seznam nastavený pro příjem e-mailů má vlastní adresu, kterou pouze vložíte do pole Komu nebo Kopie ve zprávě.

Začátek stránky

Které seznamy a knihovny mohou přijímat e-maily?

Ve výchozím nastavení lze pro příjem e-mailů nastavit následující seznamy a knihovny služby Windows SharePoint Services 3.0:

 • Diskusní vývěsky.     E-mailové diskuse členů týmu můžete shromažďovat na jednom místě, čímž si usnadníte procházení zpráv a souvisejících souborů i jejich vyhledávání.

 • Oznámení.     Zasíláte-li svému týmu oznámení, můžete je pomocí e-mailu automaticky přidat do seznamu Oznámení na webu služby Windows SharePoint Services 3.0.

 • Kalendáře.     Položky kalendáře, jako jsou například žádosti o schůzku, které si členové vaší skupiny vyměňují e-mailem, lze odeslat také do kalendáře na webu služby Windows SharePoint Services 3.0. Pokud je kalendář služby Windows SharePoint Services 3.0 nastaven pro příjem e-mailů, můžete současně zobrazit všechny položky kalendáře – položky, které jste do týmového kalendáře přidali na webu, i položky, které uživatelé zaslali e-mailem.

  Poznámka : Abyste mohli odeslat položku kalendáře na web služby Windows SharePoint Services 3.0, musí být vaše e-mailová aplikace kompatibilní se službou Windows SharePoint Services nebo podporovat formát iCalendar, využívaný mnoha e-mailovými aplikacemi, které podporují internetovou poštu.

 • Knihovny dokumentů.     Do knihovny dokumentů nastavené pro příjem e-mailů lze zasílat dokumenty jako e-mailové přílohy. Není nutné přecházet do prostředí služby Windows SharePoint Services 3.0, vyhledávat dokument a přidávat jej do knihovny. Můžete také určit způsob zpracování verzí dokumentu zaslaných e-mailem.

 • Knihovny obrázků.     Do knihovny obrázků nastavené pro příjem e-mailů lze zasílat obrázky jako e-mailové přílohy. Nacházíte-li se například právě mimo kancelář a zasíláte kolegovi obrázky představující nový výrobek, nemusíte zároveň otevírat knihovnu obrázků a ukládat obrázky na web. Namísto toho pouze přidáte do zprávy e-mailovou adresu knihovny.

 • Knihovny formulářů.     Vyplněný formulář, například hlášení o nepřítomnosti nebo vyúčtování výdajů, můžete do knihovny formulářů zaslat e-mailem.

 • Blogy.     Také příspěvky do blogu (webového deníku) můžete zasílat e-mailem. E-mail však nelze použít k zasílání komentářů k příspěvkům v blogu.

Chcete-li zjistit, u kterých seznamů je povolen příjem e-mailů, nebo získat e-mailové adresy seznamů, obraťte se na vlastníka nebo správce webu.

Poznámky : 

 • Některé seznamy, například oznámení a diskuse, lze nastavit pro příjem žádostí o schůzku. V těchto seznamech se ukládá pouze text žádostí o schůzku. Chcete-li žádost o schůzku uložit v kalendářovém formátu, odešlete ji do seznamu kalendáře.

 • Vaše organizace může používat i jiné seznamy a knihovny přizpůsobené pro příjem e-mailů. Další informace vám poskytne správce.

 • Do seznamů na webech center schůzek nelze přidávat obsah zasíláním e-mailů.

Začátek stránky

Další informace o nastavení e-mailů u seznamu nebo knihovny

Abyste mohli zasílat e-maily do seznamu nebo knihovny, musíte zjistit, zda je daný seznam nebo knihovna nastaven pro příjem e-mailů, a získat příslušnou adresu od uživatele, který seznam nebo knihovnu vytvořil. Proveďte některou z následujících akcí:

 • V závislosti na situaci se může e-mailová adresa seznamu nebo knihovny zobrazovat v adresáři v e-mailové aplikaci. Pokud se adresa nezobrazí, musíte ji získat od uživatele, který daný seznam nebo knihovnu vytvořil. Potom ji můžete přidat do seznamu kontaktů v e-mailové aplikaci, abyste ji mohli později snadno najít.

 • Je možné, že vlastník webu přidal e-mailovou adresu seznamu nebo knihovny do jejich popisu. Popis je uveden přímo pod názvem.

 • Pokud není e-mailová adresa seznamu nebo knihovny uvedena v jejich popisu, můžete zobrazit nastavení e-mailů pro seznam nebo knihovnu zobrazit následujícím postupem, máte-li oprávnění k prohlížení tohoto nastavení:

  1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

   Pokud se název seznamu nebo knihovny neobjeví, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

   • V nabídce Nastavení nabídka nastavení klepněte na možnost Nastavení seznamu nebo na nastavení pro typ otevírané knihovny.

   • Na webu webového deníku klepněte v oblasti Odkazy pro správu na odkaz Spravovat vystavené položky – zobrazí se seznam vystavených položek. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení seznamu.

  3. Pokud je u seznamu nebo knihovny povolen příjem e-mailů, zobrazí se příslušná e-mailová adresa v seznamu Informace o seznamu u popisu E-mailová adresa.

 • Vaše skupina může mít rovněž svůj vlastní e-mailový seznam, nazývaný Skupina služby SharePoint, který svým členům umožňuje vzájemné zasílání e-mailů. Adresa skupiny SharePoint může obsahovat adresy seznamů nebo knihoven, takže při odeslání e-mailu členům skupiny SharePoint budou na web služby Windows SharePoint Services 3.0 automaticky přidány příslušné položky. Pak můžete například zaslat skupině SharePoint svého týmu smlouvu jako přílohu e-mailové zprávy a tato smlouva bude automaticky přidána také do týmové knihovny dokumentů.

  Není-li adresa skupiny SharePoint uvedena ve vašem adresáři, musíte ji získat od vlastníka webu a poté přidat do seznamu kontaktů, abyste ji později snadno našli.

Poznámka : Seznam nebo knihovna může definovat omezení určující, kdo do nich může zasílat e-mailové položky, v závislosti na tom, jaké nastavení zvolil správce. Seznam nebo knihovna může například přijímat pouze položky odeslané členy webu nebo mohou existovat jiná omezení. Další informace vám poskytne vlastník nebo správce webu.

Tip : Pokud zasíláte e-mail jednotlivci, ale chcete jej přidat také do seznamu nebo knihovny, můžete e-mailovou adresu požadovaného seznamu nebo knihovny uvést ve zprávě v poli Kopie.

Začátek stránky

Odeslání e-mailu do seznamu nebo knihovny

 1. V e-mailové aplikaci, kterou používáte, připravte odesílanou položku některým z následujících způsobů:

  • Chcete-li odeslat položku do diskuse nebo přidat položku do týmového (webového) deníku, přidejte obsah do těla zprávy.

  • Chcete-li odeslat položku kalendáře, odešlete žádost o zprávu nebo schůzku z e-mailové nebo kalendářové aplikace.

  • Chcete-li odeslat obrázek, formulář nebo dokument, přidejte tuto položku ke zprávě jako přílohu.

  • Chcete-li odeslat standardní e-mailovou zprávu nebo odpověď, začleňte obsah do těla zprávy stejně jako u jakékoli e-mailové zprávy.

 1. Do pole Komu nebo Kopie přidejte adresu seznamu nebo knihovny.

  Pokud je seznam již součástí skupiny SharePoint, můžete přidat obsah do seznamu nebo knihovny pouhým zasláním zprávy skupině SharePoint. Další informace vám poskytne vlastník nebo správce webu.

 2. Zprávu odešlete. Ve většině e-mailových aplikací se zpráva odesílá klepnutím na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Poznámka : Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×