Přidání, změna, vyhledání nebo zrušení podmíněného formátování

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V aplikaci Excel 2010 podmíněné formátování jsme vylepšili.
Vyzkoušejte Office 365!

Podmíněný formát lze využít k vizuálnímu zkoumání a analýze dat, k rozpoznání kritických problémů a k identifikaci vzorů a trendů.

Co chcete udělat?

Další informace o podmíněném formátování

Formátování všech buněk pomocí dvoubarevné škály

Formátování všech buněk pomocí tříbarevné škály

Formátování všech buněk pomocí datových čar

Formátování všech buněk pomocí sady ikon

Formátovat pouze buňky obsahující text, číslo nebo datum nebo časové hodnoty

Formátování pouze prvních nebo posledních hodnot zařazených jako

Formátovat pouze hodnoty nad nebo pod průměrem

Formátování pouze jedinečných nebo duplicitních hodnot

Určit buňky k formátování pomocí vzorce

Nalezení buněk s podmíněným formátem

Zrušení podmíněného formátování

Informace o podmíněném formátování

Pomocí podmíněného formátování lze získat odpovědi na konkrétní otázky o datech. Podmíněné formátování můžete použít pro oblast buněk, tabulku aplikace Excel nebo kontingenční tabulku. Jestliže používáte podmíněné formátování v kontingenční tabulce, je třeba porozumět důležitým rozdílům, které zde existují.

Výhody podmíněného formátování

Kdykoli analyzujete data, kladete si často podobné otázky:

 • Kde jsou v přehledu zisků za posledních pět let výrazné odchylky?

 • Jaké trendy vykázal za poslední dva roky marketingový průzkum veřejného mínění?

 • Kdo prodal tento měsíc za více než 50 000 eur?

 • Jaké je celkové věkové rozvrstvení zaměstnanců?

 • U jakých produktů rostou tržby každoročně o víc než 10 %?

 • Kdo jsou nejlepší a nejslabší studenti prvního ročníku?

Pomocí podmíněného formátování lze na tyto otázky odpovědět, protože je možné snadno upozornit na zajímavé buňky nebo oblasti buněk, zvýraznit neobvyklé hodnoty a vizualizovat data užitím datových čar, barevné škály a sad ikon. Při použití podmíněného formátování se změní vzhled oblasti buňky v závislosti na podmínce (nebo kritériu). Vyhovuje-li oblast buňky podmínce, zformátuje se dle podmínky. Nevyhovuje-li oblast buňky podmínce, nezformátuje se dle podmínky.

Poznámka : Při vytváření podmíněného formátu je možné odkazovat na jiné buňky stejného listu, ale není možné se odkazovat na buňky jiného listu ve stejném sešitu ani používat externí odkazy na jiný sešit.

Podmíněné formátování kontingenčních tabulek

Podmíněné formátování v kontingenční tabulce se liší od podmíněného formátování oblasti buněk nebo tabulky aplikace Excel několika způsoby:

 • Jestliže změníte rozIožení kontingenční tabulky filtrováním, skrytím, sbalením nebo rozbalením úrovní, případně přesunutím pole, podmíněné formátování zůstane zachováno, dokud nedojde k odebrání zdrojových dat.

 • Rozsah podmíněného formátování polí v oblasti hodnot lze založit na hierarchii dat. Tento rozsah je určen všemi viditelnými podřízenými záznamy (na nižší úrovni hierarchie) nadřazeného záznamu (na vyšší úrovni hierarchie) v řádcích a jednom nebo více sloupcích, případně ve sloupcích a jednom nebo více řádcích.

  Poznámka : Podřízené záznamy v hierarchii dat nedědí podmíněný formát nadřazeného záznamu a nadřazený záznam nedědí podmíněný formát podřízených záznamů.

 • Existují tři způsoby definování rozsahu podmíněného formátování polí v oblasti hodnot: výběrem buněk, odpovídajícím polem a hodnotou pole.

Výchozí způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot je výběrem buněk. Pomocí přepínače Použít pravidlo u následujících položek v dialogovém okně Nové pravidlo formátování nebo Upravit pravidlo formátování lze změnit způsob definování rozsahu odpovídajícím polem nebo hodnotou pole. Uvedené tři způsoby poskytují větší pružnost při řešení vašich potřeb:

Definování rozsahu výběrem buněk:    Tento způsob použijte, pokud chcete vybrat:

 • Sadu sousedících polí v oblasti hodnot, jako jsou všechny součty za produkty jednoho regionu.

 • Sadu nesousedících polí v oblasti hodnot, jako jsou součty za produkty pro různé regiony a různé úrovně hierarchie dat.

Definování rozsahu podle pole s hodnotou:    Tento způsob použijte, pokud chcete:

 • Vyhnout se mnoha nesousedícím výběrům.

 • Podmíněně formátovat sadu polí v oblasti hodnot na všech úrovních hierarchie dat.

 • Zahrnout mezisoučty a celkové součty.

Definování rozsahu podle odpovídajícího pole:    Tento způsob použijte, pokud chcete:

 • Vyhnout se mnoha nesousedícím výběrům.

 • Podmíněně formátovat sadu polí v oblasti hodnot pro jednu úroveň hierarchie dat.

 • Vyloučit mezisoučty.

Ve výchozím nastavení je pravidlo založeno na všech viditelných hodnotách, jestliže podmíněně formátujete pole v oblasti hodnot tak, abyste získali nevyšší nebo nejnižší hodnoty, případně hodnoty nad nebo pod průměrem. Pokud však definujete rozsah odpovídajícím polem (místo všech zobrazených hodnot), můžete volitelně použít podmíněný formát pro každou kombinaci:

 • Sloupce a nadřazeného řádkového pole.

 • Řádku a nadřazeného sloupcového pole.

Začátek stránky

Formátování všech buněk pomocí dvoubarevné škály

Barevné škály slouží jako vizuální průvodce pomáhající pochopit rozložení a proměnlivost dat. Dvoubarevná škála umožňuje porovnávat oblast buněk pomocí různých odstínů dvou barev. Odstíny barev mohou představovat vyšší nebo nižší hodnoty. Ve škále zelené a červené barvy lze například určit, že buňky s vyšší hodnotou budou obsahovat více zelené barvy a buňky s nižší hodnotou více červené barvy.

Problém: se nezobrazuje podmíněné formátování pro libovolnou buňku v oblasti.

Když jedna nebo více buněk v oblasti obsahuje vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování se nepoužije v celé oblasti. Chcete-li si být jisti, že podmíněný formát se použije v celé oblasti, použijte funkci JE nebo IFERROR, která vrací jinou než chybovou hodnotu.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klepněte na položku Barevné škály.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Vyberte dvoubarevnou škálu.

  Umístěním ukazatele myši na ikony barevné škály zjistíte, která z nich je dvoubarevná. Horní barva představuje vyšší hodnoty a dolní barva nižší hodnoty.

Pomocí přepínače Použít pravidlo u následujících položek lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky:

  • Výběr – klepněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot.

  • Hodnota pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot pro <hodnota pole>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Dvoubarevná škála.

 7. Vyberte hodnoty Minimum a Maximum u položky Typ. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování nejnižších a nejvyšších hodnot:     Vyberte typ Nejnižší hodnota a Nejvyšší hodnota.

   V tomto případě není třeba vkládat hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota.

  • Formátování hodnoty čísla, data nebo času:     Vyberte typ Číslo a poté zadejte hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota.

  • Formátování procentuální hodnoty:     Vyberte typ Procenta a zadejte hodnoty do polí Minimum a Maximum u položky Hodnota.

   Platné hodnoty jsou 0 až 100. Nezadávejte znak procenta.

   Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože rozdělení hodnot je poměrné.

  • Formátování percentilu     Vyberte typ Percentil a vložte hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota.

   Platnými percentily jsou hodnoty 0 až 100. Percentil nelze použít, pokud oblast buněk obsahuje více než 8 191 datových bodů.

   Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátýnejvyšší percentil) v rámci stupně jedné barvy a skupinu nízkých hodnot (například dvacátýnejnižší percentil) v rámci stupně jiné barvy, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

  • Formátování výsledku vzorce     Vyberte typ Vzorec a zadejte hodnoty Minimum a Maximum u položky Hodnota.

   Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času a začínat znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce nebudou při formátování použity. Je dobré vyzkoušet vzorec na listu, abyste se ujistili, že nevrací chybové hodnoty.

   Hodnoty Minimum a Maximum jsou nejnižšími a nejvyššími hodnotami pro oblast buněk. Přesvědčte se, že hodnota v poli Minimum je nižší než hodnota v poli Maximum.

   Je možné vybrat různý typ v polích Minimum a Maximum u položky Typ. Můžete například vybrat v poli Minimum typ Číslo a v poli Maximum typ Procenta.

 8. Chcete-li vybrat barevnou škálu pro hodnoty Minimum a Maximum, klepněte pod každou hodnotou na pole Barva a vyberte barvu.

  Chcete-li vybrat další barvy nebo definovat vlastní barvu, klikněte na možnost Další barvy.

  Zvolená barevná škála se zobrazí v poli Náhled.

Začátek stránky

Formátování všech buněk pomocí tříbarevné škály

Barevné škály slouží jako vizuální pomůcka pomáhající pochopit rozložení a proměnlivost dat. Tříbarevná škála umožňuje porovnávat oblast buněk pomocí různých odstínů tří barev. Určité odstíny barev mohou představovat vyšší, střední nebo nižší hodnoty. V barevné škále zelené, žluté a červené barvy lze například určit, že buňky s vyšší hodnotou budou mít zelenou barvu, buňky se střední hodnotou budou mít žlutou barvu a buňky s nižší hodnotou budou mít červenou barvu.

Problém: se nezobrazuje podmíněné formátování pro libovolnou buňku v oblasti.

Když jedna nebo více buněk v oblasti obsahuje vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování se nepoužije v celé oblasti. Chcete-li si být jisti, že podmíněný formát se použije v celé oblasti, použijte funkci JE nebo IFERROR, která vrací jinou než chybovou hodnotu.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klepněte na položku Barevné škály.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Vyberte tříbarevnou škálu. Horní barva představuje vyšší hodnoty, středová barva představuje střední hodnoty a dolní barva představuje nižší hodnoty.

  Umístěním ukazatele myši na ikony barevné škály zjistíte, která z nich je tříbarevná.

Pomocí přepínače Použít pravidlo u následujících položek lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky:

  • Výběr – klepněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot.

  • Hodnota pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot pro <hodnota pole>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Tříbarevná škála.

 7. Vyberte hodnoty Minimum, Střední bod a Maximum u položky Typ. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování nejnižších a nejvyšších hodnot     Vyberte hodnotu Střední bod.

   V tomto případě není třeba zadávat hodnoty Nejnižší hodnota a Nejvyšší hodnota u položky Hodnota.

  • Formátování hodnoty čísla, data nebo času     Vyberte typ Číslo a zadejte hodnoty Minimum, Střední bod a Maximum u položky Hodnota.

  • Formátování procentuální hodnoty     Vyberte typ Procenta a zadejte hodnoty Minimum, Střední bod a Maximum u položky Hodnota.

   Platné hodnoty jsou 0 až 100. Nezadávejte znak procenta.

   Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože rozdělení hodnot je poměrné.

  • Formátování percentilu     Vyberte typ Percentil a zadejte hodnoty Minimum, Střední bod a Maximum u položky Hodnota.

   Platnými percentily jsou hodnoty 0 až 100. Percentil nelze použít, pokud oblast buněk obsahuje více než 8 191 datových bodů.

   Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátýnejvyšší percentil) v rámci stupně jedné barvy a skupinu nízkých hodnot (například dvacátýnejnižší percentil) v rámci stupně jiné barvy, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

  • Formátování výsledku vzorce     Vyberte typ Vzorec a zadejte hodnoty Minimum, Střední bod a Maximum u položky Hodnota.

   Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času a začínat znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce nebudou při formátování použity. Je dobré vyzkoušet vzorec na listu, abyste se ujistili, že nevrací chybové hodnoty.

   Hodnoty v polích Minimum, Střední bod a Maximum jsou minimální, střední a maximální hodnoty pro oblast buněk. Ujistěte se, že hodnota v poli Minimum je nižší než hodnota v poli Střední bod a ta je opět nižší než hodnota v poli Maximum.

   Je možné vybrat různý typ v polích Minimum, Střední bod a Maximum u položky Typ. Je například možné vybrat v poli Minimum typ Číslo, v poli Střední bod typ Percentil a v poli Maximum typ Procenta.

   V mnoha případech v poli Střední bod nejlépe funguje výchozí hodnota 50 %, ale je možné ji upravit tak, aby vyhovovala specifickým požadavkům.

 8. Chcete-li vybrat barevnou škálu pro pole Minimum, Střední bod a Maximum, klikněte pod každým polem na položku Barva a vyberte barvu.

  Chcete-li vybrat další barvy nebo definovat vlastní barvu, klikněte na možnost Další barvy.

  Zvolená barevná škála se zobrazí v poli Náhled.

Začátek stránky

Formátování všech buněk pomocí datových čar

Pomocí datové čáry lze zobrazit hodnotu buňky ve srovnání s hodnotami jiných buněk. Délka datové čáry představuje hodnotu v buňce. Delší čára představuje vyšší hodnotu a kratší čára představuje nižší hodnotu. Datové čáry jsou užitečné pro zjištění vyšších a nižších čísel především při větším objemu dat, například pro zjištění nejvíce a nejméně prodávaných hraček ve výkazu prázdninového prodeje.

Problém: se nezobrazuje podmíněné formátování pro libovolnou buňku v oblasti.

Když jedna nebo více buněk v oblasti obsahuje vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování se nepoužije v celé oblasti. Chcete-li si být jisti, že podmíněný formát se použije v celé oblasti, použijte funkci JE nebo IFERROR, která vrací jinou než chybovou hodnotu.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styly na šipku vedle možnosti Podmíněné formátování. Klepněte na možnost Datové čáry a vyberte ikonu datové čáry.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

Pomocí přepínače Použít pravidlo u následujících položek lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky:

  • Výběr – klepněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot.

  • Hodnota pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot pro <hodnota pole>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Datová čára.

 7. Vyberte typ Nejkratší čára a Nejdelší čára u položky Typ. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování nejnižších a nejvyšších hodnot     Vyberte typ Nejnižší hodnota a Nejvyšší hodnota.

   V tomto případě nezadávejte hodnoty Nejkratší čára a Nejdelší čára u položky Hodnota.

  • Formátování hodnoty čísla, data nebo času     Vyberte typ Číslo a zadejte hodnotu Nejkratší čára a Nejdelší čára u položky Hodnota.

  • Formátování procentuální hodnoty     Vyberte typ Procenta a zadejte hodnotu Nejkratší čára a Nejdelší čára u položky Hodnota.

   Platné hodnoty jsou 0 až 100. Nezadávejte znak procenta.

   Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože rozdělení hodnot je poměrné.

  • Formátování percentilu    Vyberte typ Percentil a zadejte hodnotu do polí Nejkratší čára a Nejdelší čára u položky Hodnota.

   Platnými percentily jsou hodnoty 0 až 100. Percentil nelze použít, pokud oblast buněk obsahuje více než 8 191 datových bodů.

   Percentil je možné použít, chcete-li zobrazit skupinu vysokých hodnot (například dvacátýnejvyšší percentil) datovou čarou určité velikosti a skupinu nízkých hodnot (například dvacátýnejnižší percentil) datovou čarou jiné velikosti, protože představují extrémní hodnoty, které by mohly zkreslit zobrazení dat.

  • Formátování výsledku vzorce     Vyberte typ Vzorec a potom zadejte hodnoty do polí Nejkratší čára a Nejdelší čára u položky Hodnota.

   Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času a začínat znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce nebudou při formátování použity. Je dobré vyzkoušet vzorec na listu, abyste se ujistili, že nevrací chybové hodnoty.

   Poznámky : 

   1. Ujistěte se, že hodnota v poli Nejkratší čára je nižší než hodnota v poli Nejdelší čára.

   2. Můžete vybrat jiné Nejkratší čára a Nejdelší čáratypu. Například, můžete zvolit Nejkratší čáračíslo a Nejdelší čáraprocent.

 8. Chcete-li vybrat barevnou škálu pro hodnoty Nejkratší čára a Nejdelší čára, klepněte na pole Barva pruhu.

  Chcete-li vybrat další barvy nebo definovat vlastní barvu, klepněte na možnost Další barvy.

  Zvolená barva čáry se zobrazí v poli Náhled.

 9. Chcete-li zobrazit pouze datovou čáru bez hodnot v buňce, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze čáru.

Začátek stránky

Formátování všech buněk pomocí sady ikon

Pokud chcete opatřit data poznámkami a rozdělit je do tří až pěti kategorií oddělených mezní hodnotou, použijte sadu ikon. Každá ikona představuje oblast hodnot. Například v sadě tří ikon šipek představuje zelená šipka nahoru vyšší hodnoty, žlutá šipka do strany představuje střední hodnoty a červená šipka dolů představuje nižší hodnoty.

Problém: se nezobrazuje podmíněné formátování pro libovolnou buňku v oblasti.

Když jedna nebo více buněk v oblasti obsahuje vzorec, který vrací chybu, podmíněné formátování se nepoužije v celé oblasti. Chcete-li si být jisti, že podmíněný formát se použije v celé oblasti, použijte funkci JE nebo IFERROR, která vrací jinou než chybovou hodnotu.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styly na šipku vedle možnosti Podmíněné formátování. Klepněte na možnost Sady ikon a vyberte sadu ikon.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

Pomocí přepínače Použít pravidlo u následujících položek lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky:

  • Výběr – klepněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot.

  • Hodnota pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot pro <hodnota pole>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat všechny buňky na základě hodnot.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Styl formátování možnost Sady ikon.

  1. Vyberte sadu ikon. Výchozí nastavení je 3 barvy semaforu (bez okraje). Počet ikon a výchozích operátorů porovnání, jakož i mezní hodnoty pro každou ikonu se mohou lišit v závislosti na sadě hodnot.

  2. Pokud chcete, můžete upravit operátory porovnání a mezní hodnoty. Výchozí oblast hodnot pro každou ikonu je stejně velká, ale lze ji upravit tak, aby vyhovovala individuálním požadavkům. Ujistěte se, že meze jsou v logické posloupnosti od nejvyšší po nejnižší shora dolů.

  3. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Formátování hodnoty čísla, data nebo času     Vyberte typ Číslo.

   • Formátování procentuální hodnoty     Vyberte typ Procenta.

    Platné hodnoty jsou 0 až 100. Nezadávejte znak procenta.

    Procenta používejte, když chcete zobrazit poměr všech hodnot, protože rozdělení hodnot je poměrné.

   • Formátování percentilu    Vyberte typ Percentil.

    Platnými percentily jsou hodnoty 0 až 100. Percentil nelze použít, pokud oblast buněk obsahuje více než 8 191 datových bodů.

    Percentil je možné použít, když budete chtít vizualizace určité procento hodnoty (například 20 horní nebo dolní 20) a rozdělení hodnot je poměrné.

   • Formátování výsledku vzorce     Vyberte typ Vzorec a zadejte vzorec do obou polí Hodnota.

    Vzorec musí vrátit hodnotu čísla, data nebo času a začínat znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce nebudou při formátování použity. Je dobré vyzkoušet vzorec na listu, abyste se ujistili, že nevrací chybové hodnoty.

  4. Pokud chcete, aby první ikona představovala nižší hodnoty a poslední ikona představovala vyšší hodnoty, zaškrtněte políčko Obrátit pořadí ikon.

  5. Pokud chcete zobrazit pouze ikonu bez hodnoty v buňce, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze ikonu.

   Poznámky : 

   1. Možná bude třeba přizpůsobit šířku sloupce velikosti ikony.

   2. K dispozici jsou ikony ve třech velikostech. Velikost zobrazené ikony závisí na velikosti písma v buňce.

Začátek stránky

Formátování buněk, které obsahují text, číslo, datum nebo časové hodnoty

Aby bylo možné snadněji najít určité buňky v oblasti buněk, lze tyto určité buňky formátovat pomocí operátoru porovnání. Na listu se soupisem zásob uspořádaným podle kategorií můžete například žlutě zvýraznit produkty, jichž máte na skladě méně než 10 kusů. Nebo na listu s přehledem maloobchodních prodejen lze zjistit všechny prodejny se ziskem vyšším než 10 % a objemem prodeje nižším než 100 000 euro v regionu „Jihovýchod“.

Poznámka : Pole v oblasti hodnot kontingenční tabulky nelze podmíněně formátovat podle textu nebo kalendářního data, ale jen podle čísla.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom klikněte na příkaz Zvýraznit pravidla buněk.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Vyberte požadovaný příkaz, například Mezi, Je rovno, Text, který obsahuje nebo Datum nacházející se.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Pomocí přepínače Použít pravidlo u následujících položek lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky:

  • Výběr – klepněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot.

  • Hodnota pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot pro <hodnota pole>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze buňky obsahující následující položky.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla v seznamu Formátovat pouze buňky proveďte jednu z následujících akcí:

  • Formátování podle čísla, data nebo času     Vyberte položku Hodnota buňky, zvolte operátor porovnání a potom zadejte číslo, datum nebo čas.

   Vyberte například operátor je mezi a zadejte 100 a 200, nebo vyberte operátor je rovno a zadejte 1. 1. 2006.

   Je možné také vložit vzorec, který vrátí číslo, datum nebo časovou hodnotu. Při zadávání vzorce začněte znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce nebudou při formátování použity. Je dobré vyzkoušet vzorec na listu a ujistit se, že nevrací chybové hodnoty.

  • Formátování podle textu     Vyberte možnost Určitý text, zvolte operátor porovnání a zadejte text.

   Vyberte například položku obsahuje a zadejte slovo stříbro nebo vyberte položku má na začátku a zadejte řetězec Tri.

   K hledanému řetězci jsou připojeny uvozovky, je možné používat zástupné symboly. Maximální délka řetězce je 255 znaků.

   Je možné také zadat vzorec, který vrátí text. Pokud chcete zadat vzorec, začněte znakem rovnítka (=). Neplatné vzorce nebudou při formátování použity. Je dobré vyzkoušet vzorec na listu a ujistit se, že nevrací chybové hodnoty.

  • Formátování podle data     Vyberte položku Data připadající na následující dny a zadejte porovnání data.

   Vyberte například možnost Včera nebo Příští týden.

  • Formátování prázdných a jiných než prázdných buněk     Vyberte možnost Prázdné buňky nebo Jiné než prázdné.

   Poznámka : Prázdná buňka je taková, která neobsahuje žádná data. Liší se od buňky, která obsahuje jednu či více mezer (ty jsou považovány za text).

  • Formátování buněk s chybovými a bezchybnými hodnotami     Vyberte možnost Chyby nebo Bez chyb.

   Chybovými hodnotami jsou: #####, #HODNOTA!, #DIV/0!, #NÁZEV?, #N/A, #REF!, #NUM!, a #NULL!.

 7. Chcete-li zadat formát, klikněte na tlačítko Formát.

  Zobrazí se dialogové okno Formát buněk.

 8. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

Začátek stránky

Formátování hodnot zařazených jako první nebo poslední

Na základě hraniční hodnoty, kterou určíte, je možné v oblasti buněk najít nejvyšší a nejnižší hodnoty. Je možné například najít 5 nejprodávanějších produktů v sestavě za region, produkty, které v zákaznickém průzkumu dosáhly dolních 15 %, nebo 25 nejvyšších mezd v analýze zaměstnanců oddělení.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Vyberte požadovaný příkaz jako například Prvních 10 položek nebo Posledních 10 %.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Pomocí přepínače Použít pravidlo u následujících položek lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klepněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. V případě potřeby změníte rozsah buněk, kliknutím na Sbalit Dialog Obrázek tlačítka v poli platí pro dočasně skrýt dialog, tak, že vyberete novou oblast buněk na listu a potom tak, že vyberete Rozbalit Dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. V poli Použít pravidlo u následujících položek můžete změnit rozsah polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky následovně:

  • Výběr – klepněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot.

  • Pole s hodnotou klikněte na tlačítko, všechny buňky < pole s hodnotou >.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze hodnoty zařazené jako první nebo poslední.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Formátovat hodnoty v rozsahu možnost Prvních nebo Posledních.

 7. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li určit nejvyšší a nejnižší číslo, zadejte číslo a zrušte zaškrtnutí políčka % z vybrané oblasti pro. Platnými hodnotami jsou čísla 1 až 1000.

  • Chcete-li určit nejvyšší a nejnižší procentuální hodnotu, zadejte číslo a zaškrtněte políčko % z vybrané oblasti pro. Platnými hodnotami jsou čísla 1 až 100.

 8. Pokud chcete, můžete změnit použitý formát polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky, jejichž rozsah je definován odpovídajícím polem.

  Ve výchozím nastavení je podmíněné formátování založeno na všech viditelných hodnotách. Pokud však rozsah definujete odpovídajícím polem (místo všech viditelných hodnot), můžete použít podmíněný formát pro každou kombinaci:

  • Sloupce a nadřazeného řádkového pole výběrem možnosti každá skupina sloupců.

  • Řádku a nadřazeného sloupcového pole výběrem možnosti každá skupina řádků.

 9. Chcete-li zadat formát, klikněte na tlačítko Formát.

  Zobrazí se dialogové okno Formát buněk.

 10. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

Začátek stránky

Formátování pouze nadprůměrných nebo podprůměrných hodnot

V oblasti buněk je možné najít hodnoty větší nebo menší, než je průměr či směrodatná odchylka. Je například možné najít nadprůměrně výkonné pracovníky v ročním přehledu výkonnosti nebo nalézt zpracovaný materiál, u něhož bylo při hodnocení kvality zjištěno, že nedosahuje dvou směrodatných odchylek.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom na položku Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Vyberte požadovaný příkaz, například nad průměrem nebo pod průměrem.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Pomocí přepínače Použít pravidlo u následujících položek lze změnit způsob definování rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky:

  • Výběr – klepněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot.

  • Hodnota pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot pro <hodnota pole>.

 5. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze hodnoty nad nebo pod průměrem.

 6. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla v rozevíracím seznamu Formátovat hodnoty proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li formátovat všechny buňky v oblasti, které obsahují nadprůměrné nebo podprůměrné hodnoty, vyberte nad nebo pod.

  • Chcete-li formátovat všechny buňky v oblasti, které jsou vyšší (nebo nižší) než jedna, dvě nebo tři směrodatné odchylky, vyberte směrodatnou odchylku.

 7. Pokud chcete, můžete změnit použitý formát polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky, jejichž rozsah je definován odpovídajícím polem.

  Ve výchozím nastavení je podmíněné formátování založeno na všech viditelných hodnotách. Pokud však rozsah definujete odpovídajícím polem (místo všech viditelných hodnot), můžete použít podmíněný formát pro každou kombinaci:

  • Sloupce a nadřazeného řádkového pole výběrem možnosti každá skupina sloupců.

  • Řádku a nadřazeného sloupcového pole výběrem možnosti každá skupina řádků.

 8. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

 9. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

Začátek stránky

Formátování pouze jedinečných nebo duplicitních hodnot

Poznámka : Pole v oblasti hodnot kontingenční tabulky není možné podmíněně formátovat podle jedinečných nebo duplicitních hodnot.

Rychlé formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na šipku vedle položky Podmíněné formátování a potom klikněte na příkaz Zvýraznit pravidla buněk.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Vyberte možnost Duplicitní hodnoty.

 4. Zadejte hodnoty, které chcete použít, a vyberte formát.

Rozšířené formátování

 1. Vyberte jednu nebo několik buněk v oblasti, tabulce nebo kontingenční tabulce.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list nebo tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 4. Ve skupinovém rámečku Vybrat typ pravidla klikněte na možnost Formátovat pouze jedinečné nebo duplicitní hodnoty.

 5. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla vyberte v rozevíracím seznamu Formátovat vše možnost jedinečný nebo duplikovat.

 6. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

 7. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

Začátek stránky

Určení buněk k formátování pomocí vzorce

Vyžadujete-li složitější podmíněné formátování, můžete pro stanovení kritérií formátování použít logického vzorce. Můžete například porovnat hodnoty s výsledkem vráceným funkcí nebo vyhodnotit data v buňkách mimo vybranou oblast.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klikněte na položku Správa pravidel.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Zobrazí se dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete přidat podmíněné formátování, klikněte na možnost Nové pravidlo.

   Zobrazí se dialogové okno Nové pravidlo formátování.

  • Pokud chcete změnit podmíněné formátování, postupujte následovně:

   1. Ujistěte se, že v rozevíracím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro je vybrán příslušný list, tabulka nebo kontingenční tabulka.

   2. Je také možné změnit oblast buněk. Skryjte dočasně dialogové okno kliknutím na ikonu Sbalit dialog Obrázek tlačítka v poli Platí pro, vyberte novou oblast buněk na listu a potom klikněte na ikonu Rozbalit dialog Obrázek tlačítka .

   3. Vyberte pravidlo a pak klikněte na tlačítko Upravit pravidlo.

    Zobrazí se dialogové okno Upravit pravidlo formátování.

 3. Ve skupinovém rámečku Použít pravidlo u následujících položek lze změnit definici rozsahu polí v oblasti hodnot kontingenční tabulky:

  • Výběr – klepněte na možnost Vybrané buňky.

  • Odpovídající pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot.

  • Hodnota pole – klepněte na možnost Všechny buňky zobrazující <hodnota pole> hodnot pro <hodnota pole>.

 4. V seznamu Vybrat typ pravidla klikněte na položku Určit buňky k formátování pomocí vzorce.

  1. Ve skupinovém rámečku Upravit popis pravidla zadejte vzorec do pole Formátovat hodnoty, pro které platí tento vzorec.

   Vzorec musí začínat znakem rovnítka (=) a musí vrátit logické hodnoty PRAVDA (1) nebo NEPRAVDA (0).

   Příklad 1: Použití jedné podmíněné formátování s více kritérií a odkazy na buňky mimo oblast buněk

   V tomto vzorci se pomocí jednoho podmíněného formátování s více kritérii použitého v oblasti A1:A5 zvýrazní buňky zelenou barvou, pokud je průměrná hodnota všech buněk v oblasti větší než hodnota v buňce F1 a minimální hodnota libovolné buňky v oblasti je větší než nebo rovna hodnotě v buňce G1. Buňky F1 a G1 se nacházejí mimo oblast buněk, pro kterou je podmíněné formátování použito. Funkce A kombinuje více kritérií a funkce PRŮMĚR a MIN vypočítají hodnoty.

Vzorec

Formát

=A(PRŮMĚR($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Zelená barva buňky

Příklad 2: Vystínování každého druhého řádku pomocí funkcí MOD a ŘÁDEK

Pomocí tohoto vzorce lze vystínovat každý druhý řádek v oblasti buněk modrou barvou. Funkce MOD vrátí zbytek poté, co je vypočten poměr nějakého čísla (první argument) a dělitele (druhý argument). Funkce ŘÁDEK vrátí číslo aktuálního řádku. Když vydělíte číslo aktuálního řádku číslem 2, zbytek bude pokaždé buď 0 (sudý řádek) nebo 1 (lichý řádek). Každý lichý řádek bude naformátován, protože číslo 0 představuje hodnotu NEPRAVDA a číslo 1 představuje hodnotu PRAVDA.

Vzorec

Formát

=MOD(ŘÁDEK(),2)=1

Modrá barva buňky

 1. Kliknutím na tlačítko Formát zobrazte dialogové okno Formát buněk.

 2. Vyberte formát čísel, písma, ohraničení nebo výplně, který chcete použít, pokud hodnota buňky vyhoví podmínce, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Můžete zvolit více formátů. Vybrané formáty jsou zobrazeny v poli Náhled.

  Poznámka : Odkazy na buňky ve vzorci můžete zadat tak, že vyberete buňky přímo na listu. Výběr buněk na listu vloží absolutní odkazy na buňky. Pokud chcete, aby aplikace Microsoft Office Excel upravit odkazy pro každou buňku ve vybrané oblasti, použijte relativní odkazy na buňky.

Začátek stránky

Hledání buněk s podmíněným formátem

Obsahuje-li list jednu či více buněk s podmíněným formátem, můžete je snadno vyhledat za účelem kopírování, změn nebo odstranění podmíněných formátů. Můžete použít příkaz Přejít na – jinak, jestliže chcete vyhledat buď pouze buňky s určitým podmíněným formátem, nebo všechny buňky s podmíněnými formáty.

Vyhledání všech buněk s podmíněným formátem

 1. Klikněte na libovolnou buňku, která neobsahuje podmíněný formát.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na šipku vedle položky Najít a vybrat a potom klepněte na položku Podmíněné formátování.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

Vyhledání buněk se stejným podmíněným formátem

 1. Klepněte na buňku obsahující formát, který chcete vyhledat.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na šipku vedle položky Najít a vybrat a potom klepněte na možnost Přejít na.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klikněte na přepínač Podmíněné formáty.

 4. V části Ověření dat klikněte na možnost Stejné.

Začátek stránky

Zrušení podmíněného formátování

Proveďte jednu z následujících akcí:

List   

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klepněte na položku Vymazat pravidla.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. Klikněte na příkaz Celý list.

Oblast buněk, tabulku nebo kontingenční tabulky   

 1. Vyberte oblast buněk, tabulku nebo kontingenční tabulku, u které chcete odstranit podmíněné formátování.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na šipku u položky Podmíněné formátování a potom klepněte na položku Vymazat pravidla.

 3. V závislosti na předchozím výběru klikněte na příkaz Vybrané buňky, Tato tabulka nebo Tato kontingenční tabulka.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×