Přidání, změna a odstranění obrázku kontaktu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V aplikaci Outlook můžete přidat obrázky do formuláře kontaktu nebo Elektronická vizitka. Průvodce vám pomůže umístění nominální na název nebo rychle odpovídají loga společnosti kontaktu.

Pokud odesílatele a příjemce v Outlooku, obrázek kontaktu zobrazíte v e-mailové zprávy odesílatele obsahuje fotografie kontaktu. Obrázek se zobrazí v Záhlaví zprávy otevřené zprávy a v záhlaví zprávy. Poklikejte na obrázek kontaktu a otevřete kontakt, klikněte pravým tlačítkem obrázek pro jiné možnosti kontaktů.

Postup změny fotografie Outlooku najdete v článku Změna vlastní fotky.

Přidání fotky

Poznámka :  Přidané fotky uvidíte jenom ve svém počítači.

 1. Na navigačním panelu klikněte na Lidé.

  Navigační panel Outlooku – Lidé

 2. Ve skupině Aktuální zobrazení na pásu karet klikněte na Lidé.

  Výběr položky Lidé ve skupině Aktuální zobrazení

 3. Vyberte kontakt a v části Zobrazit zdroj klikněte na Outlook (Kontakty). Zobrazí se karta kontaktu této osoby v Outlooku.

  Odkaz pro zobrazení zdroje v Outlooku na kartě kontaktu

 4. Klikněte na fotku na kartě kontaktu.

  Přidání fotky po kliknutí sem

 5. V poli Přidat obrázek kontaktu vyberte fotku, kterou chcete použít, a potom klikněte na OK.

  Tip : V Outlooku můžete použít tyto formáty souborů: .jpg, .png, .gif, .bmp nebo .tif.

 6. Uložte a zavřete kartu kontaktu. Nová fotka se zobrazí vedle kontaktu v zobrazení Lidé.

Změna fotky

 1. Na navigačním panelu klikněte na Lidé

  Navigační panel Outlooku – Lidé

 2. Ve skupině Aktuální zobrazení na pásu karet klikněte na Lidé.

  Výběr položky Lidé ve skupině Aktuální zobrazení

 3. Vyberte kontakt a potom v části Zobrazit zdroj klikněte na Outlook (Kontakty). Zobrazí se karta kontaktu této osoby v Outlooku.

 4. Pravým tlačítkem klikněte na stávající fotku a vyberte Změnit obrázek.

  Změna fotky kontaktu po kliknutí sem

 5. V poli Změnit obrázek kontaktu vyberte fotku, kterou chcete použít, a potom klikněte na OK.

  Tip : V Outlooku můžete použít tyto formáty souborů: .jpg, .png, .gif, .bmp nebo .tif.

 6. Uložte a zavřete kartu kontaktu. Nová fotka se zobrazí vedle kontaktu v zobrazení Lidé.

Viz také

Změna vlastní fotky

Použití vlastní fotky někoho v zobrazení lidé v Outlooku

Obrázky přidali do formuláře kontaktu se automaticky přizpůsobena 90 x 90 pixelů. Fotky kontaktů může být v nejčastěji standardní formáty grafických souborů, včetně .jpg, .png, .gif, .bmp nebo .tif.

 1. Ve složce Kontakty proveďte jednu z následujících akcí:

  • Otevřete požadovaný kontakt.

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Nový na tlačítko Nový kontakt.

 2. Na kartě Kontakt klikněte ve skupině Možnosti na položku Obrázek a poté klikněte na příkaz Přidat obrázek.

 3. Vyhledejte obrázek, který chcete přidat, a pak dvakrát klikněte na název souboru.

 1. Ve složce Kontakty otevřete požadovaný kontakt.

 2. Na kartě Kontakt klikněte ve skupině Možnosti na položku Obrázek a poté klikněte na příkaz Odebrat obrázek.

 1. Ve složce Kontakty otevřete požadovaný kontakt.

 2. Na kartě Kontakt klikněte ve skupině Možnosti na položku Obrázek a poté klikněte na příkaz Změnit obrázek.

 3. Vyhledejte obrázek, který chcete použít místo stávajícího obrázku, a pak dvakrát klikněte na název souboru.

Obrázek kontaktu, který nemusí odpovídat na elektronické vizitce kontaktu. Například kontaktu může poslat elektronické vizitky, které se u něho obsahuje. V tomto případě přidání nebo změna obrázku v Formulář kontaktu automaticky neaktualizuje obrázek na kartě.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V otevřeném kontaktu dvakrát klikněte na elektronickou vizitku.

  • V otevřeném kontaktu na kartě Kontakty klikněte ve skupině Možnosti na položku Vizitka.

 2. V části Vzhled vizitky klikněte u položky Obrázek na tlačítko Změnit.

 3. Vyhledejte obrázek, který chcete přidat, a pak dvakrát klikněte na název souboru.

Outlook 2007, který přijme nejčastěji psaných formáty souborů, například .jpg, .png, .gif, .bmp, TIF, EXF a ICO.

Pokud odesílatel i příjemce používají aplikaci Office Outlook 2007, je u odesílatele používajícího fotografii kontaktu v přijatých zprávách zobrazen obrázek kontaktu. Obrázek se zobrazí v Záhlaví zprávy u otevřené zprávy a v záhlaví zprávy v Podokno čtení. Poklepáním na obrázek kontaktu je možné kontakt otevřít nebo klepnutím na obrázek pravým tlačítkem myši je možné zobrazit další možnosti kontaktu.

Poznámka : Obrázek se zobrazí pouze v případě, že je kontakt uložen také ve složce Kontakty aplikace Outlook a tato složka Kontakty je označena jako Adresář aplikace Outlook. Jedná se o výchozí nastavení při vytváření kontaktů v aplikaci Microsoft Outlook. Pokud není obrázek přidaný ke kontaktu zobrazen, zkontrolujte, zda nedošlo ke změně výchozího nastavení.

Tip : Nejlepší kvality obrázků lze dosáhnout, pokud jsou použity obrázky ve vysokém rozlišení o velikosti odpovídající 90 × 90 pixelů.

Obrázek ve vysokém rozlišení je rozmazaný

V některých případech dochází v aplikaci Outlook k potížím s vykreslováním obrázků, a to i při použití obrázků ve vysokém rozlišení a o správné velikosti. Příčina není známa, probíhá však její zkoumání. Pokud chcete přispět k vylepšení funkce, zašlete nám podrobné informace o situaci pomocí tlačítek pro odeslání názoru na konci tohoto článku nápovědy. Uveďte operační systém a podrobnosti o obrázku a potvrďte, že používáte aplikaci Outlook 2007.

Pokud přidáte obrázek ke kontaktu do Formulář kontaktu, je jeho velikost automaticky upravena tak, aby mohl být zobrazen na místě vyhrazeném pro obrázek kontaktu ve formuláři (90 × 90 pixelů).

 1. Ve složce Kontakty proveďte jednu z následujících akcí:

  • Otevřete stávající kontakt.

  • Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Nový. Otevře se prázdný formulář kontaktu, do kterého lze přidat informace o kontaktu a obrázek.

 2. Na kartě Kontakt klepněte ve skupině Možnosti na položku Obrázek a poté klepněte na příkaz Přidat obrázek.

  Tip : Je také možné klepnout na místo pro obrázek kontaktu a potom vyhledat obrázek.

 3. Vyhledejte obrázek, který chcete přidat, a poklepejte na něj.

 1. Ve složce Kontakty otevřete kontakt.

 2. Na kartě Kontakt klepněte ve skupině Možnosti na položku Obrázek a poté klepněte na příkaz Změnit obrázek.

 3. Vyhledejte obrázek, který chcete změnit, a potom na něj poklepejte.

 1. Ve složce Kontakty otevřete kontakt.

 2. Na kartě Kontakt klepněte ve skupině Možnosti na položku Obrázek a poté klepněte na příkaz Odebrat obrázek.

Pokud elektronická vizitka již obsahuje přidružený obrázek (vedle výchozího obrázku aplikace Outlook), například fotografii nebo logo, nebude obrázek na vizitce nahrazen obrázkem přidaným ve Formulář kontaktu. Chcete-li aktualizovat obrázek na vizitce, klepněte na tlačítko Obnovit v dialogovém okně Upravit vizitku.

Jak otevřít dialogové okno Upravit vizitku ?

Postupujte jedním z následujících způsobů:

 • V otevřeném kontaktu poklepejte na elektronickou vizitku.

 • V otevřeném kontaktu na kartě Kontakty klepněte ve skupině Možnosti na položku Vizitka.

Důležité : Obnovením vizitky dojde také k aktualizaci všech dalších nových informací o kontaktu na vizitce. Je také obnoveno veškeré výchozí formátování s výjimkou obrázku. Formátování zahrnuje písmo, barvy pozadí, velikost textu a zarovnání.

Výchozí obrázek na elektronické vizitce

Elektronická vizitka s výchozí obrázek umístěné vlevo a výchozí formátování.

Jestliže obrázek na elektronické vizitce neaktualizujete, je ve formuláři kontaktu zobrazen nový obrázek, zatímco na elektronické vizitce a v Zobrazení Vizitky zůstane stávající obrázek.

Pokud elektronická vizitka již obsahuje přidružený obrázek, který není výchozím obrázkem aplikace Outlook (například fotografii nebo logo), nebude obrázek na vizitce nahrazen obrázkem přidaným ve Formulář kontaktu.

Přijmete například elektronickou vizitku od uživatele René Klčo ze společnosti Contoso, Ltd. Na jeho vizitce je uvedeno logo společnosti Contoso, které chcete zachovat, do formuláře kontaktu však chcete přidat obrázek Reného, abyste ho poznali, až se s ním příště setkáte.

Jestliže přidáte obrázek do formuláře kontaktu, bude na elektronické vizitce a v Zobrazení Vizitky zobrazen stávající obrázek, dokud obrázek na vizitce neaktualizujete v dialogovém okně Upravit vizitku.

Důležité : Aktualizací (obnovením) vizitky dojde také k aktualizaci všech dalších nových informací o kontaktu na vizitce. Je také obnoveno veškeré výchozí formátování vizitky (s výjimkou obrázku). Formátování zahrnuje písmo, barvy pozadí, velikost textu a zarovnání. Mějte tuto skutečnost na paměti při práci s vlastními návrhy vizitek.

Chcete-li přidat obrázek jenom do formuláře kontaktu:

 1. V otevřeném kontaktu klikněte na kartě Kontakt ve skupině Možnosti na možnost Obrázek a potom klikněte na příkaz Přidat obrázek.

  Tip : Můžete také kliknout na místo určené pro obrázek kontaktu a vyhledat obrázek procházením.

 2. Vyhledejte obrázek, který chcete přidat, a dvakrát na něj klikněte.

  Velikost obrázku je automaticky přizpůsobena místu pro obrázek kontaktu.

 3. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  Poznámka : Neotevírejte elektronickou vizitku a neprovádějte aktualizaci v tomto zobrazení. Po klepnutí na tlačítko Obnovit bude aktualizována vizitka a obrázek na vizitce bude nahrazen novým obrázkem kontaktu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×