Přidání záznamů k seznamu Směrování záznamu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aplikace Microsoft Office SharePoint Server 2007 používá seznam Směrování záznamu k automatickému směrování příchozích záznamů do správného umístění v rámci Centra záznamů na základě typu záznamu. Pro každý typ záznamu v plánu souborů ve vaší organizaci, který se ukládá na web Centrum záznamů, musíte vytvořit položku v seznamu Směrování záznamu. Pro každý typ záznamů, který přidáte k seznamu Směrování záznamu, zadáte název a popis záznamu. Zadejte také umístění (seznam nebo knihovna) v Centru záznamů, kde je záznam uložený. Chcete-li zajistit, že budou všechny relevantní záznamy směrovány do správného umístění, zadejte pro typ záznamu aliasy (alternativní názvy).

 1. Na webu Centrum záznamů klepněte na možnost Seznamy a klepnutím na položku Směrování záznamu otevřete seznam Směrování záznamu.

  Poznámka : Při výchozím nastavení se zobrazí na domovské stránce pro Centrum záznamů Webová část zobrazení seznamu Směrování záznamu. Seznam Směrování záznamu můžete pomocí této webové části také aktualizovat.

 2. V seznamu směrování záznamu v nabídce Nový Nabídka Nový klikněte na Nová položka.

 3. Do pole Název zadejte název záznamu, pro který chcete zadat informace o směrování.

  Pokud například vytváříte seznam Směrování záznamu ke směrování záznamů finančních sestav, zadejte Finanční sestavy.

 4. Do pole Popis zadejte stručný popis tohoto typu záznamu.

  Pokud chcete vytvořit položku seznamu směrování záznamu pro směrování záznamy smlouvy, zadejte například záznamy, které dokumentu společné podniky smluv Název společnosti a různé jiné společnosti.

 5. Do pole Umístění zadejte název seznamu nebo knihovny, kam chcete tyto záznamy uložit.

  Pokud jste například vytvořili knihovnu dokumentů nazvanou Smlouvy pro ukládání všech záznamů smluv, zadejte Smlouvy.

 6. Do pole Aliasy zadejte veškeré alternativní názvy, které se někdy používají pro tento určitý typ záznamu. Oddělte jednotlivé položky pomocí lomítka (/).

  Pokud například některé skupiny ve vaší organizaci označují smlouvy jako dohody, zadejte Dohody.

 7. V části Výchozí zadejte, zda by měla být tato položka seznamu Směrování záznamu použita ke směrování všech odeslaných záznamů, jejichž název ani aliasy se neshodují s žádnou další položkou směrování záznamu.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

 9. Chcete-li k seznamu Směrování záznamu přidat další položky, zopakujte kroky 2 až 8.

  Poznámky : 

  • Seznam směrování záznamu obsahuje výchozí položku nazvanou Nezatříděné záznamy, jejímž účelem je pomoci při směrování záznamů, které se neshodují s žádnými zadanými typy záznamů. Pokud web Centrum záznamů obdrží záznam, který se neshoduje s typem záznamu v seznamu Směrování záznamu, je tento záznam přesunut do knihovny dokumentů Nezatříděné záznamy, kde může být později zařazen správcem záznamů.

  • Pokud vaše organizace vytvořila nebo instalovala jeden nebo více vlastních směrovačů záznamů, zobrazí se ve formuláři Nová položka další pole, ve kterém můžete zadat směrovač (pokud existuje), který by se měl spustit u příchozích záznamů, které se shodují s touto položkou směrování.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×