Přidání webové služby XML jako zdroje dat

Webová služba je specializovaný program, který je možné publikovat na internetu a použít jako součást na webové stránce. Webová služba provádí specifický úkol, ve kterém si klientský počítač vyžádá informace, které vrátí webová služba ve formátu XML. Mezi běžné příklady webových služeb XML patří převaděče měn, kalkulačky hypoték a zprávy o cenách akcií.

V tomto článku

Co je webová služba?

Přidání webové služby XML ke knihovně zdrojů dat

Vytvoření datového zobrazení dat zdroje webové služby XML

Co je webová služba?

Používat webové služby XML je možné díky protokolu SOAP, což je protokol založený na standardech, který se používá k výměně informací ve formátu XML přes počítačovou síť. Každá webová služba zahrnuje soubor WSDL (Web Service Description Language), který obsahuje informace o webové službě XML Web a jejích funkcích. Poskytovatelé webové služby si mohou svoje webové služby zaregistrovat pomocí specifikace UDDI (Universal Description Discovery and Integration), která umožňuje publikovat a vyhledávat informace o webových službách. Uživatelé, kteří mají o službu zájem, mohou v registru UDDI vyhledat webové služby, které by pro ně mohly být užitečné. Po přidání webové služby k webu se informace o příslušné webové službě zobrazí pomocí protokolu HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Webová služba používá pro komunikaci s prohlížečem protokol SOAP a soubor WSDL

Chcete-li přidat webovou službu ke knihovně zdrojů dat, musíte znát adresu URL pro popis WSDL webové služby. Tato adresa URL často končí ?WSDL nebo .wsdl. Pokud máte adresu URL pro popis WSDL, můžete přidat webovou službu ke knihovně zdrojů dat.

Služba Windows SharePoint Services 3.0 poskytuje webové služby pro interakci téměř se všemi aspekty všech serverů, webů, seznamů, knihoven, průzkumů nebo webových stránek, které jsou založeny na službě Windows SharePoint Services 3.0. V následujících postupech se používá webová služba Webs. Tato služba poskytuje metody pro práci s weby a podřízenými weby služby SharePoint. Můžete ji například použít k dotazu na názvy a adresy URL všech webů v rámci aktuální webové kolekce, názvy a adresy URL všech webů přímo pod aktuálním webem nebo adresy URL nadřízeného webu pro zadanou adresu URL stránky a jejich zobrazení.

Odkaz na další informace o webových službách poskytovaných službou Windows SharePoint Services 3.0 naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Přidání webové služby XML ke knihovně zdrojů dat

Aby se vám usnadnila správa a údržba webu SharePoint, chcete vytvořit datové zobrazení, ve kterém se zobrazí názvy a adresy URL všech podřízených webů v aktuální webové kolekci. Připojíte-li se k webové službě Webs a použijete ji jako zdroj dat, můžete rychle načíst tato data a vytvořit jejich zobrazení.

 1. V části Webová služba XML podokna úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na odkaz Připojit k webové službě.

  Pokud je nadpis Webová služba XML sbalený, rozbalte ho klepnutím na znaménko plus (+).

 2. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat zadejte do pole Umístění popisu služby na kartě Zdroj adresu URL webové služby nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte soubor WSDL.

  Zadejte například http://název vašeho serveru/_vti_bin/Webs.asmx?WSDL, kde název vašeho serveru je název vašeho serveru SharePoint.

 3. Klepněte na tlačítko Připojit.

  Po vytvoření připojení se tlačítko Připojit změní na tlačítko Odpojit a na kartě budou k dispozici další možnosti.

 4. V seznamu Vyberte datový příkaz, který chcete konfigurovat jsou uvedeny čtyři příkazy. Příkaz Vybrat načte informace z webové služby a potom můžete tyto informace zobrazit vytvořením zobrazení dat. Příkazy Vložit, Aktualizovat a Odstranit také načtou informace z webové služby a potom můžete tyto informace změnit vytvořením datového formuláře, který informace do webové služby vloží nebo je aktualizuje či odstraní.

  U tohoto příkladu klepněte na příkaz Vybrat a vytvořte zobrazení dat pro data vrácená webovou službou.

 5. V části Informace o připojení pro výběr vidíte, že Název služby je Webs a že Adresa je http://název vašeho serveru/_vti_bin/Webs.asmx.

 6. V seznamu Port klepněte na protokol aplikace, který chcete použít pro přístup k webové službě.

  Možnosti v tomto seznamu poskytuje webová služba jako kompatibilní protokoly a u jednotlivých webových služeb se budou lišit.

  V tomto příkladu klepněte na možnost WebsSoap.

 7. V seznamu Operace klepněte na operaci, kterou má provést webová služba. Možnosti v seznamu jsou definovány webovou službou jako operace, které může provádět.

  Pro webovou službu Webs, která je použita v tomto příkladu, jsou k dispozici následující operace:

  • Chcete-li vrátit názvy a adresy URL všech webů v rámci aktuální webové kolekce, klepněte na položku GetWebCollection.

  • Chcete-li vrátit kolekci definic šablon seznamu pro aktuální web, klepněte na položku GetWeb.

  • Chcete-li vrátit vlastnosti webu (například název, popis a téma), klepněte na položku GetListTemplates.

  • Chcete-li vrátit názvy a adresy URL všech webů přímo pod aktuálním webem, klepněte na položku GetAllSubWebCollection.

  • Chcete-li vrátit adresu URL nadřízeného webu pro adresu URL zadané stránky, klepněte na položku WebURLFromPageURL.

  • Chcete-li vrátit typy obsahu použité na aktuálním webu, klepněte na položku GetContentTypes.

   U tohoto příkladu klepněte na možnost GetWebCollection.

 8. V seznamu Parametry se zobrazí názvy veškerých parametrů, které webová služba vyžaduje nebo přijímá. Chcete-li konfigurovat stálou nebo výchozí hodnotu kteréhokoli parametru, klepněte na něj a potom klepněte na možnost Změnit.

  Požadované parametry jsou označeny hvězdičkou (*). Webová služba Webs nevyžaduje žádné parametr.

 9. Klepněte na tlačítko OK.

  Webová služba XML je nyní uvedená v knihovně zdrojů dat.

  Webová služba XML, jak se zobrazí v knihovně zdrojů dat

Začátek stránky

Vytvoření datového zobrazení dat zdroje webové služby XML

Nyní, když jste přidali webovou službu ke knihovně zdrojů dat, můžete vytvořit zobrazení dat, které zobrazí data načtená z webové služby jejich přetažením na stránku.

Když přetáhnete zdroj dat na stránku, bude výsledkem této akce zobrazení dat, ve kterém se prvních pět polí ve vašem zdroji dat zobrazí v jednotlivých řádcích základní tabulky. Pokud se prvních pět polí zobrazí s odpovídajícími daty, znamená to, že je zdroj dat správně konfigurován.

Zobrazení dat jsou založena na technologii Microsoft ASP.NET 2.0. Chcete-li vytvořit zobrazení dat, musíte začít stránkou ASP.NET (soubor ASPX).

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nový.

 2. V dialogovém okně Nový klepněte na kartě Stránka na položku Obecné, potom na položku ASPX a dále na tlačítko OK.

  Otevře se nová stránka se značkou FORM.

  Značka form technologie ASP.NET

 3. Pokud se nezobrazí podokno úloh Knihovna zdrojů dat, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 4. V podokně úloh Knihovna zdrojů dat vyhledejte zdroj dat – v tomto příkladu službu Webs na vašem serveru, kde váš server je název vašeho serveru – a přetáhněte ho na stránku.  

  Nyní se na vaší stránce zobrazí zobrazení dat, které obsahuje všechny názvy a adresy URL všech webů v rámci aktuální webové kolekce, a otevře se podokno úloh Podrobnosti zdroje dat.

Další informace o zobrazení dat naleznete v článku Vytvoření zobrazení dat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×