Přidání webové služby XML jako zdroje dat

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku se dozvíte, jak přidat webové služby XML jako zdroje dat, otestovat připojení ke zdroji dat a zobrazení informací o vrácené webová služba vytváření zobrazení dat na webu.

Důležité informace: Pokud váš web je umístěn na serveru Windows SharePoint Services, vyžadují výchozí nastavení na serveru, správce serveru nejdřív upravit nastavení(Web.config)) na serveru před připojením k webová služba XML, jak je popsáno v části otestovat připojení ke zdroji dat. Pokud váš web je umístěn na serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007, můžete připojit k webové služby XML bez jakýchkoli změn na serveru.

V tomto článku

Co je webová služba?

Přidání webové služby XML do knihovny zdrojů dat

Test připojení ke zdroji dat

Vytvoření zobrazení dat ze zdroje dat XML webové služby

Co je webová služba?

Webová služba je softwaru pro podporu interoperabilní interakcí na programu v síti. V rámci Microsoft Office SharePoint Designer 2007 webové služby je služba, která vrací dat XML v odpovědi na vzdálené řízení volání – typ dotazů. Office SharePoint Designer 2007 umožňuje práci s existující webové služby s využitím webová služba XML ovládacího prvku zdroje dat na webových stránkách. Obvykle to uděláte nakonfigurováním webové služby XML jako zdroje dat a vytváření zobrazení dat dat, jak je vidět v tomto článku.

Webové služby se používají v oblasti scénáře integrace aplikací a sdílení dat, protože poskytují vzájemnou softwarových součástí, které mohou být umístěny na různé platformy nebo v jiné společnosti. Webová služba provádí s konkrétním úkolem, ve kterém je informace požadoval klientský počítač a vrácený webová služba ve formátu XML. Několik běžných příkladů webové služby XML jsou převaděče měny, kalkulačky hypoték a akcií sestavy.

Používat webové služby XML je možné díky protokolu SOAP, což je protokol založený na standardech, který se používá k výměně informací ve formátu XML přes počítačovou síť. Každá webová služba zahrnuje soubor WSDL (Web Service Description Language), který obsahuje informace o webové službě XML Web a jejích funkcích. Poskytovatelé webové služby si mohou svoje webové služby zaregistrovat pomocí specifikace UDDI (Universal Description Discovery and Integration), která umožňuje publikovat a vyhledávat informace o webových službách. Uživatelé, kteří mají o službu zájem, mohou v registru UDDI vyhledat webové služby, které by pro ně mohly být užitečné. Po přidání webové služby k webu se informace o příslušné webové službě zobrazí pomocí protokolu HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Webová služba používá pro komunikaci s prohlížečem protokol SOAP a soubor WSDL

Chcete-li přidat webové služby ke knihovně zdrojů dat, musíte znát adresu URL pro popis WSDL webové služby. Tato adresa URL často končí? WSDL nebo WSDL. Až budete mít adresu URL pro popis WSDL, můžete přidat webové služby ke knihovně zdrojů dat.

Windows SharePoint Services 3.0 poskytuje webové služby pro komunikaci s téměř libovolného poměr každý serveru, webu, seznamu, knihovny, průzkumu, nebo webové stránky, které je založeno na Windows SharePoint Services 3.0. Microsoft Office SharePoint Server 2007 poskytuje stejné webové služby jako Windows SharePoint Services 3.0 a další nastavení webové služby. V následující postupy pomocí webové služby s názvem webů. Weby služby poskytuje metody pro práci s Sharepointových webů a podřízených webů. Například můžete tato webová služba vyhledat a zobrazit názvy a adresy URL všech webů v rámci aktuální kolekci webů, názvy a adresy URL všech webů přímo pod aktuální web nebo adresu URL nadřazeného webu pro adresu URL zadané stránky.

Odkazy na další informace o webové služby poskytované Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Server 2007 v části Viz také.

Začátek stránky

Přidání webové služby XML ke knihovně zdrojů dat

Vám usnadní správu a udržovat webu služby SharePoint, které chcete vytvořit zobrazení dat, která se zobrazí jména a adresy URL všech podřízených webů v aktuální kolekci webů. Po připojení k webové službě v Windows SharePoint Services s názvem webů a jeho použití jako zdroj dat, můžete rychle načíst tato data a vytvořit zobrazení obsahující ji.

 1. Pokud se nezobrazí podokno úloh Knihovna zdrojů dat, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V podokně úloh Knihovna zdrojů dat v části webové služby XML, klikněte na připojit k webové služby.

  Pokud je sbalený nadpis Webové služby XML, klikněte na znaménko plus (+) rozbalte.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat zadejte do pole Umístění popisu služby na kartě Zdroj adresu URL webové služby nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte soubor WSDL.

  V tomto příkladu zadejte http://název svého serveru/_vti_bin/Webs.asmx?WSDL, kde název svého serveru je název vašeho serveru.

 4. Klepněte na tlačítko Připojit.

  Po připojení, na tlačítko Připojit se změní na tlačítko Odpojit a další možnosti na kartě k dispozici.

  Karta zdroj v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat

 5. V seznamu Vyberte datový příkaz, který chcete konfigurovat jsou čtyři možnosti:

  • Příkaz Select načte informace z webové služby. Můžete pak k zobrazení informací na vašem webu vytváření zobrazení dat.

  • Příkazy Vložit, Aktualizovat a Odstranit také načítat informace z webové služby. Však nelze vytvořit zobrazení dat, které slouží k zobrazení nebo mění informace, které se načítá pomocí těchto příkazu. Zobrazení dat můžete použít jenom pro zobrazení informací, které se načítá pomocí příkazu Select.

   V tomto příkladu klikněte na příkaz Select vzhledem k tomu, který chcete vytvořit zobrazení dat obsahující data, která vám vrátil webové služby.

   V části Vyberte informace o připojení zobrazí se, že je v poli Název službywebů a že jsou adresyname/_vti_bin/Webs.asmx http://your serveru.

 6. V seznamu Port klepněte na protokol aplikace, který chcete použít pro přístup k webové službě.

  Možnosti v tomto seznamu poskytuje webová služba jako kompatibilní protokoly a u jednotlivých webových služeb se budou lišit.

  V tomto příkladu klepněte na možnost WebsSoap.

 7. V seznamu Operace klepněte na operaci, kterou má provést webová služba. Možnosti v seznamu jsou definovány webovou službou jako operace, které může provádět.

  Webové služby pojmenovaných sad, který slouží v příkladu jsou k dispozici tyto operace:

  • Chcete-li vrátit názvy a adresy URL všech webů v rámci aktuální webové kolekce, klepněte na položku GetWebCollection.

  • Chcete-li vrátit kolekci definic šablon seznamu pro aktuální web, klepněte na položku GetWeb.

  • Chcete-li vrátit vlastnosti webu (například název, popis a téma), klepněte na položku GetListTemplates.

  • Chcete-li vrátit názvy a adresy URL všech webů přímo pod aktuálním webem, klepněte na položku GetAllSubWebCollection.

  • Chcete-li vrátit adresu URL nadřízeného webu pro adresu URL zadané stránky, klepněte na položku WebURLFromPageURL.

  • Chcete-li vrátit typy obsahu použité na aktuálním webu, klepněte na položku GetContentTypes.

   U tohoto příkladu klepněte na možnost GetWebCollection.

 8. Seznam Parametry zobrazuje názvy parametrů, které webová služba vyžaduje nebo přijímá. Konfigurace trvalé nebo výchozí hodnoty všech parametrů, klikněte na něj a pak klikněte na Upravit.

  Požadované parametry jsou označeny hvězdičkou (*). Webová služba Webs nevyžaduje žádné parametr.

 9. Klepněte na tlačítko OK.

  Webová služba XML je nyní uvedená v knihovně zdrojů dat.

  Webová služba XML, jak se zobrazí v knihovně zdrojů dat

Začátek stránky

Test připojení ke zdroji dat

Teď, když jste vytvořili připojení ke zdroji dat, která se zobrazí v knihovně zdrojů dat, chcete, aby zkontrolovala, jestli je správně funguje připojení. Chcete-li otestovat připojení ke zdroji dat:

 • V podokně úloh Knihovna zdrojů dat klikněte na zdroj dat a potom klikněte na Zobrazit Data. Otevře se podokno úloh Podrobnosti zdroje dat.

Pokud v podokně úloh Podrobnosti zdroje dat zobrazuje data ze zdroje dat, připojení ke zdroji dat funguje správně. Jste připraveni vytvořit zobrazení dat obsahující tato data. Přejděte k následující části.

Pokud v podokně úloh Podrobnosti zdroje dat nejsou zobrazena data ze zdroje dat, ale místo toho požadované podokno úloh odkazuje na prázdnou buňku nebo se zobrazí chybová zpráva, připojení ke zdroji dat nefunguje správně. Tomuto problému může dojít, pokud váš server běží Windows SharePoint Services server je za serveru proxy nebo brány firewall a nastavení proxy serveru nejsou zadány v nastavení(Web.config)) virtuálního serveru.

Pokud chcete vyřešit tento problém, požádejte správce serveru společnost mu tak pomocí následujícího postupu. Správce serveru musí upravit nastavení(Web.config)) zahrnout nastavení proxy serveru virtuálního serveru kde jsou uložená webu. V prostředí serverové farmy musí správce serveru upravte nastavení(Web.config)) pro každou virtuálního serveru v každé front-end webový server v serverové farmy.

Poznámka: Změnit výchozí nastavení proxy serveru povolí komunikace na serveru, ale není nijak vliv na příchozí připojení nebo přístupová oprávnění k serveru.

Konfigurace nastavení(Web.config)) na serveru

Abyste mohli nakonfigurovat nastavení(Web.config)), postupujte takto na serveru se službou Windows SharePoint Services:

 1. Spusťte textovém editoru například programu Poznámkový blok.

 2. Vyhledejte a otevřete nastavení(Web.config)) virtuálního serveru místo, kam chcete umožnit uživatelům vytvářet připojení webové služby XML a zdrojů dat skriptu na straně serveru.

  Složka Web.config nachází v oblasti obsahu serveru – například výchozí cesta je \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud používáte Windows SharePoint Services 3.0    Zkopírujte a vložte následující řádky nastavení(Web.config)) kdekoli na úrovni přímo pod uzel < Konfigurace >.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxy zjišťovat = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

  • Pokud používáte Microsoft Windows SharePoint Services 2.0    Zkopírujte a vložte následující řádky nastavení(Web.config)) kdekoli na úrovni přímo pod uzel < Konfigurace >. Změna < ProxyServer > název svého serveru proxy a < Port > portu, který používáte.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxy proxyaddress = "http:// < ProxyServer >: < Port >" bypassonlocal = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

 4. Uložte nastavení(Web.config)) a potom zavřete textovém editoru.

 5. Obnovte Microsoft Internetové informační služby (IIS) uplatněte provedené změny. Můžete taky můžete obnovit po dalším krokem uplatněte provedené změny na více moderátora najednou. Změnit nastavení služby IIS, otevřete okno příkazového řádku a zadejte iisreset na příkazovém řádku.

 6. Opakujte kroky 1 až 5 pro každý virtuálního serveru, ve které chcete povolit uživatelům vytvářet připojení webové služby XML a zdrojů dat skriptu na straně serveru.

Začátek stránky

Vytvoření datového zobrazení dat zdroje webové služby XML

Teď, když jste přidali webové služby ke knihovně zdrojů dat, můžete vytvořit zobrazení dat, který zobrazí data načtená z webové služby.

Zobrazení dat můžete rychle vytvořit jednoduše přetažením zdroje dat stránky. Když přetáhnete na stránku zdroje dat, výsledkem je výchozí zobrazení dat, ve kterém prvních pět polí ve zdroji dat zobrazí v každém řádku v základní tabulka. Pokud prvních pět polí zobrazí s odpovídající data, zdroje dat je správně nakonfigurované.

Zobrazení dat jsou založena na technologii Microsoft ASP.NET 2.0. Chcete-li vytvořit zobrazení dat, musíte začít stránkou ASP.NET (soubor ASPX).

 1. V nabídce Soubor přejděte na  příkaz Nový a klepněte na položku ASPX.

  Otevře se nová stránka se značkou FORM.

  Značka form technologie ASP.NET

 2. Pokud se nezobrazí podokno úloh Knihovna zdrojů dat, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 3. V podokně úloh Knihovna zdrojů dat vyhledejte zdroj dat – v tomto příkladu weby na serveru, pokud váš server je název vašeho serveru – a přetáhněte ho na stránce.

  Nyní se na vaší stránce zobrazí zobrazení dat, které obsahuje všechny názvy a adresy URL všech webů v rámci aktuální webové kolekce, a otevře se podokno úloh Podrobnosti zdroje dat.

Další informace o zobrazení dat najdete v tématu Vytvoření zobrazení dat.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×