Přidání vzorce k ovládacímu prvku

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vzorec v šabloně formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 slouží k vytvoření nové hodnoty pro pole a zobrazte tato hodnota v ovládacím prvku vázaný na pole. Vzorec je výraz XPath skládá ze hodnot polí nebo skupiny, funkce a operátory slouží k vypočítat nebo zobrazit další hodnoty.

Ve většině případů vložíte vzorec tak, že pomocí dialogového okna Vložit vzorec, který pracuje ve vlastnostech polí nebo ovládacích prvků. Toto dialogové okno umožňuje správně vložit pole a funkce do vzorce a zkontrolujte, jestli je vzorec správně. Pokud máte zkušenosti s XPath, můžete upravit výraz XPath pro vzorec v tomto dialogovém okně.

V tomto článku

Co je vzorec?

Přidání vzorce do ovládacího prvku

Upravit výraz XPath pro vzorce

Co je vzorec

Vzorec je výraz jazyka XPath sestávající z hodnot, polí nebo skupin, funkcí a operátorů používaných k výpočtu a zobrazení jiných hodnot. Vzorce lze používat k provádění následujících úkolů:

 • Výpočet matematických hodnot z hodnot, které zadáte při návrhu šablony formuláře nebo hodnoty, které uživatel zadá do ovládacích prvků při vyplňování formuláře založené na šabloně formuláře.

 • Zobrazení konkrétních dat a časů.

 • Zobrazení hodnot, které uživatelé zadávají do jednoho ovládacího prvku v jiném ovládacím prvku.

 • Nastavení výchozí hodnoty pole nebo ovládacího prvku.

 • Spuštění pravidla na základě hodnoty vypočtené pomocí vzorce.

Každý výraz XPath, který se používá ve vzorci je tvořen kombinací hodnot, funkce a operátorů, která je vyhodnocena jako jediná hodnota. Vzorec může obsahovat několika výrazů. Vzorce můžete představit jako větu tvořen jednu či více frází s každý slovní spojení, které představuje jeden výraz ve vzorci.

Následující ilustrace znázorňuje vztah mezi vzorcem a výrazem.

Diagram znázorňující vztah mezi vzorci a výrazy

Funkce je výraz, který vrací hodnotu založenou na výsledcích výpočtu. Hodnoty použité ve funkcích se označují jako argumenty. Můžete používat standardní funkce v jazyce XPath 1.0, které jsou součástí aplikace InfoPath, i funkce specifické pro aplikaci InfoPath. Odkazy na další informace o funkcích aplikace InfoPath získáte v části Viz také.

Začátek stránky

Přidání vzorce k ovládacímu prvku

 1. Poklepejte na ovládací prvek, ve kterém chcete vzorec vytvořit.

 2. Klepněte na kartu Data.

 3. Klikněte na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka .

  Poznámka : Chcete-li vzorec vytvořit pomocí vlastností pole, klepněte pravým tlačítkem myši na příslušné pole v podokně úloh Zdroj dat a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Pokud chcete do vzorce vložit pole nebo skupinu, klepněte na tlačítko Vložit pole nebo skupinu a potom v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klepněte na požadované pole nebo skupinu.

 5. Pokud chcete do vzorce vložit funkci, klepněte na tlačítko Vložit funkci, a potom v dialogovém okně Vložit funkci vyberte požadovanou funkci.

  Tip : Pokud funkce vyžaduje parametry, v dialogovém okně Vložit funkci vyberte funkci, klikněte na tlačítko OK a potom do pole vzorec v dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku, poklikejte na funkci, kterou jste přidali a klikněte na pole nebo skupiny. Odkazy na další informace o funkcích naleznete v části Viz také.

 6. Chcete-li do vzorce vložit hodnotu nebo matematický operátor, zadejte hodnotu nebo symbol matematické operace do pole Vzorec.

  Seznam matematických operací

  Operace

  Symbol

  Sčítání

  +

  Odečítání

  -

  Násobení

  *

  Dělení

  /

  Poznámka : Jestliže vzorec používá operátor dělení (/), ujistěte se, že je před a za tímto operátorem mezera. Pokud před a za operátorem dělení není mezera, aplikace InfoPath může znak „/“ interpretovat jako oddělovač kroků umístění jazyka XPath místo jako operátor dělení.

  Tip : Matematické vzorce jsou obvykle závislé na celočíselných nebo desetinných hodnotách zadaných jako argumenty. Jestliže chcete zabránit prázdným hodnotám ve vzorci, zaškrtněte v dialogovém okně Možnosti formuláře na kartě Upřesnit políčko Považovat prázdné hodnoty za nulové.

 7. Chcete-li ověřit, zda má vzorec správnou syntaxi, klepněte v dialogovém okně Vložit vzorec na tlačítko Ověřit vzorec.

  Vzorec obsahuje chyby

  Klepnutím na tlačítko Zobrazit podrobnosti v dialogovém okně Microsoft Office InfoPath zobrazte chyby ve vzorci. V následujícím seznamu najdete několik tipů k odstranění chyb:

  • Pokud ve vzorci používáte funkci, ověřte, zda pro ni používáte správné argumenty. Některé funkce vyžadují jako argumenty pole či skupiny, zatímco jiné funkce vyžadují zadání hodnot. Odkazy na články s dalšími informacemi o funkcích naleznete v části Viz také.

  • Odstraňte vzorec a zadejte jej znovu. Dávejte si přitom pozor na překlepy.

 8. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Úpravy výrazu jazyka XPath pro vzorec

Pokud jazyk XPath ovládáte, můžete výraz jazyka XPath pro vzorec upravit přímo v dialogovém okně Vložit vzorec. Výraz XPath je také možné upravit prostřednictvím vlastností příslušného ovládacího prvku (ovládací prvky Textové pole, Pole s formátovaným textem a Výběr data) nebo vlastností pole.

 1. Poklepejte na ovládací prvek obsahující výraz, který chcete upravit.

 2. Klepněte na kartu Data.

 3. Klikněte na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka .

  Poznámka : Chcete-li výraz jazyka XPath upravit pomocí vlastností pole, klepněte pravým tlačítkem myši na pole v podokně úloh Zdroj dat a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. V dialogovém okně Vložit vzorec zaškrtněte políčko Upravit výraz XPath (upřesnit).

  Vzorec se změní ve výraz jazyka XPath pro vzorec.

 5. V poli Vzorec upravte daný výraz jazyka XPath pro vzorec. Chcete-li do výrazu zahrnout pole, skupiny a funkce, klepněte na tlačítko Vložit pole nebo skupinu nebo Vložit funkci.

 6. Chcete-li zkontrolovat syntaxi vzorce, v dialogovém okně Vložit vzorec klepněte na tlačítko Ověřit vzorec.

  Vzorec obsahuje chyby

  Chcete-li zobrazit chyby ve vzorci, v dialogovém okně Microsoft Office InfoPath klepněte na tlačítko Zobrazit podrobnosti. Zde jsou některé návrhy řešení chyb:

  • Používáte-li ve vzorci funkci, ověřte, zda používáte pro funkci správné argumenty. Některé funkce vyžadují pole a skupiny, zatímco jiné vyžadují jako argumenty zadané hodnoty. Odkazy na další informace o funkcích naleznete v části Viz také .

  • Chcete-li se ujistit, že je vzorec zadán správně, odstraňte jej a znovu zadejte.

 7. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×