Přidání vrstvy

Pomocí vrstev lze uspořádat související obrazce na stránce výkresu. Vrstva představuje pojmenovanou kategorii obrazců. Po přiřazení obrazců k různým vrstvám můžete podle vlastního výběru zobrazovat, tisknout a uzamykat různé kategorie obrazců, přiřazovat jim barvy a určovat, zda je možné k obrazcům ve vrstvě přichycovat a připevňovat objekty.

Například při kresbě rozložení kanceláře můžete přiřadit zdi, dveře a okna k jedné vrstvě, elektrické zásuvky ke druhé vrstvě a nábytek ke třetí vrstvě. Při práci s obrazci elektrického systému pak můžete ostatní vrstvy uzamknout, abyste měli jistotu, že nedojde k náhodné změně uspořádání zdí nebo nábytku.

Každá stránka výkresu může mít vlastní sadu vrstev.

Co chcete udělat?

Přidání vrstvy

Přiřazení obrazce k vrstvě

Aktivace jedné a více vrstev

Přejmenování vrstvy

Odstranění vrstvy

Zobrazení a skrytí vrstvy

Přidání vrstvy

Můžete přidávat nové vrstvy a s jejich pomocí organizovat vlastní kategorie obrazců a přiřazovat k těmto vrstvám obrazce:

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Vlastnosti vrstvy a pak na tlačítko Nová.

 2. Zadejte název vrstvy a klepněte na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti vrstvy zaškrtněte políčka vlastností, které má vrstva mít.

  Poznámky : 

  • Při vytvoření nové vrstvy je vrstva přidána pouze na aktuální stránku, nikoli na všechny stránky v souboru.

  • Obdobně při vytvoření nové stránky nedědí nová stránka vrstvy z předchozí stránky. Je nutné definovat všechny vrstvy, které u nové stránky požadujete.

  • Při kopírování obrazce s přiřazením do vrstev z jedné stránky na jinou, ať už v rámci výkresu nebo mezi výkresy, je vrstva přidána k nové stránce. Pokud již stránka obsahuje vrstvu se stejným názvem, je obrazec přidán k již existující vrstvě.

Začátek stránky

Přiřazení obrazce k vrstvě

Obrazec můžete přiřadit k několika vrstvám nebo také k žádné vrstvě. Mnoho obrazců je již k vrstvám přiřazeno, a proto se při jejich umístění na stránku přidá na tuto stránku také odpovídající vrstva.

 1. Vyberte obrazec.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Vrstva.

 3. Klepněte na vrstvu, k níž chcete obrazec přiřadit.

Poznámka : Chcete-li přiřadit obrazec k více vrstvám, stiskněte klávesu CTRL a klepněte na jednotlivé vrstvy.

Začátek stránky

Aktivace jedné a více vrstev

Při přidávání obrazců na stránku představuje aktivace vrstev rychlý způsob přiřazování obrazců k vrstvám. Pokud již není obrazec přiřazen vrstvě, je při přidání automaticky přiřazen k aktivní vrstvě.

Chcete-li například do výkresu rozložení kanceláře přidat obrazce elektrického vedení, aktivujte vrstvu elektrického vedení. Všechny později přidané obrazce budou přiřazeny k vrstvě elektrického vedení. Při přidávání oken můžete jako aktivní označit vrstvu zdí.

Můžete určit více než jednu aktivní vrstvu. Obrazce, které přidáte na stránku, budou automaticky přiřazeny k aktivním vrstvám.

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Vlastnosti vrstvy.

 2. U vrstvy, kterou chcete učinit aktivní, zaškrtněte políčko ve sloupci Aktivní.

  Vrstva nebo vrstvy jsou aktivní pro aktuální stránku.

Poznámka : Není možné aktivovat vrstvu, která je chráněna proti úpravám.

Začátek stránky

Přejmenování vrstvy

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Vlastnosti vrstvy.

 2. Vyberte vrstvu, kterou chcete přejmenovat, a klepněte na tlačítko Přejmenovat.

 3. Zadejte nový název a pak dvakrát klepněte na tlačítko OK.

Poznámka : Vrstva je přejmenována na aktuální stránce. Nedojde ke změně ani přesunutí obrazců ve vrstvě.

Začátek stránky

Odstranění vrstvy

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Vlastnosti vrstvy.

 2. Klepnutím na tlačítko Počet Number symbol zobrazíte všechny obrazce přiřazené k vrstvě.

 3. Obsahuje-li vrstva obrazce, přiřaďte je k jiné vrstvě následujícím postupem:

  1. Zavřete dialogové okno Vlastnosti vrstvy klepnutím na tlačítko OK.

  2. Vyberte obrazce, které chcete znovu přiřadit.

  3. V nabídce Formát klepněte na příkaz Vrstva.

  4. Klepněte na vrstvu, k níž chcete obrazce přiřadit.

  5. Klepněte na tlačítko OK a v nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Vlastnosti vrstvy.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti vrstvy vyberte vrstvu, kterou chcete odebrat, a klepněte na tlačítko Odebrat.

Tip : Chcete-li odstranit všechny nepoužívané vrstvy, zaškrtněte v dialogovém okně Vlastnosti vrstvy políčko Odebrat vrstvy, na které neexistuje odkaz a klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zobrazení a skrytí vrstvy

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Vlastnosti vrstvy.

 2. Chcete-li vrstvu zobrazit, zaškrtněte políčko ve sloupci Viditelné. Pokud chcete vrstvu skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×