Přidání vodoznaku v Excelu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce předdefinované vodoznak není součástí aplikace Microsoft Excel. Můžou ale nastat několik možností, že můžete simulovat vzhledu vodoznak. V tomto tématu probereme postup vytvoření vodoznaky s obrázky, například logo společnosti a použitím obrázku jako pozadí listu.

Aplikace Excel nepodporuje vystavením textových vodoznacích. Excel vodoznaky taky nepodporují procesy například vkládání v bloku textu v aplikaci Microsoft Word jako vodoznak s textem. Vytvoříte text, který chcete použít pro vodoznak ve vlastní obrázek ve formátu souboru obrázku standardních jako. PNG. JPG nebo. BMP a importovat do záhlaví listu aplikace Excel. Pak můžete tento obrázek jako vodoznak kolikrát se má v listech aplikace Excel.

 1. Použijte svůj preferovaný grafický program, například Paint, aby se vytvořil soubor obrázku s textem, který chcete použít jako vodoznak.

 2. V aplikaci Excel, klikněte na Vložení > záhlaví a zápatí. Excel se změní na zobrazení rozložení stránky.

  Excel_Design_toolbar

 3. Karta Návrh se zobrazí v části Nástroje záhlaví a zápatí.

  Oddělené nástrojů návrhu aplikace Excel

 4. Přímo nad řádek 1 v listu, na tři části se zobrazí záhlaví.

  Excel_watermarks

 5. Klikněte do doleva, na střed nebo Pravý oddíl záhlaví. Na pásu karet Návrh klikněte na Obrázek.

  Excel_watermarks

 6. V dialogovém okně klikněte na Procházet. Procházením vyhledejte obrázek, který chcete použít a poklikejte na něj. V záhlaví zobrazí se & [Obrázek]. To znamená, že je obrázek v záhlaví.

  Obrázek vložený do záhlaví

 7. Stisknutím klávesy Tab nebo klikněte kamkoli mimo záhlaví. Vodoznak loga společnosti se zobrazí v aktuálně zobrazené listu. Při vytváření dat na novou stránku na jeden list vodoznak se zobrazí na nové stránce.

  Logo společnosti

  Poznámky : 

  • Vodoznak může Velikost po importovat do Excelu. V režimu rozložení stránky klikněte na kurzor před znakem "& " označení & [Obrázek]. Na pásu karet Návrh klikněte na Formát obrázku. Na kartě velikost Pokud chcete změnit velikost obrázku vodoznaku na listu. Další nastavení vodoznak naleznete v části Vlastnosti grafické úpravy vodoznaky.

  • Vodoznak se zobrazuje pouze v případě, že jste v zobrazení rozložení stránky nebo náhledu tisku. Vodoznak se bude zobrazovat i jenom na aktuální list. Přidání vodoznaku na jednotlivé list v sešitu.

Při sdílení vytištěných listů tabulky a chcete ostatním říct, že se konečném výtisku, můžete přidat slovo "Koncept" na pozadí všech vytištěných stránek ve svém listu.

Poznámka : Vodoznak se zobrazuje pouze v případě, že jste v zobrazení rozložení stránky nebo v náhledu před tiskem. Vodoznak se bude zobrazovat i jenom na aktuální list. Přidání vodoznaku na jednotlivé list v sešitu.

Koncept

 1. Klikněte pravým tlačítkem na tento odkaz (koncept), klikněte na Uložit obrázek jako nebo Uložit cíl jako a uložte soubor do počítače. Tento obrázek vzorku můžete použít pro vodoznak. )

 2. V aplikaci Excel, klikněte na Vložení > záhlaví a zápatí. Excel se změní na zobrazení rozložení stránky.

  Excel_Design_toolbar

 3. Karta Návrh se zobrazí v části Nástroje záhlaví a zápatí.

  Oddělené nástrojů návrhu aplikace Excel

 4. Přímo nad řádek 1 v listu, na tři části se zobrazí záhlaví.

  Excel_watermarks

 5. Klikněte do doleva, na střed nebo Pravý oddíl záhlaví. Na pásu karet Návrh klikněte na Obrázek.

  Excel_watermarks

 6. V dialogovém okně klikněte na Procházet. Procházením vyhledejte obrázek, který chcete použít a poklikejte na něj. V záhlaví zobrazí se & [Obrázek]. To znamená, že je obrázek v záhlaví.

  Obrázek vložený do záhlaví

 7. Stisknutím klávesy Tab nebo klikněte kamkoli mimo záhlaví. V aktuálně zobrazené listu se zobrazí nová vodoznak "Koncept". Při vytváření dat na novou stránku na jeden list se zobrazí na stránce Nová vodoznak. Vodoznak nezobrazí v jiných listech ve stejném sešitu. Každý list vyžadují vlastní vodoznak.

  Vodoznak KONCEPT

  Poznámka : Vodoznak může Velikost po importovat do Excelu. V režimu rozložení stránky klikněte na kurzor před znakem "& " označení & [Obrázek]. Na pásu karet Návrh klikněte na Formát obrázku. Na kartě velikost Pokud chcete změnit velikost obrázku vodoznaku na listu. Další nastavení vodoznak naleznete v části Vlastnosti grafické úpravy vodoznaky.

Pokud nechcete výtiscích tak, aby odrážely vaši firemní značku, můžete přidat obrázek loga společnosti jako vodoznaku na všechny vytištěné stránky ve svém listu.

Logo společnosti

Poznámka : Vodoznak se zobrazuje pouze v případě, že jste v zobrazení rozložení stránky nebo v náhledu před tiskem. Vodoznak se bude zobrazovat i jenom na aktuální list. Přidání vodoznaku na jednotlivé list v sešitu.

 1. V aplikaci Excel, klikněte na Vložení > záhlaví a zápatí. Excel se změní na zobrazení rozložení stránky.

  Excel_Design_toolbar

 2. Karta Návrh se zobrazí v části Nástroje záhlaví a zápatí.

  Oddělené nástrojů návrhu aplikace Excel

 3. Přímo nad řádek 1 v listu, na tři části se zobrazí záhlaví.

  Excel_watermarks

 4. Klikněte do doleva, na střed nebo Pravý oddíl záhlaví. Na pásu karet Návrh klikněte na Obrázek.

  Excel_watermarks

 5. V dialogovém okně klikněte na Procházet. Procházením vyhledejte obrázek, který chcete použít a poklikejte na něj. V záhlaví zobrazí se & [Obrázek]. To znamená, že je obrázek v záhlaví.

  Obrázek vložený do záhlaví

 6. Stisknutím klávesy Tab nebo klikněte kamkoli mimo záhlaví. Vodoznak loga společnosti se zobrazí v aktuálně zobrazené listu. Při vytváření dat na novou stránku na jeden list se zobrazí na stránce Nová vodoznak.

  Logo společnosti

  Poznámka : Vodoznak může Velikost po importovat do Excelu. V režimu rozložení stránky klikněte na kurzor před znakem "& " označení & [Obrázek]. Na pásu karet Návrh klikněte na Formát obrázku. Na kartě velikost Pokud chcete změnit velikost obrázku vodoznaku na listu. Další nastavení vodoznak naleznete v části Vlastnosti grafické úpravy vodoznaky.

Pokud chcete ostatním říct, že váš list obsahuje citlivé informace, které se nesmí sdílet, přidejte slovo "Důvěrné" jako vodoznaku na všechny vytištěné stránky ve svém listu.

Důvěrné

Poznámka : Vodoznak se zobrazuje pouze v případě, že jste v zobrazení rozložení stránky nebo v náhledu před tiskem. Vodoznak se bude zobrazovat i jenom na aktuální list. Přidání vodoznaku na jednotlivé list v sešitu.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na tento odkaz (důvěrné), klikněte na Uložit obrázek jako nebo Uložit cíl jako a uložte soubor do počítače. Toto je obrázek, který budete používat pro vodoznak.

 2. V aplikaci Excel, klikněte na Vložení > záhlaví a zápatí. Excel se změní na zobrazení rozložení stránky.

  Excel_Design_toolbar

 3. Karta Návrh se zobrazí v části Nástroje záhlaví a zápatí.

  Oddělené nástrojů návrhu aplikace Excel

 4. Přímo nad řádek 1 v listu, na tři části se zobrazí záhlaví.

  Excel_watermarks

 5. Klikněte do doleva, na střed nebo Pravý oddíl záhlaví. Na pásu karet Návrh klikněte na Obrázek.

  Excel_watermarks

 6. V dialogovém okně klikněte na Procházet. Procházením vyhledejte obrázek, který chcete použít a poklikejte na něj. V záhlaví zobrazí se & [Obrázek]. To znamená, že je obrázek v záhlaví.

  Obrázek vložený do záhlaví

 7. Stisknutím klávesy Tab nebo klikněte kamkoli mimo záhlaví. V aktuálně zobrazené listu se zobrazí nová vodoznak "Důvěrné". Při vytváření dat na novou stránku na jeden list vodoznak se zobrazí na nové stránce.

  Vodoznak DŮVĚRNÉ

  Poznámka : Vodoznak může Velikost po importovat do Excelu. V režimu rozložení stránky klikněte na kurzor před znakem "& " označení & [Obrázek]. Na pásu karet Návrh klikněte na Formát obrázku. Na kartě velikost Pokud chcete změnit velikost obrázku vodoznaku na listu. Další nastavení vodoznak naleznete v části Vlastnosti grafické úpravy vodoznaky.

Obrázek na pozadí

Můžete rychle experimentovat s pozadí pro listu aplikace Excel. Na rozdíl od vodoznaky pozadí je možné zobrazit v normálním zobrazení v listu a jsou neviditelné v režimu rozložení stránky.

 1. Klikněte na Rozložení stránky > Pozadí.

 2. V dialogovém okně klikněte na Procházet.

 3. V souboru žadateli vyberte soubor, který chcete použít a klikněte na tlačítko Otevřít.

  Obrázek automaticky vedle sebe na pozadí listu. Tato funkce není pozadí vložený do záhlaví listu, které můžete použít pro vodoznak.

  Poznámky : 

  • Pozadí bude zobrazeno jenom na aktuální list. Pokud chcete použít vodoznak na jeden list jako pozadí, zobrazí se vodoznak pozadí v listu. Pozadí a vodoznak jsou viditelné (Pokud vodoznak je stejně velká jako obrázek pozadí).

  • Nejsou-li výsledky pozadí, co potřebujete, klikněte na Rozložení stránky > Odebrat pozadí.

Můžete změnit některé základní grafické ­mailovému vodoznaky, tvořené svislé zarovnání na střed vodoznak na stránku, nastavení jasu a kontrastu a změně velikosti nebo měřítka vodoznak na stránce list. Žádné z těchto nastavení platí pro grafiky pozadí.

Definování obrázku vlastností vodoznaky a pozadí:

Zarovnání na střed vodoznak
 1. V aplikaci Excel, klikněte na Vložení > záhlaví a zápatí. Excel se změní na zobrazení rozložení stránky.

  Excel_Design_toolbar

 2. Karta Návrh se zobrazí v části Nástroje záhlaví a zápatí.

  Oddělené nástrojů návrhu aplikace Excel

 3. Přímo nad řádek 1 v listu, na tři části se zobrazí záhlaví. Na listu se zobrazí vodoznak.

  Excel_watermarks

 4. Zarovnat na střed vodoznak mezi horní a dolní části stránky, vyberte záhlaví a ujistěte se, že kurzor je před znakem "& " označení & [Obrázek]. Stisknutím klávesy Enter kolikrát trvá ve svislém směru zarovnání požadovaným způsobem. Žádné úpravy je možné zleva doprava.

  Umístěte kurzor v záhlaví takto

Nastavení jasu a kontrastu pro vodoznak
 1. V zobrazení rozložení stránky vyberte záhlaví a ujistěte se, že kurzor je před znakem "& " označení & [Obrázek].

 2. V části Nástroje záhlaví a zápatí, klikněte na kartu Návrh > Formát obrázku.

  Formát pozadí v aplikaci Excel

 3. Na kartě Obrázek v části Ovládací prvek obrázek zvolte v poli Barva možnost Zesvětlit. Tím nastavíte Jas na 85 % a Kontrast na 15 %. Jas a kontrast můžete změnit tak, jak vám to vyhovuje. Obrázek je optimálně vyvážený, když součet hodnot je 100 %, třeba když nastavíte 80 % a 20 % nebo 67 % a 33 %.

 4. V části Nástroje záhlaví a zápatí, klikněte na kartu Návrh > Formát obrázku.

Změna velikosti nebo měřítka vodoznak
 1. Vyberte záhlaví a zkontrolujte, že kurzor je před znakem „&“ označení &[Obrázek].

  Umístěte kurzor v záhlaví takto

 2. V části Nástroje záhlaví a zápatí, klikněte na kartu Návrh > Formát obrázku.

  Formát pozadí v aplikaci Excel

 3. Na kartě Velikost nastavíte velikost obrázku, když změníte hodnoty polí Výška a Šířka. K nastavení měřítka můžete použít zaškrtávací políčka Zamknout poměr stran a Vzhledem k původní velikosti obrázku.

Poznámka : Zobrazí se vodoznaku v Excelu a pouze v případě, že jste v zobrazení rozložení stránky a náhled před tiskem. Vodoznak se bude zobrazovat i jenom na aktuální list. Přidání vodoznaku na jednotlivé list v sešitu.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×