Přidání vodoznaku v Excelu

Koncept

KONCEPT

Logo společnosti

Logo společnosti

Důvěrné

DŮVĚRNÉ

Obrázek na pozadí

Pozadí

Hledáte něco jiného?

Hledáte něco jiného?

Vložení vodoznaku KONCEPT na všechny vytištěné stránky

Při sdílení vytištěných listů tabulky můžete ostatní upozornit na to, že nejde o konečnou kopii tak, že na pozadí všech vytištěných stránek přidáte slovo „KONCEPT“.

Koncept

 1. Klikněte pravým tlačítkem na tento odkaz (KONCEPT), klikněte na Uložit obrázek jako a uložte soubor do počítače. To je obrázek, který se použije jako vodoznak.

 2. V Excelu klikněte na Vložit > Záhlaví a zápatí.

  Záhlaví a zápatí

 3. Klikněte na Obrázek, přejděte k obrázku uloženému v kroku 1 a dvakrát na něj klikněte. V záhlaví uvidíte &[Obrázek]. To znamená, že záhlaví obsahuje obrázek.

  Obrázek vložený do záhlaví

 4. Klikněte jinam než do pole záhlaví. Měl by se zobrazit vodoznak „KONCEPT“.

  Vodoznak KONCEPT

 5. Možná budete chtít vodoznak zarovnat svisle na střed. Uděláte to takhle: Vyberte záhlaví a zkontrolujte, že se kurzor nachází před znakem „&“ označení &[Obrázek]. Opakovaně stiskněte Enter, až bude obrázek svisle zarovnaný tak, jak potřebujete.

  Poznámka : V Excelu se vodoznak zobrazuje jenom v zobrazeních Rozložení stránky a Náhled před tiskem.

Začátek stránky

Vložení vodoznaku v podobě firemního loga na všechny vytištěné stránky

Logo společnosti

 1. V Excelu klikněte na Vložit > Záhlaví a zápatí.

  Záhlaví a zápatí

 2. Klikněte na Obrázek, přejděte k obrázku firemního loga, který chcete použít, a dvakrát na něho klikněte. V záhlaví uvidíte &[Obrázek]. To znamená, že záhlaví obsahuje obrázek.

  Obrázek vložený do záhlaví

 3. Klikněte jinam než do pole záhlaví. Měl by se zobrazit vodoznak v podobě vašeho loga.

  Vodoznak loga společnosti

 4. Možná budete chtít vodoznak zarovnat svisle na střed. Uděláte to takhle: Vyberte záhlaví a zkontrolujte, že se kurzor nachází před znakem „&“ označení &[Obrázek]. Opakovaně stiskněte Enter, až bude obrázek svisle zarovnaný tak, jak potřebujete.

  Poznámka : V Excelu se vodoznak zobrazuje jenom v zobrazeních Rozložení stránky a Náhled před tiskem.

Začátek stránky

Vložení vodoznaku DŮVĚRNÉ na všechny vytištěné stránky

Když chcete ostatním říct, že list tabulky obsahuje citlivé informace, které se nesmí sdílet, přidejte na všechny vytištěné stránky slovo „DŮVĚRNÉ“.

Důvěrné

 1. Klikněte pravým tlačítkem na tento odkaz (DŮVĚRNÉ), klikněte na Uložit obrázek jako a uložte soubor do počítače. To je obrázek, který se použije jako vodoznak.

 2. V Excelu klikněte na Vložit > Záhlaví a zápatí.

  Záhlaví a zápatí

 3. Klikněte na Obrázek, přejděte k obrázku uloženému v kroku 1 a dvakrát na něj klikněte. V záhlaví uvidíte &[Obrázek]. To znamená, že záhlaví obsahuje obrázek.

  Obrázek vložený do záhlaví

 4. Klikněte jinam než do pole záhlaví. Měl by se zobrazit vodoznak „DŮVĚRNÉ“.

  Vodoznak DŮVĚRNÉ

 5. Možná budete chtít vodoznak zarovnat svisle na střed. Uděláte to takhle: Vyberte záhlaví a zkontrolujte, že se kurzor nachází před znakem „&“ označení &[Obrázek]. Opakovaně stiskněte Enter, až bude obrázek svisle zarovnaný tak, jak potřebujete.

  Poznámka : V Excelu se vodoznak zobrazuje jenom v zobrazeních Rozložení stránky a Náhled před tiskem.

Začátek stránky

Vložení obrázku na pozadí všech vytištěných stránek

Obrázek na pozadí

 1. V Excelu klikněte na Vložit > Záhlaví a zápatí.

  Záhlaví a zápatí

 2. Klikněte na Obrázek, přejděte k obrázku, který chcete použít, a dvakrát na něj klikněte. V záhlaví uvidíte &[Obrázek]. To znamená, že záhlaví obsahuje obrázek.

  Obrázek vložený do záhlaví

 3. Klikněte jinam než do pole záhlaví. Na pozadí by se měl zobrazit vodoznak v podobě vašeho loga.

  Obrázek použitý jako vodoznak

 4. Možná budete chtít vodoznak zarovnat svisle na střed. Uděláte to takhle: Vyberte záhlaví a zkontrolujte, že se kurzor nachází před znakem „&“ označení &[Obrázek]. Opakovaně stiskněte Enter, až bude obrázek svisle zarovnaný tak, jak potřebujete.

 5. Jestli se vám zdá, že obrázek zhoršuje čitelnost dat tabulky, můžete ho zprůhlednit zvýšením jeho jasu a kontrastu:

  1. Vyberte záhlaví a zkontrolujte, že kurzor je před znakem „&“ označení &[Obrázek].

  2. V části Nástroje záhlaví a zápatí klikněte na Návrh > Formát obrázku.

   Formátování obrázku v záhlaví

  3. Na kartě Obrázek v části Ovládací prvek obrázek zvolte v poli Barva možnost Zesvětlit. Tím nastavíte Jas na 85 % a Kontrast na 15 %. Jas a kontrast můžete změnit tak, jak vám to vyhovuje. Obrázek je optimálně vyvážený, když součet hodnot je 100 %, třeba když nastavíte 80 % a 20 % nebo 67 % a 33 %.

  Poznámka : V Excelu se vodoznak zobrazuje jenom v zobrazeních Rozložení stránky a Náhled před tiskem.

Začátek stránky

Hledáte něco jiného?

Jestli hledáte jinou možnost, která tu není popsaná, můžete si vytvořit vlastní vodoznak.

 1. V Excelu klikněte na Vložit > Záhlaví a zápatí.

  Záhlaví a zápatí

 2. Klikněte na Obrázek, přejděte k obrázku, který chcete použít, a dvakrát na něj klikněte. V záhlaví uvidíte &[Obrázek]. To znamená, že záhlaví obsahuje obrázek.

  Obrázek vložený do záhlaví

 3. Klikněte jinam než do pole záhlaví. Na pozadí by se měl objevit váš vodoznak.

 4. Jestli chcete zarovnat vodoznak na střed stránky mezi horní a dolní okraj, vyberte záhlaví a zkontrolujte, že se kurzor nachází před symbolem „&“ v označení &[Obrázek]. Opakovaně stiskněte Enter, až bude obrázek svisle zarovnaný tak, jak potřebujete.

 5. Změna jasu a kontrastu obrázku:

  1. Vyberte záhlaví a zkontrolujte, že kurzor je před znakem „&“ označení &[Obrázek].

  2. V části Nástroje záhlaví a zápatí klikněte na Návrh > Formát obrázku.

   Formátování obrázku v záhlaví

  3. Na kartě Obrázek v části Ovládací prvek obrázek zvolte v poli Barva možnost Zesvětlit. Tím nastavíte Jas na 85 % a Kontrast na 15 %. Jas a kontrast můžete změnit tak, jak vám to vyhovuje. Obrázek je optimálně vyvážený, když součet hodnot je 100 %, třeba když nastavíte 80 % a 20 % nebo 67 % a 33 %.

 6. Změna velikosti nebo měřítka obrázku:

  1. Vyberte záhlaví a zkontrolujte, že kurzor je před znakem „&“ označení &[Obrázek].

  2. V části Nástroje záhlaví a zápatí klikněte na Návrh > Formát obrázku.

  3. Na kartě Velikost nastavíte velikost obrázku, když změníte hodnoty polí Výška a Šířka. K nastavení měřítka můžete použít zaškrtávací políčka Zamknout poměr stran a Vzhledem k původní velikosti obrázku.

Poznámka : V Excelu se vodoznak zobrazuje jenom v zobrazeních Rozložení stránky a Náhled před tiskem.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×