Přidání vizuálů Visia do sestav Power BI

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pomocí Visia můžete vytvářet ilustrativní diagramy, jako jsou propojené pracovní postupy a rozložení v reálném čase, pro řízení provozních Intelligence. S Power BI můžete vytvářet intuitivní řídicí panely z různých vizualizací, jako jsou grafy a mapy, pro pochopení složitých datových sad, klíčových ukazatelů výkonu a sledovaných cílů – vše pro dosažení Business Intelligence.

Pomocí Visia online a Power BI můžete znázornit a srovnávat data jako diagramy a vizualizace na jednom místě, a získat tak skvělý obrázek a provozní a Business Intelligence.

Chcete vyzkoušet různé ukázky? Podívejte se na tyto ukázkové vizuály aplikace Visio Power BI a kliknutím na různé obrazce aplikace Visio nebo datové grafy Power BI Zobrazte interakci.

Důležité:    Pokud váš podnik nakonfiguroval zásadu nastavení podmíněného přístupu k Azure Active Directory (AAD) na desktopovou aplikaci Power BI, může se zobrazit výzva k instalaci rozšíření prohlížeče při přihlášení a načtení souboru Visia pomocí Visia. Vizuál Visia tento scénář nepodporuje.

Co chcete dělat?
Přidání vizuálů Visia do sestav na webu Power BI web
Používání Power BI publikovat na webu
Problémy s
přihlášením – Zlepšení času načítání stránky a podpora složitých diagramů

Zapnutí nebo vypnutí automatického přiblíženíJak můžu Visio zobrazit?
Důležité další poznámky

Přidání vizuálů Visia do sestav na webu Power BI Web

Tady jsou fáze a kroky pro tento postup pro získání určitých ukázkových vizuálů aplikace Visio Power BI (ukázka 3).

1. fáze: Získání požadovaného softwaru a stažení ukázkových souborů

Než začnete, zkontrolujte, jestli máte požadovaný software.

2. fáze: Modelování dat Power BI a vytvoření diagramu Visia

 1. Vytvořte sadu dat Power BI a zkontrolujte, že jeden sloupec jedinečně identifikuje každý řádek. Tento sloupec se použije k mapování obrazců v diagramu Visia.

  Můžete přidat další sloupce dat, které se použijí jako data obrazce. Ve staženém souboru Lead Management Flow Data.xlsx ID sloupce jedinečně identifikuje každý řádek. Hodnoty sloupců Cílové hodnoty, Skutečné hodnoty a Mezera také můžete zobrazit jako pole datových symbolů připojených ke každému obrazci.

  Ukázková excelová data
 2. Ověřte, že obrazce Visia, které chcete v diagramu připojit k datům Power BI, mají jedinečný text nebo data obrazce, které můžete použít k mapování dat Power BI k obrazcům diagramu.

  Ukázkový diagram Visia

  Proces mapování: Data v tabulce se mapují na každý obrazec a jeho data

  Mapování z Visia můžete taky přidat a upravit přímo.

  Přehled mapování

  Tip: Pokud chcete z diagramu odebrat prázdné místo na plátně, vyberte Návrh > Velikost > Přizpůsobit výkresu.

3. fáze: Vytvoření sestavy Power BI

 1. Pokud chcete vytvořit sestavu Power BI, přejděte na https://www.powerbi.com/ nebo spusťte Power BI Desktop a klikněte na tlačítko Získat data v levém dolním rohu okna Power BI.

 2. Na obrazovce Získat data v části Import nebo připojení k datům klikněte v části Soubory na Získat.

 3. Jako zdroj dat vyberte Lead Management Flow Data.xlsx. Zdroje dat můžou být místní soubory, soubory uložené na webech OneDrive nebo SharePoint nebo jiné datové zdroje podporované aplikací Power BI.

 4. Po importu dat klikněte na Datové sady a pak klikněte na Vytvořit sestavu, abyste vytvořili novou sestavu Power BI.

Fáze 4: import vizuálu Visia do sestavy Power BI

 1. V sestavě Power BI klikněte na tlačítko se třemi tečkami (...) v podokně vizualizací v Power BI a pak vyberte importovat z Marketplace.

 2. Vyhledejte ' Visio ', hledejte vizuál aplikace Visio a klikněte na Přidat.

  Nový vizuál Visia se zobrazí jako ikona v podokně vizualizací.

  Ikona nového vlastního vizuálu

5. fáze: Vložení diagramu Visia do sestavy Power BI

 1. Pokud chcete přidat vizuál na plátno sestavy, klikněte na jeho vizuální ikonu.

 2. V podokně polí vyberte pole Power BI, které jednoznačně identifikuje obrazce Visia, a pak je přidejte do oddílu ID .

 3. Na plátně sestavy zadejte do diagramu Visia adresu URL pro vložení .

  Pokud si nejste jistí, jakou adresu URL použít, otevřete novou kartu prohlížeče, přejděte do knihovny dokumentů, kde je uložený výkres Visia, a kliknutím ho otevřete ve Visiu online. Otevřete dialogové okno Vložit , ZKOPÍRUJTE adresu URL pro vložení výkresu a vložte ji do textového pole pro otevření diagramu Visia na plátně sestavy v Power BI. Pokud upravujete diagram Visia online, otevřete dialogové okno Vložit výběrem možnosti soubor > sdílet > Vložit. Pokud prohlížíte diagram Visia online, otevřete dialogové okno Vložit výběrem možnosti Zobrazit další příkazy (...) > Vložit.

 4. Klikněte na Připojit.

  Diagram Visia se zobrazuje ve Visual aplikaci Visio a je propojený s daty Power BI.

 5. Pokud chcete diagram zobrazit v režimu fokusu, klikněte na tlačítko se třemi tečkami (...) v vizuál Visia a pak vyberte Upravit.

  Otevření režimu čtení na celé obrazovce

6. fáze: Propojení dat Power BI s diagramem Visia

 1. Rozbalte okno mapování na pravé straně vizuálu Visia. Visio přečte vlastnosti diagramu nebo data obrazce a automaticky vytvoří propojení s daty pomocí mapovaných řádků ID Power BI. Použijí se výchozí barvy, které můžete změnit v možnostech přizpůsobení.

  Připojení jiných dat

  Další vlastnosti diagramu můžete připojit, když kliknete na nepřipojené obrazce Visia a pak kliknete na řádek Power BI.

 2. Pokud chcete do diagramu přidat další sloupce Power BI jako barvy nebo hodnoty, vyberte sloupce Power BI a pak je do části hodnoty v aplikaci Visio Visual.

  Propojení polí s barvami
 3. Pokud chcete režim čtení na celé obrazovce zavřít, klikněte na Zpět k sestavě.

  Výsledky vlastního vizuálu Visia

Tuto sestavu teď můžete připnout na řídicí panel a sdílet řídicí panel s týmem.

Visio podporuje při filtrování v Power BI obousměrnou interaktivitu. Klikněte na vizuální prvek Power BI, třeba na pruh v pruhovém grafu, aby se automaticky změnil na mapovaný obrazec v jazyce Visia.

Začátek stránky

Použití Power BI publikovat na webu

Pomocí Power BI publikovat na webumůžete do příspěvků v blogu, webových stránek, e-mailů nebo sociálních médií vkládat interaktivní vizualizace Power BI. Visio Visual podporuje publikování na web z funkcí Power BI . K tomu je třeba, aby vložený soubor Visia měl přístup hostů, což umožňuje uživatelům webu bez nutnosti ověřování. Zkopírujte adresu URL anonymního sdílení nebo účtu hosta pro přístup k souboru Visia, a to tak, že přejdete na OneDrive pro firmy nebo SharePoint Online a kliknete na sdílet pro soubor Visia. Teď vložte tuto adresu URL do pole Zadejte adresu URL souboru a otevřete tak na plátně Power BI textové pole diagram Visia (viz Fáze 5: vložte diagram Visia do sestavy Power BI) a postupujte podle zbývajících kroků.

Začátek stránky

Problémy s přihlášením

Měli byste si uvědomit o těchto problémech přihlašování:

 • Vizuál Visia v integrovaných sestavách Power BI   Sestava Power BI se dá vložit do aplikací, jako je Microsoft Teams nebo aplikace třetích stran. Tyto aplikace můžou blokovat automaticky otevíraná okna, jako je třeba přihlašovací výzva. V tomto případě potřebuje vizuální soubor Visia v SharePointu Online a OneDrivu pro firmy oprávnění přístupu hosta. V opačném případě aplikace Visio vizuálně zachová výzvu k přihlášení, ale aplikace ho bude blokovat. 

 • Ověřování jednotného přiHlašování    Visio vizuál v Power BI potřebuje přístup k diagramu Visia, se kterým pracujete, což znamená, že se zobrazí výzva k přihlášení. V případech, kdy se k přihlašovacím informacím uživatele Power BI nemůžete připojit pomocí jednotného přiHlašování, se může uživatelům, kteří se pokoušejí zobrazit sestavu Power BI, zobrazit výzva k ověření práce s jazykem Visia.

 • Zóny zabezpečení Internetu    Pokud máte problémy s ověřováním při práci s Visioem ve Visiu pomocí Internet Exploreru, může se stát, že máte Power BI a SharePoint v různých zónách zabezpečení Internetu. Přidejte doménu Power BI a doménu SharePoint do stejné zóny zabezpečení v možnostech Internetu a zkuste znovu pracovat s vizuálním jazykem Visia. Další informace najdete v článku Změna nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů v Internet Exploreru 11.

Začátek stránky

Vylepšení času načítání stránky a podpory složitých diagramů

Počet obrazců (přes 1000) v diagramech Visia a složitost těchto obrazců (geometrie, stínování atd.) ovlivňuje dobu načítání diagramů Visia v Power BI. Pokud chcete zlepšit výkon načítání stránky, odeberte z diagramu Visia všechny nepotřebné obrazce nebo je přidejte do vrstvy, která začíná symbolem #, jak je uvedeno níže. Motivy použité na žádný motiv můžete nastavit také na kartě Návrh .

Přidání obrazců vyžadujících mapování dat Power BI na # vrstev v rozsáhlých souborech Visia

Dalším efektivním způsobem, jak zlepšit dobu načítání stránky, je přidat obrazce, které je potřeba namapovat na data Power BI, do vrstvy s názvem # nebo do vrstvy, která začíná znakem # ve velkém souboru Visia. Pokud má diagram vrstvu #, můžete na data Power BI namapovat pouze obrazce na vrstvě #. Čím méně obrazců máte ve vrstvách# , tím lepší je doba načítání stránky.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Vrstvy ve Visiu

S přístupem vrstev # získáte také několik dalších výhod:

 1. Podpora pro složité diagramy : Pokud má diagram víc než 1000 obrazců, může být podporovaný, pokud se obrazce vyžadující mapování na data Power BI přesunou na# vrstev a celkový počet obrazců na# vrstvě je menší než 1000.

 2. Zobrazení celé věrnosti – některé přechody a vzorky čar se nevykreslují ve vizuálním vizuálu podle očekávání. Pokud tyto obrazce nevyžadují mapování na data Power BI, můžou být odstraněné nebo odebrané z# vrstev. Visio zobrazuje vše kromě obrazců ve formátu # Layers ve formátu PNG ke zvýšení doby načítání.

Začátek stránky

Zapnutí a vypnutí automatického měřítka

Nastavení automatického přiblížení na výběr obrazců nebo během interakcí s ostatními vizuálními prvky můžete změnit na kartě nastavení v podokně vizualizace .

Podokno vizualizací v Power BI

Začátek stránky

Jak získám vizuál Visia?

Už nebudete muset vědět, jak by vaše společnost mohla využít k integraci Visia s Power BI. Proto nám dáváme předplatitelům Office 365 pět bezplatných zkušebních instancí Visia Visual. Tyto zkušební instance jsou plně editovatelné a jsou již neomezeně, a to i po tom, co původní tvůrce použil pět instancí. Navíc není nic, co by se dalo nainstalovat pro zkušební verzi aplikace Visio pro zkušební verzi, k dispozici okamžitě pro všechny uživatele Office 365. Po použití všech zkušebních instancí mohou uživatelé bez licence zobrazit odkazy na soubory a odkazy na soubor a zachovat kompletní oprávnění k úpravám a koupit si předplatné Visia online. V současné době nemůžeme poskytovat tyto bezplatné zkušební verze společnostem s svrchovaným prostředím.

Úpravy jazyka Visia v Power BI vyžadují licenci Visia online (plán 1 nebo plán 2). Podle našich porovnání plánů se můžete rozhodnout, která možnost je pro vás nejvhodnější. Pokud si nejste jistí, který plán je pro vás správný, vyzkoušejte ho zdarma po dobu 30 dní (plán 1 Trial, plán 2 zkušební). Tyto testy jsou oddělené od vizuální verze aplikace Visio a můžete je registrovat i bez ovlivnění vaší oprávněnosti.

Začátek stránky

Důležité další poznámky

 • Visio Visual není na serveru sestav Power BIpodporovaný.

 • Datové symboly použité v diagramech Visia z desktopového klienta Visio se odeberou, aby je Power BI mohl použít jako vlastní grafika.

 • Můžete si všimnout některých vizuálních rozdílů mezi diagramy zobrazenými na ploše Visio a v Power BI. Může se to stát, pokud jsou v diagramu použity složité styly, motivy a vzorky výplně.

 • Pokud přidáte nové obrazce nebo odeberete obrazce, které jsou namapované na data Power BI, a Výsledná sestava se nevykresluje správně, zkuste znovu vložit vizuál Visia a namapujte obrazce znovu.

 • Pokud jste nastavili pole hodnoty na nesumarizovat, pak kliknutím na vizuál Power BI se neprojeví žádná změna v aplikaci Visio.

 • Pokud chcete zobrazit vizuály Visia v aplikaci Power BI pro Windows, upgradujte svoje zařízení na nejnovější aktualizaci Windows Creators.

 • Pokud jsou soubory Visia uložené v mobilních aplikacích Power BI, můžou vizuální vizuály používat jenom jeden server SharePointu Online.

 • Vizuál Visia vyžaduje, aby byly v používaném prohlížeči povoleny soubory cookie třetích stran pro weby *.sharepoint.com a *.powerbi.com (nebo odpovídající domény SharePointu a Power BI pro vaši společnost).

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×