Přidání uživatele

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Každý uživatel Microsoft Project Server 2010 musí mít uživatelský účet před mu nebo Anna Přihlaste se k Project Server 2010 a práci s daty serveru Project Server. Uživatelské účty dají přidat s použitím na stránku Spravovat uživatele v nastavení serveru Microsoft Project Web App (PWA).

Poznámka: Uživatelé Windows můžete přidat taky Project Web App z adresářové služby Active Directory prostřednictvím synchronizace služby Active Directory.

Než začnete provádět tento postup, zajistěte toto:

  • Zkontrolujte, že máte přístup na Project Server 2010 přes web Project Web App.

  • Uživatelské účty, které přidáváte nakonfigurovaná správně ve službě Active Directory nebo poskytovatele založené na formulářích členství, aby jejich informace jsou k dispozici Project Server 2010. Project Server 2010 podporuje dvě metody ověřování pro uživatele (ověřování systému Windows a ověřování pomocí formulářů). Další informace o podporované metody ověřování pro Project Server 2010 najdete v článku Plánování ověřování na serveru Project Server 2010.

Důležité informace:  K provedení tohoto postupu musíte mít na serveru Project Server 2010 globální oprávnění Spravovat uživatele a skupiny.

Pokud chcete přidat nový uživatelský účet, můžete takto.

Přidání jednoho uživatele:

  1. Na stránce Nastavení serveru v části zabezpečení klikněte na Spravovat uživatele.

  2. Na stránce Spravovat uživatele klikněte na Nový uživatel.

  3. Na stránce Nový uživatel vyplňte požadované informace pro uživatele. Naleznete v následujících částech Další informace o jednotlivých možnostech.

  4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Identifikační informace

Umožňuje zadat informace o uživatelích například jméno, e-mailovou adresu a stav účtu části Identifikační informace.

Následující tabulka popisuje možnosti identifikace uživatele.

Atribut

Popis

Uživatel může přiřazen jako zdroj

Stav uživatele jako zdroj organizace. Vyberte možnost uživatel může přiřazen jako zdroj povolit tento uživatelský účet chcete jako zdroj přiřadit úkoly. Výběr tuto položku umožňuje uživateli zdroje organizace. Toto nastavení je výchozí hodnota. Jakmile uživatelský účet bude zdroje organizace nelze změnit zpět do jiných - Enterprise zdroj i v případě, že je zrušeno zaškrtnutí políčka.

Zobrazované jméno

Název tohoto účtu. Toto je do požadovaného pole.

E-mailová adresa

E-mailovou adresu uživatele. Toto pole je potřeba k synchronizaci úkoly se serverem Microsoft Exchange Server.

RBS

Jeho umístění v hierarchii hierarchické struktury zdrojů.

Iniciály

Iniciály uživatele.

Název hypertextového odkazu

Název webu uživatele webu (například týmový web) v případě potřeby.

Adresa URL hypertextového odkazu

Adresa URL uživatele webu, v případě potřeby.

Stav klienta

Můžete nastavit aktivní nebo neaktivní. Pokud hodnota nastavenou aktivní, funkce uživatelského účtu běžným způsobem. Pokud hodnota je nastavený na neaktivní, nejde uživatel přístup k účtu.

Začátek stránky

Ověřování uživatelů

Pomocí části Ověřování uživatele můžete určit účet pro přihlášení uživatele a jestli se má uživatelský účet synchronizovat se službou Active Directory.

Následující tabulka popisuje možnosti uživatelského účtu.

Atribut

Popis

Účet pro přihlášení uživatele

Pokud používáte integrované ověřování systému Windows, zadejte název účtu uživatele ve formuláři Název_domény\Název_uživatelského_účtu.

Pokud používáte ověřování pomocí formulářů, zadejte uživatelské jméno účtu ve formě MembershipProviderName:UserAccount.

Brání synchronizaci služby Active Directory pro tohoto uživatele

Zaškrtnutím políčka synchronizace služby Active Directory zabránit pro tohoto uživatele zabrání uživatelský účet není synchronizovaný průběhu synchronizace fondu zdrojů služby Active Directory.

Začátek stránky

Atributy přiřazení

Umožňuje definovat informace související s jeho přiřazení k úkolům v části Atributy přiřazení. Jedná se o kalendář typ rezervace, správce časového rozvrhu, vlastník přiřazení a informací o nákladech a dostupnosti.

Poznámka: Pokud jste nevybrali zaškrtněte políčko uživatel může přiřazen jako zdroj, nejsou k dispozici tyto možnosti.

Následující tabulka popisuje možnosti atribut Project serveru uživatele přiřazení.

Atribut

Popis

Zdroj lze vyrovnávat:

Označuje, zda je zdroj lze vyrovnávat:. Vyrovnání je proces, který se používá k vyřešit konflikty nebo navýšení rozdělení tak, že došlo ke zpoždění nebo rozdělení některých úkolů. Když projektu vyrovnání zdroje, vybraných přiřazených úkolů distributed a nemění plán.

Základní kalendář:

Základní kalendář pro tento zdroj. Základní kalendář je kalendář, který slouží jako kalendáře projektů a úkolů, která určuje výchozí pracovní a mimopracovní dobu sadu prostředků.

Výchozí typ rezervace:

Konfigurace typ rezervace uživatele jako potvrzené nebo navržený. Pověřený prostředek je dříve přidělit přiřazení úkolu v projektu. Navržený zdroj má přidělení pole Čekání na zdroje na přiřazení úkolu, který ještě nebyl ověřen. Přiřazení zdrojů nemění dostupnosti zdroje pro práci na jiných projektech.

Správce časového rozvrhu

Správce časového rozvrhu, pokud je pro uživatele.

Výchozí vlastník přiřazení:

Zdroje organizace, kdo je zodpovědný za zadávání informací o průběhu v aplikaci PWA. Tato osoba se mohou lišit od osoby, nejdřív přiřazených k úkolu. Například materiálového zdroje se nemůže připojit k PWA ale pole Vlastník přiřazení umožňuje zdroje organizace pro zdroj v aplikaci PWA zadáte průběh.

Nejdříve k dispozici:

Datum, jejímž je uživatel k dispozici jako zdroje. Toto datum odpovídá dat dostupnosti zdrojů pro zdroje zobrazená v Microsoft Project Professional 2010.

Nejpozději k dispozici:

Datum nejpozději možného uživatel je k dispozici jako zdroje. Toto datum odpovídá dat dostupnosti zdrojů pro zdroje zobrazená v Project Professional 2010.

Standardní sazba:

Úroková sazba pro práce na přiřazení, když je schůzka naplánovaná během normální pracovní doby má přiřazený zdroj. Abyste mohli vytvořit variabilních sazeb, otevřete zdroje organizace v Project Professional 2010 a nastavte tyto informace v části Tabulka nákladových sazeb tabulky.

Přesčasová sazba:

Úroková sazba pro práce na přiřazení, když je schůzka naplánovaná za pravidelných pracovních hodin má přiřazený zdroj. Abyste mohli vytvořit variabilních sazeb, otevřete zdroje organizace v Project Professional 2010 a nastavte tyto informace v části Tabulka nákladových sazeb tabulky.

Aktuální maximální počet jednotek (%):

Procento čas, kdy je zdroj dostupný pro přiřazení. Aktuální maximální počet jednotek je svázané se dostupnost nejdříve možné a nejpozději možné kalendářní data, pokud nastavení. Například pokud dnes je 1/1/2011 a od nejstaršího k dispozici datem je 1/2/2011 bude maximální počet jednotek hodnota 0 % a textu vedle pole s textem "vlastní dostupnost zjištěno, upravit v Project Professional 2010."

Náklady na použití:

Náklady na použití zdroje v případě potřeby. U pracovních zdrojů vzniknou náklady na použití pokaždé, když tento zdroj používá. Náklady na použití materiálového zdroje je nahromaděný jenom jednou.

Začátek stránky

Podrobnosti o Exchange Server

Pomocí oddílu Podrobnosti serveru Exchange můžete určit, zda mají být úkoly uživatele synchronizovány se serverem Exchange.

Pokud chcete povolit synchronizace úkolů pomocí serveru Microsoft Exchange Server pro tohoto uživatele, zaškrtněte políčko Synchronizovat úkoly. Integrace serveru Exchange musí být nakonfigurované pro synchronizaci úkolů funkce.

Další informace o tom, jak konfigurovat synchronizace úkolů se serverem Exchange najdete v článku nasazení Project Server 2010 se serverem Exchange.

Začátek stránky

Oddělení

Umožňuje definovat, zda je uživatel členem určitého oddělení části oddělení. (Definujete oddělení pro vaši organizaci vyplněním vlastní vyhledávací tabulce oddělení.)

Pokud je uživatel členem k oddělení, klikněte na tlačítko Rozbalit (...) a vyberte oddělení z zobrazeného hierarchie.

Začátek stránky

Skupiny zabezpečení

Skupiny zabezpečení část slouží k zadání členství uživatele do skupiny zabezpečení.

Přidejte uživatele do skupiny zabezpečení, vyberte skupinu v seznamu Dostupné skupiny a potom klikněte na Přidat.

Následující tabulka popisuje možnosti konfigurace skupiny zabezpečení pro uživatele.

Atribut

Popis

Dostupné skupiny

Seznam Dostupných skupin obsahuje skupiny, které uživatel momentálně není členem.

Skupiny, které obsahují tohoto uživatele

Seznam skupin, které obsahují tomuto uživateli obsahuje skupiny, které uživatel členem aktuálně.

Začátek stránky

Kategorie zabezpečení

Kategorie zabezpečení část slouží k určení členství uživatele v kategorie zabezpečení.

Přidejte uživatele do kategorie, v seznamu Dostupné kategorie vyberte kategorii a potom klikněte na Přidat. Pokud chcete změnit oprávnění kategorie pro tohoto uživatele v kategorii, v seznamu Vybrané kategorie vyberte kategorii a potom zaškrtněte políčko Povolit u oprávnění, která chcete povolit.

Důležité informace: Doporučujeme, ale že nenastavíte kategorie oprávnění pro jednoho uživatele. Místo toho přiřadit uživatele do skupiny a nastavit kategorie oprávnění pro skupinu. Tato funkce umožňuje jednodušší údržbu.

Následující tabulka popisuje možnosti konfigurace kategorie zabezpečení pro uživatele.

Atribut

Popis

Kategorie k dispozici

V seznamu Dostupných kategorií najdete kategorií, které uživatel není členem.

Vybrané kategorie

V seznamu Vybrané kategorie najdete kategorií, které uživatel členem.

Oprávnění pro < kategorii >

Oprávnění pro <category > oblasti je možné konfigurovat kategorie oprávnění pro tohoto uživatele pro vybranou kategorii.

Nastavení oprávnění pomocí šablony

Možnost nastavit oprávnění pomocí šablony mohou sloužit k předem sadu oprávnění pro kategorie na základě předdefinované šablony pro roli (například vedoucími nebo projektový manažer).

Začátek stránky

Globální oprávnění

Pomocí oddílu Globální oprávnění ke konfiguraci globální oprávnění pro uživatele.

Povolit nebo odepřít globální oprávnění pro uživatele, zaškrtněte políčko Povolit nebo Odepřít oprávnění.

Doporučujeme konfigurovat globální oprávnění pro jednoho uživatele. Místo toho konfiguraci oprávnění na úrovni skupiny a přidání uživatelů do příslušné skupiny. To umožňuje mnohem snadnější správu a pomůže vyřešit problémy, oprávnění.

Úplný seznam globální oprávnění najdete v článku Project Server 2010 globální oprávnění.

Začátek stránky

Seskupení polí

Umožňuje definovat skupiny a nákladů informace pro uživatele části Skupinová pole. Pole Skupina nejsou se Project serveru zabezpečení stejným, ale umožňují určit, že uživatel patří do určité skupiny ve vaší organizaci. Tato pole zobrazí v databázi sestavy Project serveru a se dá použít pro vytváření sestav. Typ nákladů můžete přidat zdroje a přiřazení datových krychlí OLAP.

Pokud vaše organizace používá názvy skupin, kódy nebo informace o nákladech Centrum pro uživatele, zadejte informace v části Skupinová pole. Hodnoty dostupné pro Typ nákladů jsou definované ve vlastní vyhledávací tabulce Typ nákladů. Ve výchozím nastavení je synchronizovaný pole Skupina službou Active Directory, pokud používáte synchronizace služby Active Directory.

Začátek stránky

Podrobnosti o týmu

Umožňuje definovat přidružení týmu pro uživatele v části Podrobnosti o týmu. Použít týmy, je třeba nejdřív postupujte takto:

  1. Vytvoření vlastní vyhledávací tabulce a doplníte týmu názvy, které chcete použít.

  2. Upravte vlastní pole Název týmu použít nové vyhledávací tabulky.

Můžete týmům Fond přiřazení v části jeden zdroj místo, kam se můžete později přiřazen k jiným zdrojům. Můžete například vytvořit zdroj týmu s názvem "Vývoj", ke kterému přiřadíte úkoly software development. Přiřazení tohoto zdroje týmu vývoje a zaškrtnete políčko Fond přiřazení týmu, můžete jiní uživatelé týmu vývoje zobrazíte všechny úkoly přiřazené uživatelce vývoj zdroje a přiřazení v aplikaci PWA. Také můžete vybrat Fond přiřazení týmu pro vedoucí týmu a všechny přiřazené projít tato osoba pro rozdělení pro členy týmu.

Začátek stránky

Systém identifikační údaje

V části Systém identifikační údaje zobrazuje metadata uživatele, například při byl účet vytvořili, aktualizovat nebo rezervovaný.

V části Systém identifikační údaje zadejte další identifikační informace pro uživatele v poli Externí ID. Tyto informace lze použít k propojení osoby na odpovídající informace kdekoliv v organizaci nebo usnadnit sjednocení vykazování používání zdrojů za poskytuje Project serveru.

Následující tabulka popisuje systém identifikace datových polí.

Atribut

Popis

GUID

Jedinečný Identifikátor přidružený k tomuto uživateli.

Externí ID

Identifikátor použitý k tomuto uživateli odkazují na externí data.

GUID služby Active Directory

Jedinečné ID účtu tohoto uživatele služby Active Directory.

Datum vytvoření

Datum vytvoření uživatelského účtu

Datum poslední aktualizace

Datum, kdy se naposledy aktualizovaly tento uživatelský účet.

Rezervoval

Uživatelé, kteří aktuálně má rezervovaný tento uživatelský účet.

Datum rezervace

Datum, kdy byla rezervovaný tento uživatelský účet.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×