Přidání tvaru

Chcete-li rychle přidat do publikace jeden nebo více tvarů, můžete použít panel nástrojů Objekty.

Co chcete udělat?

Přidání jednoho tvaru

Přidání více tvarů

Přidání jednoho tvaru

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat předdefinovaný Automatické tvary, například hvězdu nebo nebo kosočtverec, klepněte na panelu nástrojů Objekty na tlačítko Automatické tvary Vzhled tlačítka , přejděte na příslušnou kategorii a potom klepněte na požadovaný tvar.

  • Chcete-li přidat kruh nebo čtverec, klepněte na panelu nástrojů Objekty na tlačítko Elipsa Obrázek tlačítka nebo Obdélník Obrázek tlačítka .

 2. Klepněte v publikaci na místo, kam chcete příslušný tvar vložit.

 3. Jakmile přidáte tvar do publikace, můžete klepnout na úchyt pro úpravy a podle potřeby změnit velikost tvaru.

Začátek stránky

Přidání více tvarů

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat předdefinovaný Automatické tvary, například hvězdu nebo nebo kosočtverec, klepněte na panelu nástrojů Objekty na tlačítko Automatické tvary Vzhled tlačítka , přejděte k příslušné kategorii, nastavte ukazatel myši na tečkovanou čáru v horní části panelu nástrojů Tlačítko Uvolnit a přetáhněte panel nástrojů do pracovního prostoru. Poklepejte na automatický tvar, který chcete opakovaně vložit, a pak v publikaci klepněte na jednotlivá místa, kam mají být tvary vloženy.

  • Chcete-li přidat několik elips nebo obdélníků, poklepejte na tlačítko Elipsa Obrázek tlačítka nebo Obdélník Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Objekty a pak v publikaci klepněte na jednotlivá místa, kam mají být tvary vloženy.

 2. Pokud již nechcete přidávat další tvary, klepněte na panelu nástrojů Objekty na jiné tlačítko – například na tlačítko Vybrat objekty Tlačítko Ukazatel .

Poznámka : 

 • Pokud uvolníte panel nástrojů kategorií, například panelu nástrojů Základní tvary, budete mít i nadále přístup k ostatním kategoriím automatických tvarů, například k čarám a spojovacím čarám, klepnutím na tlačítko Automatické tvary Vzhled tlačítka na panelu nástrojů Objekty.

 • Pokud již nepotřebujete používat uvolněnou kategorii automatických tvarů, klepněte na tlačítko Zavřít.

 • Po klepnutí na tlačítko Další automatické tvary se otevře podokno úloh Klipart.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×