Přidání stávajícího typu obsahu do seznamu nebo knihovny

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Typy obsahu organizacím umožňují uspořádat a spravovat efektivnější zpracování obsahu v kolekci webů. Definování typů obsahu pro určité typy dokumentů nebo informace o produktech, organizace můžete zajistit jednotlivé skupiny obsahu efektivněji spravovat. Můžete nastavit do seznamu nebo knihovny obsahující položky z více typů položek nebo dokumentů přidáním typy obsahu seznamu nebo knihovny.

V tomto článku:

Fungování typů obsahu v seznamech a knihovnách

Přidání typu obsahu do seznamu nebo knihovny

Změna pořadí položek na tlačítku Nový nebo změna výchozího typu obsahu

Fungování typů obsahu v seznamech a knihovnách

Jestliže je v seznamu nebo knihovně povoleno několik typů obsahu, můžete do tohoto seznamu nebo knihovny přidávat typy obsahu ze skupiny typů obsahu webu, které jsou pro tento web k dispozici.

Když přidáte typ obsahu k seznamu nebo knihovně, umožníte tak, aby tento seznam nebo knihovna obsahovaly položky tohoto typu. Příkaz Nový v takovém seznamu nebo knihovně umožňuje uživatelům vytvářet nové položky tohoto typu. Jednou z klíčových výhod typů obsahu pro seznamy a knihovny je to, že umožňují, aby jediný seznam nebo knihovna obsahovaly více typů položek nebo dokumentů. Každý z nich může mít jedinečná metadata, zásady či chování.

Jak pracuje dědičnost u typů obsahu seznamu

Když je k seznamu nebo ke knihovně přidána instance typu obsahu webu, jedná se o podřízenou položku typu obsahu webu, ze kterého byla vytvořena. Tento typ obsahu seznamu dědí všechny atributy nadřízeného typu obsahu webu, jako je jeho šablona dokumentu, nastavení jen pro čtení, pracovní postupy a sloupce. Typ obsahu seznamu je možné upravit pro specifický seznam nebo knihovnu, ke kterým byl přidán. Tyto úpravy se nepoužijí u nadřízeného typu obsahu webu. Když je nadřízený typ obsahu webu pro typ obsahu seznamu aktualizován, může podřízený typ obsahu seznamu zdědit tyto změny, (pokud osoba, která udržuje typ obsahu webu, vybere možnost použití aktualizací pro všechny podřízené typy obsahu).

Pokud byly některé z atributů, které podřízený typ obsahu seznamu sdílí s nadřízeným typem obsahu webu, upraveny pro typ obsahu seznamu, je možné tyto úpravy přepsat, když typ obsahu seznamu zdědí tyto změny z nadřízeného typu obsahu webu. Pokud byl typ obsahu seznamu upraven pomocí dalších atributů, které nadřízený typ obsahu webu nemá (například sloupce navíc), tyto opravy, když podřízený typ obsahu seznamu zdědí příslušné změny z nadřízeného typu obsahu webu, přepsány nebudou.

Začátek stránky

Přidání typu obsahu do seznamu nebo knihovny

Dříve než bude možné přidat do seznamu nebo knihovny typy obsahu, je třeba nastavit seznam nebo knihovnu tak, aby umožňovaly více typů obsahu. Další informace o povolení podpory více typů obsahu v seznamu nebo knihovně naleznete v tématu Zapnutí podpory více typů obsahu vknihovně. Minimální Úroveň oprávnění pro přidání typů obsahu do seznamu nebo knihovny je Návrh.

 1. Pokud seznam nebo knihovna nejsou dosud otevřené, klepněte na jejich název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název seznamu nebo knihovny neobjeví, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název požadovaného seznamu nebo knihovny.

  1. V nabídce Nastavení settings menu klikněte na Nastavení seznamu nebo klikněte na možnost nastavení pro typ knihovny, který chcete otevřít.

   V knihovně dokumentů klepněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V části Typy obsahu klepněte na položku Přidat ze stávajících typů obsahu webu.

  Poznámka : Pokud chcete povolit více typů obsahu v části Typy obsahu nezobrazí na stránce Přizpůsobit pro seznam nebo knihovnu není nastavená seznam nebo knihovnu.

 3. Klepnutím na šipku v oddílu Vybrat typy obsahu v seznamu Vybrat typy obsahu webu vyberte skupinu typů obsahu webu, ze které chcete vybrat.

 4. V seznamu Dostupné typy obsahu webu klepněte na požadovaný typ obsahu a potom klepnutím na tlačítko Přidat přesuňte vybraný typ obsahu do seznamu Typy obsahu k přidání.

 5. Pokud chcete přidat další typy obsahu, opakujte kroky 4 a 5.

 6. Po dokončení výběru všech typů obsahu, které chcete přidat, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna pořadí položek na tlačítku Nový nebo změna výchozího typu obsahu

Můžete určit pořadí, ve kterém budou zobrazeny typy obsahu seznamu nebo knihovny na tlačítku Nový. Ve výchozím nastavení se první typ obsahu, který je zobrazen na tlačítku Nový, stane výchozím typem obsahu seznamu nebo knihovny. Chcete-li změnit výchozí typ obsahu seznamu nebo knihovny, změňte typ obsahu, který je zobrazen jako první na tlačítku Nový. Můžete také určit, zda mají být na tlačítku Nový zobrazeny typy obsahu, které byly přidány do seznamu nebo knihovny.

 1. Pokud nejsou seznam nebo knihovna, pro které chcete změnit typ obsahu, již otevřeny, klepněte na příslušný název v části Seznamy nebo Dokumenty na panelu Snadné spuštění.

 2. V nabídce Nastavení settings menu proveďte některou z následujících akcí:

  • Jestliže pracujete v seznamu, klepněte na možnost Nastavení seznamu.

  • Pokud pracujete v knihovně dokumentů, klepněte na možnost Nastavení knihovny dokumentů.

 3. V části Typy obsahu klepněte na položku Změnit pořadí nového tlačítka a výchozí typ obsahu.

  Poznámka : Pokud chcete povolit více typů obsahu v části Typy obsahu nezobrazí na stránce Přizpůsobit pro seznam nebo knihovnu není nastavená seznam nebo knihovnu.

 4. V oddílu Pořadí typu obsahu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li odebrat typ obsahu seznamu nebo knihovny z tlačítka Nový, zrušte zaškrtnutí políčka Viditelné (toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto).

  • Chcete-li změnit pořadí, ve kterém je typ obsahu zobrazen na tlačítku Nový, klepněte na šipku vedle daného typu obsahu ve sloupci Pozice shora a vyberte požadované pořadí.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×