Přidání seznamu nebo pole se seznamem do listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Seznam nebo pole se seznamem, což jsou podobné, avšak mírně odlišné ovládací prvky, můžete přidat do listu, aby mohli uživatelé vybrat více položek nebo zadat do seznamu vlastní hodnotu. Typickými příklady položek těchto typů jsou jména zaměstnanců, směnné kurzy a položky produktů.

Co chcete udělat?

Další informace o seznamech a polích se seznamem

Přidat seznam (ovládací prvek formuláře)

Přidat seznam (ovládací prvek ActiveX)

Přidání pole se seznamem (ovládací prvek formuláře)

Přidání pole se seznamem (ovládací prvek ActiveX)

Informace o seznamech a polích se seznamem

Seznam    Zobrazuje seznam jedné nebo více textových položek, ze kterých může uživatel vybírat.

Seznam (ovládací prvek formuláře)

Příklad ovládacího prvku formuláře Seznam

Seznam (ovládací prvek ActiveX)

Příklad ovládacího prvku ActiveX Seznam

Pole se seznamem    Pole se seznamem spojuje textové pole se seznamem a vytváří rozevírací seznam. Pole se seznamem je kompaktnější než seznam, ale vyžaduje, aby uživatel kliknutím na šipku zobrazil seznam položek. Pokud chcete umožnit uživateli zadat položku nebo vybrat pouze jednu položku ze seznamu, použijte pole se seznamem. Ovládací prvek zobrazí aktuální hodnotu v textovém poli bez ohledu na způsob, jakým byla tato hodnota zadána.

Pole se seznamem (ovládací prvek formuláře)

Příklad ovládacího prvku formuláře Pole se seznamem

Pole se seznamem (ovládací prvek ActiveX)

Příklad ovládacího prvku ActiveX Pole se seznamem

Začátek stránky

Přidání seznamu (ovládacího prvku formuláře)

 1. Pokud není k dispozici karta Vývojář, zobrazte ji.

  Zobrazení karty Vývojář

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

  2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

   Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky na tlačítko Vložit a potom v části ovládací Prvky formuláře klikněte na seznam Obrázek tlačítka .

  Skupina ovládacích prvků

 3. Klikněte na místo v listu, kam chcete umístit levý horní okraj seznamu.

 4. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Vlastnosti Obrázek tlačítka .

  Můžete také kliknout na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a kliknout na příkaz Formát ovládacího prvku.

  Pokud chcete zadat vlastnosti ovládacího prvku, postupujte takto:

  1. Do pole Vstupní oblast zadejte odkaz na buňky oblasti obsahující hodnoty, které se mají zobrazit v rozevíracím seznamu.

  2. Do pole Propojení s buňkou zadejte odkaz na buňku obsahující výběr seznamu.

   Propojená buňka vrátí číslo vybrané položky v seznamu. První položka v oblasti vrátí hodnotu 1, druhá položka v oblasti vrátí hodnotu 2 atd.

   Použitím tohoto čísla ve vzorci získáte skutečnou položku ze vstupní oblasti.

   Například formulář pro zadávání oblíbených dezertů obsahuje seznam, který je propojen s buňkou C1, vstupní oblast pro seznam je D1:D5 a položky v seznamu jsou: Zmrzlina (D1), Koláč (D2), Likér (D3), Bonbon (D4) a Čokoláda (D5). Následující vzorec zadaný v buňce B1 vrátí hodnotu Likér z oblasti D1:D5, pokud je hodnota v buňce C1 3, na základě aktuálního výběru v seznamu.

=INDEX(D1:D5,C1)

 1. Ve skupinovém rámečku Typ výběru určete, jak lze vybrat položky v seznamu, pomocí jedné z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit seznam pro výběr jedné položky, klikněte na možnost Jednoduchý.

  • Chcete-li vytvořit seznam pro výběr více položek, klikněte na možnost Vícenásobný.

  • Chcete-li vytvořit seznam pro rozšířený výběr, klikněte na položku Rozšířený.

   Pokud nastavíte typ výběru na Vícenásobný nebo Rozšířený, vrátí buňka, která je určena v poli Propojení s buňkou, hodnotu 0 a bude ignorována. Typy výběru Vícenásobný a Rozšířený vyžadují použití jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). V těchto případech zvažte pro seznam použití ovládacího prvku ActiveX.

Začátek stránky

Přidání seznamu (ovládacího prvku ActiveX)

 1. Pokud není k dispozici karta Vývojář, zobrazte ji.

  Zobrazení karty Vývojář

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

  2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

   Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky na tlačítko Vložit a potom v části ovládací Prvky ActiveX klikněte na Seznam Obrázek tlačítka .

  Skupina ovládacích prvků

 3. Klikněte na místo v listu, kam chcete umístit levý horní okraj seznamu.

 4. Abyste mohli ovládací prvek ActiveX upravit, musíte být v režimu návrhu. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky zapněte Režim návrhu Obrázek tlačítka .

 5. Pokud chcete zadat vlastnosti ovládacího prvku, klikněte na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky na Vlastnosti Obrázek tlačítka .

  Můžete také kliknout na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a potom kliknout na příkaz Vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti. Chcete-li zobrazit podrobné informace o jednotlivých vlastnostech, vyberte požadovanou vlastnost a stisknutím klávesy F1 zobrazte téma Nápověda k jazyku Visual Basic, případně zadejte název vlastnosti do pole Hledat v nápovědě k aplikaci Visual Basic.

  Přehled vlastností podle funkčních kategorií

Pokud chcete zadat

Použijte tuto vlastnost

Obecné:

Zda je ovládací prvek načten, pokud je sešit otevřen. (Ignorováno pro ovládací prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Zda může být na ovládací prvek přesunut fokus a zda ovládací prvek může reagovat na události generované uživatelem.

Enabled (formulář)

Zda lze ovládací prvek upravit.

Locked (formulář)

Název ovládacího prvku

Name (formulář)

Způsob, jakým je ovládací prvek připojen k buňkám pod ním (volně plovoucí, přesunout, ale neměnit velikost, nebo přesunout a změnit velikost)

Placement (Excel)

Zda lze ovládací prvek vytisknout.

PrintObject (Excel)

Zda je ovládací prvek viditelný nebo skrytý.

Visible (formulář)

Text:

Atributy písma (tučné, kurzíva, velikost, přeškrtnutí, podtržení a tloušťka)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulář)

Výchozí režim spuštění editoru IME (Input Method Editor)

IMEMode (formulář)

Zda bude upravena velikost ovládacího prvku za účelem zobrazení úplných nebo částečných řádků textu.

IntegralHeight (formulář)

Zda je povolen vícenásobný výběr položek.

MultiSelect (formulář)

Text v ovládacím prvku

Text (formulář)

Zarovnání textu v ovládacím prvku (vlevo, na střed nebo vpravo)

TextAlign (formulář)

Data a vazby:

Oblast, která je propojena s hodnotou ovládacího prvku

LinkedCell (Excel)

Obsah nebo stav ovládacího prvku

Value (formulář)

Velikost a umístění:

Výšku nebo šířku v bodech

Height, Width (formulář)

Vzdálenost mezi ovládacím prvkem a levým nebo horním okrajem listu

Left, Top (formulář)

Formátování:

Barvu pozadí

.Barvapozadí (formulář)

Barvu okraje

.Barvaokraje (formulář)

Typ okraje (žádná nebo jednoduchá čára)

BorderStyle (formulář)

Barvu popředí

ForeColor (formulář)

Zda má ovládací prvek stín.

Stín (Excel)

Vizuální vzhled okraje (plochý, vystouplý, vmáčknutý, leptaný nebo textura)

.Speciálníefekt (formulář)

Klávesnice a myš:

Vlastní ikonu myši

MouseIcon (formulář)

Typ ukazatele, který se zobrazí, pokud uživatel umístí ukazatel myši na konkrétní objekt (například standardní, šipka nebo ukazatel ve tvaru písmene I).

MousePointer (formulář)

Specifické pro seznam:

Zdroj dat pro více sloupců

BoundColumn (formulář)

Počet sloupců, které se zobrazí.

ColumnCount (formulář)

Jeden řádek jako záhlaví sloupce

ColumnHeads (formulář)

Šířku jednotlivých sloupců

ColumnWidths (formulář)

Oblast použitou k načtení hodnot seznamu

ListFillRange (Excel)

Styl seznamu (prostý, s přepínači nebo se zaškrtávacími políčky)

ListStyle (formulář)

Jak má ovládací prvek prohledávat seznam při zadávání znaků uživatelem (první písmeno, celá položka nebo žádné nastavení)

MatchEntry (formulář)

Sloupec pro uložení vlastnosti Text, když uživatel vybere řádek

TextColumn (formulář)

Položku, která se zobrazí na nejvyšší pozici v seznamu

TopIndex (formulář)

 • Chcete-li vytvořit seznam s povoleným vícenásobným nebo rozšířeným výběrem, použijte vlastnost MultiSelect. V takovém případě vrátí vlastnost LinkedCell hodnotu #N/A. Ke zpracování vícenásobného výběru je nutné použít kód jazyka VBA.

 • Chcete-li vytvořit seznam se dvěma sloupci a se záhlavími sloupců, nastavte vlastnost ColumnCount na hodnotu 2, vlastnost ColumnHeads na hodnotu True, vlastnost ColumnWidths na šířku, kterou požadujete pro jednotlivé sloupce (například, 72pt;72pt), vlastnost ListFillRange na oblast použitou k načtení hodnot seznamu (například B2:C6), vlastnost BoundColumn na hodnotu 1 nebo 2 za účelem označení, která hodnota sloupce má být uložena, a vlastnost LinkedCell na adresu buňky obsahující vybranou hodnotu. Ve výchozím nastavení slouží popisek sloupce jako záhlaví (například Sloupec B a Sloupec C). Chcete-li použít vlastní záhlaví sloupců, vložte je bezprostředně nad první hodnotu zadanou ve vlastnosti ListFillRange (například B1 a C1) před zavřením dialogového okna Vlastnosti. Nakonec změňte velikost seznamu tak, aby se zobrazily oba sloupce.

 • Chcete-li vytvořit seznam, který zobrazí jednu hodnotu v seznamu, ale uloží jinou hodnotu do propojené buňky, vytvořte seznam se dvěma sloupci a pak skryjte jeden ze sloupců nastavením vlastnosti ColumnWidths na hodnotu 0. Můžete například nastavit seznam se dvěma sloupci obsahující názvy svátků v jednom sloupci a data přidružená k těmto svátkům ve druhém sloupci. Chcete-li zobrazit názvy svátků pro uživatele, zadejte první sloupec jako TextColumn. Chcete-li uložit data svátků, zadejte druhý sloupec jako BoundColumn. Chcete-li data svátků skrýt, nastavte vlastnost ColumnWidths druhého sloupce na hodnotu 0.

Začátek stránky

Přidání pole se seznamem (ovládacího prvku formuláře)

 1. Pokud není k dispozici karta Vývojář, zobrazte ji.

  Zobrazení karty Vývojář

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

  2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

   Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky na tlačítko Vložit a potom v části ovládací Prvky formuláře klikněte na pole se seznamem Obrázek tlačítka .

  Skupina ovládacích prvků

 3. Klikněte na místo v listu, kam chcete umístit levý horní okraj pole se seznamem.

  Pokud je textové pole sbalené, zobrazí se šipka rozevíracího pole.

 4. Chcete-li zobrazit textové pole, přetáhněte levý středový úchyt pro změnu velikosti směrem doprava.

 5. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Vlastnosti Obrázek tlačítka .

  Můžete také kliknout na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a kliknout na příkaz Formát ovládacího prvku.

  Pokud chcete zadat vlastnosti ovládacího prvku, postupujte takto:

  1. Do pole Vstupní oblast zadejte odkaz na buňky oblasti obsahující hodnoty, které se mají zobrazit v rozevíracím seznamu pole se seznamem.

  2. Do pole Propojení s buňkou zadejte odkaz na buňku obsahující výběr v rozevíracím seznamu pole se seznamem.

   Propojená buňka vrátí číslo vybrané položky v rozevíracím seznamu pole se seznamem. První položka v oblasti vrátí hodnotu 1, druhá položka v oblasti vrátí hodnotu 2 atd.

   Použitím tohoto čísla ve vzorci získáte skutečnou položku ze vstupní oblasti. Například formulář pro zadávání oblíbených dezertů obsahuje pole se seznamem propojené s buňkou C1, vstupní oblast pro seznam je D1:D5 a položky v seznamu jsou: Zmrzlina (D1), Koláč (D2), Likér (D3), Bonbon (D4) a Čokoláda (D5). Následující vzorec zadaný v buňce B1 vrátí hodnotu Likér z oblasti D1:D5, pokud je hodnota v buňce C1 3, na základě aktuálního výběru v poli se seznamem.

=INDEX(D1:D5,C1)

Chcete-li vytvořit pole se seznamem umožňující uživateli upravit text v textovém poli, zvažte použití ovládacího prvku ActiveX Pole se seznamem.

 1. Do pole Řádky rozevíracího seznamu zadejte počet řádků, které se mají zobrazit v rozevíracím seznamu pole se seznamem. Pokud je hodnota:

  • 0, bude ignorována a zpracována jako hodnota 1.

  • nižší než počet položek v oblasti zadané v poli Vstupní oblast, zobrazí se posuvník.

  • rovna nebo vyšší než počet položek v oblasti zadané v poli Vstupní oblast, posuvník se nezobrazí.

Začátek stránky

Přidání pole se seznamem (ovládacího prvku ActiveX)

 1. Pokud není k dispozici karta Vývojář, zobrazte ji.

  Zobrazení karty Vývojář

  1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

  2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

   Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky na tlačítko Vložit a potom v části ovládací Prvky ActiveX klikněte na Pole se seznamem Obrázek tlačítka .

  Skupina ovládacích prvků

 3. Klikněte na místo v listu, kam chcete umístit levý horní okraj pole se seznamem.

 4. Abyste mohli ovládací prvek ActiveX upravit, musíte být v režimu návrhu. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky zapněte Režim návrhu Obrázek tlačítka .

 5. Pokud chcete zadat vlastnosti ovládacího prvku, klikněte na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky na Vlastnosti Obrázek tlačítka .

  Můžete také kliknout na ovládací prvek pravým tlačítkem myši a potom kliknout na příkaz Vlastnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti. Chcete-li zobrazit podrobné informace o jednotlivých vlastnostech, vyberte požadovanou vlastnost a stisknutím klávesy F1 zobrazte téma Nápověda k jazyku Visual Basic, případně zadejte název vlastnosti do pole Hledat v nápovědě k aplikaci Visual Basic.

  Přehled vlastností podle funkčních kategorií

Pokud chcete zadat

Použijte tuto vlastnost

Obecné:

Zda je ovládací prvek načten, pokud je sešit otevřen. (Ignorováno pro ovládací prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Zda může být na ovládací prvek přesunut fokus a zda ovládací prvek může reagovat na události generované uživatelem.

Enabled (formulář)

Zda lze ovládací prvek upravit.

Locked (formulář)

Název ovládacího prvku

Name (formulář)

Způsob, jakým je ovládací prvek připojen k buňkám pod ním (volně plovoucí, přesunout, ale neměnit velikost, nebo přesunout a změnit velikost)

Placement (Excel)

Zda lze ovládací prvek vytisknout.

PrintObject (Excel)

Zda je ovládací prvek viditelný nebo skrytý.

Visible (formulář)

Text:

Zda je slovo nebo znak základní jednotka pro rozšíření výběru.

AutoWordSelect (formulář)

Atributy písma (tučné, kurzíva, velikost, přeškrtnutí, podtržení a tloušťka)

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formulář)

Zda vybraný text zůstane zvýrazněný, pokud na ovládacím prvku není umístěn fokus.

HideSelection (formulář)

Výchozí režim spuštění editoru IME (Input Method Editor)

IMEMode (formulář)

Maximální počet znaků, které může uživatel zadat

MaxLength (formulář)

Zda může uživatel vybrat řádek textu kliknutím vlevo od textu.

SelectionMargin (formulář)

Text v ovládacím prvku

Text (formulář)

Zarovnání textu v ovládacím prvku (vlevo, na střed nebo vpravo)

TextAlign (formulář)

Data a vazby:

Oblast, která je propojena s hodnotou ovládacího prvku

LinkedCell (Excel)

Obsah nebo stav ovládacího prvku

Value (formulář)

Velikost a umístění:

Zda se velikost ovládacího prvku automaticky přizpůsobí zobrazení veškerého obsahu.

AutoSize (formulář)

Výšku nebo šířku v bodech

Height, Width (formulář)

Vzdálenost mezi ovládacím prvkem a levým nebo horním okrajem listu

Left, Top (formulář)

Formátování:

Barvu pozadí

.Barvapozadí (formulář)

Styl pozadí (průhledný nebo neprůhledný)

.Stylpozadí (formulář)

Barvu okraje

.Barvaokraje (formulář)

Typ okraje (žádná nebo jednoduchá čára)

BorderStyle (formulář)

Barvu popředí

ForeColor (formulář)

Zda má ovládací prvek stín.

Stín (Excel)

Vizuální vzhled okraje (plochý, vystouplý, vmáčknutý, leptaný nebo textura)

.Speciálníefekt (formulář)

Klávesnice a myš:

Zda dojde poté, co uživatel zadá maximální počet znaků pro ovládací prvek, k automatickému vložení tabulátoru.

AutoTab (formulář)

Zda je povoleno přetažení.

DragBehavior (formulář)

Chování výběru při zadávání ovládacího prvku (vybrat vše nebo neprovádět změnu)

EnterFieldBehavior (formulář)

Vlastní ikonu myši

MouseIcon (formulář)

Typ ukazatele, který se zobrazí, pokud uživatel umístí ukazatel myši na konkrétní objekt (například standardní, šipka nebo ukazatel ve tvaru písmene I).

MousePointer (formulář)

Specifické pro pole se seznamem:

Zdroj dat pro více sloupců

BoundColumn (formulář)

Počet sloupců, které se zobrazí

ColumnCount (formulář)

Jeden řádek jako záhlaví sloupce

ColumnHeads (formulář)

Šířku jednotlivých sloupců

ColumnWidths (formulář)

Symbol zobrazený u rozevíracího tlačítka (šipka dolů, prostý, elipsa nebo podtržítko)

DropButtonStyle (formulář)

Oblast použitou k načtení hodnot seznamu

ListFillRange (Excel)

Maximální počet řádků pro zobrazení v seznamu

Počet řádků seznamu (formulář)

Styl seznamu (prostý, s přepínači nebo se zaškrtávacími políčky)

ListStyle (formulář)

Šířku seznamu

ListWidth (formulář)

Jak má ovládací prvek prohledávat seznam při zadávání znaků uživatelem (první písmeno, celá položka nebo žádné nastavení).

MatchEntry (formulář)

Zda musí hodnota zadaná jako text odpovídat položce v existujícím seznamu.

MatchRequired (formulář)

Kdy se má zobrazit rozevírací tlačítko (nikdy, při fokusu, vždy).

ShowDropButtonWhen (formulář)

Jak uživatel vybere nebo nastaví hodnotu (v poli s rozevíracím seznamem nebo v rozevíracím seznamu).

Style (formulář)

Sloupec pro uložení vlastnosti Text, když uživatel vybere řádek.

TextColumn (formulář)

Položku, která se zobrazí na nejvyšší pozici v seznamu

TopIndex (formulář)

 • Chcete-li vytvořit pole se seznamem se dvěma sloupci se záhlavími sloupců, nastavte vlastnost ColumnCount na hodnotu 2, vlastnost ColumnHeads na hodnotu True, vlastnost ColumnWidths na požadovanou šířku pro jednotlivé sloupce (například 72pt;72pt), vlastnost ListFillRange na oblast použitou k načtení hodnot do seznamu (například B1:C6), vlastnost BoundColumn na hodnotu 1 nebo 2 pro označení, která hodnota sloupce má být uložena, vlastnost TextColumn na sloupec dat, která se mají zobrazit v textové části pole se seznamem (tato hodnota může být shodná nebo odlišná od hodnoty BoundColumn) a vlastnost LinkedCell na adresu buňky obsahující vybranou hodnotu. Ve výchozím nastavení slouží popisek sloupce jako záhlaví (například Sloupec B a Sloupec C). Chcete-li použít vlastní záhlaví sloupců, vložte je bezprostředně nad první hodnotu zadanou ve vlastnosti ListFillRange (například B1 a C1) před zavřením dialogového okna Vlastnosti. Nakonec změňte velikost pole se seznamem tak, aby se zobrazily oba sloupce.

 • Chcete-li vytvořit pole se seznamem, které zobrazí jednu hodnotu v poli se seznamem, ale uloží jinou hodnotu do propojené buňky, vytvořte pole se seznamem se dvěma sloupci a pak skryjte jeden ze sloupců nastavením vlastnosti ColumnWidths na hodnotu 0. Můžete například nastavit pole se seznamem se dvěma sloupci obsahující názvy svátků v jednom sloupci a data přidružená k těmto svátkům ve druhém sloupci. Chcete-li zobrazit názvy svátků pro uživatele, zadejte první sloupec jako TextColumn. Chcete-li uložit data svátků, zadejte druhý sloupec jako BoundColumn. Chcete-li data svátků skrýt, nastavte vlastnost ColumnWidths druhého sloupce na hodnotu 0.

 • Chcete-li vytvořit pole se seznamem, které nepovoluje uživatelům zadávání nových hodnot, nastavte vlastnost Style na hodnotu 2. Pokud chcete vytvořit pole se seznamem umožňující uživatelům zadávání nových hodnot, které nejsou obsaženy v seznamu, nastavte vlastnost Style na hodnotu 1, která je výchozí. V takovém případě je nutné napsat kód jazyka VBA, pokud chcete hodnoty seznamu dynamicky aktualizovat.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×