Přidání roli uživatele

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Když návrh šablony formuláře můžete určit role uživatelů. Role uživatele jsou předdefinované kategorie, které můžete přiřadit uživatelům formuláře na základě jejich funkce nebo jiných kritérií. Role uživatelů mohou sloužit k prezentaci přizpůsobených zobrazení formuláře pro různé typy uživatelů, zobrazení různých částí v zobrazení nebo výpočet výchozí hodnoty polí nebo ovládacích prvků. Například pokud jsou návrhem šablony formuláře povolení aplikace, můžete vytvořit různá zobrazení této šablony formuláře pro dodavatelů přijímání agentů a správci a každou roli přiřadit samostatné zobrazení. Při otevření formuláře, který je založený na vaší šabloně formuláře, aplikace Microsoft Office InfoPath Určuje roli založené na jméno uživatele a pak otevře odpovídající zobrazení na základě této role uživatele.

Poznámka zabezpečení: Role uživatelů není vhodné používat na omezení přístupu k citlivá data ve formuláři. I když nastavíte šablony formuláře jen pro čtení nebo skrytí některých ovládací prvky, které jsou na základě rolí uživatelů, uživatelé potenciálně můžete programu pro úpravu textu například Notepad zobrazit nebo upravit šablonu (XSN) soubor formuláře a přístup k datům.

V tomto článku

Základní informace

Důležité informace o kompatibilitě

Než začnete

Přidání roli uživatele

Otevření zobrazení založeného na roli uživatele

Testovat role uživatelů

Základní informace

Když vytvoříte novou roli uživatele, můžete přiřadit uživatelům ho následujícím způsobem:

 • Zadáním uživatelských jmen z adresářové služby Active Directory společnosti Microsoft (například "sales\andrew"). Zadání uživatelského jména v adresáři služby Active Directory, musí být vytvořené v šabloně formuláře a publikované k síti Microsoft Windows, který používá Active Directory.

 • Zadáním skupin z adresářové služby Active Directory. Můžete třeba zadat distribučního seznamu e-mailu, který obsahuje názvy všichni členové marketingového týmu. Chcete-li skupina v adresáři služby Active Directory, musí být šablony formuláře vytvořené v a publikované k síti Microsoft Windows, který používá Active Directory.

 • Zadáním hodnoty, kterou automaticky vytvořily přímo z polí ve formuláři. Pole může načtení dat ze služby Active Directory nebo uživatel může zadat data do ovládacího prvku, který je svázán s toto pole. Například pokud vaše šablona formuláře obsahuje textové pole Správce, můžete přidružit určitou roli Pole, ke kterému je vázaný textové pole.

Po přidání roli uživatele se jeho nastavení jako jednu z následujících akcí:

Výchozí role    Uživatelé, kteří nejsou přiřazené k existující role uživatele přiřazené automaticky nastavené jako výchozí role role uživatele. Výchozí role se používá taky pro uživatele, kteří jsou součástí skupiny, ale kdo pracujete v režimu offline. Jedna role uživatele je vždy nastavit jako výchozí.

Roli autora    Pokud chcete použít určitou roli uživatelům, kteří otevřete formulář poprvé, můžete určit roli Autor. Můžete například definovat roli Autor s názvem "Dodavatel" vztahující se k uživatelé vyplňovat nové povolení aplikace. Uživatele, který má přiřazenou roli různá uživatelská bude automaticky přiřazena roli dodavatel při otevře nový formulář povolení aplikace. Však při příštím otevření stejné formuláře, aplikace Microsoft Office InfoPath používá osoby přiřazenou roli místo roli autora.

Pokud jste přiřadili role pro uživatele, které jsou založeny na libovolnou kombinací jména uživatelů, skupin nebo hodnot v nějakém poli, při otevření formuláře, který je založený na vaší šabloně formuláře, aplikace InfoPath určuje role přiřazené k tomuto uživateli pomocí následujícím pořadí :

 1. Uživatelské jméno je hodnota pole v šabloně formuláře.

 2. Uživatelské jméno je ve službě Active Directory.

 3. Uživatel je členem skupiny služby Active Directory.

  Poznámka: Pokud je uživatel členem skupiny několik skupin a přiřazujete role uživatelů, které jsou založeny na skupinu, InfoPath kontroluje seznam členů každé skupiny v pořadí skupině je uvedený v dialogovém okně Spravovat role uživatelů. Například pokud uživatel členem přijímání agenta skupiny a skupiny správců a skupiny správců je uveden před přijímání agenta skupiny, uživateli přiřadíte roli správce skupiny.

 4. Pokud žádná z výše uvedených podmínek, použije se výchozí role.

Po definování role uživatelů pro šablonu formuláře, můžete nastavit Pravidlo automaticky kombinace kláves vymění zobrazení na základě role uživatele. Můžete například vytvořit roli správce uživatele a pak vytvořte pravidla pro automatické přepněte do zobrazení správce při otevření formuláře uživatelem, který má přiřazenou roli správce. Můžete taky můžete nejdřív vytvořit pravidlo a pak definovat role uživatelů jako součást procesu vytváření pravidel.

Začátek stránky

Důležité informace o kompatibilitě

V Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem nejde vytvářet role uživatelů. Vytvoření role uživatelů pouze v šabloně formuláře, jejíž formuláře vyplnění v aplikaci InfoPath.

Začátek stránky

Než začnete

Před role uživatele můžete přidat do šablony formuláře, je třeba takto:

 • Seznam role uživatelů, které chcete přidat, spolu s členy této role každého uživatele. Členové může být uživatelská jména nebo skupiny z adresářové služby Active Directory společnosti Microsoft nebo hodnoty zadá uživatel v ovládacím prvku, který je vázaný na konkrétní pole ve zdroji dat šablony formuláře.

 • Výchozí role uživatele, kterému chcete přiřadit uživatelům, kteří otevřete formulář, který je založený na vaší šabloně formuláře okamžiku, kdy není členem role všechny uživatele.

Začátek stránky

Přidání roli uživatele

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Role uživatelů.

 2. V dialogovém okně Spravovat role uživatele klikněte na Přidat.

 3. Do pole Název Role zadejte název nové role uživatele.

 4. Přiřadit roli uživatele nebo skupiny uživatelů, proveďte některou z následujících kroků.

  Určení jednoho nebo víc uživatelů, kteří jsou součástí síti, která používá adresářové služby Active Directory

  1. Zaškrtněte políčko uživatelská jména a potom klikněte na Vybrat jeden nebo víc uživatelů Tlačítko Zpět .

   Poznámka: Pokud znáte název domény a uživatelské jméno, zadejte je do pole jména uživatelů. Musí být ve formátu doména\uživatelské jméno. Více uživatelská jména oddělená středníkem (;).

  2. Do textového pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte jedno nebo více uživatelských jmen oddělených středníky (;).

   Poznámka: Informace o tom, jak naformátovat jména uživatelů klikněte na odkaz Příklady v dialogovém okně.

  3. Chcete-li zkontrolovat jména uživatelů, které jste zadali podle jmen ve službě Active Directory, klikněte na tlačítko Kontrola jmen.

  4. Klikněte na OK.

  Zadejte jedno nebo více skupin, které jsou součástí síti, která používá adresářové služby Active Directory

  1. Zaškrtněte políčko názvy skupin a potom klikněte na Vybrat jeden nebo více skupin Obrázek tlačítka .

   Poznámka: Pokud znáte název skupiny, zadejte ho do pole názvů skupin. Musí být ve formátu doména\uživatelské jméno. Více názvů skupin oddělená středníkem (;).

  2. Do textového pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte jednu nebo více názvů skupin oddělených středníky (;).

   Poznámka: Další informace o tom, jak naformátovat názvy skupin klikněte na odkaz Příklady v dialogovém okně.

  3. Chcete-li zkontrolovat názvy skupin, které jste zadali podle jmen ve službě Active Directory, klikněte na Zkontrolovat jména.

  4. Klikněte na OK.

  Zadejte jména uživatelů, které jsou přímo z polí ve formuláři

  1. Zaškrtněte políčko uživatelská jména z formuláře a potom klikněte na Vybrat pole ve zdroji dat Vzhled tlačítka .

  2. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupiny klikněte na pole, které obsahují hodnoty, které chcete použít pro role uživatelů a klikněte na OK.

 5. Pokud chcete nastavit role uživatele jako roli autora, zaškrtněte políčko nastavit jako autora a klikněte na OK.

  Poznámka: Pokud není zadán roli uživatele jako autor, tato role přednost před všechny ostatní přiřazení rolí i v případě roli autora umístěn uprostřed seznamu v dialogovém okně Spravovat role uživatelů.

 6. Můžete určit výchozí role uživatele pro uživatele, kteří nejsou členy ostatních rolí, vyberte roli, v dialogovém okně Spravovat role uživatelů a potom klikněte na nastavit jako výchozí.

  Poznámka: Musí být více než jedna role uživatele, abychom klikněte na nastavit jako výchozí.

Začátek stránky

Otevření zobrazení založeného na roli uživatele

Pokud jsou návrhem šablony formuláře, který obsahuje role uživatelů a obsahuje více zobrazení, může být užitečné k otevření zobrazení založeného na roli uživatele přiřazené uživateli. Například můžete pravidlo máte konkrétní zobrazení se otevře, když uživatel přiřazený k určitou roli uživatele otevře formulář, který je založený na vaší šabloně.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti formuláře.

 2. V seznamu kategorie v dialogovém okně Možnosti formuláře klikněte na Otevřít a uložit.

 3. V části chování při otevření klikněte na pravidla.

 4. Klikněte na Přidat.

 5. Do pole název zadejte název pravidla.

 6. Klikněte na nastavit podmínku.

 7. V prvním poli klikněte na aktuální role uživatele.

 8. Do druhého pole klikněte na je rovno.

 9. V dialogovém okně třetí klikněte na název role uživatele a potom klikněte na OK.

 10. V dialogovém okně pravidla klikněte na Přidat akci.

 11. V seznamu Akce klikněte na tlačítko Přepnout zobrazení a potom klikněte na zobrazení v seznamu zobrazení.

Začátek stránky

Testovat role uživatelů

Pokud formulář obsahuje více role uživatelů, je vhodné otestovat vzhled a chování pro každou roli zvlášť. Přestože můžete zobrazit náhled šablony formuláře a zkontrolujte, zda zobrazení funguje očekávaným s role uživatelů, nebude možné tak, aby napodobily proces vyhodnocení uživatele s přiřazování rolí daného uživatele. Je proto, že aplikace InfoPath zkontroluje role uživatelů při vyplňování formuláře, není při zobrazení náhledu. Pokud budete chtít plně testovat role uživatelů pro šablonu formuláře, můžete dočasně přiřadit sami k jednotlivým rolím uživatelů, které chcete testovat a pak otevřete formulář, jako kdybyste budou vyplňovat uživatelé.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti formuláře.

 2. V seznamu druh klikněte na tlačítko Náhled.

 3. V seznamu Zobrazit náhled jakoroli klepněte na roli, chcete-li zobrazit náhled a klikněte na OK.

 4. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

  Název aktuální role uživatele se zobrazí na stavovém řádku v pravém dolním rohu okna náhledu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×