Přidání propojeného zdroje dat

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Většina organizací ukládá související data na více místech. Například informace o produktu mohou být uloženy v jednom umístění a informace o kategoriích produktů v jiném. Pomocí aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 lze mezi sebou snadno propojovat zdroje dat obsahující vzájemně související data. Propojovat lze dokonce zdroje dat odlišných typů – můžete například propojit soubor XML na databázi SQL. Propojením více zdrojů dat můžete vytvořit jeden zdroj dat, který se zobrazí v knihovně zdroje dat společně se všemi vašimi ostatními zdroji dat. 

Po vytvoření propojeného zdroje dat se použije jako jakýkoli jiný zdroj dat – například vytvořit zobrazení dat, která se zobrazí data ze všech zdrojů dat v jedné propojené zdroji. Další informace o tom, jak vytvořit zobrazení dat obsahující propojeného zdroje dat naleznete v článku zobrazení dat z různých zdrojů v jediném zobrazení dat.

V tomto článku

Sloučit nebo připojit data?

Propojení zdroje dat jejich sloučením

Propojení zdroje dat jejich spojením

Sloučení nebo spojení dat

Při propojování zdrojů dat máte dvě možnosti: sloučit zdroje dat nebo je spojit.

Sloučení:    Pro sloučení dat se můžete rozhodnout v případě, že všechny zdroje dat, které chcete sloučit do jediného zdroje dat, mají přesně stejnou sadu polí. Pokud například propojujete tabulky Produkty z více různých databází a každá tabulka má přesně stejná pole jako všechny ostatní tabulky, pak data sloučíte. Ve skutečnosti vytvoříte z několika kratších tabulek jednu delší tabulku. Sloučení dat je užitečné zejména v případě, že chcete seřadit, seskupit nebo filtrovat více podobných zdrojů dat v jediném zobrazení dat.

Zdroj dat se záznamy 1-5 sloučený se zdrojem dat se záznamy 6-10
Tabulka produkty obsahující produkty 1-5 a produkty tabulky obsahující produkty 6-10 obsahují přesně stejné pole. Sloučení dvou tabulek vytvoří tabulku produkty obsahující produkty 1-10.

Spojení:    Pro spojení dat se můžete rozhodnout v případě, že dva různé zdroje dat mají společné jedno pole. Pokud například propojujete tabulku Produkty s tabulkou Kategorie a tabulky jsou propojeny polem s názvem ID_kategorie, pak data spojujete. Spojení dat je užitečné zejména v případě, že chcete zobrazit související zdroje dat v jediném zobrazení dat.

Dva zdroje dat, které nejsou podobné, jsou spojeny do většího zdroje dat, včetně všech polí v obou zdrojích dat, přičemž ke spojení dojde na základě jejich společného pole.
Tabulka produkty a kategorie tabulky jsou spojeny do větší tabulku obsahující všechna pole v obou tabulkách přiřazeného podle pole CategoryID.

Začátek stránky

Propojení zdrojů dat jejich sloučením

Pokud máte více zdrojů dat (a všechny mají přesně stejná pole), které chcete propojit do jediného zdroje dat, propojte je sloučením:

 1. Pokud se nezobrazí podokno úloh Knihovna zdrojů dat, klepněte v nabídce Podokna úkolů na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V části Propojené zdroje podokna úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na položku Vytvořit nový propojený zdroj.

  Pokud je sbalený nadpis Propojené zdroje, rozbalte ho klepnutím na znaménko plus (+).

 3. Na kartě Zdroj dialogového okna Vlastnosti zdroje dat klepněte na tlačítko Konfigurovat propojený zdroj.

 4. V Průvodci propojením zdrojů dat klepněte v části Dostupné zdroje dat na zdroj dat a potom klepněte na tlačítko Přidat. Dále klepněte na zdroj dat, který chcete propojit na první zdroj dat, a potom klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Klepněte na tlačítko Další.

 6. V části Vyberte typ propojení, který nejlépe vystihuje vztah mezi vybranými zdroji klepněte na možnost Sloučit obsah zdrojů dat, tuto možnost vyberte, chcete-li zdroje řadit, seskupovat a filtrovat jako jeden dlouhý seznam.

 7. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  Oba zdroje dat i typ propojení, který jste zvolili, se zobrazí v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat.

 8. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat klepněte na kartu Obecné.

 9. Do pole Název zadejte nový název zdroje dat.

 10. Klepněte na tlačítko OK.

  V knihovně zdrojů dat se v části Propojené zdroje zobrazí nový propojený zdroj dat.

Začátek stránky

Propojení zdrojů dat jejich spojením

Pokud máte dva samostatné zdroje dat, které mají jedno společné pole, na základě kterého lze oba zdroje spojit, propojte je spojením:

 1. V nabídce Podokna úkolů klepněte na příkaz Knihovna zdrojů dat.

 2. V části Propojené zdroje podokna úloh Knihovna zdrojů dat klepněte na položku Vytvořit nový propojený zdroj.

  Pokud je sbalený nadpis Propojené zdroje, rozbalte ho klepnutím na znaménko plus (+).

 3. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat klepněte na kartu Konfigurovat propojený zdroj.

 4. V Průvodci propojením zdrojů dat klepněte v části Dostupné zdroje dat na zdroj dat a potom klepněte na tlačítko Přidat. Dále klepněte na zdroj dat, který chcete propojit na první zdroj dat, a potom klepněte na tlačítko Přidat.

  První stránka Průvodce propojením zdrojů dat zobrazující dostupné zdroje dat

  Poznámka: Zkombinováním dvou či více zdrojů dat lze vytvořit jediný propojený zdroj dat.

 5. Klepněte na tlačítko Další.

 6. V části Vyberte typ propojení, který nejlépe vystihuje vztah mezi vybranými zdroji klepněte na možnost Spojit obsah zdrojů dat využitím podrobností zdrojů dat k vložení zobrazení dat a spojených dílčích zobrazení.

 7. Pokud připojujete zdroje dat, které nejsou všechny databázovými tabulkami, klepněte na možnost Dokončit. Pokud připojujete databázové tabulky, jako například dvě tabulky dat SQL, klepněte na možnost Další.

  Důležité informace: Pokud propojujete pouze dvě tabulky a obě pocházejí ze stejné databáze, zobrazí se výzva, abyste zvolili pole obsahující odpovídající data v každé tabulce. Jestliže propojujete více než dvě tabulky ze stejné databáze, dvě tabulky z různých databází nebo dva zdroje dat, které nepředstavují databázové tabulky, přejděte ke kroku 8.

  Propojujete-li dvě tabulky ze stejné databáze, zvolte v Průvodci propojením zdrojů dat pole z každého sloupce obsahujícího odpovídající pole. V tomto příkladě je odpovídajícím polem pole ID_kategorie.

  Stránka v Průvodci zdrojem dat, která se zobrazí pouze v případě, že propojíte dvě tabulky ve stejné databázi

 8. Klepněte na tlačítko Další.

  Ve výchozím nastavení se zobrazí všechna pole v obou zdrojích dat.

  Chcete-li pole ze zobrazení zdroje dat odebrat, klepněte na pole v seznamu Zobrazená pole a klepněte na tlačítko Odebrat.

  Stránka v Průvodci propojením zdrojů dat zobrazující pole k dispozici a zobrazená pole

  Chcete-li pole přidat do zobrazení zdroje dat, klepněte na pole v seznamu Pole k dispozici a klepněte na tlačítko Přidat.

  Stránka v Průvodci propojením zdrojů dat zobrazující pole k dispozici a zobrazená pole

 9. Klepněte na tlačítko Dokončit. Oba zdroje dat i typ propojení, který jste zvolili, se zobrazí v dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat.

 10. V dialogovém okně Vlastnosti zdroje dat klepněte na kartu Obecné.

 11. Do pole Název zadejte nový název zdroje dat.

 12. Klepněte na tlačítko OK.

  V knihovně zdrojů dat se v části Propojené zdroje zobrazí nový propojený zdroj dat.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×