Přidání předdefinované akce formuláře do zobrazení dat

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po přidání funkce formuláře do zobrazení dat můžete rychle přidat několik jednoduchých předdefinované akce formulářů povolit zákazníky provádět věci, jako uložit změny provedené ve formuláři zrušení změn a dokonce i vrátit zpět do zobrazení dat, ze které zákazníka otevřeli formulář.

Další informace o přidávání funkce formuláře do zobrazení dat naleznete v článcích vkládání zobrazení dat jako formuláře a Upravit, odstranit a vkládání záznamů ve zobrazení dat.

V tomto článku

Co je akce formuláře?

Přidání Navigovat akce formuláře zdroj k existujícímu tlačítku

Přidání Navigovat do stránky akce formuláře k existujícímu tlačítku

Odebrání nebo změna pořadí akcí

Co je akce formuláře

Akcemi formulářů se rozumí kroky, které jsou spouštěny v okamžiku, kdy je formulář odeslán zpět na server ke zpracování. Zobrazení dat vložená jako formuláře podporují celou řadu akcí formulářů.

Klepnete-li na tlačítko Uložit, bude aktivována akce Uložit, což je akce formuláře, která potvrzuje změny dat. Klepnete-li na tlačítko Storno, bude aktivována akce Storno, což je akce formuláře, která ruší změny dat.

Co mám dělat s předdefinované akce formulářů?

Předdefinované akce formulářů se přidají do formuláře v Seznamu akce v dialogovém okně Akce formuláře. Toto jsou předdefinované akce formulářů, které jsou součástí Microsoft Office SharePoint Designer 2007:

 • Potvrdit: Uloží do původního zdroje dat veškeré provedené změny.

 • Aktualizovat: Aktualizuje zobrazení datového formuláře na stránce.

 • Storno: Zruší veškeré provedené změny dat.

 • Přejít ke zdroji: Přesměruje uživatele na stránku určenou proměnnou v řetězci dotazu na zdroj.

 • Přejít na stránku: Přesměruje uživatele na jinou stránku v prohlížeči.

Začátek stránky

Přidání Navigovat akce formuláře zdroj k existujícímu tlačítku

Navigace mezi zobrazení a formuláře

Akce formuláře Přejít ke zdroji slouží k vrácení zákazníka zpátky ke zdroji zobrazení dat z cílové zobrazení dat, které dosáhl pomocí hypertextového odkazu. Tato akce formuláře je užitečná, když potřebujete násobek položky zobrazení dat na odkaz na Jednu položku formulář, který se používá k vytváření nebo úpravy záznamů.

Například Northwind Traders rozdělení lahůdek vytváří v síti intranet webovou aplikaci můžete zobrazit a spravovat své produkty. Chcete-li povolit vaši zákazníci k propojení ze zobrazení dat se formulář pro úpravu a vraťte se automaticky do zobrazení dat při odeslání svých změn ve formuláři pro úpravu.

Přidání hypertextového odkazu k tomuto zdroji zobrazení dat

Aby Přejít ke zdroji akci, kterou chcete funkci tlačítka Nejdřív musíte použít atributy, které přidávat data do adresu URL, akce formuláře Přejít ke zdroji musí vrátit zákazníka ke zdroji. Atributy, které musíte přidat jsou Při klepnutí a cílové atributy.

Například < > značku hypertextového odkazu ve zdroji dat zobrazení by mohl vypadat například takto.

<td class="ms-vb">
<a href="http://northwindtraders/Lists/Products/EditForm.aspx?ID={@ID}"
onclick="GoToLink(this);return false;"
target="_self">
<xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
</a>
</td>

Přidání Navigovat na zdroj akce byste do cíle zobrazení dat

Máte třeba formulář jednou položkou například takto.

Zobrazení dat vložené jako formulář s jednou položkou

V případě zákazníků webové aplikace klepne na tlačítko Uložit a Zrušit, chcete zákazníka budou vráceny do zobrazení zdroje dat, odkud pocházejí.

 1. V návrhovém zobrazení, na stránce, která obsahuje formulář jedné položky klikněte na Uložit do klikněte na tlačítko.

  Tlačítko Uložit

 2. Po výběru na tlačítko pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Akce formuláře.

  Zobrazí se dialogové okno Akce formuláře.

  Dialogové okno Akce formuláře

  Ve výchozím nastavení akce Potvrdit již je v seznamu Aktuální akce. Potvrzení akce uloží změny k datům.

 3. V seznamu Seznam akcí klikněte na Přejít na zdroj a potom klikněte na Přidat.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

 5. Opakujte předchozí kroky pro tlačítko Storno.

Teď když návštěvník prohlížení webu v prohlížeči změní data ve formuláři a klepne na tlačítko Uložit (nebo zruší své změny kliknutím na Zrušit ), budou automaticky vracejí do zobrazení dat, odkud pocházejí.

Začátek stránky

Přidání Navigovat do stránky akce formuláře k existujícímu tlačítku

Můžete snadno přidat Přejít na stránku předdefinované akce formuláře do zobrazení dat, která obsahuje vložené jako formulář s.

V našem příkladu, nejprve vytvořte zobrazení dat popsaná v článku Vložení zobrazení dat jako formuláře.

Jakmile zobrazení dat vložíte jako formulář, bude tento formulář obsahovat tlačítka Uložit a Storno pro uložení nebo zrušení změn dat. Související akce budou spouštěny, když uživatel klepne na dané tlačítko. Pokud použijete novou akci formuláře, přidáte tím akci k tlačítku. Jakmile uživatel na tlačítko klepne, bude nová akce spuštěna jako doplněk k výchozí akci. Můžete také kdykoli změnit pořadí, v jakém budou akce spouštěny, nebo přidat či odebrat akce.

V tomto příkladu bude uživatel po uložení změn dat přesměrován na novou stránku. Jako cílovou stránku můžete použít libovolnou existující stránku v seznamu složek nebo vytvořit novou stránku.

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, do kterého chcete přidat akci formuláře.

 2. Na stránce s formulářem vyberte tlačítko Uložit tím, že na něj klepnete.

  Tlačítko Uložit

  Jakmile je tlačítko vybráno, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Akce formulářů.

  Příkaz Akce formulářů v místní nabídce

  Zobrazí se dialogové okno Akce formuláře.

  Dialogové okno Akce formuláře

  Ve výchozím nastavení se v seznamu Aktuální akce již bude nacházet akce Potvrdit. Akce Potvrdit ukládá změny dat.

 3. V seznamu Seznam akcí klepněte na novou předdefinovanou akci, kterou chcete přidat k situaci, kdy uživatel ve formuláři klepne na tlačítko Uložit.

  V našem příkladu klepněte na akci Přejít na stránku a potom na tlačítko Přidat.

  Poznámka : Pokud je v seznamu Aktuální akce vybrána nějaká akce, zobrazí se její popis vprostoru pod tímto seznamem.

 4. Chcete-li určit, na kterou stránku bude uživatel přesměrován po klepnutí na tlačítko Uložit, klepněte na akci Přejít na stránku a potom na tlačítko Nastavení.

 5. V dialogovém okně Nastavení akce formuláře klepněte na tlačítko Procházet.

 6. Vyhledejte stránku, na kterou chcete uživatele přesměrovat, klepněte na ni a potom třikrát klepněte na tlačítko OK.

 7. Uložte změny formuláře klepnutím na příkaz Uložit v nabídce Soubor. Formulář můžete uložit také stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Pokud nyní návštěvník zobrazující web v prohlížeči změní data ve formuláři a klepne na tlačítko Uložit, bude automaticky přesměrován na stránku určenou v dialogovém okně Nastavení akce formuláře.

Začátek stránky

Odebrání nebo změna pořadí akcí

 • Akce v seznamu Aktuální akce dialogové okno Akce formuláře mohou být v pořadí, ve kterém jsou zobrazeny v seznamu. Pokud chcete změnit pořadí, ve kterém akce se provedou, vyberte akce v seznamu Aktuální akce a klikněte na tlačítka Nahoru a Dolů přesuňte na požadované místo.

 • Akce lze ze seznamu Aktuální akce snadno odebrat tak, že klepnete na danou akci a potom na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×