Přidání online obrázků nebo klipartů do souboru

Přidání online obrázků nebo klipartů do souboru

V Office 2013 a Office 2016 můžete k vyhledávání obrázků na webu použít tlačítko Online obrázky Tlačítko Online obrázky na kartě Vložení na pásu karet v Office 2016 . Kliparty a další obrázky můžete vybírat také pomocí aplikace Pickit.

V Office 2010 a Office 2007 použijte k vyhledání požadovaného obrázku tlačítko Klipart Tlačítko Klipart na kartě Vložení na pásu karet v Office 2010 .

V Office 2013 a Office 2016 chybí integrovaná knihovna klipartů. Můžete si ale nainstalovat doplněk Office s názvem Pickit, který do Office přináší bezplatné licencované kliparty. Obrázky také můžete hledat online.

Klipart: modrý motýl

Knihovna obrázků zdarma: doplněk Pickit

Když níže kliknete na názvy oddílů, oddíly se otevřou a můžete si přečíst podrobné pokyny.

 1. Otevřete aplikaci Office, do které chcete přidat doplněk Pickit (Word, PowerPoint nebo Excel).

 2. Na kartě Vložení vyberte ve skupině Doplňky možnost Store.

  K instalaci doplňků Office použijte tlačítko Store na kartě Vložení pásu karet Office

  Otevře se dialogové okno Doplňky pro Office.

 3. V dialogovém okně zadejte do pole Hledat doplněk Pickit Free Images.

 4. U doplňku Pickit Free Images klikněte na tlačítko Přidat.

 5. Zavřete dialogové okno Doplňky pro Office.

  Chvíli bude trvat, než se Pickit do aplikace Office načte. Jakmile se doplněk načte, zobrazí se v dolní části okna aplikace zpráva, která načtení potvrdí.

  Na pásu karet se na kartě Domů úplně vpravo objeví růžová kulatá ikona doplňku Pickit:

  Po instalaci se doplněk Pickit Free Images objeví úplně vpravo na kartě Domů na pásu karet.

 1. Na pásu karet na kartě Domů vyberte úplně vpravo v části Pickit tlačítko Free Images.

  Na pravé straně okna aplikace se otevře panel úloh Pickit Free Images.

 2. Když chcete procházet nebo hledat obrázky, použijte na růžovém panelu nástrojů poblíž horního okraje druhou kartu – Pickit market.

Pickit umožňuje procházet obrázky několika způsoby:

 • Je tam vyhledávací pole (na obrázku je označené písmenem A), do kterého můžete zadávat klíčová slova jako třeba flower, clipart nebo business.

 • Hned pod vyhledávacím polem je sada doporučených kolekcí (B). Součástí této sady je kolekce Clip Art Characters.

 • Je tam 25 kolekcí (C), které spravuje společnost Pickit.

 • K procházení tam je celá řada uživatelských kolekcí (D).

 • Na dolním konci panelu úloh můžete vybírat z 35 kategorií (E) obrázků (například obrázků zvířat a domácích mazlíčků, měst a zajímavých míst, hudby a hudebních nástrojů a obrázků s dopravní tématikou).

Panel úloh Pickit Free Images obsahuje vyhledávací pole a kolekce pro procházení.

Získání obrázků z webu

V Office 2013 a Office 2016 použijte tlačítko Online obrázky, které vám pomůže najít ilustrace i fotky:

 1. V aplikaci Office zvolte Vložení > Online obrázky.

  Snímek obrazovky s postupem, jak do aplikací Office přidávat online obrázky
 2. Zadejte slova do vyhledávacího pole a stiskněte Enter. Pokud chcete jen určitý typ obrázku (třeba klipart nebo fotku), uveďte tento termín ve vyhledávacím poli.

  Dialog Online obrázky v Office 2016

  Hned pod vyhledávacím polem se zobrazí několik filtrů (Velikost, Typ, Barva, Rozložení, Creative Commons/Všechny*), které vám umožní zúžit výběr výsledků.

 3. Vyberte obrázek a zvolte Vložit.

 4. Vyberte vložený obrázek a myší ho přetáhněte na požadované místo.

 5. Podle potřeby změňte velikost obrázku pomocí úchytů pro změnu velikosti, které jsou na okrajích obrázku.

* Filtr licencí (Creative Commons nebo Všechny) (tady si přečtěte o licencích) vám může pomoct zvolit obrázky, které jsou vhodné pro zamýšlené použití.

Máte povinnost respektovat práva jiných vlastníků, včetně autorských práv. Význam možností licencování je podrobněji vysvětlený v článku o filtrování obrázků podle typu licence.

Tady jsou některé weby, které nabízejí ilustrace nebo fotky k bezplatnému použití:

Když chcete najít kliparty nebo obrázky pro vložení do dokumentu Office, můžete použít vyhledávací web, jaký chcete. Základní postup je přibližně tento:

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na vyhledávací web, zadejte příslušná klíčová slova, podle kterých chcete hledat, a stiskněte klávesu Enter. Potom prozkoumejte vrácené výsledky.

 2. Pokud najdete vyhovující obrázek, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte příkaz Zkopírovat obrázek nebo podobný.

 3. Přejděte do svého dokumentu Office a stisknutím kláves Ctrl+V vložte obrázek na požadované místo.

  Postup rozložení obrázku na přesně správné místo závisí na používané aplikaci Office. Často stačí kliknout a táhnout, ale Word nabízí funkce navíc k jemnému doladění. Podrobnosti najdete v článku o přesouvání obrázků pomocí možností rozložení ve Wordu.

Vložení klipartu Office

 1. Na pásu karet vyberte na kartě Vložení ve skupině Ilustrace možnost Klipart.

  Na pravé straně okna aplikace se zobrazí panel úloh Klipart.

 2. Do pole Hledat zadejte klíčová slova popisující kliparty, které hledáte.

 3. V poli Očekávané výsledky zaškrtněte typy multimédií, které chcete zahrnout do výsledků hledání:

  V poli Očekávané výsledky zaškrtněte typy médií, které chcete zahrnout do výsledků hledání.
 4. Pokud jste připojení k internetu a chcete, aby byly do výsledků hledání zahrnuté obrázky z webu, zaškrtněte políčko Zahrnout obsah z Bingu.

  Když zapnete možnost Zahrnout obsah z Bingu, dostanete více výsledků hledání, ze kterých si můžete vybrat.

  Když tuto možnost zapnete, dostanete více výsledků hledání, ze kterých si můžete vybrat. (Jinak nechte toto políčko nezaškrtnuté a získáte tak jenom výsledky hledání v obrázcích nainstalovaných na vašem počítači s Office 2010.)

 5. Vyberte Hledat a hledání se spustí.

  Výsledky hledání se zobrazí na panelu úloh.

  • Pokud se do podokna úloh nevejdou všechny výsledky, můžete zobrazení svisle posunout.

  • Pokud chcete zobrazit větší verzi miniatury obrázku v seznamu výsledků nebo prostě zobrazit obrázek v případě, že se místo něj zobrazí červený křížek (x), klikněte na miniaturu pravým tlačítkem a vyberte Náhled/Vlastnosti.

   Příkazem Náhled/vlastnosti zobrazíte větší verzi obrázku a jeho další podrobnosti.

   V okně Náhled/Vlastnosti můžete mezi obrázky přecházet pomocí tlačítek Předchozí a Další.

   Pomocí tlačítek Předchozí a Další v dialogu Náhled/vlastnosti můžete procházet obrázky.
 6. Když chcete obrázek vložit do dokumentu, klikněte na panelu úloh na miniaturu obrázku pravým tlačítkem a vyberte Vložit.

  Obrázek vložíte tak, že pravým tlačítkem kliknete na obrázek miniatury a vyberete Vložit.

  Až bude obrázek vložený, můžete upravit jeho umístění – obrázek vyberte a přetáhněte ho myší.

Vložení obrázku z webu

Obrázky můžete také hledat na webu – tak, že přepnete do webového prohlížeče a přejdete na některý vyhledávací web, například na Bing.

 1. Vyhledejte požadovaný druh obrázku.

 2. Obrázek vyberte, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte příkaz Kopírovat.

 3. Vraťte se do svého dokumentu Office a stisknutím kláves Ctrl+V obrázek vložte.

 4. Vyberte vložený obrázek a myší ho přetáhněte na požadované místo.

 5. Podle potřeby změňte velikost obrázku pomocí úchytů pro změnu velikosti, které jsou na okrajích obrázku.

* Filtry pro vyhledávání obrázků Bingem jsou založené na renomovaném licenčním systému Creative Commons. Význam možností licencování je podrobněji vysvětlený v článku o filtrování obrázků podle typu licence. Máte povinnost respektovat práva jiných vlastníků, včetně autorských práv.

Vložení klipartu Office

 1. Na pásu karet vyberte na kartě Vložení ve skupině Ilustrace možnost Klipart.

  Na pravé straně okna aplikace se zobrazí panel úloh Klipart.

 2. Otevřete seznam Prohledávat a zvolte, kde chcete hledat:

  • Vlastní kolekce:    Osobní kolekce, které jste si dali stranou v Galerii médií

  • Kolekce sady Office:    Kolekce obrázků nainstalované s Office 2007

  • Webové kolekce   

 3. Do pole Hledat zadejte klíčová slova popisující kliparty, které hledáte.

 4. V poli Očekávané výsledky zaškrtněte typy multimédií, které chcete zahrnout do výsledků hledání:

  V poli Očekávané výsledky zaškrtněte typy médií, které chcete zahrnout do výsledků hledání.
 5. Vyberte Hledat a hledání se spustí.

  Výsledky hledání se zobrazí na panelu úloh.

  • Pokud se do podokna úloh nevejdou všechny výsledky, můžete zobrazení svisle posunout.

  • Pokud chcete zobrazit větší verzi miniatury obrázku v seznamu výsledků nebo prostě zobrazit obrázek v případě, že se místo něj zobrazí červený křížek (x), klikněte na miniaturu pravým tlačítkem a vyberte Náhled/Vlastnosti.

   Příkazem Náhled/vlastnosti zobrazíte větší verzi obrázku a jeho další podrobnosti.

   V okně Náhled/Vlastnosti můžete mezi obrázky přecházet pomocí tlačítek Předchozí a Další:

   Pomocí tlačítek Předchozí a Další v dialogu Náhled/vlastnosti můžete procházet obrázky.
 6. Když chcete obrázek vložit do dokumentu, klikněte na panelu úloh na miniaturu obrázku pravým tlačítkem a vyberte Vložit.

  Obrázek vložíte tak, že pravým tlačítkem kliknete na obrázek miniatury a vyberete Vložit.

  Až bude obrázek vložený, můžete upravit jeho umístění – obrázek vyberte a přetáhněte ho myší.

Vložení obrázku z webu

Obrázky můžete také hledat na webu: Přepněte do webového prohlížeče a přejděte na některý vyhledávací web, například na Bing.

 1. Vyhledejte požadovaný druh obrázku.

 2. Obrázek vyberte, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte příkaz Kopírovat.

 3. Vraťte se do svého dokumentu Office a stisknutím kláves Ctrl+V obrázek vložte.

 4. Vyberte vložený obrázek a myší ho přetáhněte na požadované místo.

 5. Podle potřeby změňte velikost obrázku pomocí úchytů pro změnu velikosti, které jsou na okrajích obrázku.

* Filtry pro vyhledávání obrázků Bingem jsou založené na renomovaném licenčním systému Creative Commons. Význam možností licencování je podrobněji vysvětlený v článku o filtrování obrázků podle typu licence. Máte povinnost respektovat práva jiných vlastníků, včetně autorských práv.

Office 365 už nemá tradiční kliparty, ale předplatitelé můžou místo nich používat dva nové druhy obrázků – ikony a 3D modely:

Ikony nebo škálovatelná vektorová grafika (SVG)

Ikony:   Office 365 má online knihovnu připravených obrázků, které můžete vkládat, různě otáčet a měnit jejich barvy a rozměry (bez ztráty kvality).

Další informace o ikonách najdete v článku o vkládání obrázků a ikon SVG.

3D obrázky

3D modely:    Aplikace Office 365 vás připojí k online knihovně 3D obrázků připravených k použití. Můžete použít nebo upravit jakýkoli obrázek, který tam najdete.

Další informace o 3D modelech najdete v článku o tvůrčím používání 3D modelů.

Nové typy klipartů v Office 365: ikony a 3D obrázky

V Office 365 si předplatitelé můžou vybírat ze dvou nových typů klipartů: ikon a 3D modelů, které jsou dostupné na kartě Vložení na pásu karet, a to v blízkosti místa, kde bývalo tlačítko Klipart:

Tlačítka pro ikony a 3D modely na kartě Vložení na pásu karet v Office 365

Svátky

Chystáte něco na svátky s použitím Office? Nápady najdete v tématu Vytvoření vánočních a svátečních pohlednic, štítků a jiných věcí pomocí Office.

Zvukové klipy místo klipartů

Hledáte informace o přidání zvukového klipu do snímku? Podívejte se na článek Přidání nebo odstranění zvuku v powerpointové prezentaci.

Váš názor

Pokud byste chtěli, abychom do Office vrátili online knihovnu klipartů, pošlete nám prosím svůj názor.

Přispěvatelé: Roger Haight

Viz taky

Nástroje pro obrázky a kreslení v Office

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×