Přidání, odebrání nebo zobrazení důvěryhodného vydavatele

Důležité : Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

V tomto článku je uvedena definice důvěryhodného vydavatele, postup pro povolení obsahu od vydavatele a důvody, proč je bezpečnější používat projekty kódu vytvořené důvěryhodnými vydavateli. Dále je uvedeno, jak přidat, zobrazit nebo odebrat důvěryhodné vydavatele ze seznamu Důvěryhodní vydavatelé v Centru zabezpečení.

Povolení aktivního obsahu od vydavatele při zobrazení panelu zpráv

Při obdržení nového aktivního obsahu (například podepsaného makra nebo doplňku) v souboru od vydavatele se zobrazí panel zpráv s ikonou štítu, textem výstrahy a tlačítkem Povolit obsah. Pokud víte, že vydavatel je spolehlivý, můžete kliknout na tlačítko Povolit obsah, čímž povolíte spouštění aktivního obsahu.

 1. Na panelu zpráv klikněte na tlačítko Povolit obsah.

 2. Soubor se otevře a jedná se o důvěryhodný dokument.

Panel zpráv se zprávou Určitý aktivní obsah byl zakázán

Poznámky : 

 • Soubor se stane důvěryhodným dokumentem, ale vydavatel není důvěryhodný. Další informace o tom, jak lze vydavatele přidat do seznamu důvěryhodných vydavatelů, naleznete v následující části.

 • Pokud chcete zobrazit podrobnosti o vydavateli, postupujte takto: Klikněte na kartu Soubor. V oblasti Upozornění zabezpečení klikněte na Povolit obsah > Upřesnit možnosti a přečtěte si víc o vydavateli.

Dialogové okno Možnosti zabezpečení s informacemi o důvěryhodnosti vydavatele

Začátek stránky

Přidání důvěryhodného vydavatele po zobrazení upozornění zabezpečení

Chcete-li přidat vydavatele do seznamu důvěryhodných vydavatelů v Centru zabezpečení, postupujte následujícím způsobem:

 1. Otevřete soubor od nového vydavatele.

 2. V oblasti Upozornění zabezpečení klikněte na Soubor > Povolit obsah.

 3. Klikněte na Upřesnit možnosti > Všechny dokumenty od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodné.

Jednorázové povolení aktivního obsahu vydavatele po zobrazení upozornění zabezpečení

Chcete-li aktivní obsah vydavatele po zobrazení upozornění zabezpečení jednorázově povolit, zobrazte podle předchozích pokynů dialogové okno Možnosti zabezpečení systému Microsoft Office. V tomto dialogovém okně klikněte u každé položky aktivního obsahu v seznamu na možnost Povolit obsah pro tuto relaci.

Dialogové okno Možnosti zabezpečení s informacemi o důvěryhodnosti aktivního obsahu

Začátek stránky

Přidání důvěryhodného vydavatele prostřednictvím Centra zabezpečení

Pokud víte, že aktivní obsah (makra, ovládací prvky ActiveX, datová připojení atd.) od nového vydavatele je spolehlivý, můžete tohoto vydavatele přidat do seznamu důvěryhodných vydavatelů v Centru zabezpečení.

 1. Otevřete soubor od nového vydavatele.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 3. Klikněte na Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečení > Důvěryhodní vydavatelé.

 4. V seznamu vyberte certifikát příslušného vydavatele a klikněte na tlačítko OK.

Oblast Důvěryhodní vydavatelé v Centru zabezpečení

Důležité : Pokud se po otevření souboru od vydavatele zobrazí zpráva s upozorněním, že chybí podpis nebo že je podpis neplatný, měli byste obsah povolit nebo tomuto vydavateli důvěřovat pouze v případě, pokud jste si jisti, že projekt kódu pochází ze spolehlivého zdroje. Další informace o digitálních podpisech a jejich certifikátech najdete v článku Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný.

Začátek stránky

Zobrazení nebo odebrání důvěryhodného vydavatele

 1. Otevřete soubor vytvořený vydavatelem.

 2. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 3. Klikněte na Centrum zabezpečení > Nastavení Centra zabezpečení > Důvěryhodní vydavatelé.

 4. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé vyberte vydavatele, kterého chcete odebrat, a potom klikněte na tlačítko Odebrat.

Co mám dělat, když je tlačítko Odebrat zobrazené jako neaktivní?

Aplikace Office není spuštěná s oprávněními správce. Tady si ukážeme, jak to napravit.

Ve Windows 7

 1. Klikněte na Start > Všechny programy > Microsoft Office.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na aplikaci Office, třeba na Word 2013.

 3. Klikněte na Spustit jako správce.

  Ve Windows 8

 4. Potáhněte prstem z pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat. Pokud používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte myš dolů a klikněte na Hledat.

 5. Do pole Aplikace napište název aplikace Office, třeba Word 2013. V podokně výsledků potáhněte prstem dolů na tuto aplikaci Office, aby se objevil panel aplikace. Na panelu aplikace klikněte na Spustit jako správce. Pokud používáte myš, zobrazíte panel aplikace tím, že na aplikaci Office kliknete pravým tlačítkem myši.

Pokud nejste na počítači přihlášení jako správce, systém vás požádá, abyste zadali účet správce. V dialogu Řízení uživatelských účtů proto zadejte uživatelské jméno a heslo správce. Potom klikněte na OK.

Po kliknutí na tlačítko Odebrat zavřete aplikaci Office, protože běžné používání Office s oprávněními správce se nedoporučuje.

 1. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Definice důvěryhodného vydavatele

Vydavatel je osoba, nejčastěji vývojář softwaru, který vytvořil projekt kódu, například makro, ovládací prvek ActiveX, doplněk atd. Vydavatele lze považovat za důvěryhodného teprve poté, co je ověřena jeho identita a platnost jeho přihlašovacích údajů. Důvěryhodní vydavatelé jsou uznávaní a splňují všechna následující kritéria:

 • Projekt kódu je vývojářem podepsán digitálním podpisem.

 • Digitální podpis je Platný.

 • Tento digitální podpis je aktuální (není prošlý).

 • Certifikát přidružený k digitálnímu podpisu byl vydán renomovanou certifikační autoritou (CA).

 • Vývojář, který projekt kódu podepsal, je důvěryhodný vydavatel.

Poznámka : Pokud se pokusíte spustit kód, který nesplňuje všechna tato kritéria, je příslušný kód zakázán a zobrazí se panel zpráv, který uživatele upozorní na potenciálně nebezpečného vydavatele.

Důležité : Pokud se po otevření souboru od vydavatele zobrazí zpráva s upozorněním, že chybí podpis nebo že je podpis neplatný, měli byste obsah povolit nebo tomuto vydavateli důvěřovat pouze v případě, pokud jste si jisti, že projekt kódu pochází ze spolehlivého zdroje. Další informace o digitálních podpisech a jejich certifikátech najdete v článku Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný.

Začátek stránky

Poznámka : Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×