Přidání, odebrání nebo zobrazení důvěryhodného vydavatele

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku je popsán koncept důvěryhodného vydavatele, proč je bezpečnější používat pouze funkce vytvořené důvěryhodnými vydavateli, a způsob přidání nebo odstranění důvěryhodného vydavatele ze seznamu důvěryhodných vydavatelů v Centru zabezpečení sady Microsoft Office 2007.

Co je nového v Office 2010

Blog k systému Office

V tomto článku:

Definice důvěryhodného vydavatele

Přidání vývojáře do seznamu důvěryhodných vydavatelů

Odebrání vývojáře ze seznamu důvěryhodných vydavatelů

Odebrání vývojáře ze seznamu dřívějších důvěryhodných zdrojů

Zobrazení certifikátu pro jméno v seznamu důvěryhodných vydavatelů

Definice důvěryhodného vydavatele

Vydavatel je vývojář, který obsahuje makra, ovládacích prvků ActiveX ovládací prvek, doplněk nebo jiné rozšíření aplikace pro nepoužívá vy a ostatní uživatelé. Před považujete aplikace publisher jako důvěryhodný, je potřeba vědět vnímat osoby a jestli jsou platné přihlašovací údaje této osoby. Důvěryhodní vydavatelé jsou renomovanou vývojáři, které splňují všechny následující podmínky:

 • Projekt kódu je vývojářem podepsán Digitální podpis.

 • Digitální podpis je Platný.

 • Tento digitální podpis je aktuální (není prošlý).

 • Certifikát přidružený k digitálnímu podpisu vydala renomovaná certifikační autorita (CA).

 • Vývojář, který projekt kódu podepsal, je Důvěryhodný vydavatel.

Pokud se pokusíte spustit publikovaný kód, který nesplňuje všechna tato kritéria, Centrum zabezpečení ve výchozím nastavení příslušný kód zakáže a zobrazí se panel akcí dokumentu, který uživatele upozorní na potenciálně nebezpečného vydavatele.

Panel zpráv:

Klepnete-li na panelu zpráv na tlačítko Možnosti, otevře se dialogové okno zabezpečení poskytující možnost povolit obsah, nechat jej zakázaný nebo vydavateli explicitně důvěřovat. V následujícím oddílu najdete pokyny, jak se bezpečně rozhodnout, než tuto možnost využijete.

Poznámka : V aplikacích Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Office Publisher 2007 se výstrahy zabezpečení nezobrazují na panelu zpráv, ale v dialogových oknech.

Začátek stránky

Přidání vývojáře do seznamu důvěryhodných vydavatelů

Když se zobrazí dialogové okno zabezpečení, máte možnost makro povolit, zakázat nebo explicitně důvěřovat vydavateli. Povolit byste ho měli jen tehdy, máte-li jistotu, že pochází z důvěryhodného zdroje.

Možnosti zabezpečení Microsoft Office

Vývojáře makra můžete výslovně zařadit mezi Vztah důvěryhodnosti vydavatele klepnutím na možnost Všechny dokumenty od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodné v dialogovém okně zabezpečení.

Tato možnost se zobrazí jen v případě platného podpisu. Klepnutím na tuto možnost bude zajištěno, že všechen software pocházející od tohoto vydavatele bude považován za důvěryhodný.

Důležité : 

 • Pokud se zobrazí upozornění označující, že je chybí podpis nebo podpis je neplatný, neměli povolit obsah nebo důvěryhodného vydavatele, pokud si nejste jisti, že kód pochází z důvěryhodného zdroje. Například pokud dokument obsahující makro byla odeslána e-mailem, je důležité, že víte, kdo je odesílatel a očekávané e-mailové zprávy. V opačném případě Další informace získáte zdroj dokumentu před kliknutím na jednu z možností. Podobně před stahovat soubory z webu ujistěte, že na webu bezpečné. Podrobnosti najdete v tématu Jak Internet Explorer 6 pomáhá zachovat vaše Data bezpečné.

 • Jakou verzi aplikace Internet Explorer mám?

Začátek stránky

Odebrání vývojáře ze seznamu důvěryhodných vydavatelů

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Access

Access

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé klepněte na název, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé klepněte na název, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

InfoPath

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé klepněte na název, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Aplikace Outlook

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé klepněte na název, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé klepněte na název, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Publisher

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé klepněte na název, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé klepněte na název, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé klepněte na název, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Odebrání vývojáře ze seznamu dřívějších důvěryhodných zdrojů

Seznam dřívějších důvěryhodných zdrojů je založen na důvěryhodných vydavatelích z dřívějších verzí sady Office. Ve verzích dřívějších než Microsoft Office 2003 měla sada Office svůj vlastní seznam důvěryhodných vydavatelů odlišný od aplikace Microsoft Internet Explorer. Počínaje verzí sady Office 2003 je tento seznam společný s aplikací Internet Explorer. Například pokud pomocí aplikace Internet Explorer stáhnete ovládací prvek ActiveX podepsaný společností Microsoft a při dotazu na důvěryhodnost vydavatele odpovíte, že vydavateli důvěřujete, je veškerý obsah stažený z webu služby Microsoft Office Online podepsaný společností Microsoft automaticky považován za důvěryhodný také aplikacemi sady Office. Vývojáři v seznamu dřívějších důvěryhodných vydavatelů jsou nadále považováni za důvěryhodné, nelze je však do tohoto seznamu přidat. Pokud vydavatel již není považován za důvěryhodného, je možné jej ze seznamu odstranit následujícím způsobem:

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Access

Access

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Dřívější důvěryhodné zdroje klepněte na název, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Dřívější důvěryhodné zdroje klepněte na název, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

InfoPath

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Dřívější důvěryhodné zdroje klepněte na název, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Aplikace Outlook

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Dřívější důvěryhodné zdroje klepněte na název, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Dřívější důvěryhodné zdroje klepněte na název, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Publisher

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Dřívější důvěryhodné zdroje klepněte na název, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Dřívější důvěryhodné zdroje klepněte na název, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Dřívější důvěryhodné zdroje klepněte na název, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

Začátek stránky

Zobrazení certifikátu pro jméno v seznamu důvěryhodných vydavatelů

V certifikátu vydaném na jméno vývojáře se nachází podrobnosti, jako například vydavatel a datum vydání certifikátu. Další informace týkající se certifikátů získáte v tématu Jak zjistit, zda je digitální certifikát důvěryhodný.

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Access

Access

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé klepněte na název vydavatele, jehož certifikát chcete zobrazit, a potom klepněte na tlačítko Zobrazit.

Začátek stránky

Excel

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé klepněte na název vydavatele, jehož certifikát chcete zobrazit, a potom klepněte na tlačítko Zobrazit.

Začátek stránky

InfoPath

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé klepněte na název vydavatele, jehož certifikát chcete zobrazit, a potom klepněte na tlačítko Zobrazit.

Začátek stránky

Aplikace Outlook

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé klepněte na název vydavatele, jehož certifikát chcete zobrazit, a potom klepněte na tlačítko Zobrazit.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé klepněte na název vydavatele, jehož certifikát chcete zobrazit, a potom klepněte na tlačítko Zobrazit.

Začátek stránky

Publisher

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé klepněte na název vydavatele, jehož certifikát chcete zobrazit, a potom klepněte na tlačítko Zobrazit.

Začátek stránky

Visio

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Centrum zabezpečení.

 2. Klepněte na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé klepněte na název vydavatele, jehož certifikát chcete zobrazit, a potom klepněte na tlačítko Zobrazit.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a nakonec na položku Důvěryhodní vydavatelé.

 3. V seznamu Důvěryhodní vydavatelé klepněte na název vydavatele, jehož certifikát chcete zobrazit, a potom klepněte na tlačítko Zobrazit.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×