Přidání obrazce ke vzorníku

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vzorník (soubor VSS) je kolekce obrazců přiřazeným určité šabloně aplikace Microsoft Office Visio (soubor VST). Každý obrazec ve výkresu lze přidat do vzorníku, který je možné upravovat tak, že přetáhnete příslušný obrazec ze stránky výkresu do vzorníku. Je rovněž možné kopírovat obrazce z vzorníku do upravitelného vzorníku pomocí příkazu Přidat do obrazců v místní nabídce obrazce. Vzorník ze skupiny Oblíbené položky a vlastní vzorníky jsou upravitelné. Vzorníky dodávané s aplikací Visio upravitelné nejsou.

Co chcete udělat?

Přidání obrazce z na stránku výkresu do vzorníku

Kopírování obrazce z jednoho vzorníku do druhého

Přidání obrazce ze stránky výkresu do vzorníku

 1. Otevřete nový vzorník, vzorník Oblíbené položky nebo jiný vlastní vzorník, který jste vytvořili.

  • Chcete-li otevřít nový vzorník, v nabídce Soubor přejděte na příkaz Obrazce a potom klepněte na příkaz Nový vzorník.

  • Chcete-li otevřít vlastní vzorník, v nabídce Soubor přejděte na příkaz Obrazce, potom na příkaz Obrazce a klepněte na název vzorníku.

 2. Jestliže se nejedná o vzorník, který nelze upravovat, klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví vzorníku a potom klepněte na příkaz Upravit vzorník.

  V záhlaví vzorníku ikona z Obrázek vzorníku jen pro čtení (což znamená, že vzorník je jen pro čtení) do Obrázek upravitelné vzorníku (což znamená, že vzorník lze upravit).

 3. Na stránce výkresu vyberte obrazec, který chcete přidat do vzorníku.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přesunout obrazec z výkresu do vzorníku, přetáhněte obrazec ze stránky výkresu do vzorníku.

  • Chcete-li obrazec kopírovat, stiskněte současně s přetažením obrazce do vzorníku klávesu CTRL.

   Obrazec je nyní ve vzorníku. Obrazec se zobrazí jako ikona označená Předloha.X, kde X je číslo.

 5. Chcete-li obrazec přejmenovat, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu obrazce, přejděte na příkaz Upravit předlohu a potom klepněte na příkaz Vlastnosti předlohy. Do pole Název zadejte název.

 6. Chcete-li provedené změny uložit, klepněte pravým tlačítkem myši v záhlaví vzorníku a vyberte položku Uložit.

Začátek stránky

Kopírování obrazce z jednoho vzorníku do druhého

 1. Otevřete vzorník, který obsahuje obrazec, který chcete přidat do jiného vzorníku:

  • V nabídce Soubor přejděte na příkaz Obrazce a potom přejděte na příkaz Obrazce nebo do jiné složky, která obsahuje příslušný vzorník.

 2. V otevřeném vzorníku obsahujícím obrazec, který chcete kopírovat, klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec, přejděte na příkaz Přidat do obrazců a klepněte na příkaz Oblíbené položky, Přidat do nového vzorníku nebo na příkaz Přidat do existujícího vzorníku.

 3. Chcete-li otevřít vzorník obsahující kopírovaný obrazec, přejděte v nabídce Soubor na příkaz Obrazce, potom na příkaz Obrazce nebo na jinou složku obsahující požadovaný vzorník.

  Tip : Jestliže je možné oba obrazce upravovat, je možné zkopírovat a vložit obrazec z jednoho vzorníku do druhého namísto použití příkazu Přidat do obrazců.

  Poznámky : 

  • Obrazce ve vzornících aplikace Visio jsou často označovány termínem obrazce předlohy. Jestliže přetáhnete obrazec předlohy na stránku výkresu, vytvoříte kopii (neboli instanci) předlohy. Předloha sama zůstává ve vzorníku a můžete ji použít opakovaně k vytváření nových kopií předlohy na stránkách výkresu.

  • Obrazce předloh v aplikaci Visio poskytnuté společností Microsoft jsou chráněny autorskými právy. Můžete je kopírovat a měnit jejich uspořádání podle vlastních potřeb, upravovat je pro vlastní použití a výkresy, které je obsahují, předávat dalším osobám. Prodej nebo distribuce původních nebo upravených obrazců předloh aplikace Visio jsou zakázány.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×