Přidání obrazce do obrázku SmartArt

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud se pokoušíte přidat obrazce do obrázku SmartArt, mohou být následující odkazy užitečné:

Obrazce můžete přidat do obrázku SmartArt buď z obrázku SmartArt nebo z podokna textu. V závislosti na typu rozložení obrázku SmartArt, který používáte, možná nebudete moci použít některé níže popsané příkazy. Některá rozložení obrázků SmartArt mají omezení počtu různých úrovní nebo počtu obrazců, které může obrázek SmartArt obsahovat. Například rozložení Základní matice je omezeno na čtyři obrazce a další obrazce nelze přidávat. Pokud se pokusíte přidat další obrazce do rozložení obrázku SmartArt, který již obsahuje maximální počet obrazců, nebo pokud se pokusíte vytvořit obrazce na úrovni, kterou rozložení obrázku SmartArt nepodporuje, obrazce a jakýkoliv text, který přidáte do jeho odrážky v podokně textu, se nezobrazí. Obrazce, které nejsou zobrazeny v obrázku SmartArt, se sice zobrazí v podokně textu, ale jejich odrážky budou označeny červeným symbolem X Obrazce nejsou zobrazeny . Pokud později změníte obrázek SmartArt na rozložení s vyšší limitem obrazců, zobrazí se tyto skryté obrazce znovu. Další informace o limitech obrazce naleznete v tématu Jaká rozložení obrázků SmartArt mají neomezený počet obrazců?.

Přidání tvaru prostřednictvím obrázku SmartArt

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, do kterého chcete přidat obrazec.

 2. Klikněte na existující tvar nacházející se nejblíže k místu, kam chcete nový tvar umístit.

 3. Pod položkou Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartu Návrh.

  Nástroje pro obrázky SmartArt, karta Návrh

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

 4. Ve skupině Vytvořit obrázek klepněte na šipku v dolní části tlačítka Přidat tvar a poté jedním z níže uvedených způsobů vyberte umístění nového tvaru:

  Obrázek skupiny Vytvořit obrázek

  • Chcete-li vložit tvar na stejné úrovni, ale za vybraný tvar, klepněte na příkaz Přidat tvar za.

  • Chcete-li vložit tvar na stejné úrovni, ale před vybraný tvar, klepněte na příkaz Přidat tvar před.

  • Chcete-li vložit tvar o jednu úroveň výše, než je vybraný tvar, klepněte na příkaz Přidat tvar nad.

   Nový tvar je umístěn na původní místo vybraného tvaru a vybraný tvar i všechny tvary pod ním jsou sníženy o jednu úroveň.

  • Chcete-li vložit tvar o jednu úroveň níže, než je vybraný tvar, klepněte na příkaz Přidat tvar pod.

   Nový tvar je umístěn na konec, za všechny ostatní tvary na této úrovni.

Poznámka : 

 • Chcete-li rychle přidat tvar, který odpovídá tvaru ve vašem obrázku SmartArt, klepněte v kroku 4 na tlačítko Přidat tvar a nikoli na šipku ve skupině Přidat tvar.

 • Pokud není vybrán tvar a klepnete na tlačítko Přidat tvar, bude tvar přidán za všechny ostatní tvary nejvyšší úrovně nebo pod tvar nejvyšší úrovně, aby se zachovalo vyvážení obrázku SmartArt.

 • Tvar Přidat pomocníka je k dispozici, pouze pokud je zvoleno rozložení Organizační diagram.

Přidání tvaru z podokna textu

Přidání tvaru před existující tvar

 1. V podokně textu přemístěte kurzor na začátek textu, kam chcete tvar přidat.

 2. Zadejte text a poté stiskněte klávesu ENTER.

Přidání tvaru za existující tvar

 1. V podokně textu umístěte kurzor na konec textu, kam chcete tvar přidat.

 2. Stiskněte klávesu ENTER a poté zadejte text.

Poznámka : 

 • Chcete-li nový tvar odsadit, stiskněte v podokně textu klávesu TAB. Chcete-li naopak odsazení zmenšit, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+TAB.

 • Pokud vyberete tvar, kterým se připojují nebo propojují jiné tvary, například čára nebo šipka, a pokud poté klepnete na příkaz Přidat tvar, bude přidán jak připojující se tvar, tak tvar vedle něj. Tím je zajištěna vyváženost grafického rozložení. Pokud chcete vložit pouze připojující tvar, přidejte do obrázku SmartArt čáru nebo jiný tvar.

 • Chcete-li vložit tvar odlišný od tvarů, které jsou v rozložení obsaženy, nejprve přidejte výchozí tvar a poté nahraďte tvar.

 • Pokud chcete do obrázku SmartArt nebo jiného rozložení obrázku SmartArt se stejným názvem přidat vlastní tvar, tvar zkopírujte a vložte. Po přidání tvaru není nutné vlastní nastavení znovu vytvářet. Pokud jste například změnili jeden z obdélníkových tvarů ve tvaru Základní proces 1A na červený trojúhelník, můžete zkopírovat a vložit tento červený trojúhelník do tvaru Základní proces 1B, aniž by bylo potřeba znovu vytvořit vlastní nastavení. Přizpůsobení trojúhelníku nebude zachováno, pokud při kopírování a vkládání nepoužijete stejný obrázek SmartArt.

 • Chcete-li rychle přidat další tvary pomocníka, umístěte kurzor na konec textu představujícího pomocníka, a stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×