Přidání obrázku nebo souboru obrázku do webové stránky

Obrázek lze přidat do libovolné webové stránky s ovládacím prvkem pole Obrázek stránky výběrem obrázku z knihovny. Dojde-li ke změně obrázku uloženého v knihovně, obrázek se automaticky aktualizuje na všech stránkách, které ho používají.

Obrázek lze také přidat do libovolné webové stránky s ovládacím prvkem pole Obsah stránky pomocí editoru HTML. Přidáte-li obrázek do ovládacího prvku pole Obsah stránky pomocí editoru HTML, obrázek je také uložen v knihovně, takže při aktualizaci obrázku v knihovně se na stránkách s tímto obrázkem automaticky použije obrázek nový.

Při vytváření nové stránky, která bude obsahovat obrázek, můžete použít rozložení stránky s ovládacím prvkem pole Obrázek stránky.

V tomto článku

Rozložení stránky obsahující ovládací prvek pole Obrázek stránky

Rozložení stránky obsahující ovládací prvek pole Obsah stránky

Přidání obrázku pomocí ovládacího prvku pole Obrázek stránky

Přidání obrázku do ovládacího prvku pole Obsah stránky pomocí editoru HTML

Rozložení stránky obsahující ovládací prvek pole Obrázek stránky

Následující rozložení stránky obsažené v aplikaci Microsoft Office SharePoint Server 2007 obsahují ovládací prvek pole Obrázek stránky:

 • Stránka článku s obrázkem vlevo

 • Stránka článku s obrázkem vpravo

 • Domovská stránka intranetu

 • Úvodní stránka se souhrnnými odkazy

 • Úvodní stránka s obsahem

 • Úvodní stránka

Váš web může obsahovat další rozložení stránky obsahující ovládací prvek pole Obrázek stránky.

Tip : Jedním ze způsobů, kterými lze zjistit, zda stránka obsahuje ovládací prvek pole Obrázek stránky, je stránku upravovat. Když upravujete stránku, každý ovládací prvek pole na této stránce zobrazuje popisek. Ovládací prvky pole Obrázek stránky na stránkách, vytvořených pomocí rozložení stránky obsažených v aplikaci Office SharePoint Server 2007, mají popisek Obrázek stránky. To může ale nemusí být případ stránek, vytvořených pomocí vlastních rozložení stránky, které navrhl někdo s oprávněním pro návrh vašeho webu. Více informací o vlastních rozloženích stránky dostupných pro váš web získáte u správce vaší kolekce webů.

Začátek stránky

Rozložení stránky obsahující ovládací prvek pole Obsah stránky

Následující rozložení stránky obsažené v aplikaci Office SharePoint Server 2007 obsahují ovládací prvek pole Obsah stránky:

 • Domovská stránka intranetu

 • Úvodní stránka se souhrnnými odkazy

 • Úvodní stránka s obsahem

Váš web může obsahovat další rozložení stránky obsahující ovládací prvek pole Obsah stránky.

Tip : Jedním ze způsobů, kterými lze zjistit, zda stránka obsahuje ovládací prvek pole Obsah stránky, je stránku upravovat. Když upravujete stránku, každý ovládací prvek pole na této stránce zobrazuje popisek. Ovládací prvky pole Obsah stránky na stránkách, vytvořených pomocí rozložení stránky obsažených v aplikaci Office SharePoint Server 2007, mají popisek "Obsah stránky". To může ale nemusí být případ stránek, vytvořených pomocí vlastních rozložení stránky, které navrhl někdo s oprávněním pro návrh vašeho webu. Více informací o vlastních rozloženích stránky dostupných pro váš web získáte u správce vaší kolekce webů.

Začátek stránky

Přidání obrázku pomocí ovládacího prvku pole Obrázek stránky

 1. Přejděte na stránku, do které chcete přidat obrázek a potom klepněte na příkaz Upravit stránku v panelu nástrojů Úpravy stránky.

  Poznámka : Pokud panel nástrojů Úpravy stránky nevidíte, klepněte v nabídce Akce webu na položku Zobrazit panel nástrojů pro úpravy stránky.

 2. V ovládacím prvku pole Obrázek stránky klepněte na možnost Upravit obrázek. Otevře se webová stránka s dialogovým oknem Upravit vlastnosti obrázku.

 3. V části Obecné webové stránky s dialogovým oknem Upravit vlastnosti obrázku klepněte na tlačítko Procházet, umístěné vedle pole Vybraný obrázek. V novém okně se zobrazí knihovna obrázků.

 4. Klepnutím vyberte požadovaný obrázek a potom klepněte na tlačítko OK. Knihovna obrázků se uzavře a adresa vybraného obrázku se nyní zobrazuje v poli Vybraný obrázek.

 5. Případně lze nastavit zbývající vlastnosti obrázku:

  • Alternativní text:      Zadejte krátký text popisující obrázek. Tento text se zobrazí v případě, když prohlížeč stránky nezobrazí obrázek. Tento text je také čten programy pro čtení obrazovky.

  • Hypertextový odkaz:      Obrázek se může případně chovat jako hypertextový odkaz. Požadovaný cíl hypertextového odkazu zadejte do tohoto pole. Cíl hypertextového odkazu lze také vybrat pomocí tlačítka Procházet. Jestliže chcete otevřít hypertextový odkaz v novém okně, zaškrtněte políčko Otevřít odkaz v novém okně.

   V části Rozložení lze nastavit tyto vlastnosti:

  • Zarovnání:      Umístění obrázku uvnitř ovládacího prvku pole lze měnit pomocí seznamu Zarovnání. Protože je velikost ovládacího prvku pole Obrázek stránky přizpůsobena obrázku, nemá tato možnost žádný znatelný vliv, pokud je použita u obrázku v ovládacím prvku pole Obrázek stránky.

  • Tloušťka okraje:      Kolem obrázku lze vytvořit okraj nastavením tloušťky okraje. Tloušťka okraje je udávána v pixelech.

  • Vodorovné mezery:      Po obou stranách obrázku lze přidat mezeru zadáním hodnoty pro velikost mezery v pixelech.

  • Svislé mezery:      Nad i pod obrázkem lze přidat mezeru zadáním hodnoty pro velikost mezery v pixelech.

   V části Velikost lze nastavit tyto vlastnosti:

  • Použít výchozí velikost obrázku:      Tuto možnost zvolte v případě, že chcete, aby měl obrázek výchozí velikost, tedy velikost danou vlastnostmi souboru obrázku.

  • Zadat velikost:      Tuto možnost vyberte, pokud chcete zadat velikost obrázku na publikované stránce. Toto nastavení přepíše vlastnosti velikosti souboru obrázku. Vyberete-li tuto možnost, je třeba zadat šířku, výšku nebo oba parametry pomocí vlastností Šířka a Výška.

  • Šířka (pixely):      Vyberete-li možnost Zadat velikost, nastavte šířku obrázku v pixelech pomocí vlastnosti Šířka (pixely).

  • Výška (pixely):      Vyberete-li možnost Zadat velikost, nastavte výšku obrázku v pixelech pomocí vlastnosti Výška (pixely).

  • Zachovat poměr stran:      Pomocí této možnosti lze zachovat poměr šířky a výšky obrázku. Vyberete-li tuto možnost, je možné nastavit pouze šířku nebo výšku obrázku, protože hodnota druhého rozměru je dána poměrem stran původního obrázku.

Začátek stránky

Přidání obrázku do ovládacího prvku pole Obsah stránky pomocí editoru HTML

 1. Přejděte na stránku, do které chcete přidat obrázek a potom klepněte na příkaz Upravit stránku v panelu nástrojů Úpravy stránky.

  Poznámka : Pokud panel nástrojů Úpravy stránky nevidíte, klepněte v nabídce Akce webu na položku Zobrazit panel nástrojů pro úpravy stránky.

 2. Editor HTML spustíte klepnutím na možnost Upravit obsah v ovládacím prvku pole Obsah stránky. Editor HTML se může zobrazit vložený nebo jako dialogové okno webové stránky v novém okně.

 3. V ovládacím prvku pole Obsah stránky přemístěte kurzor na místo, kde chcete vložit obrázek.

 4. V panelu nástrojů editoru HTML klepněte a tlačítko Vložit obrázek Obrázek tlačítka .

  Klávesová zkratka  Chcete-li vložit obrázek, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+G.

  Otevře se webová stránka s dialogovým oknem Upravit vlastnosti obrázku.

 5. V části Obecné webové stránky s dialogovým oknem Upravit vlastnosti obrázku klepněte na tlačítko Procházet, umístěné vedle pole Vybraný obrázek. V novém okně se zobrazí knihovna obrázků.

 6. Klepnutím vyberte požadovaný obrázek a potom klepněte na tlačítko OK. Knihovna obrázků se uzavře a adresa vybraného obrázku se nyní zobrazuje v poli Vybraný obrázek.

 7. Případně lze nastavit zbývající vlastnosti obrázku:

  • Alternativní text:      Zadejte krátký text popisující obrázek. Tento text se zobrazí v případě, když prohlížeč stránky nezobrazí obrázek. Tento text je také čten programy pro čtení obrazovky.

  • Hypertextový odkaz:      Obrázek se může případně chovat jako hypertextový odkaz. Požadovaný cíl hypertextového odkazu zadejte do tohoto pole. Cíl hypertextového odkazu lze také vybrat pomocí tlačítka Procházet. Jestliže chcete otevřít hypertextový odkaz v novém okně, zaškrtněte políčko Otevřít odkaz v novém okně.

   V části Rozložení lze nastavit tyto vlastnosti:

  • Zarovnání:      Umístění obrázku uvnitř ovládacího prvku pole lze měnit pomocí seznamu Zarovnání.

  • Tloušťka okraje:      Kolem obrázku lze vytvořit okraj nastavením tloušťky okraje. Tloušťka okraje je udávána v pixelech.

  • Vodorovné mezery:      Po obou stranách obrázku lze přidat mezeru zadáním hodnoty pro velikost mezery v pixelech.

  • Svislé mezery:      Nad i pod obrázkem lze přidat mezeru zadáním hodnoty pro velikost mezery v pixelech.

   V části Velikost lze nastavit tyto vlastnosti:

  • Použít výchozí velikost obrázku:      Tuto možnost zvolte v případě, že chcete, aby měl obrázek výchozí velikost, tedy velikost danou vlastnostmi souboru obrázku.

  • Zadat velikost:      Tuto možnost vyberte, pokud chcete zadat velikost obrázku na publikované stránce. Toto nastavení přepíše vlastnosti velikosti souboru obrázku. Vyberete-li tuto možnost, je třeba zadat šířku, výšku nebo oba parametry pomocí vlastností Šířka a Výška.

  • Šířka (pixely):      Vyberete-li možnost Zadat velikost, nastavte šířku obrázku v pixelech pomocí vlastnosti Šířka (pixely).

  • Výška (pixely):      Vyberete-li možnost Zadat velikost, nastavte výšku obrázku v pixelech pomocí vlastnosti Výška (pixely).

  • Zachovat poměr stran:      Pomocí této možnosti lze zachovat poměr šířky a výšky obrázku. Vyberete-li tuto možnost, je možné nastavit pouze šířku nebo výšku obrázku, protože hodnota druhého rozměru je dána poměrem stran původního obrázku.

   Poznámky : 

   • Pokud je stránka, do které chcete obrázek přidat Stránka webových částí, můžete obrázek přidat pomocí webové části Obrázek. Více informací o použití webové části Obrázek naleznete v článku Webová část Obrázek.

   • Pokud se obrázek, který chcete přidat, nenachází v knihovně, můžete jej do ní přidat, pokud máte oprávnění Přispívání. Více informací o přidávání souboru obrázku do knihovny naleznete v článku Přidání jednoho nebo více souborů do knihovny.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×