Přidání obrázku nebo pozadí do zprávy

Do zprávy můžete vložit obrázek tak, aby se stal součástí zprávy a nebyl jen pouhou přílohou. Obrázek nebo barvu můžete do zprávy vložit také jako pozadí.

Poznámka : Přidání obrázku nebo formátování zprávy můžete provést pomocí možnosti Zpráva ve formátu HTML.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vložení obrázku do zprávy

 1. Umístěte kurzor do zprávy na místo, kam chcete přidat obrázek.

 2. Na kartě Message (Zpráva) klikněte na Picture (Obrázek).

  Karta Zpráva, skupina 4

 3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Najít obrázek pomocí prohlížeče fotek.

Klikněte na Photo Browser (Prohlížeč fotek), najděte obrázek a přetáhněte ho do zprávy.

Vyhledání obrázku pomocí okna Finderu

Klikněte na Picture from File (Obrázek ze souboru), najděte obrázek a potom klikněte na Open (Otevřít).

Poznámka : Pokud chcete fotku ze zprávy odebrat, podržte klávesu CTRL, klikněte na požadovaný obrázek a potom na Remove (Odebrat).

Přidání obrázku do pozadí zprávy

 1. Umístěte kurzor do textu zprávy.

 2. Na kartě Options (Možnosti) klikněte na Background Picture (Obrázek na pozadí).

  Options tab, group 3

 3. Najděte obrázek a potom klikněte na Open (Otevřít).

  Poznámka : Pokud chcete obrázek na pozadí odebrat, klikněte na kartě Options (Možnosti) na šipku vedle Background Picture (Obrázek na pozadí) a potom klikněte na Remove (Odebrat).

Přidání barvy pozadí do zprávy

 1. Umístěte kurzor do textu zprávy.

 2. Na kartě Options (Možnosti) klikněte na Background Picture (Barva pozadí).

  Options tab, group 3

 3. Vyberte barvu a zavřete dialogové okno Colors (Barvy).

  Poznámka : Pokud chcete barvu pozadí odebrat, klikněte na kartě Options (Možnosti) na Background Color (Barva pozadí) a potom klikněte na Color Palettes (Palety barev) Color Palettes . V místní nabídce Palette (Paleta) klikněte na Apple (Apple) a v seznamu barev potom klikněte na White (Bílá).

Viz taky

Vložení podpisu do zprávy

Vytvoření nebo odebrání hypertextového odkazu ve zprávě

Připojení souboru nebo složky ke zprávě

Vložení symbolu

Vypnutí formátování HTML

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×