Přidání obrázku do obrázku SmartArt

Obrázky a fotografie mohou být nedílnou součástí procesu vytváření působivého dokumentu, listu nebo prezentace. Obrázky lze do obrázku SmartArt vkládat velice snadno.

V tomto článku:

Přehled přidávání obrázků

Vložení obrázku do symbolu obrázku

Přidání obrázkové výplně do tvaru

Přidání zkopírovaného obrázku do tvaru

Přidání obrázku pozadí do obrázku SmartArt

Přehled přidávání obrázků

Výplň je vnitřní část tvaru. Obrázkovou výplň můžete vložit do libovolného tvaru a některé tvary v obrázcích SmartArt jsou navrženy jako symboly obrázků. Jestliže použijete rozložení s tvarem symbolu obrázku, můžete získat obrázek SmartArt s profesionálnějším vzhledem, protože symboly obrázků jsou navrženy tak, aby dobře fungovaly s celým obrázkem SmartArt.

Obrázek je možné použít také jako pozadí obrázku SmartArt.

Symboly obrázků nelze odstranit, ale můžete použít výplň, díky které nebudou viditelné. Jestliže přidáte obrázek a později jej odstraníte, symbol obrázku se vrátí. Symboly obrázků nelze kopírovat, nevytisknou se a nebudou zobrazeny v prezentaci.

Všechny obrázky SmartArt neobsahují symboly obrázků. Jestliže vyberete rozložení, které neobsahuje symbol obrázku, můžete přidat obrázkovou výplň do tvaru nebo přepnout do jiného rozložení.

Začátek stránky

Vložení obrázku do symbolu obrázku

 1. Klepněte na symbol obrázku uvnitř tvaru v obrázku SmartArt.

  Symbol obrázku

  Tvar symbolu obrázku

 2. Vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete použít, klepněte na soubor obrázku a poté klepněte na tlačítko Vložit.

Začátek stránky

Přidání obrázkové výplně do tvaru

 1. Klepněte na tvar v obrázku SmartArt, do kterého chcete přidat obrázkovou výplň.

  Chcete-li stejnou výplň přidat do více tvarů, vyberte první tvar a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní tvary.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na šipku vedle tlačítka Výplň tvaru ve skupině Styly tvaru na kartě Formát.

  Obrázek karty Formát nástrojů pro obrázky SmartArt

 3. Klepněte na položku Obrázek, vyhledejte složku s obrázkem, který chcete použít, klepněte na soubor obrázku a poté klepněte na tlačítko Vložit.

  Poznámka : Jestliže vyberete více tvarů a použijete obrázkovou výplň, každý tvar bude vyplněn celým obrázkem. Obrázek nebude vybrané tvary spojovat.

Začátek stránky

Přidání zkopírovaného obrázku do tvaru

 1. Zkopírujte obrázek nebo fotografii, kterou chcete použít.

 2. Klepněte na tvar v obrázku SmartArt, do kterého chcete vložit obrázek.

  Chcete-li stejný obrázek přidat do více tvarů, vyberte první tvar a poté stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní tvary.

 3. Na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na příkaz Vložit.

Začátek stránky

Přidání obrázku pozadí do obrázku SmartArt

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na okraj obrázku SmartArt, do kterého chcete přidat obrázek pozadí, a klepněte v místní nabídce na příkaz Formát objektu.

 2. Klepněte na položku Výplň a pak na položku Obrázek nebo texturová výplň.

 3. Ve skupinovém rámečku Vložit z klepněte na jednu z následujících položek:

  • Chcete-li vložit obrázek ze souboru, klepněte na položku Soubor, vyhledejte složku obsahující požadovaný obrázek, klepněte na soubor s obrázkem a poté klepněte na příkaz Vložit.

  • Jestliže chcete vložit obrázek zkopírovaný do schránky, klepněte na položku Schránka.

  • Jestliže chcete použít jako obrázek pozadí klipart, klepněte na položku Klipart, vyhledejte požadovaný soubor a klepněte na položku OK.

 4. V dialogovém okně Formát tvaru klepněte na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×