Přidání nových úkolů

V Projectu můžete do plánu přidat úkoly, které rozdělí Práce na části, které se dají zahrnout

Pokud chcete rychle vytvořit úkol, přejděte do Ganttova diagramu, vyberte prázdné pole Název úkolu v dolní části seznamu úkolů a stiskněte klávesu ENTER.

Tip :  Pokud máte úkol, který se pravidelně opakuje, stačí ho vytvořit jenom jednou. Další informace najdete v tématu Vytváření opakovaných úkolů.

Dále v tomto článku

Vložení úkolu mezi existující úkoly

Přidání úkolu do síťového diagramu

Přidání více úkolů současně

Po přidání úkolů…

Vložení úkolu mezi existující úkoly

 1. Vyberte řádek pod místem, kde se má nový úkol zobrazit.

 2. Klikněte na Úkol > Úkol.

  Obrázek tlačítka Úkol ve skupině Vložit na kartě Úkol

 3. Do vloženého řádku zadejte název úkolu.

ID úkolů se automaticky přečíslují, avšak vložený úkol není automaticky propojen s okolními úkoly. V aplikaci Project můžete nastavit automatické propojení vložených úkolů s okolními úkoly.

Začátek stránky

Přidání úkolu do síťového diagramu

 1. Klikněte na Zobrazení > Síťový diagram.

  Obrázek tlačítka Síťový diagram na kartě Zobrazení

 2. Klikněte na Úkol > Úkol.

  Obrázek tlačítka Úkol ve skupině Vložit na kartě Úkol

 3. Zadejte název úkolu do pole pro nový úkol.

  Obrázek nového úkolu v síťovém diagramu

Začátek stránky

Přidání více úkolů současně

Pomocí formuláře úkolů můžete přidat několik úkolů současně, zejména pokud úkoly obsahují přiřazení zdrojů a Závislosti mezi úkoly.

 1. Klikněte na Zobrazení > Ganttův diagram.

  Skupina Zobrazení úkolů na kartě Zobrazení

 2. Klikněte na kartu Zobrazení a pak zaškrtněte políčko Podrobnosti.

  Obrázek zaškrtávacího políčka Podrobnosti na kartě Zobrazení

  Okno bude rozděleno na Ganttův diagram (nahoře) a na Formulář úkolů (dole).

 3. V Ganttově diagramu (nahoře) klikněte na první prázdný řádek na konci seznamu úkolů.

 4. Ve formuláři úkolů (dole) zadejte informace o novém úkolu:

  • Do pole Název zadejte název nového úkolu.

  • Do pole Doba trvání přidejte dobu trvání úkolu.

  • Pokud chcete dobu trvání úkolu ponechat pevnou bez ohledu na změny přiřazení zdrojů, zaškrtněte políčko Řízený úsilím.

  • Do jednotlivých sloupců formuláře zadejte podrobné informace o úkolu (například přiřazené zdroje a předchůdce).

 5. Kliknutím na tlačítko OK nový úkol uložte a poté se kliknutím na tlačítko Další přesuňte na další řádek Ganttova diagramu.

Začátek stránky

Po přidání úkolů…

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×