Přidání nebo změna zobrazení

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Členové týmu mohou zobrazit informace o projektu prostřednictvím výběru různých zobrazení v seznamu Zobrazení v horní části většiny stránek v aplikaci Microsoft Office Project Web Access.

Jakožto správce můžete přidáním nových zobrazení či změnou stávajících zobrazení přizpůsobit tyto možnosti potřebám organizace.

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Spravovat zobrazení. Zobrazí se seznam zobrazení.

 3. Klepněte na položku Nové zobrazení.

  Chcete-li upravit stávající zobrazení, vyberte jeho název.

 4. V části Název a typ v seznamu Typ zobrazení vyberte typ přidávaného zobrazení:

  • Projektu      Použijte tento typ zobrazení k prohlížení podrobností o konkrétní projekt Úkol, Přiřazení a zdroje kliknutí člen týmu projektu v Centru projektů.

  • Centrum projektů:.     Pomocí tohoto typu zobrazení lze zkontrolovat informace o všech projektech v Centru projektů.

  • Přiřazení zdrojů:.     Pomocí tohoto typu zobrazení lze zkontrolovat podrobné informace o konkrétním přiřazení zdroje.

  • Centrum zdrojů:.     Pomocí tohoto typu zobrazení lze zkontrolovat a porovnat všechny zdroje v Centru zdrojů.

  • Analýza dat      Použijte tento typ zobrazení k prohlížení projektů a zdrojů informací pomocí sestavy kontingenční tabulky nebo sestavy Kontingenční graf.

   Poznámka: Chcete-li vytvořit zobrazení Analýza dat, nejprve je nutné vytvořit online datovou krychli OLAP (Online Analytical Processing). Odkazy na další informace o nastavení a právě datové krychle OLAP pro analýzu dat naleznete v oddílu Viz také.

  • Moje práce:.     Členové týmu mohou tento typ zobrazení použít ke kontrole svých přiřazení.

  • Plán zdrojů:.     Vedoucí mohou tento typ zobrazení použít k tvorbě plánů zdrojů pro své projekty.

  • Týmové úkoly:.     Členové týmu mohou tento typ zobrazení použít ke kontrole úkolů, k nimž jsou jejich týmy přiřazeny jako zdroje.

  • Nástroj pro sestavení týmu:.     Vedoucí mohou tento typ zobrazení použít k sestavení týmu pro své projekty (nikoli k tvorbě plánu zdrojů).

  • Časový rozvrh:.     Členové týmu mohou tento typ zobrazení použít k hlášení času na projektech, k nimž jsou přiřazeni.

 5. Do pole Název zadejte název nového zobrazení.

 6. Do pole Popis zadejte popis nového zobrazení.

 7. V části Tabulka a pole v poli Pole k dispozici vyberte pole, která chcete v zobrazení zahrnout, a pak klepněte na tlačítko Přidat.

  Přidáváte-li zobrazení Projekt, nad seznamem Pole k dispozici můžete klepnutím na možnost Úkol, Zdroj či Přiřazení určit typ informací, které budou zobrazeny.

  Poznámky: 

  • Chcete-li určit šířku pole, v části Zobrazená pole klepněte na pole a pak klepněte na možnost Šířka pole. Zadejte šířku pole v pixelech nebo vyberte možnost Automaticky přizpůsobit šířku tohoto pole.

  • Pořadí polí v zobrazení lze změnit. Vyberte pole, které chcete přesunout, a pak klepněte na tlačítko Nahoru nebo Dolů.

 8. V části Formát zobrazení vyberte způsob formátování zobrazení. Pro zobrazení Projekt, Centrum projektů a Přiřazení zdrojů vyberte v seznamu Formáty Ganttových diagramů typ zobrazení Ganttova diagramu, který chcete použít k zobrazení informací.

 9. V poli Zadejte levé odsazení příčky v tomto zobrazení zadejte hodnotu odsazení v pixelech pro umístění příčky v zobrazení.

 10. V seznamu Zobrazit vyberte počet úrovní osnovy, které se pro dané zobrazení ve výchozím nastavení zobrazí.

 11. V seznamu Formát seskupení vyberte požadovaný styl seskupení a pak v seznamech Seskupit podle a Potom podle určete pořadí seskupení.

  Poznámka: Pokud provedete seskupení podle pole data, například Zahájení, seskupí se projekty podle minutových přírůstků.

 12. V seznamu Seřadit podle vyberte polem podle nichž chcete zobrazení seřadit. V seznamu Pořadí vyberte možnost Vzestupně nebo Sestupně.

 13. Chcete-li vytvořit filtr, který lze na zobrazení použít, klepněte na tlačítko Filtr.

  V dialogovém okně Definovat vlastní filtr v seznamu Název pole vyberte pole a v seznamu Podmínka vyberte podmínku a pak v poli Hodnota zadejte hodnotu podmínky. Chcete-li určit rozsah hodnot, v poli Hodnota zadejte dvě hodnoty oddělené čárkou. Má-li filtr obsahovat více řádků s kritérii, můžete nový řádek vytvořit tak, že vyberete požadovaný operátor ve sloupci A/Nebo.

  Tip: Chcete-li filtr před použitím v zobrazení vyzkoušet, klepněte na tlačítko Ověřit filtry.

 14. V části Kategorie zabezpečení klepněte na Kategorie v seznamu Kategorie k dispozici a pak klepněte na tlačítko Přidat.

 15. Klepněte na příkaz Uložit.

Proč nelze provést několik akcí v aplikaci Project Web Access?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access, nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×